To homepage

.

Descent                                                                     : See VIc.3 in period 1430-1650
Label of the family branch                             : Stompwijk petdigger’s branch
Number of generations described           : 5
Number of family members described : 30  (excl. spouses)
Religion                                                                   : Roman-Catholic

.

Dictionary

geb.                        = born
ged.                        = baptized
tr.                             = married
hertr.                      = remarried
rk                             = Roman-Catholic
geref.                       = Protestant
†                                = died
begr.                        = buried
gecrem.                 = cremated
dr. / dochter        = daughter
zn. / zoon              = son
echtgenoot          = husband
echtgenote          = wife
huwelijk                = marriage
echtsch.                = divorce
wed./wednr.       = widow(er)

verm.                      = presumably
omstr.                    = circa
na                            = after
voor                        = before

If necessary, use Google Translate

.

Family founded by Jan Dirksz. van Bohemen, the Eldest.

.I.  Jan Dirksz. van Bohemen, geb. Eikenduinen omstr. 1625, veenman te Stompwijk (1681), † na 27 mei 1692, zn. van Dirk Jansz. van Bohemen, tr. ‘s Gravenhage (gerecht) 6 febr. 1650 Adriaantje Dirksdr. van Leeuwen, wonend te Stompwijk (1650), † na 1681, dr. van Dirk Leendertsz. (Bosch) van Leeuwen en Maritgen Alewijnsdr. van der Meer.

Uit dit huwelijk:

 1. Marijtje Jansdr. van Bohemen, geb. Stompwijk omstr. 1655, tr. 1e ’s Gravenhage (gerecht) 7 mei 1678 Jan Ansemsz. van Boschhuijsen; tr. 2e Wassenaar 21 mei 1689 Huijbert Pietersz. van Hoogduin.
 2. Adriaantje Jansdr. van Bohemen, geb. Stompwijk omstr. 1655, wonend te ‘s Gravenhage (1706), begr. ’s Gravenhage 8 maart 1708, tr. ’s Gravenhage (gerecht) 24 okt. 1706 Theunis Crijnsz. van Meer, ged. ‘s Gravenhage 1664, wonend te ‘s Gravenhage (1706), begr. ’s Gravenhage 29 mei 1750, zn. van Crijn Jappen en Claasje Cornelisdr. Verheul. Teunis tr. 1e  ‘s Gravenhage 1 nov. 1699, Helena Claasdr. van der Burg, tr. 3e  ’s Gravenhage 9 dec. 1708 Margaretha Grietje Knipschaar.
 3. Claasje Jansdr. van Bohemen, geb. Stompwijk omstr. 1655.
 4. Gerrit Jansz, volgt IIa.
 5. Theodorus Jansz. van Bohemen, ged. (rk) Stompwijk 20 okt. 1661.
 6. Jacob Jansz., volgt IIb.
 7. Jan Jansz., volgt IIc.

.

Families founded by sons of Jan Dirksz. van Bohemen, the Eldest.

IIa. Gerrit Jansz. van Bohemen, ged. (rk) Stompwijk 16 dec. 1658, tr. 1e Stompwijk (gerecht) 24 nov. 1682 Cornelia Leendertsdr. Warrebout, begr. Stompwijk 6 aug. 1702; tr. 2e Nootdorp 23 mei 1694 Commetje Cornelisdr. Snel.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Dirk Gerritsz., volgt IIIa.
 2. Anna Gerritsdr. van Bohemen, ged. (rk) Zoeterwoude 15 maart 1700.
 3. Cornelius van Bohemen, ged. (rk) Stompwijk 27 juli 1702.

IIb. Jacob Jansz. van Bohemen, ged. (rk) Stompwijk 10 juli 1665, wonend te Stompwijk en Overschie (vanaf 1711), † Bergschenhoek 16 nov. 1744, begr. Schiebroek 19 nov.  1744, tr. Stompwijk (gerecht) 4 nov. 1696 Geertje Cornelisdr. Beijstervelt, begr. Schiebroek 10 juni 1755.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Jacobsdr.  van Bohemen, ged. Stompwijk 21 aug. 1697, begr. Schiebroek 7 sept 1729, tr. Bergschenhoek (rk) 24 jan. 1723 Gerrit Jansz. Ruigrok, ged. Stompwijk (rk) 19 dec. 1699, zn. van Jan Gerritsz. Ruijgrok en Cornelia Huygensdr. Hilgersom.
 2. Joannes Jacobsz. van Bohemen, ged. (rk) Stompwijk 10 jan. 1699.
 3. Gerardus Jacobsz., volgt IIIb.
 4. Maria Jacobsdr. van Bohemen, ged. (rk) Stompwijk 28 jan. 1703, begr. Schiebroek 23 nov. 1774.
 5. Theodorus Jacobsz. van Bohemen, ged. (rk) Stompwijk 8 aug. 1706, begr. Schiebroek 31 juli 1781.
 6. Catharina Jacobsdr. van Bohemen, ged. (rk) Stompwijk 31 okt. 1708, tr. Bergschenhoek (rk) 13 mei 1736 Jacob Jansz.  Ruigrok, ged. Stompwijk (rk) 7 juli 1711,  zn. van Jan Gerritsz. Ruijgrok en Cornelia Huygensdr. Hilgersom.

