To homepage

Descent                                                                    : See VIc.9 in period 1430-1650 
Label of the family branch                            : Loosduinen farmer’s branch II
Number of generations described           : 4 
Number of family members described : 139 (excl. spouses)
Religion                                                                   : partly Roman-Catholic, partly Protestant

.

Dictionary

.geb.                        = born
ged.                        = baptized
tr.                             = married
hertr.                      = remarried
rk                             = Roman-Catholic
geref.                       = Protestant
†                                = died
begr.                        = buried
gecrem.                 = cremated
dr. / dochter        = daughter
zn. / zoon              = son
echtgenoot          = husband
echtgenote          = wife
huwelijk                = marriage
echtsch.                = divorce
wed./wednr.       = widow(er)

verm.                      = presumably
omstr.                    = circa
na                            = after
voor                        = before

If necessary, use Google Translate

.

Family founded by Cornelis Dirksz. van Bohemen

I.  Cornelis Dirksz. van Bohemen, ged. (geref.) ‘s Gravenhage 10 maart 1638, bouwman op de Groene Woning (later genaamd Groenestein) te Eikenduinen in polder Het Kleine Veentje en later op Blijrust te Monster in polder Segbroek, begr. ‘s Gravenhage 17 sept. 1714, zn. van Dirk Jansz. van Bohemen, tr. 1e Angela (of Engeltien) Broekhoven, begr. ‘s Gravenhage mei 1692, dr. van Leendert Gijsz. ; tr. 2e ‘s Gravenhage (ondertr. 13 juli) 1692 Anthonia (Teuntje) Claasdr. van der Linden, geb. Naaldwijk, †  ‘s Gravenhage 16 juli 1733, dr. van Claes Cornelisz. en Trijntje Cornelis Cortendijk. Uit het eerste huwelijk:

 1. Gertrudis (Geertruide) Cornelisdr. van Bohemen, ged. (rk) ’s Gravenhage 6 febr. 1678, tr. (gerecht) ’s Gravenhage 18 nov. 1703 Nicolaas (Claas) Dolk, ged. (rk) Roterdam 16 juli 1681, zn. van Adriaan Adriaansz. en Elisabeth Claasdr. Verbeek.
 2. Theodorus Cornelisz., volgt IIa.
 3. Leendert Cornelisz. van Bohemen, ged. (rk) ’s Gravenhage 29 april 1679, † tussen 2 maart 1702 en 28 mei 1728.
 4. Jacob Cornelisz. van Bohemen, ged. ’s Gravenhage omstr. 1680, † Voorburg? voor 14 nov. 1725, tr. Voorburg (gerecht) 20 aug. 1702 Aagje Jacobsdr. Wijtdogge, †  Voorburg? na 1 jan. 1734.
 5. Anna Cornelisdr. van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (oud-rk) 24 juli 1683, †  ’s Gravenhage? voor 25 juli 1692

Uit het tweede huwelijk:

 1. Joanna Cornelisdr. van Bohemen, ged. (rk) ’s Gravenhage 31 jan. 1695, † ‘s Gravenhage 21 okt. 1773, begr. ‘s Gravenhage 25 okt. 1773, tr. (ondertrouw ‘s Gravenhage  (gerecht) 8 febr. 1728 Leonardus Jacobsz. Rotteveel, ged. ’s Gravenhage  (rk) 1 sept. 1696, † ’s Gravenhage 16 april 1731, zn. van Jacobus en Apolonia van Rijn.
 2. Nicolaas Cornelisse, volgt IIb.
 3. Wilhelmus Cornelisz., volgt IIc.

.

Families founded by sons of Cornelis Dirksz. van Bohemen

IIa.  Theodorus Cornelisz. van Bohemen, ged. (rk) ’s Gravenhage 29 april 1679, † Wateringen 2 juli 1760 , tr. (rk) Wateringen 17 nov. 1709 Cornelia Maartensdr. Zuidgeest, † Wateringen? na 31 aug. 1739. Uit dit huwelijk:

 1. Engelberta Dirksdr. van Bohemen, ged. Wateringen (rk) 10 april 1711.
 2. Maria Dirksdr. van Bohemen, ged. Wateringen (rk) 17 juli 1714.

IIb. Nicolaas Cornelisz. van Bohemen, geb. ‘s Gravenhage omstr. 1700, wonend te Loosduinen en Leidschendam, begr. ’s Gravenhage, Grote Kerk 29 dec. 1775, tr. ’s Gravenhage (geref) 6 jan. 1737 Petronella Margaretha Roels, ged. ‘s Gravenhage (geref) 9 maart 1721, begr. Maasland dec. 1798, dr. van Cornelis en Anna Dorothea van der Pijl. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Dorothea van Bohemen, ged. ’s Gravenhage  (geref) 23 dec. 1736, begr. ’s Gravenhage. Grote Kerk 15 dec. 1788, tr. ’s Gravenhage (geref) 23 april 1758 Cornelis de Haan.
 2. Cornelia van Bohemen, ged. ‘s Gravenhage (geref) 23 jan. 1739, begr. ’s Gravenhage, Grote Kerk 25 aug. 1806, tr. ’s Gravenhage (geref) 15 juli 1760 Pieter van den Berg, † ’s Gravenhage 21 aug. 1806.
 3. Cornelis Nicolaasz, volgt IIIa.
 4. Anthonia van Bohemen, ged. ‘s Gravenhage (geref) 22 nov. 1747, houthandelaarster (1812), † Maasland 13 febr. 1812, tr. Maasland 27 juli 1773 Cornelis Roels, ged. ‘s Gravenhage (geref)19 juni 1746, houthandelaar te Maasland, † Maasland 30 maart 1786, zn. van Nicolaas Boudewijn en Cornelia van Kampen.

IIc. Wilhelmus Cornelisz. van Bohemen, ged. ‘s Gravenhage (rk) 15 maart 1704, bouwman te Eikenduinen, begr. Eikenduinen 29 juni 1792, tr. ‘s Gravenhage  (gerecht) 31 mei 1733 Maria Jacobsdr. Roosenburg, ged. ‘s Gravenhage 8 mei 1713, begr. ‘s Gravenhage 27 dec. 1803, dr. van Jacob Pietersz. en Cunera Joppe van der Speck (Spick). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Willemsz., volgt IIIb.
 2. Jacobus Willemsz., volgt IIIc.
 3. Leonardus Willemsz. van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (rk) 21 nov. 1736, begr. ‘s Gravenhage 5 jan. 1753.
 4. Antonius Willemsz., volgt IIId.
 5. Petrus Willemsz., volgt IIIe.
 6. Henricus Willemsz. van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (rk) 26 nov. 1743, begr. ’s Gravenhage 4 maart 1746.
 7. Angelina Willemsdr. van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (rk) 19 jan. 1745, † na 1780.
 8. Maria Willemsdr. van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (rk) 20 maart 1746, † ’s Gravenhage 25 april 1825, tr. Rijswijk (gerecht) 17 april 1768 en ‘s Gravenhage (rk) 17 april 1768 Johannes Ariensz. van der Drift., geb. Rijswijk.
 9. Cunera Willemsdr. van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (rk) 13 april 1750, begr. ’s Gravenhage, Eikenduinen 31 jan. 1797, tr. Stadhuis, ’s Gravenhage  (rk) 8 mei 1784 Adrianus Rijgersbergen.
 10. Leonardus Willemsz. van Bohemen, ged. ’s Gravenhage 10 juni 1753, † ’s Gravenhage 8 jan. 1837.

