To homepage

.

Descent                                                                    : See VIi.1 in period 1430-1650
Label of the family branch                             : Kwintsheulse worker’s branch
Number of generations described           : 2
Number of family members described : 25 (excl. spouses)
Religion                                                                   : Roman Catholic

.

Dictionary

.geb.                        = born
ged.                        = baptized
tr.                             = married
hertr.                      = remarried
rk                             = Roman-Catholic
geref.                       = Protestant
†                                = died
begr.                        = buried
gecrem.                 = cremated
dr. / dochter        = daughter
zn. / zoon              = son
echtgenoot          = husband
echtgenote          = wife
huwelijk                = marriage
echtsch.                = divorce
wed./wednr.       = widow(er)

verm.                      = presumably
omstr.                    = circa
na                            = after
voor                        = before

If necessary, use Google Translate

.

Family founded by Gerrit Maartensz van Bohemen, alias Vercroft

I.  Gerrit Maartensz. van Bohemen, geb. omstr. 1618, arbeider te Kwintsheul  (1680), † tussen 5 juli 1704 en 29 juni 1714, zn. van Maarten Gerritsz. Vercroft, ook wel Van Bohemen, tr. (gerecht) Rijswijk 27 okt. 1647 Maritgen Pietersdr. van der Valk, † voor 29 juni 1714.

Uit dit huwelijk:

 1. Maarten Gerritz, volgt IIa.
 2. Dirk Gerritsz, volgt IIb.
 3. Jan Gerritsz., volgt IIc.
 4. Marijtje Gerritsdr. van Bohemen, geb. Kwintsheul omstr. 1650, tr. Cornelis Jansz. van der Burg.
 5. Willem Gerritsz. van Bohemen, geb. Kwintsheul omstr. 1650, arbeider te Monster, tr. Annetje Willemsdr. van Arnouts, begr. Monster 14 okt. 1676.
 6. Lijsbeth Gerritsdr. van Bohemen, geb. Kwintsheul omstr. 1650, wonend ‘s Gravenhage (1681), tr. Rijswijk 27 juli 1681 Arij Arentsdr. van der Hoeven (of Van der Hoef), geb. Maaslandsluis, wonend te ‘s Gravenhage (1681).
 7. Trijntje Gerritsdr. van Bohemen (of Vercroft), geb. Kwintsheul omstr. 1650, wonend te Leiderdorp (1684), † Wateringen 5 mei 1713, tr. (gerecht) Leiden 30 april 1684 Arnold Jansz. Gilhuijs, wonend te Leiderdorp (1684).
 8. Petronella Gerritsdr. van Bohemen, geb. Kwintsheul omstr. 1660, † Wateringen 4 dec. 1733, tr. 1e (gerecht) Monster 17 nov. 1686 Leendert Pietersz. Proot, † Wateringen 6  febr. 1709. zn. van Pieter Gerritsz en Madeleentje Leendertse Ruijchrok; tr. 2e (rk) Wateringen 7 febr. 1712 Dirk Louwe Bouman.
 9. Claasje Gerritsdr. van Bohemen, geb. Kwintsheul omstr. 1673, begr. Naaldwijk 1 febr. 1754, tr. 1e Frans Pieter van Antwerpen, wonend te Kwintsheul; tr. 2e (gerecht) Wateringen 11 nov. 1711 Frans Leendertsz. van Luijk, (Luck), geb. Zandambacht, bouwman te Kwintsheul, zn. van Leendert Adriaans (van) Luijck (Luck), , wedn. van Marij Maartens Suijdgeest, † Wateringen 9 maart 1708.

.

Families founded by sons of Gerrit Maartensz. van Bohemen, alias Vercroft

IIa. Maarten Gerritsz. van Bohemen, geb. Kwintsheul omstr. 1650, †. vóór 19 nov. 1700, tr. (gerecht) Delft 15 dec. 1676 Cornelia Cornelisdr. van der Eest (Elst), geb. Naaldwijk, begr. Monster? na 1706. Zij hertr. voor 19 nov. 1700 Jan Gerritsz Velthoven.

