To homepage

.

Descent                                                                     : See IVa.1 at Cornelis Dirksz. van
.                                                                                         Bohemen in period 1650-1800
Label of the family branch                             : Schipluiden bricklayer’s branch
Number of generations described            : 3
Number of family members described  : 97 (excl. spouses)
Religion                                                                     : Protestant

.

Characteristic

.

Brick layer school (Historical Union Old-Akersloot) .

Cornelis Bernardus is born in 1804 in Delft as a son of Nicolaas Pieter van Bohemen (1778-1837) from Zoeterwoude and his wife Helena Droppert (1784-1873) from Schipluiden. His youth is spend partly in The Hague (‘s Gravenhage), partly in Rotterdam and partly in Hillegersberg. He settles in Schipluiden, first as a shopkeeper and later as a worker. All his four age-old sons become bricklayer. That is why Cornelis Bernardus and his descendants are labeled as the Schipluiden bricklayer’s branch.

The grandsons of Cornelis Bernardus have very different professions, including road worker and warehouse manager at a rifle factory.

Two great-grandsons of Bernardus Petrus earn a great reputation in the art sector, namely painter Cornelis (Kees) van Bohemen (1928-1985) and painting restorer Nicolaas (Nico) van Bohemen (1916-1990). They are brothers.

The descendants of Cornelis Bernardus leave Schipluiden. A large part settles in The Hague. One of the grandsons marries a Danish and settles in New York.

.

Dictionary

.

geb.                        = born
ged.                        = baptized
tr.                             = married
hertr.                      = remarried
rk                             = Roman-Catholic
geref.                       = Protestant
†                                = died
begr.                        = buried
gecrem.                 = cremated
dr. / dochter        = daughter
zn. / zoon              = son
echtgenoot          = husband
echtgenote          = wife
echtsch.                = divorce
wed./wednr.       = widow(er)

verm.                      = presumably
omstr.                    = circa
na                            = after
voor                        = before

If necessary, use Google Translate

.

Family, founded by Cornelis Bernardus van Bohemen

.

1. Cornelis Bernardus van Bohemen, geb. Delft 15 dec. 1804, ged. Oude Kerk, Delft 23 dec. 1804, winkelier en later arbeider te Schipluiden, † Schipluiden 5 febr. 1875, zn. van Nicolaas Pieter en Helena Droppert, tr. Rotterdam 7 aug. 1844 Jannetje Pakvis, geb. Maassluis 11 maart 1818, † Schipluiden 19 okt. 1892, dr. van Aaltje Pakvis.

Uit dit huwelijk:

 1. Helena Cornelia van Bohemen, geb. Rotterdam 22 april 1843, † Delft 3 nov. 1919, tr. 1e Delft 23 maart 1870 Nicolaas Boedijn, geb. Delft 27 april 1846, bankwerker en geweermaker te Delft, † Delft 14 april 1875, zn. van Johannes en Catharina (Catrina) van der Heiden (Heijden); tr. 2e Delft 21 nov. 1877 Jacob Koster, geb. Delft 26 jan. 1850, mandenmaker te Deft, † Delft 8 nov. 1915, zn. van Leendert Anthonie en Hendrika van Aalst.
 2. Bernardus Petrus, volgt IIa.
 3. Everardus Eliza, volgt IIb.
 4. Cornelia Maria van Bohemen, geb. Schipluiden 11 febr. 1850, † Delft 9 mei 1899, tr. 1e Delft 30 juli 1873 Johan Coenraad van Swieten, geb. Delft 16 aug. 1836, vleeshouwer te Delft, † locatie in 1872-1878?, zn. van Pieter Adrianus en Wilhelmina Maria Launsprach; tr. 2e Vrijenban 13 febr. 1878 Leendert Romijn, geb. Delft 29 sept. 1852, huisschilder te Delft, † Delft 7 jan. 1930, zn. van Andries en Willemina van den Berg, hertr. Jikke Mathijs Starkenburg.
 5. NN van Bohemen, levenloze dochter, geb. Schipluiden 22 juli 1852.
 6. Dirk, volgt IIc.
 7. Petrus Johannes, volgt IId.
 8. Johanna van Bohemen, geb. Schipluiden 14 nov. 1857, † Schipluiden 23 aug. 1859.
 9. Cornelis van Bohemen, geb. Schipluiden 11 sept. 1861, † Schipluiden 16 aug. 1863.

.

Families, founded by sons of Cornelis Bernardus van Bohemen

.