.

Families founded by grandsons of Cornelis Dirksz. van Bohemen

IIIa. Cornelis Nicolaasz. van Bohemen, ged. (geref.) ‘s Gravenhage 13 nov. 1743, koopman en houtzaagmolenaar te Zoeterwoude (1711), korenmolenaar op de Groene Molen te Delft (1681), begr. Delft, Oude Kerk 21 juni 1782, tr. ’s Gravenhage (geref) 6 sept. 1768 Diewertje Post, ged. Maasland  (geref) 24 okt. 1745, begr. Overschie 26 juni 1809, dr. van Pieter en Meijnsje Qualm; zij tr. 2e Delft (geref) 21 april 1783 Heijnrich van Rhijn. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Margaretha van Bohemen, geb. Zoetermeer 10 nov. 1722, ged. Zoeterwoude (geref) 25 nov. 1770, † ’s Gravenhage 11 dec. 1832, tr. Delft (geref) 19 okt. 1794 Gerrit van Dijk, begr. Delft 10 okt. 1809.
 2. Mensje van Bohemen, ged. Zoeterwoude (geref) 5 juli 1772, begr. Delft, Oude Kerk 15 maart 1802, tr. Delft (geref) 1 april 1792 Nicolaas Onderwater.
 3. Johanna Dorothea van Bohemen, ged. Zoeterwoude (geref) 8 mei 1774, † ’s Gravenhage 11 april 1837, tr. ’s Gravenhage (gerecht en geref) 8 nov. 1801 Hendrik Groenesteijn, ged. ’s Gravenhage omstr. 1776, verwersknecht (1830), † ’s Gravenhage 29 dec. 1830, zn. van Hendrik en Maria Tethof.
 4. Anna Cornelia van Bohemen, ged. (geref.) Zoeterwoude 7 jan. 1776, begr. Leiden (geref) 17 juli 1779.
 5. Nicolaas Pieter, volgt IVa.

IIIb. Cornelis Wiilemsz. van Bohemen, ged. ‘s Gravenhage (rk) 23 aug. 1733, † Rijswijk 10 nov. 1791, begr. Rijswijk 16 nov. 1791, tr. Rijswijk (gerecht) 2 mei 1762 en ‘s Gravenhage (rk) 2 mei 1762 Clasina Overmeer, ged. Stompwijk (rk) 3 april 1738, begr. Wilsveen 16 juni 1801, dr. van Jan Jansen en Lena Hermen Vermeulen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (rk) 4 maart 1763, † Veur 24 aug. 1826, tr. Voorschoten (gerecht) 14 mei 1797 Gerrit Goeman, ged. Veur omstr. 1763, † Veur 3 april 1833, zn. van Jacob en Maria van der Kooij.
 2. Johannes van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (rk) 14 febr. 1764, † Voorhout 28 aug. 1824, tr. Voorhout (gerecht) 1 febr. 1807 en Sassenheim (rk) 1 febr. 1807 Cornelia Schinkel, ged. ‘s Gravenhage 16 sept 1757, † Voorhout 12 juni 1844, dr. van Johannes Schenkel. Zij tr. 1e Voorhout 22 feb. 1789 Adrianus Diemel.
 3. Magdalena, volgt IVb.
 4. Wilhelmus, volgt IVc.
 5. Cornelis van Bohemen, begr. Rijswijk 27 nov. 1769 (ongedoopt kind).
 6. Joanna, volgt IVd.
 7. Petrus van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (rk) 27 mei 1773, † ’s Gravenhage 30 nov. 1788, begr. Rijswijk 4 dec. 1788.
 8. Anthonia van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (rk) 8 mei 1775, begr. Rijswijk 14 mei 1785.
 9. Clasina van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (rk) 6 sept. 1777, † Rotterdam 12 juli 1847.
 10. Cornelis, volgt IVe.

IIIc. Jacobus Willemsz. van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (rk) 2 febr. 1735, wonende te Wassenaar en Stompwijk, † Stompwijk 2 maart 1806, tr. 1e ’s Gravenhage (gerecht en rk) 25 okt. 1760 Maria van Braak, ged. Veur (rk) 21 maart 1738, begr. Wassenaar 5 mei 1773, dr. van Hermanus Frederiksz. en Elisabetha Japikse Teugels; tr. 2e Voorburg (gerecht en rk) 17 april 1774 Cornelia Melisdr. Koot, ged. Wassenaar 16 april 1751, † Zevenhoven 26 mei 1814, dr. van Melis Hendriksz. en Cornelia Cornelisdr. van der Claauw. Uit het eerste huwelijk:

 1. Willem, volgt IVf.
 2. Elisabeth van Bohemen, ged. Wassenaar (rk) 8 febr. 1763, † Stompwijk?? na 1806, tr. 1e Stompwijk (gerecht en rk) 7 nov. 1784 Anthonie Claasz. van Kampen, ged. Langerak (geref) 24 febr. 1743, zn. van Claas Teunisz. en Jannetje Woutersdr. Kruik, wedr. van Magteldijn kooijman; tr. 2e Stompwijk (gerecht en rk) 5 nov. 1786 Cornelis Dirksz. Langerak, ged. Stompwijk (rk) 8 aug. 1756, † Stompwijk 7 maart 1826, zn. van Dirk Cornelisz. en Joanna Hillebrandsdr. van der Sman.
 3. Henricus, volgt IVg..
 4. Maria van Bohemen, ged. Stompwijk (rk) 5 mei 1766, † Stompwijk 5 mei 1766.
 5. Maria van Bohemen, ged. Stompwijk (rk) 9 okt. 1767.
 6. Johanna van Bohemen, ged. Stompwijk (rk) 27 okt. 1770, † Hazerswoude 5 febr. 1849, tr. Hazerswoude (gerecht) 25 aug. 1805 Cornelis Cornelisz. Westgeest, ged. Oegstgeest (rk) 26 april 1783, † Loosduinen 12 okt. 1856, zn. van Cornelis Cornelisz. en Gerritje Jobsdr. de Winter.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Willem van Bohemen, ged. Stompwijk (rk) 26 okt. 1774, † Stompwijk 26 okt. 1774.
 2. Cornelia van Bohemen, ged. Stompwijk (rk) 18 okt. 1776, † Stompwijk 18 okt. 1776.
 3. Maria van Bohemen, ged. Stompwijk (rk) 5 jan. 1778, † Stompwijk 5 jan. 1778.
 4. Willem, volgt IVh.
 5. Cornelis, volgt IVi.
 6. Anthonius van Bohemen, ged. Stompwijk 13 jan. 1784, † Stompwijk 13 jan. 1784.
 7. Petrus van Bohemen, ged. Stompwijk 13 jan. 1784, † Stompwijk 13 jan. 1784.
 8. Henricus, volgt IVj.