Uit dit huwelijk:

 1. Maarten Maartensz. van Bohemen, geb. Naaldwijk omstr. 1675, † na 18 april 1714.
 2. Cornelia Maartensdr. van Bohemen, geb. Naaldwijk omstr. 1678, † Naaldwijk? 19 maart 1757, tr. (gerecht) Naaldwijk 19 nov. 1700 Jan Jacobsz. van Velthoven, geb. Heeze in Meijerij van ’s Hertogenbosch omstr. 1677, † Naaldwijk? 29 april 1745, begr. Naaldwijk 5 mei 1745, zn. van Jacob Jan en Engeltjen Cornelisdr. Joosten.
 3. Maria Maartensdr. van Bohemen, geb. Naaldwijk omstr. 1686, † vóór 29 mei 1719, tr. (gerecht) Naaldwijk 1 mei 1707 Albertus Hendrikse van Gerwen (Gerven), geb. Helmond omstr. 1680, † Naaldwijk? 27 febr. 1729, zn. van Hendrik Jaspers van Gerwen. Hij hertr. (geref.) ’s Gravenzande 29 mei 1719 en (rk) Poeldijk 4 febr. 1720 Roekje Hendriks van Meerman. Roekje hertr. (geref.) ‘s Gravenzande 6 jan. 1743 Willem van Dijk, wed. Johanna van Dalen.
 4. Neeltje Maartensdr. van Bohemen, geb. Honderdland omstr. 1688, begr. Pijnacker 12 aug. 1752, tr. (gerecht) Monster 12 mei 1709 en (rk) Poeldijk 12 mei 1709 Joost Gerritsz. Olsthoorn (ook Outshoorn en Oosthoorn), geb. Monster omstr. 1684, † Honselaarsdijk 26 aug. 1743, zn. van Gerrit Joosten Olsthoorn en Arentje Valk.
 5. Cornelis Maartensz. van Bohemen, geb. Honderdland omstr. 1689, begr. De Lier 3 jan 1718.
 6. Arie Maartensz. van Bohemen, geb. Honderdland omstr. 1700, wonend in Honderdland, tr. 1e Naaldwijk 7 mei 1724 Trijntje Pietersdr. Langevelt, tr. 2e (gerecht) Naaldwijk en Monster 29 april 1728 Machtelt Arents Molijn, wed. uit Loosduinen.

IIb. Dirk Gerritsz. van Bohemen, geb. Kwintsheul omstr. 1650, aardwerker te ‘s Gravenhage (1695), begr. ’s Gravenhage 28 jan. 1700, tr. ’s Gravenhage? omstr. 1675 Johanna Cornelia van der Elst. Zij tr. 2e (geref.) Loosduinen 23 jan. 1701 Dirk Overduijn en tr. 3e s Gravenhage 2 jan. 1707 Erent Udink.

Uit dit huwelijk:

 1. Arnout Dirksz. van Bohemen, geb. ‘s Gravenhage omstr. 1675.
 2. Jan Dirksz. van Bohemen, geb. ‘s Gravenhage omstr. 1675, in dienst van Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) naar Ceylon v.v. (1709-1714 en 1715-1718).
 3. Martina Dirksdr. van Bohemen, geb. ’s Gravenhage omstr. 1675, tr. (geref. en rk) 18 jan. 1699 Leendert Jans Nierop.
 4. Petrus Dirksz. van Bohemen, ged. (rk) ’s Gravenhage 31 dec. 1682,  † vóór 20 okt. 1690.
 5. Maarten Dirksz. Bohemen, ged. (rk) ’s Gravenhage 29 aug. 1684, in dienst van Verenigde Oost-Indische Compagnie  naar Batavia vv (1701-1704).
 6. Maria Dirksdr. van Bohemen, geb. ’s Gravenhage omstr. 1685, tr. 1e (geref.) Gravenhage 29 jan. 1708 Arij Pleun Verhoek, geb. Moordrecht, tr. 2e (geref.) Breda  8 okt. 1713 Frans Feits, soldaat (1713), tr. 3e (geref.) Zutphen 24 okt. 1714 Reijmer Briëll, geb. Zutphen, weduwn.
 7. Petrus Dirksz van Bohemen, ged. (rk) ’s Gravenhage 20 okt. 1690.

IIc. Jan Gerritsz. van Bohemen, geb. Kwintsheul omstr. 1650, tr. Naaldwijk? omstr. 1675 Neeltje Cornelia van Velsen. Zij hertr. omstr. 1680 Jan Gerritsz. van Velthoven.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Jansdr. van  Bohemen, geb. Naaldwijk? omstr. 1675, begr. Monster 7 aug. 1738, tr. (gerecht) Naaldwijk 6 sept. 1697 Dirk Pieters van Leeuwen, † na 1708. zn. van Pieter en Gerritje Willems van Arle.
 2. Maarten Jansz van Bohemen, geb. Naaldwijk? omstr. 1675, wonend te Honderdland, tr. (gerecht) Naaldwijk 31 juli 1715 Cornelia Arents van Rijn. Zij hertr. (gerecht) Monster 16 sept. 1725 Gerrit Janse van der Arendt.