IIa. Bernardus Petrus van Bohemen, geb. Schipluiden 24 juni 1845, metselaar te Delft, † Delft 9 aug. 1922, tr. Delft 29 april 1868 Wilhelmina van Swieten, geb. Delft 22 juli 1845, † Zaandam 7 juli 1936, dr. van Pieter Adrianus en Wilhelmina Maria Launsprach.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Bernardus van Bohemen, geb. Delft 13 april 1868, fabrieksarbeider/werkman te Delft, † Delft 16 april 1923.
 2. Pieter Adrianus van Bohemen, geb. Delft 17 okt. 1869, † Delft 8 nov. 1869.
 3. Wilhelmina Johanna Maria van Bohemen, geb. Delft 26 april 1871, † Rotterdam 15 juni 1954, begr. Hilversum, Noorder Begraafplaats, tr. Delft 20 aug. 1890 Cornelis van Noort, geb. Rotterdam 14 febr. 1870, onderwijzer in Ned.-Indië, † Arnhem 13 febr. 1943, zn. van Cornelis en Catharina Sjouw.
 4. Pieter Adrianus van Bohemen, geb. Delft 22 dec. 1872, † Heemstede 1 juli 1924.
 5. Bernardus Petrus van Bohemen, geb. Delft 6 jan. 1874, hotelbediende/kelner te ‘s Gravenhage, † Loosduinen 20 dec. 1916, tr. Leiden 18 april 1906 Helena Hennekes, geb. Besoijen (NB) 23 dec. 1867, † Rijswijk 25 aug. 1949, dr. van Pieter Laurens en Catharina Sophia Klijn, hertrouwt Cornelis Brussé en Corstiaan Vermaat.
 6. Johan Coenraad, volgt IIIa.
 7. Jannetje Maria van Bohemen, geb. Delft 7 aug. 1877, † Amsterdam 31 dec. 1909, tr. Delft 23 juni 1897 Ernst Conrad Theinert, geb. Suhl (Dld) 19 jan. 1876, rijksambtenaar te Zaandam, † Delft 13 maart 1937, zn. van Albert Karl Eduard en Johanna Dorothea Kohler, hertr. Trijntje Hellings.
 8. Everardus Eliza, volgt IIIb.
 9. Hendrika Johanna van Bohemen, geb. Delft 8 juli 1880, † Vlissingen 13 okt. 1938, begr. Terneuzen, Zuid, tr. Delft 28 nov. 1900 Pieter van der Burg, geb. Delft  15 dec. 1879, metaaldraaier en later werkmeester Tramwegmaatschappij, † Vlissingen 8 sept. 1965, begr. Terneuzen, Zuid, zn. van Johan Frederik en Arendina Johanna Roeten.
 10. Coenraad van Bohemen, geb. Delft 11 april 1883, † Delft 3 nov. 1884.
 11. Marinus van Bohemen, geb. Delft 7 april 1884, † Delft 4 okt. 1892.
 12. Coenraad, volgt IIIc.
 13. Dirk van Bohemen, geb. Delft 19 jan. 1892, † Delft21 febr. 1892.

IIb. Everardus Eliza van Bohemen, geb. Schipluiden 31 dec. 1847, metselaar te ‘s Gravenhage, † ’s Gravenhage 13 juni 1929, tr. Delft 24 mei 1871 Antonia Rondberg, geb. Delft 4 okt. 1851, † ’s Gravenhage 14 juni 1933, dr. van Hermanus en Elizabeth Denie.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje van Bohemen, geb. Delft 25 dec. 1871, hoofd bewaarschool te Nijmegen en later ?, † Zutphen 10 juni 1950.
 2. Elisabeth van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 13 dec. 1873, † ‘s Gravenhage 13 nov. 1874.
 3. Elisabeth Bohemen, geb. ’s Gravenhage 25 aug. 1875, hoofd Fröbelschool te Nijmegen, † Nijmegen 12 dec. 1930.
 4. Helena Maria Bohemen, geb. ’s Gravenhage 29 aug. 1877, † Renkum 15 aug. 1940, tr. ‘s Gravenhage 30 april 1902 Johan Henrich Christiaan Faass, geb.  Zwolle 24 juli 1873, apothekersbediende te Arnhem, †  Arnhem 2 april 1948, zn, van Petrus en Antonia de Bruijn.
 5. Everardus Eliza, volgt IIId.
 6. Cornelis Bernardus van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 10 febr. 1883, † ‘s Gravenhage 9 febr. 1884.
 7. Antonia van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 30 nov. 1884, † ?, tr. ?
 8. Hermanus van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 21 dec. 1886, onderwijzer Bijzonder Lager Onderwijs (BLO) en later leraar Duits te Zutphen, † Zutphen na 1920?, tr. ?
 9. Cornelis van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 20 dec. 1888, † ‘s Gravenhage 24 juli 1890.
 10. Abraham van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 11 nov. 1890, kantoorbediende/controleur bevolking te ‘s Gravenhage, † ’s Gravenhage 28 febr. 1945.
 11. Maria van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 4 febr. 1893, onderwijzeres Bijzonder Lager Onderwijs (BLO) te ‘s Gravenhage, † ?, tr. ?
 12. Petrus Bernardus van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 29 okt. 1895, koopman in horloges, goud- en zilverwerken te ‘s Gravenhage, † ’s Gravenhage 31 mei 1930, tr. Rotterdam 29 juni 1927 (door echtsch. ontbonden ’s Gravenhage 5 nov. 1929) Reina Dingemans, geb. Rotterdam 1 jan. 1903, † ’s Gravenhage na 1928?, dr. van Jan en Reintje Mooring.

IIc. Dirk van Bohemen, geb. Schipluiden 27 mei 1853, metselaar te Schipluiden en Delft, † ’s Gravenhage 2 juni 1926, tr. 1e omstr. 1875 Susan Campbell, geb. Dundee 24 sept. 1855, † ’s Gravenhage 10 febr. 1921, dr. van John en Ilax Hand Loom Weaver; tr. 2e ’s Gravenhage 6 sept. 1922 Cornelia van Harmelen, geb. Maassluis 8 april 1886, † Dordrecht 10 mei 1930, dr. van Johannes en Jannetje Klingen. hertr. Pieter Slingerland.