IIc. Jan Jans Bohemen, ged. Stompwijk (rk) omstr. 1667, begr. Delft 3 jan. 1712, tr. Delft 23 jan. 1691 Cecilia Jans, begr. Berkel en Rodenrijs 4 maart 1730.

Uit dit huwelijk:

 1. Ariaantje Jansdr. van Bohemen, ged. (rk) Berkel en Rodenrijs 15 mei 1694.

.

Families founded by grandsons of Jan Dirksz. van Bohemen, the Eldest

IIIa. Dirk Gerritsz. van Bohemen, ged. Stompwijk 22 okt. 1682, wonend te Stompwijk en Berkel en Rodenrijs, daggelder (1715), begr. Berkel en Rodenrijs? vóór 1755, tr. Berkel en Rodenrijs (gerecht rk) 25 sept. 1712 Lidewij Bastiaans Noordermeer, ged. Berkel en Rodenrijs 17 mei 1690, begr. Berkel en Rodenrijs 30 dec. 1754, dr. van Bastiaan Cornelisz en Grietge Maartens van Oosten.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Dirksz., volgt IV.
 2. Sebastianus Dirksz. van Bohemen, ged. Berkel 19 sept. 1715, begr. Berkel en Rodenrijs 1718.
 3. Johannes Dirksz. van Bohemen, ged. Berkel 28 aug. 1717, begr. Berkel en Rodenrijs 1718.
 4. Sebastianus Dirksz. Bohemen, ged. Berkel en Rodenrijs 10 juni 1719.

IIIb. Gerardus Jacobsz. van Bohemen, ged. Stompwijk 21 febr. 1701, wonend te Stompwijk en Overschie (vanaf 1711), † Schiebroek 6 dec. 1784, begr. Overschie 9 dec. 1784, tr. Bergschenhoek (rk) 9 febr. 1727 Lijduwe Arentsdr. van Velsen, ged. Bergschenhoek? omstr. 1705, begr. Bergschenhoek na 1726.

Uit dit huwelijk:

 1. N.N. van Boheemen, levenloos kind, geb. Schiebroek 3 okt. 1727.

.

Family founded by great-grandson of Jan Dirksz. van Bohemen, the Eldest.

IV. Gerardus Dirksz.  van Bohemen, ged. Berkel 19 juli 1713, † Bergschenhoek 20 okt. 1779, begr. Hillegersberg 27 okt. 1779, tr. 1e Hillegersberg (gerecht) 16 jan. 1742 en Bergschenhoek (rk) 17 jan. 1742) Anna Dirksdr. van der Meer (Vermeer), begr. Bergschenhoek 25 juni 1758; tr. 2e Berkel & Rodenrijs (gerecht) 6 febr. 1763 Catharina Herbes, geb. Breda, wonend te Berkel en Rodenrijs (1763), † Bergschenhoek 24 okt. 1772, begr. Hillegersberg 30 okt. 1772.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Dirk Gerritz, volgt V.
 2. Bastiaan Gerritsz. van Bohemen, ged. Bergschenhoek 6 dec. 1744, begr. Hillegersberg 30 dec. 1744.
 3. Bastiaan Gerritsz. van Bohemen, ged. Bergschenhoek 7 jan. 1746, begr. Hillegersberg 15 aug. 1749.
 4. Cornelia Gerritsdr. van Bohemen, ged. Bergschenhoek 3 mei 1747, begr. Hillegersberg 8 sept. 1747.
 5. Cornelia Gerritsdr. van Bohemen, ged. Bergschenhoek 27 nov. 1748, † Stompwijk? na 1789.
 6. Liduina (Lidewij) Gerritsdr. van Bohemen, ged. Bergschenhoek 1 okt. 1750, begr. Hillegersberg 24 sept. 1783, tr. Hillegersberg (gerecht) 20 jan. 1780 en (rk) 23 jan. 1780 Petrus Tas, † Bergschenhoek? na 1779. Hij tr. 2e  Hillegersberg (gerecht) 7 mei 1784 en Bergschenhoek (rk) 9 mei 1784 Willemijntje Dirksdr. Heijdra.
 7. Bastianus Gerritsz. van Bohemen, ged. Bergschenhoek 16 sept. 1753, begr. Hillegersberg 8 febr. 1762.

.

Family founded by fith generation son of Jan Dirksz. van Bohemen, the Eldest.