IIId. Antonius Willemsz. van Boheemen, ged. ’s Gravenhage 5 sept. 1738, begr. ‘s Gravenhage, Eiikenduinen 10 maart 1809, tr. 1e ’s Gravenhage (gerecht) 5 mei 1765 Apolonia van Schepen, geb. ‘s Gravenhage; tr. 2e Leiden (gerecht) 28 nov. 1778 Johanna Lelijveld, geb. Katwijk aan de Rijn. Uit het eerste huwelijk:

 1. Maria van Bohemen, ged. ’s Gravenhage febr. 1766, † 1799.
 2. Engelbertus, volgt IV-k.
 3. Willem van Boheemen, ged. Wassenaar 16 jan. 1774, .† voor 1809.
 4. Christina van Bohemen, ged. Wassenaar (rk) 1 aug. 1776, werkster (1825), wasvrouw (1830), † ’s Gravenhage? na 18 mei 1839, tr. Leiden (gerecht en rk) 15 nov. 1806 Johannes Reinders, geb. Maastricht omstr. 1776, oud-soldaat (1825),  gepensioneerd (1830), † ’s Gravenhage 18 mei 1840. Hij tr. 1e Helena Speet.

IIIe. Petrus Willemsz. van Bohemen, ged. RK ’s Gravenhage (rk) 31 okt. 1741, bouwman (1816), † Hillegersberg 10 jan. 1816, tr. Berkel en Rodenrijs (gerecht en rk) 24 nov. 1771 Ariaantje Claasdr. Berkel, ged. Berkel  (rk) 3 april 1736, † Berkel 21 febr. 1799, dr. van Claas Martens en Jacoba Philips Verburg. Zij tr. 1e Willebort Fransz. Verburg.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem, volgt IVl.
 2. Nicolaas van Bohemen, ged. Berkel en Rodenrijs (rk) 3 febr. 1775, arbeider (1838), † Hillegersberg 16 mei 1838, tr. Berkel en Rodenrijs (gerecht) 8 mei 1803 Maria Zoetemelk, ged. Berkel (rk) 6 okt 1774, † Berkel 10 mei 1842, dr. van Cornelius en Maria Pietersdr. van Velsen.
 3. Maria van Bohemen, ged. Berkel  (rk) 30 maart 1777, † Berkel en Rodenrijs 14 dec. 1789, begr. Berkel en Rodenrijs 18 dec. 1789.
 4. Johanna van Bohemen, ged. Berkel (rk) 8 mei 1780, † Berkel en Rodenrijs 14 juni 1780, begr. 20 juni 1780.

.

Families founded by great-grandsons of Cornelis Dirksz van Bohemen

IVa. Nicolaas Pieter van Bohemen, ged. (geref.) Zoeterwoude 19 juli 1778, molenaar (1814), soldaat (1817), korenmolenaarsknecht (1818-1829), arbeider (1830), † ’s Gravenhage 27 juli 1837, tr. 1e omstr. 1801 (door echtsch. ontbonden omstr. 1817) Helena Droppert, ged. Schipluiden 20 maart 1784, † Maassluis 27 nov. 1873, dr. van Barend Bernardus en Neeltje Dupon (du Pon). tr. 2e Rotterdam ondertr. 26 dec. 1817) Hermanus Wolvekamer. Nicolaas tr. 2e Rotterdam 17 juni 1818 Catharina Francina van Ettingen, ged. Voorburg (geref) 15 maart 1795, naaister (1814), † ’s Gravenhage 31 jan. 1835, dr. van Wouter en Anna Justina Milrood. Uit het eerste huwelijk:

 1. Cornelis Bernardus,  zie Stamboom voor periode 1800-1950 (doorgroeiende tak).
 2. Bernardus Petrus, zie Stamboom voor periode  1800-1950 (doorgroeiende tak).

Uit het tweede huwelijk:

 1. Clasina Catharina van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 17 febr. 1814, † Voorburg 17 dec. 1829.
 2. Wouter Frederik, zie Stamboom voor periode  1800-1950 (uitgestorven tak).
 3. Cornelis van Bohemen, geb. Hillegersberg 26 jan. 1819, † Hillegersberg 19 dec. 1829.
 4. Anna Justina van Boheemen, geb. Hillegersberg 1 april 1820, † ’s Gravenhage 19 sept. 1841.
 5. Dirk Christiaan Anthony van Bohemen, geb. Hillegersberg 24 jan. 1822, † ’s Gravenhage 4 april 1842.
 6. Nicolaas Pieter van Bohemen, geb. Hillegersberg 13 jan. 1824, † Hillegersberg 18 jan. 1824.
 7. Nicolaas Pieter van Bohemen, geb. Hillegersberg 26 nov. 1824, † ’s Gravenhage 17 aug. 1832.
 8. Karel Alexander van Bohemen, geb. Hillegersberg 9 aug. 1826, † ’s Gravenhage 22 jan. 1831.
 9. Hendrik Daniel van Bohemen, geb. Hillegersberg 12 maart 1828, schoenmakersknecht (1858), † Zevenhuizen 31 maart 1858.
 10. Cornelis van Bohemen, geb. Hillegersberg 14 juni 1830, † Hillegersberg 27 juli 1830.
 11. Catharina Francina van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 6 aug. 1832, † ‘s Gravenhage 25 maart 1836.

IVb. Magdalena van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (rk) 19 aug. 1765, † ’s Gravenhage 21 juli 1841, tr. ’s Gravenhage (geref) 7 okt. 1792 Arie de Ruijter. Als buitenechtelijke kinderen van Arie de Ruijter:

 1. Adrianus van Bohemen, ged. ‘s Gravenhage  (rk) 11 maart 1790.
 2. Clasina van Bohemen, ged. ‘s Gravenhage (rk) 25 febr. 1792.

IVc. Wilhelmus van Boheemen, geb. ‘s Gravenhage, ged. ’s Gravenhage (rk) 18 mei 1767, wonend te Wilsveen (vanaf 1795) en Leidschendam, koopman in granen (1807), koopman (1820-1828), arbeider (1836), winkelier (1845-1850), † Stompwijk 22 febr. 1847, tr. 1e Nootdorp (gerecht) 26 mei 1799 Maria Kouwenhoven, ged. Nootdorp (rk) 1 nov. 1767, † Stompwijk 17 jan. 1821, dr. van Cornelis Cornelisz. en Martijntje Jacobsdr. van der Smaal tr. 2e Stompwijk 2 nov. 1821 Catharina Reijersberg, ged. Nootdorp (rk) 1 juli 1787, † Stompwijk 6 dec. 1875, dr. van Gerrit en Jannetje Cornelisdr. Groenewegen. Uit het eerste huwelijk:

 1. Cornelia van Bohemen, ged. Zoetermeer (rk) 8 maart 1800, † Stompwijk 3 nov. 1820.
 2. Clasina van Bohemen, ged. Zoetermeer (rk) 8 juli 1801.
 3. Martina (Maria) van Bohemen, ged. Zoetermeer (rk) 25 juni 1805, koloniste (1847), arbeidster (1860), † Breda 19 aug. 1872, tr. 1e Veur 22 jan. 1836 Jacobus Bonestoppel, geb. Alblasserdam 23 aug. 1803, arbeider (1836, 1846), kolonist (1846, 1847), † Delft 29 okt. 1853, zn. van Johannes Boonstoppel en Maria Quakernaak (Kwakernaat); tr. 2e Overschie 16 juni 1860 Simon van Delft, geb. Raamsdonk 23 sept. 1811, arbeider (1860), kolonist (1869), † Veenhuizen (Norg) 21 maart 1869, zn. van Willem en Joanna Stokvis.. Simon tr. 1e Clara Zwanevelt.
 4. Cornelis Joannes van Bohemen, ged. Zoetermeer (rk) 27 dec. 1806.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Cornelis van Boheemen, geb. Stompwijk 27 mei 1826, † Stompwijk 17 juni 1826.
 2. Cornelis van Boheemen, geb. Stompwijk 18 maart 1828, winkelknecht, † Stompwijk 21 april 1858.