Uit het eerste huwelijk:

 1. NN van Bohemen, levenloze zoon, geb. Delft 26 april 1878.
 2. Cornelis Bernardus van Bohemen, geb. Schipluiden 4 juli 1879, fuselier in Nederlands-Indië, † Buitenzorg (Indonesië) 2 okt. 1939.
 3. Maria van Bohemen, geb. Schipluiden 30 aug. 1880, † ’s Gravenhage 9 nov. 1950, tr. ’s Gravenhage 1 juli 1904 Philip Hendrik Jacobus Zeller, geb. ‘s Gravenhage 15 juli 1879, arbeider te ‘s Gravenhage, † ’s Gravenhage 24 maart 1958, zn. van Philip Hendrik Jacobus en Agatha Petronella Helmers.
 4. Jannetje Jansje van Bohemen, geb. Schipluiden 12 jan. 1883, dienstbode te ‘s Gravenhage, † Franeker 20 mei 1945.
 5. Helena Cornelia van Bohemen, geb. Schipluiden 18 april 1884, † Delft 13 april 1885.
 6. Dirk van Bohemen, geb. Delft 10 sept. 1885, † ’s Gravenhage 17 febr. 1919.
 7. Bernardus Petrus van Bohemen, geb. Delft 4 okt. 1886, † Delft 13 juli 1888.
 8. Susan van Bohemen, geb. Delft 27 aug. 1888, † Delft 21 sept. 1888.
 9. Johannes, volgt IIIe.
 10. Everhardus Eliza van Bohemen, geb. Hof van Delft 24 jan. 1893, † ’s Gravenhage 24 aug. 1903.
 11. Petrus Johannes, volgt IIIf.
 12. Susanna van Bohemen, geb. Delft 12 juni 1897, † Bakel 30 juli 1983, tr. ’s Gravenhage 1 nov. 1916 Petrus Theodorus Johannes Laarhoven, geb. Helmond 1 sept. 1891, timmerman te ‘s Gravenhage en Helmond, † Helmond na 1940?, zn. van Martinus Lambertus en Helena Maria van de Kerkhof.

IId. Petrus Johannes van Bohemen, geb. Schipluiden 13 mei 1855, metselaar te Delft en ‘s Gravenhage, † ’s Gravenhage 16 febr. 1922, tr. 1e Hof van Delft 23 jan. 1878 Mechtelina van der Vaart, geb. Delft 17 okt. 1851, † ‘s Gravenhage 30 maart 1898, dr. van Willem en Theodora Louwmans; tr. 2e ’s Gravenhage 11 jan. 1899 Wilhelmina Ludovica Johanna van Duijneveldt, geb. ’s Gravenhage 28 mei 1854, † ’s Gravenhage 18 april 1937, dr. van Johannes en Johanna Helena Jeannette Koppel,wed. van Nicolaas Wezerijn.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Cornelis Bernardus van Bohemen, geb. Delft 1 juli 1878, huisschilder en later restaurateur te ‘s Gravenhage, † ’s Gravenhage 29 mei 1948, tr. ’s Gravenhage 2 april 1902 Elizabeth van Kerkhoven, geb. Leiden 20 okt. 1882, † ’s Gravenhage na 1947?, dr. van Pieter en Jannetje Mulmeijer.
 2. Hendrika Arendina van Bohemen, geb. Delft 2 april 1880, † ’s Gravenhage 9 sept. 1958, begr. ’s Gravenhage, Kerkhoflaan, tr. ’s Gravenhage 11 nov. 1903 Philippus Marinus Laanen, geb. Rotterdam 27 okt. 1880, arbeider en groentehandelaar te ‘s Gravenhage, † ’s Gravenhage 24 nov. 1933, zn. van Gerardus en Bastiaantje van Doorn.
 3. Willem van Bohemen, geb. Delft 3 jan. 1882, † ‘s Gravenhage 23 juni 1884.
 4. Jannetje van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 19 okt. 1883, † ‘s Gravenhage 20 mei 1945.
 5. Theodora van Bohemen, geb. Delft 16 okt. 1885, † ’s Gravenhage 23 jan. 1969, begr. ‘s Gravenhage, Eik en Duinen, tr. ’s Gravenhage 23 juni 1909 Cornelis de Lijster, geb. ’s Gravenhage  8 aug. 1887, beroep?, † ‘s Gravenhage 31 okt. 1951, zn. van (Jan) Cornelis en Rosina Geertruida Bertels.
 6. Helena Cornelia van Bohemen, geb. Delft 2 juni 1887, † ’s Gravenhage na 1939?, tr. ‘s Gravenhage 25 mei 1910 Cornelis Antonius Bergman, trambestuurder te ‘s Gravenhage, geb. ‘s Gravenhage 22 mei 1887,  † ’s Gravenhage na 1939?, zn. van Christiaan en Grada Jacoba Derksen.
 7. Mechtelina van Bohemen, geb. Hof van Delft 27 febr. 1889, † ’s Gravenhage 7 sept. 1959 , tr. ’s Gravenhage 31 mei1916 Pieter de Vruek, geb. ’s Gravenhage 14 sept. 1890, koetsier te ‘s Gravenhage, † ’s Gravenhage na 1939?, zn. van Johannes Hendrik en Hendrika Elisabeth Mallee.
 8. Petrus Johannes, volgt IIIg.
 9. Jacoba Cornelia van Bohemen, geb. Hof van Delft 10 maart 1893, † ’s Gravenhage 20 febr. 1902.
 10. Catharina Antonia van Bohemen, geb. Hof van Delft 8 mei 1894, † ’s Gravenhage na 1939?,tr. ’s Gravenhage 31 okt. 1923 Johan Tuijnman, geb. ’s Gravenhage 3 aug. 1899, ambtenaar gemeentewerken te ‘s Gravenhage, † ‘s Gravenhage 27 febr. 1945, zn. van Johannes en Johanna Cornelia Staal.
 11. Antonia van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 8 juli 1896, † ’s Gravenhage na 1939?, tr. ‘s Gravenhage 26 okt. 1921 Hugo Boender, geb. ‘s Gravenhage 24 nov. 1897, huisschilder en later gemeenteambtenaar te ‘s Gravenhage, † ’s Gravenhage 11 juni 1956, zn. van Huibert en Klaartje de Visser.