.

Index

Antwerpen, Frans Pieter van  (x1754)  I,9

Arendt, Gerrit Janse van der  (x1725)   IIc,2

Arle, Gerritje Willems van   IIc,1

Arnouts, Annetje Willemsdr van (-1676)  I,4

Bohemen, Arie Maartensz (1700-)  IIa,6

Bohemen, Arnout Dirksz van (1675-)  IIb,1

Bohemen, Claasje Gerritsdr (1673-1754)  I,9

Bohemen, Cornelia Maartens van (1675-1757)  IIa,2

Bohemen, Cornelis Maartensz van (1689-1718)  IIa,5

Bohemen, Dirk Gerritsz (1650-1700)  IIb

Bohemen, Gerrit Maartensz van (1618-)  I

Bohemen, Jan Dirksz van (1675-)  IIb,2

Bohemen, Jan Gerritsz van (1650-)  IIc

Bohemen, Jannetje Jansdr (1675-1738)  IIc,1

Bohemen, Lijsbeth Gerrits van (1660-)  I,6

Bohemen, Maarten Dirksz (1684-)  IIb,5

Bohemen (Vercroft), Maarten Gerritsz van  I

Bohemen, Maarten Gerritz van (1655-)  IIa

Bohemen, Maarten Jansz van (1675-)  IIc,2

Bohemen, Maarten Maartensz van (1675-)  IIa,1

Bohemen, Maria Dirksdr van (1685-)  IIb,6

Bohemen, Maria Maartensdr van (1686-)  IIa,3

Bohemen, Marijtje Gerritsdr van (1650-)  I,3

Bohemen, Martina Dirksdr van (1675-)  IIb,3

Bohemen, Neeltje Maartensdr van (1688-1752)  IIa,4

Bohemen, Petronella Gerritsdr van (1660-1733)  I,8

Bohemen, Petrus Dirksz van (1682-)  IIb,4

Bohemen, Petrus Dirksz van (1690-)  IIb,7

Bohemen (of Vercroft), Trijntje Gerritsdr. van (1650-1713)  I,7

Bohemen, Willem Gerritsz. van (1650-)  I,4

Bohemen van (of Vercroft), Maerten Gerritsz. (1590-1654)  I

Bouman, Dirk Louwe   I,8

Briëll, Reijmer  (x1714) IIb,6

Burg, Cornelis Jansz van der  I,3

Dalen, Johanna van  IIa,3

Dijk, Willem van (x1743)  IIa,3

Eest (Elst), Cornelia Cornelisdr van der   IIa

Elst, Johanna Cornelia van der  (x1675)  IIb

Feits, Frans (x1713)  IIb,6

Gerwen (Gerven), Albertus Hendrikse van (1680-1729)  IIa,3

Gerwen (Gerven), Hendrik Jaspers van  IIa,3

Gilhuijs, Arnold Jansz (x1684)  I,7

Hoeven (Hoef), Arij Arentsdr van der (x1681)   I,7

Joosten, Engeltjen Cornelisdr   IIa,2

Langevelt, Trijntje Pietersdr (x1724)   IIa,6

Leeuwen, Dirk Pieters van   IIc,1

Leeuwen, Pieter van  IIc,1

Luijck (Luck), Leendert Adriaans (van)   I,9

Luijck (Luck), Frans Leendertsz (van) (x1711)   I,9

Meerman, Roekje Hendriks van (x1720)   IIa,3

Molijn, Machtelt Arents (x1728) IIa,6

Nierop, Leendert Jans  (x1699)  IIb,3

Olsthoorn, Gerrit Joosten  IIa,4

Olsthoorn (Outshoorn, Oosthoorn), Joost Gerritsz. (1684-1743)  IIa,4

Overduijn, Dirk  (x1701)  IIb

Proot, Leendert Pietersz (-1709)  I,8

Proot, Pieter Gerritsz  I,8

Rijn, Cornelia Arents van  (x1715)  IIc,2

Ruijchrok, Madeleentje Leendertse   I,8

Suijdgeest, Marij Maertens (-1708)  I,9

Udink, Erent (x1707)   IIb

Valk, Arentje   IIca4

Valk, Maritge Pietersdr. van der  I

Velsen, Neeltje Cornelia van  (x1675)   IIc

Velthoven, Jacob Jan van   IIa,2

Velthoven, Jan Gerritsz    IIa

Velthoven, Jan Gerritsz van (x1680)  IIc

Velthoven, Jan Jacobsz. van (1677-1745)  IIa,2

Verhoek, Arij Pleun (x1708)   IIb,6

.

To homepage

..