IVd. Joanna van Bohemen, geb. Rijswijk, ged. ’s Gravenhage (rk) 3 dec. 1770, † Rotterdam 5 febr. 1850, tr. Phillippus Nottelmans. Als buitenechtelijk kind van Philippus Nottelmans:

 1. Joanna van Bohemen (later Nottelmans), ged. Rotterdam (rk) 24 januari 1792, † Rotterdam 10 okt. 1859.

IVe. Cornelis van Bohemen, geb. Rijswijk, ged. ‘s Gravenhage (rk) 26 april 1781, bouwman te Veur op boerderij Mariahoeve aan de Achterweg (tot 1824) en op boerderij Noorthey (vanaf 1824), lid Dorpsraad (1841-1863), † Veur 23 mei 1864, tr. Veur 1 mei 1808 Helena van Rijn, ged. ‘s Gravenhage (rk) 9 aug. 1783, † Veur 29 mei 1841, dr. van Paulus en Catharina van der Kroft. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, zie Stamboom voor periode 1800-1950 (uitgestorven tak).
 2. Petrus Paulus, zie Stamboom voor periode 1800-1950 (doorgroeiende tak).
 3. Nicolaas, zie Stamboom voor periode 1800-1950 (doorgroeiende tak).
 4. Paulus, zie Stamboom voor periode 1800-1950 (doorgroeiende tak).
 5. Johannes van Boheemen, geb. Leidschendam 25 sept. 1815, bouwman te Rijswijk, † Rijswijk 29 febr. 1884, tr. Warmond 24 april 1845 Anna van Rijt, geb. Warmond 22 sept. 1819, † Rijswijk 13 okt. 1885, dr. van Jan Leendertsz. en Marijtje van der Veer.
 6. Cornelis, zie Stamboom voor periode 1800-1950 (doorgroeiende tak).
 7. Catharina Helena van Boheemen, geb. Veur 17 sept. 1821, † Veur 6 nov. 1866, tr. Veur 18 mei 1849 Christiaan Vieveen, geb. Veur 17 sept 1821, warmoezier te Veur, † Veur 3 jan. 1863, zn. van Frans en Johanna ter Hoeve.

IVf. Willem van Bohemen, ged. Wassenaar (rk) 27 nov. 1760, tr. Stompwijk (gerecht en rk) 16 mei 1784 Ariaantje van der Kraan, ged. Stompwijk (rk) 17 aug. 1760, dr. van Maarten en Pieternel Cornelisdr. de Bruijn. Zij tr. 2e Delft (rk) 20 mei 1798 Leendert Rusthof. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus van Bohemen, ged. Stompwijk (rk) 10 febr. 1785.
 2. Petronella van Bohemen, ged. Stompwijk (rk) 9 jan. 1787.
 3. Maria van Bohemen, ged. Stompwijk (rk) 5 jan. 1788.

IVg. Henricus van Boheemen, ged. Wassenaar (rk) 30 sept. 1764, bouwman te Stompwijk, † Stompwijk 23 sept. 1827, tr. Stompwijk  (rk) 1 mei 1791 Johanna Bolleboom, ged. Stompwijk (rk) 27 juni 1769, arbeidster (1831), huishoudster (1834), † Stompwijk 20 nov. 1848, dr. van Nicolaas en Maria Maartensdr. van Nierop. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van Bohemen, ged. Stompwijk (rk) 8 nov. 1791, landbouwster (1837), † Stompwijk 12 maart 1856, tr. 1e Stompwijk (gerecht) 13 nov. 1808 Willem van Santen, ged. Stompwijk (rk) 31 dec. 1778, bouwman (1827), † Stompwijk 24 okt. 1835, zn. van Anthonij van Santen en Alida Kuijpers; tr. 2e Stompwijk 11 aug. 1837 Arend van Dijk, geb. Zegwaard 8 juli 1811, ged. Zoetermeer (rk) 16 juli 1811, bouwknecht (1837), bouwman (1856), † Stompwijk 14 maart 1902, zn. van Jan en Maria Vonk. Hij tr. 2e Stompwijk 23 april 1857 Antje Verhoef.
 2. Nicolaas van Bohemen, ged. Stompwijk (rk) 6 nov. 1792, † Stompwijk 6 nov. 1792.
 3. Jacobus Thomas, zie Stamboom voor periode 1800-1950 (uitgestorven tak).
 4. Martinus van Bohemen, geb. Stompwijk (rk) 1 maart 1795, in garnizoen te Leiden (1829), invalide militair (1846, 1853), † Leiden 21 april 1853.
 5. Marijtje van Bohemen, ged. Stompwijk (rk) 16 aug. 1797, † Stompwijk 16 aug. 1797.
 6. Nicolaas van Bohemen, ged. Stompwijk (rk)19 dec. 1799, bouwknecht (1821), † Nieuwkoop 3 mei 1821.
 7. Willem, zie Stamboom voor periode 1800-1950 (doorgroeiende tak).
 8. Marijtje van Bohemen, ged. Stompwijk (rk) 19 aug. 1804.
 9. Henricus van Boheemen, ged. Stompwijk (rk) 1 febr. 1806, arbeider, † Stompwijk 5 sept. 1879, tr. 1e Wassenaar 6 mei 1831 Apolonia van Tongeren, ged. Voorschoten 24 juni 1790, Dienstbode (1831), † Stompwijk 16 sept. 1859, dr. van Cornelis Janse en Joanna Wagemans; tr. 2e Stompwijk 1 juni 1860 Joanna Machielse (Michiels), ged. Zegwaart (rk) 19 nov. 1800, † Stompwijk 27 mei 1880, dr. van Pieter en Engeltje Jurgens, wed. van Thomas Maas.
 10. Cornelius van Bohemen, ged. Stompwijk 1 jan. 1809, † Stompwijk1 jan. 1809.
 11. Wilhelmus van Bohemen, ged. Stompwijk 1 jan. 1809, † Stompwijk 1 jan. 1809.
 12. Anna van Bohemen, ged. Stompwijk 12 juli 1810, dienstbode (1834), † Zoeterwoude 30 maart 1844, tr. Zoeterwoude 25 april 1834 Jacobus Immerzeel, ged. Wassenaar (rk) 25 jan. 1791, bouwman te Zoeterwoude, † Zoeterwoude 24 maart 1868, zn. van Gerrit en Marijtje van der Bijl; hij tr. 2e Zoetermeer 13 mei 1848 Antje Westerman.