.

Families, founded by grandsons of Bernardus Petrus van Bohemen

.

IIIa. Johan Coenraad van Bohemen, geb. Delft 29 okt. 1875, bootsman bij marine, † Rotterdam 18 mei 1945, tr. Delft 24 april 1901 Arendina Petronella van den Burg, geb. Delft 16 jan. 1877, † Delft 28 okt. 1930, dr. van Johan Frederik van der Burg en Arendina Johanna Roeten.

Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus Petrus van Bohemen, geb. Delft 7 aug. 1902, technisch tekenaar te Delft, † Delft vóór 1975?, tr.  Delft 16 mei 1930 Catharina Morien, geb. Delft 21 febr. 1909, † Rijswijk 2 okt. 1974, dr. van Marinus en Christina van Doorn.
 2. Johan Frederik van Bohemen, geb. Delft 14 mei 1904, boormeester bij British Petroleum Maatschappij, † Balikpapan (Ned.-Indië) 10 mei 1944, begr. Surabaya, Nederlands Ereveld Kembang Kuning, tr. ‘s Gravenhage 16 nov. 1932 Jacoba Wilhelmina Grube, geb. ’s Gravenhage 13 nov. 1903, † Ned.-Indië na 1931?, dr. van Jan Theodoor Louis en Alida de Bock.
 3. Everardus Coenraad van Bohemen, geb. Den Helder 25 april 1911, elektriciën en later chemisch wasser te Rijswijk, † Rijswijk 4 april 1968, begr.  Delft, Jaffa, tr. Delft 10 juli 1934 Anna Berendine van Halderen, geb. Delft 22 aug. 1913, † Voorburg 6 sept. 1975. dr. van Gijsbertus Johannes en Cornelia Maria Hijdra.

IIIb. Everardus Eliza van Bohemen, geb. Delft 15 maart 1879, beroep?, † Kopenhagen  1 okt. 1958, tr. New Jersey (USA)? 1910 Elisabeth Laura Bang, geb. Denemarken ca. 1885, lithograaf, † Dallas, Texas (USA) 6 mei 1957, dr. van ?

Uit dit huwelijk:

 1. Eric van Bohemen, geb. Ridgefield Park, New Jersey (USA) 1 maart 1911, beroep?, † Hackensack, New Jersey (USA) 27 jan. 1980, tr. Janice van Gelder, geb. New York 5 jan. 1913, †  Cuyahoga Falls, Ohio 19 april 1984.
 2. Howard Paul van Bohemen, geb. Ridgefield Park, New Yersey (USA) 5 aug. 1912, advertiser te New York, † Dallas (USA) 18 dec. 1959.

IIIc. Coenraad van Bohemen, geb. Delft 5 dec. 1885, magazijnmeester bij rijksgeweerfabriek nabij Zaandam, † Zaandam 14 mei 1947, tr. Zaandam 4 april 1912 Grietje de Boer, geb. Westzaan 27 febr. 1885, † Zaandam 20 sept. 1964, dr. van Pieter Jan en Maartje Stam.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria van Bohemengeb. Zaandam 8 nov. 1914, † Zaandam 21 febr. 1997, gecrem. Driehuis-Westerveld, tr. Zaandam omstr. 1935? Anton Johan van Heijningen, geb. Zaandam 19 juli 1915, magazijnbediende bij sigarenhandel te Zaandam en later wonende te Leiden, † Europa 31 aug. 1944 (vlgs Ministerie van Justitie), zn. van Johan en Catharina Margaretha Windhouwer.
 2. Bernard van Bohemen, geb. Zaandam 22 dec. 1912, † Zaandam 1 dec. 1924.
 3. Jan van Bohemen, geb. Zaandam 21 aug. 1922, beroep?, † Westerbork 1 febr. 2007, gecremeerd, tr. Zaandam omstr. 1945? J. Hagenaars, geb. Zaandam omstr. 1925?, † Westerbork na 2006?, dr. van ?

