To homepage

.

Books

Boheemen, Peter J.M. van. Geschiedenis van hertogdom en koninkrijk Bohemen. Eerder Boiohaemum, thuisland van de Boii. (History of duchy and kingdom Bohemia. Former Boiohaemum, home country of the Boii.) Historical Series Van Boheemen I. ISBN 978-90-822469-4-0, pp. 346, including a separate bundle with attachments. (Published by author 2012,10 copies.) Available at (1), (3), (4) and (6).

Boheemen, Peter J.M. van. Ballingschap van de Winterkoning van Bohemen in Den Haag. (Exile of the Winterking of Bohemia in the Hague.) Historical Series Van Boheemen II. ISBN 978-90-822469, pp. 126. (Published by author 2012,10 copies) Available at (1), (3, (4) and (6).

Boheemen, Peter J.M. van. Alles naar wens. Levensverhaal Jos van Boheemen. (Everything as desired.  Life story of Jos van Boheemen). Historical Series Van Boheemen III. ISBN 978-90-822469-0-2, pp. 214. (Published by author, 2014, 20 copies) Available at (1, (3), (4) and (6).

Boheemen, Peter J.M. van. Twaalf jaar Gelders parlement. Ervaringen in Provinciale Staten van Gelderland in 2003-2015. (Twelve year Parlement of Gelderland. Experiences in Provincial Council of  Gelderland in 2003-2015). Historical Series Van Boheemen IVISBN 978-90-822469-1-9, pp 229. (Published by author, 2015, 40 copies). Available at (1), (3), (6) and (7).

Boheemen, Peter J.M. van en Frans. J. Jansen. De Stompwijkse Knip. Akkerlust en haar buurtgenoten. (The Stompwijkse Knip. Akkerlust farm and their neighbourhoods). Historical Series Van Boheemen V. ISBN 978-90-822469-3-3, pp. 268. (Published by authors, 2016, 500 copies). Available at (1), (2), (3), (4), (5) and (6).

Boheemen, Peter J.M. Werken, eten, bidden en naar bed. Levensverhaal van opa Pieter van Boheemen en oma Trijn Kraan in Stompwijk. ( Working, eating, praying and going to bed. Life story of grandfather Pieter van Boheemen and grandmother Trijn Kraan in Stompwijk.) Historical Series Van Boheemen VI. ISBN 978-90-822469-6-4, pp. 170. (Published by author 2019, 42 copies) Available at (1), (3), (4) and (6).

Boheemen, F.C. Kistenmajoors en sjouwermannen. Het Haags verhuisbedrijf C. van Boheemen & Zonen (1884-2000). (Moving company C. van Bohemen & Sons , 1884-2000). ISBN 978-94-6010-041-3, pp. 96. (Haags Gemeentearchief, 2010). Available at (1) end (4).

Boheemen-Walhain, Ria van. Langzaam afscheid nemen. Het relaas van een verwerkingsproces. (Slowly say goodbye, The story of a process).ISBN 90-6001-878-8, pp. 72. (Deventer 1984).  Available at (1).

Bohemen, Jan van. Opa Van Bohemen vertelt (Grandfather Van Bohemen tells). pp72. (Published by author, 2009). Available at (1) and (4).

Barjesteh van Waalwijk van Doorn-Khosrovani, S., L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn, A.W.J.M. van Gestel en F.X. Plooij. Zonen van Adam in Nederland. Genetische genealogie: een zoektocht in ons DNA-archief.  (Sons of Adam in The Netherlands. Genetic genealogy: a search in our DNA-archiv). ISBN 978-90-561394-0-7,pp. 405 (Rotterdam en Gronsveld, 2008). Available at (1), (2) and (6).

 

Articles

Boheemen, Peter J.M. van. Eerste generaties van familie Van Bohemen – Van Boheemen (First generations of Van Bohemen – Van Boheemen family). Ons Voorgeslacht, year 73 (2018), nr. 709, pp. 173-222.  Available at (1), (2), (3), (4), (5) and (6).

——–. Aanvullingen en correcties. (Additions and corrections). Ons Voorgeslacht jrg. 74 (2019) nr. 719, blz. 263- 268. Available at (1) t/m (6).

Boheemen, Peter J.M. van. Zoektocht naar wortels van familie Van Bohemen – Van Boheemen (Search to roots of Van Bohemen – Van Boheemen family). Gens Nostra, year74 (2018) nr. 6, pp. 346-352. Available at (1), (2), (3), (4), (5) and (6).

.

(1) Koninklijke Bibliotheek (Royal Library) in The Hague
(2) CBG (Centrum voor Familiegeschiedenis, Centre for Family History) in The Hague
(3)  Regionaal Archief Rivierenland (Regional Archiv Riverland ) in Tiel
(4) Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg (Archiv of Municipality Leidschendam- Voorburg) in The Hague
(5) Erfgoed Leiden (Heritage Leiden) in Leiden
(6) Bibliotheek Ons Voorgeslacht (Library Our Ancestry) in Delft
(7) Gelderland Bibliotheek  (Gelderland Library) in Arnhem