IVh. Willem van Bohemen, ged. Stompwijk (rk) 2 dec. 1778, wonend te Alphen (1809) en Amsterdam (1836), arbeider (1818, 1839), bleker (vanaf 1851), † Amsterdam 14 mei 1853, tr. 1e Alphen en Rietveld (gerecht) 14 mei 1809 Maria Stolwijk, ged. Randenburg (Reeuwijk) (rk) 23 maart 1783, werkster (1836), † Amsterdam 29 maart 1836, dr. van Arij Cornelisz. en Aafje Willemsdr. Ekerschot; tr. 2e Amsterdam 22 mei 1839 Aiska Jans, ged. Tjamsweer (Appingedam) (geref) 5 maart 1786, † Amsterdam? na 1852, dr. van Okke en Aafke Popkes. Aiska tr. 1e Jan Blokzijl. Uit het eerste huwelijk:

 1. Agatha Julia van Bohemen, ged. Alphen en Rietveld (rk) 31 dec. 1810, † Rotterdam 5 jan. 1818.
 2. Jacob van Bohemen, geb. Alphen 8 sept. 1812, † Zevenhoven 19 dec. 1818.
 3. Cornelia van Bohemen, geb. Zwammerdam 1 okt. 1813, † ald. 25 febr. 1814.

IVi. Cornelis van Bohemen, ged. Stompwijk (rk) 6 mei 1781, arbeider te Zoetermeer en later te Zegwaart, † Zegwaart 2 april 1853, tr. 1e Stompwijk (gerecht) 18 sept. 1803 Anna Korel,  ged. Wassenaar 3 mei 1776, † Zoetermeer 7 aug. 1836, dr. van Hendrik Korel en Jacoba van Kampen; tr. 2e Zoetermeer 1 sept. 1837 Trijntje Ammerlaan, ged. Voorschoten (rk) 16 nov. 1774, † Zegwaart 20 mei 1854, dr. van Arie en Marijtje Huijbers Smerianus. Uit het eerste huwelijk:

 1. Hendrik van Bohemen, ged. Stompwijk 4 maart 1804, † Stompwijk 4 maart 1804.
 2. Jacob, zie Stamboom voor periode 1800-1950 (uitgestorven tak).
 3. Ceetje van Bohemen, ged. Stompwijk (rk) 19 april 1807.
 4. Jacoba van Bohemen, ged. Stompwijk (rk) 8 mei 1808.
 5. Maria van Bohemen, ged. Stompwijk (rk) 18 juli 1809, † Leidschendam 7 febr. 1813.
 6. Hendricus van Bohemen, ged. Stompwijk (rk) 20 april 1811.
 7. Cornelis van Boheemen, geb. Zegwaart 23 dec. 1815, † Zegwaart 25 juli 1822.

IVj. Henricus van Bohemen, ged. (rk) Stompwijk 24 mei 1785, arbeider te Aarlanderveen en Bodegraven, † Rotterdam 17 aug. 1847, tr. Alphen en Rietveld (gerecht) 26 april 1809 Ariaantje Schijf, ged. Zwammerdam (rk) 30 dec. 1783, † Zwammerdam 12 juli 1843, dr. van Dirk en Martijntje Bijleveld. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus van Bohemen, ged. Aarlanderveen (rk) 21 mei 1809, † Aarlanderveen 23 juni 1809, begr. Aarlanderveen 27 juni 1809.
 2. Ariaantje van Bohemen, ged. Aarlanderveen (rk) 21 mei 1809, † Aarlanderveen 10 juni 1809, begr. Aarlanderveen 14 juni 1809.
 3. Theodora Jacoba van Bohemen, ged. Aarlanderveen (rk) 28 juli 1810, † Alphen 29 april 1844, tr. Zwammerdam 9 febr. 1844 Adrianus Kok, geb. Bergambacht 2 nov. 1808, ged. Bergambacht (geref) 13 nov. 1808, kolonist (1848), † Ommerschans (Ommen) 17 okt. 1848, zn. van Adrianus en Johanna Smitskamp.
 4. Theodorus Jacobus van Bohemen, ged. Aarlanderveen (rk) 22 juni 1811.
 5. Cornelia Martina van Bohemen, ged. Aarlanderveen (rk) 22 juni 1811, † Alphen 5 maart 1813.
 6. Martijntje van Bohemen, geb. Alphen 1812, † Alphen 5 maart 1813.
 7. Jacob van Bohemen, geb. Alphen 5 aug. 1812, † Alphen 21 nov. 1812.
 8. Jacob van Bohemen, geb. Alphen 11 sept. 1813, † Alphen 12 april 1815.
 9. Anthonij van Bohemen, geb. Alphen 3 april 1815, † Bodegraven 23 maart 1817.
 10. Jacob, zie Stamboom voor periode 1800-1950 (doorgroeiende tak).
 11. Martijntje van Bohemen, geb. Bodegraven 24 okt. 1818, † Alphen 11 april 1820.

IVk. Engelbertus Bohemen, ged. Zegwaard omstr. 1768, wonend te ‘s Gravenhage, arbeider (1812, 1814), † ’s Gravenhage 5 juni 1814, tr. ’s Gravenhage  (gerecht en rk) 2/3 april 1796 Maria Korsdr. Remmerswaal, ged. Wassenaar (rk) 9 sept. 1772, werkster (1824, 1828), † ’s Gravenhage 13 dec. 1840, dr. van Kors Andriesz. Remmerswaal en Maria Jansdr. Hoogwerf.

Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Bohemen, geb. Wassenaar 7 mei 1795, in dienst van Napoleon bij de het Regiment Pupillen van de Keizerlijke Garde.
 2. Anthonius van Bohemen, ged. Wassenaar (rek) 7 mei 1796 (wellicht dezelfde persoon als bovengenoemde Nicolaas).
 3. Cosmas Kors, zie Stamboom voor periode 1800-1950 (doorgroeiende tak).
 4. Maria van Bohemen, ged. ’s Gravenhage  (rk)11 april 1800, werkster (1824, 1841), † ’s Gravenhage 12 aug. 1860, tr. ’s Gravenhage 23 juni 1824 Willem Schrijver, ged. Leiden omstr. 1788, Smid (1824, 1842), † Leiden 30 okt. 1842, zn. van Thomas en Geertje van der Plas. Hij tr. 1e Johanna Bos.
 5. Apolonia van Bohemen, geb. ’s Gravenhage (rk) 17 febr. 1802, dienstbode (1830-1861), † ’s Gravenhage 6 jan. 1877.
 6. Cornelis Bartholomeus, zie Stamboom voor periode 1800-1950 (uitgestorven tak).
 7. Willem, zie Stamboom voor periode 1800-1950 (uitgestorven tak).
 8. Theodorus van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (rk) 10 nov. 1809, begr. ‘s Gravenhage, Eijkenduinen 15 nov. 1809.
 9. Theodorus Boheemen, geb. ’s Gravenhage 22 maart 1812, stalknecht (1830), koetsier (1838, 1841), † ’s Gravenhage 25 mei 1841.