IIId. Everardus Eliza van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 15 sept. 1880, loodgieter te ‘s Gravenhage, † ’s Gravenhage 13 maart 1953, tr. ’s Gravenhage 3 febr. 1909 Carolina Maria Wesseling, geb. Heerenveen 2 febr. 1887, † ’s Gravenhage 19 aug. 1973, begr. ‘s Gravenhage, Eik en Duinen 23 aug. 1973, dr. van Jan en Geertje Wiggerts.

Uit dit huwelijk:

 1. Everardus Eliza van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 10 juni 1909, beroep?, † ‘s Gravenhage 21 nov. 1978, begr. ‘s Gravenhage, Oud Eik en Duinen 24 nov. 1978.
 2. Jan Hendrik van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 3 aug. 1910, loodgieter te ‘s Gravenhage, † ’s Gravenhage 6 maart 1980, begr. ‘s Gravenhage Oud eik en Duinen 10 maart 1980, tr. Haarlemmermeer/’s Gravenhage? 2 maart 1938 Catharina Elisabeth van Vreeken, geb. Haarlemmermeer 14 juni 1909, † ’s Gravenhage na 1943?, dr. van Gerrit en Cornelia van Brakel.
 3. Hermanus van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 25 maart 1913, beroep?, † ’s Gravenhage na 1939?, tr.?
 4. Antonia van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 21 dec. 1914,beroep?, † ’s Gravenhage na 1939?, tr. ?
 5. Hillebrand van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 24 juli 1916, beroep?, † ’s Gravenhage na 1939?, tr. ?
 6. Abraham van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 26 febr. 1918, † ‘s Gravenhage 5 april 1918.
 7. NN van Bohemen, levenloos kind, geb. ‘s Gravenhage 24 juni 1920.
 8. Carolina Maria van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 5 sept. 1929, beroep?, † ’s Gravenhage na 1939?, tr. ?

IIIe. Johannes van Bohemen, geb. Hof van Delft 10 aug. 1890, straatmaker te ‘s Gravenhage, † ’s Gravenhage vóór 1947?, tr. ’s Gravenhage 12 aug. 1914 Neeltje Kuijten, geb. Breda 1 april 1890, † ’s Gravenhage na 1945?, dr. van Franciscus Kuijten en Neeltje Heijblom.

Uit dit huwelijk:

 1. Suze van Bohemen, geb. Leiden 9 juni 1914, verpleegd door GGZ Drenthe te Beilen, † Beilen 21 okt. 2004, begr. Beilen, begraafplaats 25 okt. 2004.
 2. Johannes van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 3 juni 1915, arbeider te ‘s Gravenhage, † ’s Gravenhage 15 febr. 1945.
 3. Franciscus van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 23 juli 1917, † ‘s Gravenhage 6 dec. 1918.
 4. Petrus van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 5 juni 1919, beroep?, † ’s Gravenhage na 1939?, tr.?
 5. Neeltje van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 19 mei 1920, † ‘s Gravenhage 24 jan. 1922.
 6. Dirk van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 9 juni 1921, beroep?, † ’s Gravenhage na 1939?, tr. ?
 7. Neeltje van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 6 juli 1922,  † ‘s Gravenhage 24 jan. 1924.
 8. Cornelis van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 5 aug. 1923, beroep?, † ’s Gravenhage na 1939?, tr. ?
 9. Tommy van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 15 sept. 1924, † ’s Gravenhage 13 maart 1945.
 10. Franciscus van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 19 jan. 1926, † ‘s Gravenhage 15 febr. 1929.
 11. Karel August Rudolph van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 14 febr. 1927, † ’s Gravenhage 20 dec. 1943.
 12. Maria van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 5 febr. 1930, † ’s Gravenhage 1 jan. 1933.

IIIf. Petrus Johannes van Bohemen, geb. Delft 8 juni 1895, straatmaker te ‘s Gravenhage, † ’s Gravenhage 28 nov. 1976, tr. ’s Gravenhage 7 juni 1922 Geertruida Wilhelmina van der Houven, geb. ’s Gravenhage 11 jan. 1904, † ’s Gravenhage 2 juli 1981, dr. van Jacobus Hermanus Antonius en Christina van Muijen.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 8 aug. 1923, aannemer van schilderwerk, † Zoetermeer 27 april 1984, begr. Zoetermeer, Hoflaan 2 mei 1984, tr. ‘s Gravenhage 17 juli 1946 Cornelia Hendrika Lindström, geb. ‘s Gravenhage 23 juli 1924, † ?, dr. van  ?
 2. Petrus Johannes van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 6 okt. 1925, beroep?,  † ‘s Gravenhage 18 nov. 1995, begr. ’s Gravenhage, Nieuw Eykenduinen 22 nov. 1995, tr. ’s Gravenhage 4 aug. 1948 Cornelia  Nagtegaal, geb. ’s Gravenhage 17 aug. 1930, † ‘s Gravenhage 15 mei 2005, dr. van  ?
 3. Christina van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 4 jan. 1929, † Tiel 7 jan. 2008, begr. Tiel, Algemene Begraafplaats, tr. ‘s Gravenhage 5 september 1951 H. van Eck, geb. omstr. 1930, beroep?, † Tiel datum?, zn. van ?.