V. Dirk Gerritz. van Bohemen, geb. Bergschenhoek 3 okt. 1742,  wonend te Hillegersberg en Stompwijk (vanaf  1790),  lid Comité van Justitie (1795), veenman (1796), schepen (1803), † Stompwijk 3 nov. 1830, tr. Hillegersberg (gerecht) 25 jan 1776 en Bergschenhoek (rk) 28 jan. 1776 Jannetje Leendertsdr. Noordermeer, † tussen 15 juli 1807 en 3 nov. 1830, dr. van Leendert en Joanna Pietersdr. Post.

Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Dirksz van Bohemen, ged. Bergschenhoek 15 mei 1778, † Hillegersberg 3 mei 1780, begr. Hillegersberg 5 mei 1780.

.

Index

Beijstervelt, Geertje Cornelis (-1755)  IIb

Bohemen, Adriaantje Jansdr van (1655-1708)  I,2

Bohemen, Adriana Jacobsdr (1697-1729)  IIb,1

Bohemen, Ariaantje Jansdr (1694-)  IIc,1

Bohemen, Anna Gerritsdr (1700-)  IIa,2

Bohemen, Bastiaan Gerritsz van (1744-1744)  IV,2

Bohemen, Bastiaan Gerritsz van (1746-1749)  IV,3

Bohemen, Bastianus Gerritsz van  (1753-1762)  IV,7

Bohemen, Catharina Jacobsdr van (1708-)  IIb,6

Bohemen, Claasje Jans van (1655-)  I,3

Bohemen, Cornelia Gerritsdr van (1747-1747)  IV,4

Bohemen, Cornelia Gerritsdr van (1748- >1789)  IV,5

Bohemen, Cornelius (1702-)  IIa,3

Bohemen, Dirk Jansz van  I

Bohemen, Dirk Gerritsz van (1682- <1755)  IIIa

Bohemen, Dirk Gerritsz  van (1742-1830)  V

Bohemen, Gerardus Dirksz van (1713-1779)  IV

Bohemen, Gerardus Jacobsz (1701-1784)  IIIb

Bohemen, Gerrit Jansz (1658-)  IIa

Bohemen, Jacob Jansz (1665-1744)  IIb

Bohemen, Jan Dirksz van (1625->1692)  I

Bohemen, Jan Jansz (1667-1712)  IIc

Bohemen, Joannes Jacobsz van  (1699-)  IIb,2

Bohemen, Johannes Dirksz (1717-1718)  IIIa,3

Bohemen, Leendert Dirksz van (1778-1780)  V,1

Bohemen, Liduina (Lidewij) Gerritsdr van (1750-1783)  IV,6

Bohemen, Maria Jacobsdr (1703-1774)  IIb,4

Bohemen, Marijtje Jansdr van (1655-)  I,1

Bohemen, N.N. van (1727)  IIIb,1

Bohemen, Sebastianus Dirksz van (1715-1718)  IIIa,2

Bohemen, Sebastianus Dirksz  van (1719-)  IIIa,4

Bohemen, Theodorus Jacobsz (1706-1781)  IIb,5

Bohemen, Theodorus Jansz van (1661-)  I,5

Boschhuijsen, Jan Ansemsz van  (x 1678)  I,1

Burg, Helena Claasdr van den (x1699)  I,2

Heijdra, Willemijntje Dirksdr (- >1783)  IV,6

Herbes, Catharina (-1772)  IV

Hilgersom, Cornelia Huygensdr    IIb,1, IIb,6

Hoogduin, Huijbert Pietersz van (x1689)  I,1

Jans, Cecilia (-1730)  IIc

Knipschaar, Margaretha Grietje (x1708)  I,2

Leeuwen, Adriaantje Dirksdr. van (- >1681)  I

Leeuwen, Dirck Leendertsz (Bosch) van  I

Meer, Crijn Jappen van  I,2

Meer, Maritgen Alewijnsdr. van der (1600-1625)  I

Meer, Theunis Crijnsz van (1664-1750)  I,2

Meer (Vermeer), Anna Dirksdr van der (-1758)  IV

Noordermeer, Bastiaan Cornelisz  IIIa

Noordermeer, Jannetje Leendertsdr  V

Noordermeer, Leendert  V

Noordermeer, Lidewij Bastiaans (1690-1754)  IIIa

Oosten, Grietge Maertens van   IIIa

Post, Joanna Pietersdr van  V

Ruigrok, Gerrit Jansz (1699-)  IIb,1

Ruigrok, Jacob Jansz (1711-)  IIb,6

Ruigrok, Jan Gerritsz  IIb,1, IIb,6

Snel, Commetje Cornelisdr  (x1694)  IIa

Tas, Petrus (- >1783)  IV,6

Velsen, Lijduwe Arents van (1705- >1726)  IIIb

Verheul, Claasje Cornelisdr.   I,2

Warrebout, Cornelia Leendertsdr (-1702)  IIa

.

To homepage

.