IV-l. Willem van Bohemen, ged. Berkel en Rodenrijs (rk) 5 maart 1773, wonend te Schiebroek (tot 1810), Hillegersberg (voor 1825 en na 1854) en Rotterdam (1825-1854), bouwman (1813-1819), arbeider (1825-1844). mestrijder (1847-1870), † Hillegersberg 22 febr. 1856, tr. 1e Schiebroek 15 jan. 1804 Anna Moleman, ged. Hillegersberg omstr. 1770, † Schiebroek, begr. Schiebroek 8 mei 1807, tr. 1e Hendrik Schuurman. Willem tr. 2e Kethel (gerecht) 20 okt. 1809 Lena Berkel, ged. Voorburg (rk) 29 jan. 1771, † Hillegersberg 7 febr. 1816, dr. van Govert en Marijtje van Kuijck; tr. 3e Hillegersberg 8 aug. 1817 Johanna Broekmans, ged. Moordrecht (rk) 14 nov. 1784, † Hillegersberg 8 nov. 1858, dr. van Arie en Maria van Koppen.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Adriana van Bohemen, geb. Schiebroek, ged. Bergschenhoek (rk) 12 nov. 1805, † Rotterdam 20 febr. 1838, tr. Berkel en Rodenrijs 6 aug. 1830 Franciscus Koot, ged. Berkel en Rodenrijs (rk) 2 nov. 1800, arbeider (1830), winkelknecht (1839), † Rotterdam 11 mei 1844, zn. van Arend en Maria van der Schelt. Hij tr. 1e Vrijenban 8 mei 1825 Maria van Leeuwen; tr. 3e Rotterdam 24 juli 1839 Maria van Bohemen (IVm,4).
 2. Hendrik van Bohemen, ged. Bergschenhoek (rk) 23 april 1807, † Schiebroek 7 juli 1807, begr. Overschie 11 juli 1807.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Petrus, zie Stamboom voor periode 1800-1950 (doorgroeiende tak).
 2. Maria van Bohemen, geb. Hillegersberg 30 juli 1813, wasvrouw (1850), schoonmaakster (1852), † Rotterdam 1 okt. 1860, tr. 1e Rotterdam 24 juli 1839 Franciscus Koot, ged. Berkel en Rodenrijs (rk) 2 nov. 1800, arbeider (1830), winkelknecht (1839), † Rotterdam 11 mei 1844, zn. van Arend en Maria van der Schelt; tr 1e Vrijenban 8 mei 1825 Maria van Leeuwen, tr. 3e Berkel en Rodenrijs 6 aug. 1830 Adriana van Bohemen (IVm,1). Maria tr. 2e Rotterdam 3 maart 1852 Andries Hoorn, ged. Gorinchem 10 april 1798, stukadoor (1850, 1852), † Rotterdam 21 okt. 1865, zn. van Andries en Celia Rosier. Andries tr. 1e Nijmegen 18 okt. 1820 Antonia Joanna Gertruda Taxs en tr. 2e Nijmegen 17 maart 1842 Anna Frederiks Erkens.

Uit het derde huwelijk:

 1. Nicolaas van Bohemen, geb. Hillegersberg 14 jan. 1818, koetsier (1844), † Rotterdam 23 okt. 1844, tr. Rotterdam 31 jan. 1844 Petronella Pol, geb. Harlingen 19 nov. 1823, † Rotterdam? na 1843, dr. van Engelbert en Catharina Hilegonda Walregt.
 2. Maria van Bohemen, geb. Hillegersberg 25 aug. 1819, † Rotterdam 1 juni 1825.
 3. Jacobus van Bohemen, geb. Hillegersberg 4 sept. 1821, † Rotterdam 5 maart 1827.
 4. Leonardus, zie Stamboom voor periode 1800-1950 (doorgroeiende tak).

.