IIIg. Petrus Johannes van Bohemen, geb. Hof van Delft 23 dec. 1890, groentehandelaar te ‘s Gravenhage, † ’s Gravenhage 10 maart 1932, begr. ’s Gravenhage, Nieuw Eyckenduinen, tr. ’s Gravenhage 27 mei 1914 Christina Pieternella Boedijn, geb. ’s Gravenhage 21 okt. 1891, † ’s Gravenhage na 1939?, dr. van Nicolaas Abraham en Frederika Roelfsen.

Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 31 dec. 1914, beroep?, † Bennebroek na 1934??, tr. ?
 2. Nicolaas van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 12 april 1916,  (schilderijen)restaurator te ‘s Gravenhage, † ’s Gravenhage 7 jan. 1990, tr. locatie/datum? Dierkje Wierenga, geb. ?, † ?, dr. van ?
 3. Willy van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 8 maart 1920, † ’s Gravenhage na 1939?, tr. locatie/datum? Wim Verhage, geb. ?,beroep?, † ?, zn. van Gerhardus Jan en Johanna Gerritje Helena Spoek.
 4. Benny van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 13 juli 1921, beroep?, † ’s Gravenhage 23 juli 2005, gecrem. Rijswijk,Eikelenburg 28 juli 2005, tr. Locatie? Datum? Mieke Braber, geb. Rotterdam 17 sept.1917, † ‘s Gravenhage 25 mei 2006, gecrem. ‘s Gravenhage, Ockenburgh 31 mei 2006,dr. van?
 5. Mechtelina van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 3 dec. 1922, † ’s Gravenhage na 1939?,.tr. ?
 6. Christina Pieternella van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 18 okt. 1924, † ’s Gravenhage na 1939?, tr. ‘s Gravenhage omstr. 1950? H. V. B. Ruter, geb. Amsterdam omstr. 1920?, † locatie na 1965?zn. van Leendert en Antonia Lichtendahl.
 7. Elizabeth van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 21 april 1926, † ’s Gravenhage na 1939?, tr.?
 8. Cornelis Bernardus van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 27 sept. 1928, kunstschilder te ‘s Gravenhage, † ’s Gravenhage 22 sept. 1985, tr. echtgenote.

