To homepage

.

Descent                                                                    : See VIk.1 in period 1430-1650
Label of the family branch                             : Delft baker”s branch
Number of generations described           : 1
Number of family members described : 3 (excl. spouses)
Religion                                                                   : Roman Catholic

.

Dictionary

.geb.                        = born
ged.                        = baptized
tr.                             = married
hertr.                      = remarried
rk                             = Roman-Catholic
geref.                       = Protestant
†                                = died
begr.                        = buried
gecrem.                 = cremated
dr. / dochter        = daughter
zn. / zoon              = son
echtgenoot          = husband
echtgenote          = wife
huwelijk                = marriage
echtsch.                = divorce
wed./wednr.       = widow(er)

verm.                      = presumably
omstr.                    = circa
na                            = after
voor                        = before

If necessary, use Google Translate

.

Family founded by Gerrit Cornelisz. van Bohemen, alias Vercroft

I. Gerrit Cornelisz. van Bohemen (ook wel Vercroft), geb. ca. 1647, broodbakker te Delft aan Geerweg, begr. Delft, Oude Kerk 25/28 sept. 1682, zn. van Cornelis Gerritsz. Vercroft (ook wel Van Bohemen) en Marijtgen Cornelisdr. Groenewegen, tr. (gerecht) Vrijenban 23 april 1673 Aechje Jansdr. Cocq,, dr. van Jan Gijsen en Lijsbeth Juffers. Zij hertr. (rk) Delft 23 juli 1683 Pancras Barends van Rhijn, bakker te Delft aan de Binnenwatersloot.

Uit dit huwelijk:

  1. Maria Gerrits van Bohemen, begr. Delft, Oude Kerk 25 okt. 1713, tr. (rk) Delft 14 okt. 1696 Christiaan (Corstiaan) van den Post, † ’s Gravenhage 5 febr. 1722, wed.  van Maria Wouters van der Wal. Hij hertr. 1719 Maria van Houttem.
  2. N.N. van Bohemen, begr. Delft 5 juni 1675.
  3. N.N., van Bohemen, begr. Delft 11 sept. 1680.

.

Index

Bohemen, Maria Gerrits van (-1713)  I,1

Bohemen, N.N. (-1675)  I,2

Bohemen, N.N. (-1680)  I,3

Bohemen (of Vercroft), Gerrit Cornelisz. (1647-1682)  I

Cocq, Aechje  Jansdr  (x1673)  I

Cocq, Jan Gijsen  I

Groenewegen, Marijtge Cornelisdr.   I

Houttem, Maria van  (x1719)   I,1

Juffers, Lijsbeth   I

Post, Christiaan (Corstiaan) van den (-1722)  I,1

Rhijn, Pancras Barends van  (x1683)  I

Vercroft (of Van Bohemen), Cornelis Gerritsz.   I

Wal, Maria Wouters van der  I,1