Index

Ammerlaan, Arie  IVi
Ammerlaan, Trijntje (1774-1854)  IVi
Berg, Pieter van den (1735-1806)  IIb,2
Berkel, Ariaantje Claasdr. (1736-1799)  IIIe
Berkel, Claas Martens  IIIe
Berkel, Govert   IV-l
Berkel, Lena (1771-1816)  IV-l
Bijl, Marijtje van der (1765-1817)  IVg,12
Bijleveld, Martijntje   IVj
Blokzijl, Jan   IVh
Boheemen, Catharina Helena van (1821-1866)  IVe,7
Boheemen, Cornelis van (1815-1822)  IVi,7
Boheemen, Cornelis van (1826-1826)  IVc,5
Boheemen, Cornelis van (1828-1858)  IVc,6
Boheemen, Henricus van (1764-1827)  IVeg
Boheemen, Henricus van (1806-1879)  IVg,9
Boheemen, Johannes van (1815-1884)  IVe,6
Boheemen, Nicolaas van (1812-1891)  IVe,4
Boheemen, Theodorus (1812-1841)  IVk,9
Boheemen, Willem van (1802-1874)  IVg,7
Bohemen, Adriana van (1805-1838)  IV-l,1; IV-l,4
Bohemen, Agatha Julia van (1810-1818)  IVh,1
Bohemen, Angela (1680-1744)  I,4
Bohemen, Angelina Willemsdr van (1745- >1779)  IIc,7
Bohemen, Anna Cornelisdr (1683- <1692)  I,5
Bohemen, Anna van (1810-1844)  IVg,12
Bohemen, Anna Cornelia van (1776-1779)  IIIa,4
Bohemen, Anna Dorothea van (1736-1788)  IIb,1
Bohemen, Anna Justina van (1820-1841)  IVa,6
Bohemen, Anthonia van (1747-1812)  IIb,4
Bohemen, Anthonij van (1815-1817)  IVj,9
Bohemen, Anthonius van (1784-1784)  IIIc,12
Bohemen, Antonius Willemszvan (1738-1809)  IIId
Bohemen, Anthonius van (1796-)  IVk,2
Bohemen, Anthonia van (1775-1785)  IIIb,8
Bohemen, Apolonia van (1802-1877)  IVk,5
Bohemen, Ariaantje van (1809-1809)  IVj,2
Bohemen, Bernardus Petrus van (1807-1889)  IVa,2
Bohemen, Catharina Francina van (1832-1836)  IVa,13
Bohemen, Ceetje van (1807-)  IVi,3
Bohemen, Christina van (1776- >1839)  IIId,4
Bohemen, Clasina van (1777-1847)  IIIb,9
Bohemen, Clasina van (1792-)   IVb,2
Bohemen, Clasina van (1801-)  IVc,2
Bohemen, Clasina Catharina van (1814-1829)  IVa,3
Bohemen, Cornelia van (1739-1806)  IIb,2
Bohemen, Cornelia van (1776-1776)  IIIc,8
Bohemen, Cornelia van (1791-1856)  IVg,1
Bohemen, Cornelia van (1800-1820)  IVc,1
Bohemen, Cornelia van (1813-1814)  IVh,3
Bohemen, Cornelia Martina van (1811-1813)  IVj,5
Bohemen, Cornelis van (-1769)  IIIb,5
Bohemen, Cornelis Willemsz van (1733-1791)  IIIb
Bohemen, Cornelis van (1781-1864)  IVe
Bohemen, Cornelis (1781-1853)  IVi
Bohemen, Cornelis van (1809-1892)  IVe,1
Bohemen, Cornelis van (1818-1892)  IVe,6
Bohemen, Cornelis van (1819-1829)  IVa,5
Bohemen, Cornelis van (1830-1830)  IVa,12
Bohemen, Cornelis Bartholomeus (1804-1856)  IVk,6
Bohemen, Cornelis Bernardus van (1804-1875)  IVa,1
Bohemen, Cornelis Dirckx (1638-1714)  I
Bohemen, Cornelis Joannes van (1806-)  IVb,4
Bohemen, Cornelis Nicolaasz van (1743-1782)  IIIa
Bohemen, Cornelius van (1809-1809)  IVg,10
Bohemen, Cosmas Kors (1798-1875)  IVk,3
Bohemen, Cunera Willemsdr van (1750-1797)  IIc,9
Bohemen, Dirk Jansz van   I
Bohemen, Dirk Christiaan Anthony van (1822-1842)  IVa,7
Bohemen, Elisabeth van (1763- >1806)  IIIc,2
Bohemen, Engelberta Dirksdr van (1711-)  IIa,1
Bohemen, Engelbertus (1768-1814)  IVk
Bohemen, Gertrudis Cornelisdr (1678-8)  I,1
Bohemen, Hendricus van (1811-)  IVg,6
Bohemen, Hendrik van (1804-1804)  IVi,1
Bohemen, Hendrik van (1807-1807)  IV-l,2
Bohemen, Hendrik Daniel van (1828-1858)  IVa,11
Bohemen, Henricus van (1785-1847)  IVj
Bohemen, Henricus Willemsz van (1743-1746)  IIc,6
Bohemen, Jacob van (1806-1859)  IVi,2
Bohemen, Jacob van (1812-1812)  IVj,7
Bohemen, Jacob van (1812-1818)  IVh,2
Bohemen, Jacob van (1813-1815)  IVj,8
Bohemen, Jacob van (1817-1882)  IVj,10
Bohemen, Jacob Cornelisz van (1680- <1725)  I,4
Bohemen, Jacoba van (1808-)  IVi,4
Bohemen, Jacobus van (1785-)  IVf,1
Bohemen, Jacobus van (1809-1809)  IVj,2
Bohemen, Jacobus van (1821-1827)  IV-l,7
Bohemen, Jacobus Thomas van (1793-1852)  IVg,3
Bohemen, Joanna Cornelisdr van(1695-1773)  I,6
Bohemen, Jacobus Willemsz van (1735-1806)  IIIc
Bohemen, Joanna (1770-1850)  IVd
Bohemen, Joanna van (1792-159)   IVd.1
Bohemen, Joannes (1764-1824)  IIIb,2
Bohemen, Johanna van (1770-1849)  IIIc,6
Bohemen, Johanna van (1780-1780)  IIIe,4
Bohemen, Johanna Dorothea van (1774-1837)  IIIa,3
Bohemen, Karel Alexander van (1826-1831)  IVa,10
Bohemen, Leendert Cornelisz van (1679-1728)  I,3
Bohemen, Leonardus van (1736-1753)  IIc,3
Bohemen, Leonardus Willemsz van (1753-1837)  IIc,10
Bohemen, Leonardus van (1827-1892)  IV-l,8
Bohemen, Magdalena (1765-1841)  IVb
Bohemen, Maria van (1763-1826)  IIIb,1
Bohemen, Maria van (1766-1799)  IIId,1
Bohemen, Maria van (1766-1766)  IIIc,4
Bohemen, Maria van (1767-)  IIIc,5
Bohemen, Maria van (1777-1789)  IIIe,3
Bohemen, Maria van (1778-1778)  IIIc,9
Bohemen, Maria van (1788-)  IVf,3
Bohemen, Maria van (1800-1860)  IVk,4
Bohemen, Maria van (1809-1813)  IVi,5
Bohemen, Maria van (1813-1860)  IV-l,1; IV-l,4
Bohemen, Maria van (1819-1825)  IV-l,6
Bohemen, Maria Dirksdr van (1714-)  IIa,2; IId,8
Bohemen, Maria Willemsdr van (1746-1825)  IIc,8
Bohemen, Marijtje van (1797-1797)  IVg,5
Bohemen, Marijtje van (1804-)  IVg,8
Bohemen, Martijntje van (1812-1813)  IVj,6
Bohemen, Martijntje van (1818-1820)  IVj,11
Bohemen, Martina (Maria) van (1805-1872)  IVc,3
Bohemen, Martinus van (1795-1853)  IVg,4
Bohemen, Mensje van (1772-1802)  IIIa,2
Bohemen, Nicolaas van (1700-1775)  IIb
Bohemen, Nicolaas van (1775-1838)  IIIe,2
Bohemen, Nicolaas van (1792-1792)  IVg,2
Bohemen, Nicolaas (1795-)  IVk,1
Bohemen, Nicolaas van (1799-1821)  IVg,6
Bohemen, Nicolaas van (1818-1844)  IVj-l5
Bohemen, Nicolaas Pieter van (1778-1837)  IVa
Bohemen, Nicolaas Pieter van (1824-1824)  IVa,8
Bohemen, Nicolaas Pieter van (1824-1832)  IVa,9
Bohemen, Paulus van (1813-1875)  IVe,5
Bohemen, Petronella van (1787-)  IVf,2
Bohemen, Petronella Margaretha van (1722-1832)  IIIa,1
Bohemen, Petrus van (1773-1788)  IIIb,7
Bohemen, Petrus van (1784-1784)  IIIc,13
Bohemen, Petrus van (1810-1900)  IV-l,3
Bohemen, Petrus Paulus van (1810-1891)  IVe,2