Index

Aalst, Hendrika van  I,1
Bang, Elisabeth Laura (1885-na 1946)  IIIb
Berg, Willemina van den  I,4
Bergman, Christiaan  IId,6
Bergman, Cornelis Antonius (1887-)  IId,6
Bertels, Rosina Geertruida  IId,5
Bock, Alida de  IIIa,2
Boedijn, Christina Pieternella (1891-1939)  IIIg
Boedijn, Johannes  I,1
Boedijn, Nicolaas (1846-1875)  I,1
Boedijn, Nicolaas Abraham  IIIg
Boender, Hugo (1897-1956)  IId,11
Boender, HuibertIId,11
Boer, Grietje de (1885-1964)  IIIc
Boer, Pieter Jan de   IIIc
Bohemen, Abraham van (1890-1945)  IIb,10
Bohemen, Abraham van (1918-1918)  IIId,6
Bohemen, Antonia van (1884-)  IIb,7
Bohemen, Antonia van (1896-1939)  IId,11
Bohemen, Antonia van (1914-1939)  IIId,4
Bohemen, Benny van (1921-2005)  IIIg,4
Bohemen, Bernard van (1912-1924)  IIIc,1
Bohemen, Bernardus Petrus van (1845-1922)  IIa
Bohemen, Bernardus Petrus van (1874-1916)  IIa,5
Bohemen, Bernardus Petrus van (1886-1888)  IIc,7
Bohemen, Bernardus Petrus van (1902-1975)  IIIa,1
Bohemen, Carolina Maria van (1929-1939)  IIId,8
Bohemen, Catharina Antonia van (1894-1939)  IId,10
Bohemen, Christina van (1929-2008)  IIIf,3
Bohemen, Christina Pieternella van (1924-1939)  IIIg,6
Bohemen, Coenraad van (1883-1884)  IIa,10
Bohemen, Coenraad van (1885-1947)  IIIc
Bohemen, Cornelia Maria van (1850-1899)  I,4
Bohemen, Cornelis van (1861-1863)  I,9
Bohemen, Cornelis van (1888-1890)  IIb,9
Bohemen, Cornelis van (1923-1939)  IIIe,8
Bohemen, Cornelis Bernardus van (1804-1875)  I
Bohemen, Cornelis Bernardus van (1868-1923)  IIa,1
Bohemen, Cornelis Bernardus van (1878-1948)  IId,1
Bohemen, Cornelis Bernardus van (1879-1939)  IIc,2
Bohemen, Cornelis Bernardus van (1883-1884)  IIb,6
Bohemen, Cornelis Bernardus van (1928-1985)  IIIg,8
Bohemen, Dirk van (1853-1926)  IIc
Bohemen, Dirk van (1885-1919)  IIc,6
Bohemen, Dirk van (1892-1892)  IIa,13
Bohemen, Dirk van (1921-1939)  IIIe,6
Bohemen, Dirk van (1923-1984)  IIIf,1
Bohemen, Elisabeth van (1873-1874)  IIb,2
Bohemen, Elisabeth (1875-1930)  IIb,3
Bohemen, Elizabeth van (1926-1939)  IIIg,7
Bohemen, Eric van (1911-1980)  IIIb,1
Bohemen, Everardus Coenraad van (1911-1968)  IIIa,3
Bohemen, Everardus Eliza van (1847-1929)  IIb
Bohemen, Everardus Eliza van (1879-1958)  IIIb
Bohemen, Everardus Eliza van (1880-1953)  IIId
Bohemen, Everardus Eliza van (1909-1978)  IIId,1
Bohemen, Everhardus Eliza van (1893-1903)  IIc,10
Bohemen, Franciscus van (1917-1918)  IIIe,3
Bohemen, Franciscus van (1926-1929)  IIIe,10
Bohemen, Helena Cornelia van (1843-1919)  I,1
Bohemen, Helena Cornelia van (1884-1885)  IIc,5
Bohemen, Helena Cornelia van (1887-)  IId,6
Bohemen, Helena Maria (1877-1940)  IIb,4
Bohemen, Hendrika Arendina van (1880-1958)  IId,2
Bohemen, Hendrika Johanna van (1880-1938)  IIa,9
Bohemen, Hermanus van (1886-1920)  IIb,8
Bohemen, Hermanus van (1913-1939)  IIId,3
Bohemen, Hillebrand van (1916-1939)  IIId,5
Bohemen, Howard Paul van (1912-1959)  IIIb,2
Bohemen, Jacoba Cornelia van (1893-1902)  IId,9
Bohemen, Jan van (1922-2007)  IIIc,3
Bohemen, Jan Hendrik van (1910-1980)  IIId,2
Bohemen, Jannetje van (1871-1950)  IIb,1
Bohemen, Jannetje van (1883-1945)  IId,4
Bohemen, Jannetje Jansje van (1883-1945)  IIc,4
Bohemen, Jannetje Maria van (1877-1909)  IIa,7
Bohemen, Johan Coenraad van (1875-1945)  IIIa
Bohemen, Johan Frederik van (1904-1944)  IIIa,2
Bohemen, Johanna van (1857-1859)  I,8
Bohemen, Johannes van (1890-1947)  IIIe
Bohemen, Johannes van (1915-1945)  IIIe,2
Bohemen, Karel August Rudolph van (1927-1943)  IIIe,11
Bohemen, Maria van (1880-1950)  IIc,3
Bohemen, Maria van (1893-1939)  IIb,11
Bohemen, Maria van (1914-1997)  IIIc,2
Bohemen, Maria van (1930-1933)  IIIe,12
Bohemen, Marinus van (1884-1892)  IIa,11
Bohemen, Mechtelina van (1889-1959)  IId,7
Bohemen, Mechtelina van (1922-1939)  IIIg,5
Bohemen, Neeltje van (1920-1922)  IIIe,5
Bohemen, Neeltje van (1922-1922)  IIIe,7
Bohemen, Nicolaas van (1916-1990)  IIIg,2
Bohemen, Nicolaas Pieter van (1778-1837)  I
Bohemen, NN van (1852)  I,5
Bohemen, NN van (1878)  IIc,1
Bohemen, NN van (1920)  IIId,7
Bohemen, Petrus van (1919-1939)  IIIe,4
Bohemen, Petrus Bernardus van (1895-1930)  IIb,12
Bohemen, Petrus Johannes van (1855-1922)  IId
Bohemen, Petrus Johannes van (1890-1932)  IIIg
Bohemen, Petrus Johannes van (1895-1976)  IIIf
Bohemen, Petrus Johannes van (1914-1934)  IIIg,1
