Stamboom Van Boheemen - Van Bohemen

Oorsprong en verspreiding van de familie Van Bohe(e)men

Welkom

Peter J.M. van Boheemen

Webmaster Peter van Boheemen.

Op deze website wordt de oorsprong en de verspreiding van de familie Van Bohemen / Van Boheemen gepresenteerd.

De familie Van Bohe(e)men kent een kleine tak, waar het voorvoegsel ‘Van’ ontbreekt. Deze tak komt eveneens ter sprake. Dit geldt echter niet voor de Joodse familie met de naam Bohemen, omdat hiermede geen verwantschap bestaat  (zie Naschrift aan einde van deze pagina).

Het compleet maken van de stamboom is nog gaande. De ontbrekende gegevens zijn reeds verzameld, maar vragen nog een laatste bewerking en verificatie.

Reacties in de vorm van een vraag, een correctie of een aanvulling zijn welkom.

Inhoud van de webpagina’s

Over Mij bevat gegevens over de beheerder van de website.  Naast zijn curriculum vitae is zijn kwartierstaat opgenomen (korte versie). Daarnaast worden twee stamreeksen gepresenteerd: één met zijn voorvaderen (patrilineaire stamreeks) en één met zijn voormoederen  (matrilineaire stamreeks).

Op Stamvader is te lezen wie op dit moment als de vroegste voorvader van de familie wordt gezien. Vermoed wordt, dat hij omstreeks 1430 nabij de grens tussen de huidige gemeenten Den Haag en Westland is geboren en daar ook heeft geboerd.

Familenaam is gewijd aan de mogelijke herkomst van de familienaam Van Bohe(e)men.

Op de webpagina Verspreiding is een kaart te zien met de uitwaaiering van de familie over Nederland in 2007. Daarnaast is een tabel opgenomen met gegevens over de uitwaaiering in 1947. De familie blijkt inmiddels over geheel Nederland verspreid te zijn. De regio Den Haag is nog wel een concentratiegebied.
Met vanwege de emigratiegolf van kort na de Tweede Wereldoorlog is de familie nu ook duidelijk in andere delen van de wereld aanwezig, met name in Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en de Verenigde Staten. Hiervoor ontbreken nog cijfers.

De Stamboom is verdeeld over drie webpagina’s. Er is namelijk sprake van een opsplitsing naar de volgende drie perioden: 1430 -1650, 1650 -1800 en 1800 -1950.
In de eerste twee perioden bestaat de familie voornamelijk uit boeren. Ook in 1800-1900 is het merendeel van de familie nog werkzaam op het boerenerf.  Maar in 1900-1950 is een flink deel van de familie niet langer woonachtig op het platteland, maar in steden, met name in Den Haag, Delft en Dordrecht

Bij Biografieën  worden de levens geschetst van familieleden waarover iets bijzonders te vertellen is. Als eerste wordt kunstschilder Kees van Bohemen opgevoerd.

Locaties is bedoeld voor het beschrijven van gebouwen en plekken die een bijzondere plaats innemen in de familiegeschiedenis (familiaire landmarks). Gezien de familiegeschiedenis betreft dit een aantal boerderijen, maar ook andersoortige plaatsen zullen in dit kader aandacht krijgen.

DNA-profiel is gewijd aan de nieuwe mogelijkheden om vroege voorouders op te sporen op basis van DNA-analyses. Verder wordt besproken , dat op basis van genetisch onderzoek kan worden gecheckt of een afstamming volgens schriftelijke archiefbronnen wel de werkelijke afstamming is.

Op Publicaties staan boeken en artikelen vermeld die in het kader van de familiegeschiedenis van betekenis zijn. Dit betreft een breed spectrum.

Via Contact kan worden gereageerd op deze website. Een vraag, een opmerking, een correctie of een aanvulling? Laat het weten.

 

Naschrift
De Joodse familie Bohemen komt in de 18e eeuw vanuit Midden-Europa naar Nederland en vestigt zich in de stad Amsterdam en de provincie Groningen. Zoals op deze website wordt besproken, heeft de familie Van Bohe(e)men echter een geheel andere oorsprong.
De familienaam Bohemen komt nog maar weinig voor in  Nederland. In 1947, kort na de Holocaust, worden binnen Nederland slechts 64 personen met deze familienaam geteld. In 2015 is dit aantal teruggelopen naar 25.

Website ook Engelstalig

Website ook in EngelsDe website kent ook een versie in het Engels. De familie Van Boheemen / Van Bohemen is namelijk over de gehele wereld uitgewaaierd. De eersten doen dit als bemanningslid bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie (omstreeks 1700). Dit betreft maar een klein aantal personen.

Een veel grotere groep vormen de familieleden die kort na de Tweede Wereldoorlog emigreren naar landen als Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en de Verenigde Staten om daar een nieuw bestaan op te bouwen (veelal in de land- en tuinbouw).

De globalisering is inmiddels zover gevorderd, dat zich nu in alle delen van de wereld Van Bohe(e)men’s bevinden.

De gepresenteerde data zijn echter nog grotendeels in het Nederlands. In deze handicap wordt tegemoet gekomen in de vorm van een tweetalige woordenlijst.
In het geval een verdere verduidelijking wordt gewenst, aarzel dan niet om contact te zoeken.