Naar homepage

.

Verantwoording

Burgerlijke Stand

De persoonsgegevens zijn voor een groot deel afkomstig uit openbare geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten (Burgerlijke Stand). Daarnaast is gebruik gemaakt van gezinskaarten die in de Bevolkingsregisters zijn te vinden. Voor de familieleden die na 1900 worden geboren, zijn ook veel gegevens gehaald uit familieadvertenties in regionale kranten. De resterende hiaten zijn zo goed mogelijk ingevuld op basis van mondelinge informatie van naaste familieleden. Deze hiaten betreffen met name huwelijken na 1930 en overlijdens na 1960. Deze data kunnen nog niet worden gecheckt op basis van gegevens uit de Burgerlijke Stand en zijn om die reden mogelijk niet geheel juist. De nog zeer onzekere gegevens zijn gemarkeerd met een ?-teken.

Om privacyredenen worden op de website geen namen genoemd van personen die mogelijk nog in leven zijn. Zij worden aangeduid met titels als Zoon, Dochter, Echtgenoot en Echtgenote.

.

Onderscheiden familietakken

De stamboom voor de periode 1800-1950 kent 12 doorgroeiende takken met 791 familieleden (excl. aangetrouwde echtgenoten). Elke thans in leven zijnde persoon met de familienaam Van Bohe(e)men behoort tot een van deze 12 takken.

Daarnaast is sprake van 8 uitgestorven takken met 30 familieleden, Deze takken kennen geen familieleden die na 1900 worden geboren. De oorzaak hiervan is, dat de laatste mannelijke leden jong overlijden, ongehuwd blijven of een kinderloos huwelijk hebben. 

.

Doorgroeiende familietakken

In het navolgende overzicht worden de vaders genoemd die het begin vormen van de doorgroeiende takken,

Doorgroeiende takken van familie Van Bohe(e)men in periode 1800-1950.

Alle vaders zijn, ruwweg gesproken, geboren in de periode 1800-1820. Hieronder bevinden zich vier vaders die broers van elkaar zijn. Daarnaast is twee keer sprake van twee broers. Verder is vermeldenswaardig, dat de drie eerstgenoemde vaders protestant zijn en de andere negen vaders rooms-katholiek.

Bovenaan in het schema staat Johannes Barendse van Boheemen (1809-1879). Hij is in het stamboomgedeelte voor de periode 1650-1800 te vinden als nakomeling van Dirk  van Bohemen . De andere vaders die in het schema staan vermeld, staan  in het stamboomgedeelte voor de periode 1650-1800 als nakomelingen van Cornelis Dirksz. van Bohemen.

Johannes Barendse en enkelen van zijn nakomelingen zijn werkzaam als zakkendrager in Dordrecht. Vandaar dat de familietak die bij Johannes Barendse begint, is betiteld als de Dordtse zakkendragerstak. De andere familietakken hebben eveneens zo’n onderscheidende titel. Deze titels dekken slechts in beperkte mate de lading.

De titels die aan de familietakken zijn gegeven, lopen sterk uiteen. Zij illustreren, dat rond 1850 het merendeel van de familie werkzaam is buiten de land- en tuinbouw. Alleen de broers Petrus Paulus,  Nicolaas, Paulus en Cornelis zitten dan nog in het spoor van hun stamvader.

Aan de rechterzijde van het schema staat vermeld hoeveel generaties in kaart zijn gebracht en hoeveel familieleden daartoe behoren. Zo telt de familietak van Johannes Barendse van Bohemen 4 generaties met 85 familieleden (excl. aangetrouwde echtgenoten).

.

Zoeken naar jouw familielid

De leden van de doorgroeiende familietakken zijn te vinden door te klikken op de onderstaande links.

Elke familietak wordt afgesloten met een persoonsnamenindex. Hierin kun je zoeken naar de naam van jouw voorouder (grootouder, overgrootvader e.d.). Achter elke naam staat een nummer dat verwijst naar de positie in de daarboven staande genealogie. 

Hierbij dient bedacht te worden, dat een kind soms de familienaam Van Bohemen (of Van Boheemen) bezit, terwijl de vader de familienaam Van Boheemen (of Van Bohemen) heeft.

Zoek eventueel ook in de navolgende paragrafen ‘Uitgestorven takken’ en ‘Nog niet geplaatste personen’.

.

Uitgestorven familietakken

De leden van de uitgestorven takken zijn te vinden door de klikken op de navolgende link Uitgestorven takken.

..

Naar homepage

.