Bohemen, Petrus Johannes van (1925-1995)  IIIf,2
Bohemen, Pieter Adrianus van (1869-1869)  IIa,2
Bohemen, Pieter Adrianus van (1872-1924)  IIa,4
Bohemen, Susan van (1888-1888)  IIc,8
Bohemen, Susanna van (1897-1983)  IIc,12
Bohemen, Suze van (1914-2004)  IIIe,1
Bohemen, Theodora van (1885-1969)  IId,5
Bohemen, Tommy van (1924-1945)  IIIe,9
Bohemen, Wilhelmina Johanna Maria van (1871-1954)  IIa,3
Bohemen, Willem van (1882-1884)  IId,3
Bohemen, Willy van (1920-1939)  IIIg,3
Braber, Mieke (1917-2006)  IIIg,4
Brakel, Cornelia van  IIId,2
Bruijn, Antonia de   IIb,4
Brussé, Cornelis  IIa,5
Burg, Arendina Petronella van den (1877-1930)  IIIa
Burg, Johan Frederik van der  IIa,9; IIIa
Burg, Pieter van der (1879-1965)  IIa,9
Campbell, John  IIc
Campbell, Susan (1855-1921)  IIc
Denie, Elizabeth  IIb
Derksen, Grada Jacoba  IId,6
Dingemans, Jan  IIb,12
Dingemans, Reina (1903-1928)  IIb,12
Doorn, Bastiaantje van  IId,2
Doorn, Christina van  IIIa,1
Droppert, Helena (1784-1873)  I
Duijneveldt, Johannes van  IId
Duijneveldt, Wilhelmina Ludovica Johanna van (1854-1937)  IId
Eck, H. van (omstr.1925-)  IIIf,3
Faass, Johan Heinrich Christiaan (1873-1948)  IIb,4
Faass, Petrus  IIb,4
Gelder, Janice van   IIIb.1
Grube, Jacoba Wilhelmina (1903-1931)  IIIa,2
Grube, Jan Theodoor Louis  IIIa,2
Hagenaars, J. (-na 2006)  IIIc,3
Halderen, Anna Berendine van (1913-1975)  IIIa,3
Halderen, Gijsbertus Johannes van  IIIa,3
Hand Loom Weaver, Ilax  IIc
Harmelen, Cornelia van (1886-1930)  IIc
Harmelen, Johannes van  IIc
Heiden (Heijden), Catharina (Catrina) van der  I,1
Heijblom, Neeltje  IIIe
Heijningen, Anton Johan van (1915-1944)  IIIc,2
Heijningen, Johan van  IIIc,2
Hellings, Trijntje  IIa,7
Helmers, Agatha Petronella  IIc,3
Hennekes, Helena (1867-1949)  IIa,5
Hennekes, Pieter Laurens  IIa,5
Hijdra, Cornelia Maria  IIIa,3
Houven, Geertruida Wilhelmina van der (1904-1981)  IIIf
Houwen, Jacobus Hermanus Antonius van der  IIIf
Kerkhof, Helena Maria van de  IIc,12
Kerkhoven, Elizabeth van (1882-1947)  IId,1
Kerkhoven, Pieter van   IId,1
Klijn, Catharina Sophia  IIa,5
Klingen, Jannetje  IIc
Köhler, Johanna Dorothea  IIa,7
Koppel, Johanna Helena Jeanette  IId
Koster, Jacob (1850-1915)  I,1
Koster, Leendert Anthonie  I,1
Kuijten, Franciscus  IIIe
Kuijten, Neeltje van (1890-1945)  IIIe
Laanen, Gerardus   IId.2
Laanen, Philippus Marinus (1880-1933)  IId,2
Laarhoven, Martinus Lambertus  IIc,12
Laarhoven, Petrus Theodorus Johannes (1891-1940)  IIc,12
Launsprach, Wilhelmina Maria  I,4; IIa
Lichtendahl, Antonia  IIIg,6
Lijster, (Jan) Cornelis de  IId,5
Lijster, Cornelis de (1887-1951)  IId,5
Lindström, Cornelia Hendrika (1924-)  IIIf,1
Louwmans, Theodora  IId
Mallee, Hendrika Elisabeth  IId,7
Mooring, Reintje  IIb,12
Morien, Catharina (1909-1974)  IIIa,1
Morien, Marinus  IIIa,1
Muijen, Christina van  IIIf
Mulmeijer, Jannetje  IId,1
Nagtegaal, Cornelia (1930-2005)  IIIf,2
Noort, Cornelis van  IIa,3
Noort, Cornelis van (1870-1943)  IIa,3
Pakvis, Aaltje  I
Pakvis, Jannetje (1818-1892)  I
Roelfsen, Frederika  IIIg
Roeten, Arendina Johanna  IIa,9; IIIa
Romijn, Andries  I,4
Romijn, Leendert (1852-1930)  I,4
Rondberg, Antonia (1851-1933)  IIb
Rondberg, Hermanus  IIb
Ruter, H. V. B. (omstr. 1920-na 1965)  IIIg,6
Ruter, Leendert  IIIg,6
Sjouw, Catharina  IIa,3
Slingerland, Pieter  IIc
Spoek, Johanna Gerritje Helena  IIIg,3
Staal, Johanna Cornelia  IId,10
Stam, Maartje  IIIc
Starkenburg, Jikke Mathijs  I,4
Swieten, Johan Coenraad van (1836-1872)  I,4
Swieten, Pieter Adrianus van  I,4; IIa
Swieten, Wilhelmina van (1845-1936)  IIa
Theinert, Albert Karl Eduard  IIa,7
Theinert, Ernst Conrad (1876-1937)  IIa,7
Tuijnman, Johan  IId,10
Tuijnman, Johannes  IId,10
Vaart, Mechtelina van der (1851-1898)  IId
Vaart, Willem van der  IId
Verhage, Gerhardus Jan  IIIg,3
Verhage, Wim (1902-1989)  IIIg,3
Vermaat, Corstiaan  IIa,5
Visser, Klaartje de  IId,11
Vreeken, Catharina Elisabeth van (1909-1943)  IIId,2
Vreeken, Gerrit van  IIId,2
Vruek, Johannes de  IId,7
Vruek, Pieter de (1890-1939)  IId,7
Wesseling, Carolina Maria (1887-1973)  IIId
Wesseling, Jan  IIId
Wezerijn, Nicolaas  IId
Wierenga, Dierkje (1922-1998)  IIIg,2
Wiggerts, Geertje  IIId
Windhouwer, Catharina Margaretha  IIIc,2
Zeller, Philip Hendrik Jacobus  IIc,3
Zeller, Philip Hendrik Jacobus (1879-1958)  IIc,3
.
To homepage
.