Naar homepage

.

Voorbehoud

Het stamboomgedeelte voor de periode 1650-1800 is nog in opbouw. De persoonsgegevens zijn nog vrijwel alleen afkomstig uit doop, trouw- en begraafregisters.. Deze beperking kan hebben geresulteerd in verkeerde interpretaties, d.w.z. een verkeerde inpassing in de stamboom. Immers, ook in de genealogie geldt: één bron is geen bron!

Er zal nog verder archiefonderzoek plaats vinden zoals gedaan is voor de stamboomperiode 1430-1650. Daarbij zal worden gezocht naar familiegegevens in rechterlijke en notariële akten, alsmede in weeskamerstukken en belastingkohieren. Dit zal resulteren in een steviger grondslag, maar mogelijk ook noodzaken tot correcties.

Wil je een bijdrage, laat dit dan weten via Contact. Samen komen we verder!

.

Familietakken

Het stamboomgedeelte voor de periode 1650-1800 bestaat uit elf takken welke in het navolgende schema staan vermeld.

Doorgroeiende en uitgestorven takken van de familie Van Bohe(e)men in de periode 1650-1800.

De twee groen gekleurde takken groeien door in de aansluitende periode 1800-1950. Samen tellen zij 185 familieleden (excl. hun echtgenoten).

Bij de negen roze gekleurde staven gaat het om familietakken die uitsterven in de periode 1650-1800 (samen 106 familieleden). Dit komt doordat mannelijke leden jong overlijden, ongehuwd blijven of een kinderloos huwelijk hebben.

Uit het schema blijkt, dat sprake is van vijf broers. Links van dit vijftal is te lezen dat zij zonen zijn van Dirk Jansz. van Bohemen die te vinden is in de stamboom voor de periode 1430-1650.

Aan de rechterkant van het schema is voor de verschillende takken te zien hoeveel generaties in de periode 1650-1800 worden onderscheiden en hoeveel familieleden daartoe behoren. Bij de groen gekleurde tak van Cornelis Dirksz. van Bohemen gaat het om vier generaties met 140 familieleden. Bij de andere doorgroeiende tak van Cornelis Jansz. van Bohemen betreft het zes generaties met 45 familieleden.

De meeste takken hebben een titel. Zo is de familietak van Gerrit Jacobsz van Bohemen (ook wel Vercroft) betiteld als Leidse bakkerstak. Het betreft een vernoeming naar de meest voorkomende woonplaats en het meest voorkomende beroep bij de eerste generaties van deze tak.
De verschillende titels illustreren, dat reeds kort na 1650 een deel van de familie buiten de agrarische sector werkzaam is en zelfs al is verstedelijkt. Voorbeelden daarvan zijn de Haagse soldatentak en de Delftse en Leidse bakkerstakken.

.

Zoeken naar jouw familielid

De leden van de verschillende familietakken zijn te vinden door te klikken op de onderstaande links.

Elke beschrijving wordt afgesloten met een persoonsnamenindex. Hierin kun je zoeken naar de naam van een familielid. Achter de namen staat een nummer dat verwijst naar de plek in de daarboven staande genealogie. Kijk zowel bij de spellingswijze Van Bohemen als de spellingswijze Van Boheemen.

Zoek eventueel ook in de navolgende paragraaf ‘Nog niet ingepaste personen’.

.

Nog niet ingepaste personen

.

Bohemen, Ariaantje Jansdr., geb. ca. 1693, begr. Berkel en Rodenrijs 9 juni 1760, relatie met Jan Nieuweveen.

Bohemen, Cathalina, relatie met Thomas Gedesom. Dochter Anna Gedesom wordt gedoopt ’s Gravenhage (Grote Kerk) 21 april 1649.

Bohemen, Christiaan Herman, testament te Middelburg bij notaris Jan Bouwman, wonend te ’s Gravenhage (1792), begr. ’s Gravenhage 16 mei 1792, tr. Laurentia van Oudenhoven, geb. ca. 1738, akte bij Haagse notaris Johannes van Oosten (1792), mogelijk overl. ’s Gravenhage 22 dec. 1816. Zij tr. 2e mogelijk Jacob van Brakel.

Boheem, Christosthomus, weduwnaar met 3 kinderen, tr. Groningen 13-10-1649 Christina Helwichs.
Zoon Gabriel, ged. Groningen 25-2-1653, tr. (geref.) Groningen 28-7-1681 Corneliske Jansdr van Arnhem, weduwe van Johannes van Bergen.

Bohemen, Claas van, begr. Den Bommel 24-4-1677.

Boheemen, Cornelia, begr. Veur, St. Agatha 13 nov. 1801 (groot lijk).

Bohemen, Cornelis, wonend in 1762 te Leiden met vrouw en 5 kinderen.