Bohemen, Petrus Willemsz van (1741-1816)  IIIe
Bohemen, Theodora Jacoba van (1810-1844)  IVj,3
Bohemen, Theodorus Cornelisz (1679-1760)  IIa
Bohemen, Theodorus van (1809-1809)  IVk,8
Bohemen, Theodorus Jacobus van (1811-)  IVj,4
Bohemen, Wilhelmus van (1767-1847)  IVc
Bohemen, Wilhelmus van (1809-1809)  IVg,11
Bohemen, Wilhelmus Cornelisz van (1704-1792)  IIc
Bohemen, Willem van (1760-)  IVf
Bohemen, Willem van (1773-1856)  IV-l
Bohemen, Willem van (1774-1774)  IIIc,7
Bohemen, Willem van (1774-1809)  IIId,3
Bohemen, Willem van (1778-1853)  IVfh
Bohemen, Willem (1807-1894)  IVk,7
Bohemen, Wouter Frederik van (1817-1859)  IVa,4
Bolleboom, Johanna (1769-1848)  IVg
Bolleboom, Nicolaas (1740-1767)  IVg
Bonestoppel, Jacobus (1803-1853)  IVc,3
Boonstoppel, Johannes (1780-1827)  IVc,3
Bos, Johanna   IVik4
Braak, Hermanus Frederiksz van  IIIc
Braak, Maria van (1738-1773)  IIIc
Broekhoven, Angela (of Engeltien) Leenders (-1692)  I
Broekhoven, Leendert Gijse   I
Broekmans, Arie   IV-l
Broekmans, Johanna (1784-1858)  IV-l
Bruin, Leonardus de (1800-1842)  IVe,3
Bruijn, Pieternel Cornelisdr de   IVf
Claauw, Cornelia Cornelis van der  IIIc
Cortendijk, Trijntje Cornelis   I
Delft, Simon van (1811-1869)  IVc,3
Delft, Willem van  IVc,3
Diemel, Adrianus   IIIb,2
Dijk, Arend van (1811-1902)  IVg,1
Dijk, Gerrit van (-1809)  IIIa,1
Dijk, Jan van   IVg,1
Dolk, Adriaan Adriaansz   I,1
Dolk, Nicolaas (Claas) (1681-)  I,1
Drift, Johannes Ariensz van der   IIc,8
Droppert, Barend Bernardus   IVa
Droppert, Helena (1784-1873)  IVa
Dupon (du Pon), Neeltje   IVa
Ekerschot, Aafje Wilemsdr   IVah
Erkens, Anna Frederiks  IV-l,4
Ettingen, Catharina Francina van (1795-1835)  IVa
Ettingen, Wouter van   IVa
Goeman, Gerrit (1763-1833)  IIIb,1
Goeman, Jacob   IIIb,1
Groenesteijn, Hendrik  IIIa,3
Groenesteijn, Hendrik (1776-1830)  IIIa,3
Groenewegen, Jannetje Cornelisdr.   IVc
Haan, Cornelis de   IIb,1
Hooghwerf, Maria Jansdr. (1745-1770)  IVk
Hoogkamer, Anna (1790-1849)  IVc,5
Hoorn, Andries   IV-l,4
Hoorn, Andries (1798-1865)  IVj-l4
Horst, Arendje van der (1790-1854)  IVc,4
Immerzeel, Gerrit   IVg,12
Immerzeel, Jacobus (1791-1868)  IVg,12
Jans, Aiska (1786- >1852)  IVh
Jans, Okke   IVh
Jurgens, Engeltje   IVg,9
Kampen, Anthonie Claasz. van (1743-)  IIIc,2
Kampen, Cornelia van  IIb,4
Kampen, Jacoba  van  IVi
Klugt, Maria van der (1780-1832)  IVg,2
Kok, Adrianus  IVj,3
Kok, Adrianus (1808-1848)  IVh,3
Kooij, Maria van der   IIIb,1
Kooijman, Magteldijn   IIIc,2
Koot, Arend (1770-1826)  IV-l,1; IV-l,4
Koot, Franciscus (1800-1844)  IV-l,1; IV-l,4
Koppen, Maria van   IV-l
Korel, Hendrik   IVi
Korel, Anna (1776-1836)  IVi
Kouwenhoven, Cornelis Cornelisz.   IVc
Kouwenhoven, Maria (1767-1821)  IVc
Kraan, Maarten van der   IVf
Kraan, Ariaantje van der (1760-)  IVf
Kroft, Catharina van der   IVf
Kruik, Jannetje Woutersdr   IIIc,2
Kuijck, Marijtje van   IV-l
Kuijpers, Alida   IVg,1
Langerak, Cornelis Dirksz (1756-1826)  IIIc,2
Langerak, Dirk Cornelisz   IIIc,2
Leeuwen, Maria van   IV-l,1; IV-l,4
Lelijveld, Johanna   IIId
Linden, Antonia Claes van der (-1733)  I
Linden, Claas Cornelisz van   I
Maas, Thomas   IVg,9
Machielse, Pieter  IVg,9
Machielse Michiels)), Joanna (1800-1880)  IVg,9
Milrood, Anna Justina  IVa
Moleman, Anna (1770-1807)  IVl
Nierop, Maria Maartensdr van   IVg
Nottelmans, Phillippus  IVd
Onderwater, Nicolaas   IIIa,2
Overmeer, Clasina (1738-1801)  IIIb
Overmeer, Jan Jansen   IIIb
Pijl, Anna Dorothea van der   IIb
Plas, Geertje van der   IVk,4
Pol, Engelbert   IV-l,5
Pol, Petronella (1823-1843)  IV-l,5
Popkes, Aafke   IVh
Post, Diewertje (1745-1809)  IIIa
Post, Pieter  IIIa
Quakernaak (Kwakernaat), Maria   IVc,3
Qualm, Meijnsje   IIIa
Reijersberg, Catharina (1787-1875)  IVc
Reijersberg, Gerrit   IVc
Reinders, Johannes (1776-1840)  IIId,4
Remmerswaal, Maria Korsdr. (1772-1840)  IVk
Remmerswaal, Kors Andriesz.   IVk
Rhijn, Heijnrich van   IIIa
Rijgersbergen, Adrianus   IIc,9
Rijn, Apolonia van   I,6
Rijn, Helena van (1783-1841)  IVe
Rijn, Paulus van   IVe
Roels, Cornelis   IIb
Roels, Cornelis (1746-1786)  IIb,4
Roels, Nicolaas Boudewijn   IIb,4
Roels, Petronella Margaretha (1721-1799)  IIb
Roosenburg, Maria Jacobsdr (1713-1803)  IIc
Roosenburgh, Jacob Pieterse   IId
Rosier, Celia   IV-l,4
Rotteveel, Jacobus   I,6
Rotteveel, Leonardus Jacobsz (1696-1731)  I,6
Rusthof, Leendert   IVf
Santen, Anthony van   IVg,1
Santen, Willem van (1778-1835)  IVg,1
Schelt, Maria van der   IV-l,1; IV-l,4
Schepen, Apolonia van  IIId
Schijf, Ariaantje (1783-1843)  IVj
Schijf,  IVj
Schenkel (Schinkel), Johannes(1740-1764)  IIIb,2
Schinkel (Schenkel), Cornelia (1757-1844)  IIIb,2
Schrijver, Thomas   IVk,4
Schrijver, Willem (1784-1842)  IVk,4
Schuurman, Hendrik (-1802)  IV-l
Smaal, Martijntje Jacobsdr. van der   IVc
Sman, Joanna Hillebrand van der   IIIc,2
Smerianus, Marijtje Huijbers   IVi
Smitskamp, Johanna  IVj,3
Speck (Spick), Cunera Joppe van der   IIc
Speet, Helena   IIId,4
Stokvis, Joanna   IVc,3
Stolwijk, Arij Cornelisz   IVh
Stolwijk, Maria (1783-1836)  IVh
Taxs, Antonia Joanna Gertruda   IV-l,4
Tethof, Maria (1750-1776)  IIIa,3
Tongeren, Apolonia van (1790-1859)  IVg,9
Tongeren, Cornelis Janse van   IVg,9
Velsen, Maria Pietersdr van   IIIe,2
Verbeek, Elisabeth Claasdr   I,1
Verburg, Jacoba Philips   IIIe
Verburg, Willebort Fransz   IIIe
Verhoef, Antje  IVg,1
Vermeulen, Lena Hermen   IIIb
Vonk, Maria   IVg,1
Wagemans, Joanna   IVg,9
Walregt, Catharina Hilegonda  IV-l,5
Westerman, Antje   IVg,12
Westgeest, Cornelis  Cornelisz   IIIc,6
Westgeest, Cornelis Cornelisz. (1783-1856)  IIIc,6
Wijtdogge, Aagje Jacobsdr (-1734)  I,4
Winter, Gerritje Jobsdr. de (1745-1770)  IIIc,6
Wolvekamer, Hermanus   IVa
Zoetemelk, Cornelius (1750-1775)  IIIe,2
Zoetemelk, Maria (1774-1842)  IIIe,2
Zuijdgeest, Cornelia Maartensdr (- >1738)  IIa
Zwanevelt, Clara   IVc,3
.