Naar homepage

.

Voorbehoud

Het stamboomgedeelte voor de periode 1650-1800 is nog in opbouw. De persoonsgegevens zijn nog vrijwel alleen afkomstig uit doop, trouw- en begraafregisters. Deze beperking kan hebben geresulteerd in verkeerde interpretaties, d.w.z. een verkeerde inpassing in de stamboom. Immers, ook in de genealogie geldt: één bron is geen bron!

Er zal nog verder archiefonderzoek plaats vinden zoals gedaan is voor de stamboomperiode 1430-1650. Daarbij zal worden gezocht naar familiegegevens in rechterlijke en notariële akten, alsmede in weeskamerstukken en belastingkohieren. Dit zal resulteren in een steviger grondslag, maar mogelijk ook noodzaken tot correcties.

Wil je een bijdrage, laat dit dan weten via Contact. Samen komen we verder!

.

Familietakken

Het stamboomgedeelte voor de periode 1650-1800 bestaat uit dertien takken welke in het navolgende schema staan vermeld.

Doorgroeiende en uitgestorven takken van de familie Van Bohe(e)men in de periode 1650-1800.

De twee groen gekleurde takken groeien door in de aansluitende periode 1800-1950. Samen tellen zij 181 familieleden (excl. hun echtgenoten).

Bij de elf roze gekleurde staven gaat het om familietakken die uitsterven in de periode 1650-1800 (samen 110 familieleden). Dit komt doordat mannelijke leden jong overlijden, ongehuwd blijven of een kinderloos huwelijk hebben.

Aan de linkerkant van het schema staan voorvaderen genoemd die te vinden is in de stamboom voor de periode 1430-1650.

Aan de rechterkant is voor de verschillende takken te zien hoeveel generaties in de periode 1650-1800 worden onderscheiden en hoeveel familieleden daartoe behoren. Bij de groen gekleurde tak van Cornelis Dirksz. van Bohemen gaat het om vier generaties met 140 familieleden. Bij de andere doorgroeiende tak van Cornelis Jansz. van Bohemen betreft het zes generaties met 45 familieleden.

De meeste takken hebben een titel. Zo is de familietak van Gerrit Jacobsz van Bohemen (ook wel Vercroft) betiteld als Leidse bakkerstak. Het betreft een vernoeming naar de meest voorkomende woonplaats en het meest voorkomende beroep bij de eerste generaties van deze tak.
De verschillende titels illustreren, dat reeds kort na 1650 een deel van de familie buiten de agrarische sector werkzaam is en zelfs al is verstedelijkt. Voorbeelden daarvan zijn de Haagse soldatentak en de Delftse en Leidse bakkerstakken.

.

Zoeken naar jouw familielid

De leden van de verschillende familietakken zijn te vinden door te klikken op de onderstaande links.

Elke beschrijving wordt afgesloten met een persoonsnamenindex. Hierin kun je zoeken naar de naam van een familielid. Achter de namen staat een nummer dat verwijst naar de plek in de daarboven staande genealogie. Kijk zowel bij de spellingswijze Van Bohemen als de spellingswijze Van Boheemen.

Zoek eventueel ook op de webpagina Ongeplaatsten  (ga hiervoor naar de menubalk).

.

Naar homepage

.