Bohemen, Cunera, begr. Delft 8 sept 1757, tr. 1e Delft 19 mei 1731 Henricus Loman, tr. 2e Delft 25 nov. 1742 Anthonius Reijmen. Doop van kindere te Delft (1732-1749)

Bohemen, Dirk Gersen, getuige in 1685 te Delft bij doop Abraham van de Sabel.

Bohemen, Dirk, overl. Batavia 25 dec. 1720

Bohemen, Dirk, tr. ’s Gravenhage (Grote Kerk) 9 dec. 1731 Magdalena Grop. Dochter Cilia Boheemen, ged. ’s Gravenhage 29 aug. 1732, begr. ’s Gravenhage 1 sept. 1732. Zij tr. 2e ’s Gravenhage (Hoogduitse Kerk) 8 maart 1739 Joris Rijvert.

Bohemen, Dirk, begr. Berkel en Rodenrijs 10 febr. 1747.

Bohemen, Dirk, opgenomen 19 dec. 1785 als militair in Gasthuis van Delft (124 dagen)

Bohemen, Dirk, overl. Batavia 29 mei 1789.

Bohemen, Duijfje Bruijne van, (gerecht) Rijswijk 20-10-1656 Jan Louweris Willem Witteman.

Bohemen, Engeltje, geb. ca. 1627, wonend aan het Westeinde en aan het Voorhout in Den Haag, overl. na 21-10-1665.

Bohemen, Engel, begr. ’s Gravenhage 2 aug. 1745.

Bohemen, Gerrit, begr. Schiebroek 19 nov. 1744.

Bohemen, Grietje Krijnen, getuige met Willem Krijnen van Balen, doop (geref.) Baaltje Molenaar te Berkel en Rodenrijs 24-5-1683.

Bohemen, Haasje Willemsdr., geb. Absrecht, begr. Maasland 5 dec. 1739, tr. Delft (geref) 24 april 1712 Paulus Pietersz. Braberswijk, wedr., wonend te Maasland.

Bohemen, Itge Hendriksdr van, ondertr. (geref.) 1e Delft 4-11-1684 Thomas Sillevos, soldaat; tr. 2e (geref.) Delft 3-11-1685 Engel Hansen.

Bohemen, Jacob, geb. ca. 1726, begr. ’s Gravenhage 1 nov. 1773.

Bohemen, Jacob, overl. ’s Gravenhage 29 jan. 1756 (in ’t water gestikt).

Bohemen, Jacob Claasz., begr. Overschie 20 nov. 1744.
Zoon Jan Jacobsz. Boheemen, overl Bergschenhoek 21 maart 1776, begr. Overschie 25 maart 1776.
Zoon Gerrit Jacobsz. Boheemen, begr. Overschie 27 okt. 1779.
Dochter Maria Jacobsdr. Boheemen, overl. Bergschenhoek, overl. 20 nov. 1775, begr. Overschie 23 nov. 1775.

Bohemen, Jan Jansz. van, tr. 1e Marretje Teunis Rechtuit, tr. 2e Mijdrecht Jannetje Jans Hebbers In Mijdrecht worden 7 kinderen gedoopt (1744-1757).

Bohemen, Johan Carel, begr. Rijswijk 13 dec. 1765.

Bohemen, Johan Coenraad, tr. Schipluiden 30 juni 1759 Trijntje Rijstenberg.

Boheems, Johanna, otr. ’s Gravenhage (gerecht) 27 aug. 1747 Wouter Middelkoop. Doop van kinderen in Utrecht (1747, 1750).

Bohemen, Johanna, tr. ’s Gravenhage (Hoogduitse Kerk) 24 nov. 1754 Anthonius van Gemert.

Bohemen, Jurriaan, begr. Alkmaar 11 aug. 1741

Bohemen, Laurentje, begr. Rijswijk 7 aug. 1742

Boheems, Lijsbeth (Anna Elisabeth), tr. Utrecht 4 mei 1709 Hendrik de Bruijn. Doop van kinderen te Utrecht (1710-1716)

Bohem, Lijsbeth, ged. (geref.) Rotterdam 14-4-1661, dr. van Chrisostonnis Bohem en Jannetje Hendriksdr.

Bohemen, Maria, relatie met Isaac Marijn, tr. 1e ’s Gravenhage 19 mei 1709 Catharina Roest. Doop van zoon Joannes Marijn ’s Gravenhage (Oude Molstraat) 15 okt. 1733.

Bohemen, Maria, begr. Loosduinen 18 dec. 1784.

Boheem, Sijmon, vermoedelijk begr. Leiden 22/28-1-1668, tr. (geref.) Nijmegen 12-4-1663 Elizabeth van Toornvliet, dochter van Abraham Toornvliet.
Abraham is getuige bij de doop (geref.) van kleinzoon Gerardus Boheem te Leiden op 16 december 1663.

Bohemen, Trijntje Hendriksdr., begr. Pijnacker 16-5-1731.

.

Naar homepage

.