Over Mij bevat informatie over de webmaster.  Naast zijn curriculum vitae is zijn kwartierstaat opgenomen (10 generaties lang). Daarnaast worden twee stamreeksen gepresenteerd: één met zijn voorvaderen (patrilineaire stamreeks) en één met zijn voormoederen  (matrilineaire stamreeks).

Op Stamvader is te lezen wie op dit moment als de vroegste voorvader van de familie wordt gezien. Vermoed wordt, dat hij omstreeks 1430 nabij de grens tussen de huidige gemeenten Den Haag en Westland is geboren en daar ook heeft geboerd.

Familenaam is gewijd aan de mogelijke herkomst van de familienaam Van Bohe(e)men.

Op de webpagina Verspreiding is een kaart te zien met de uitwaaiering van de familie over Nederland in 2007. Daarnaast is een tabel opgenomen met gegevens over de uitwaaiering in 1947. De familie blijkt inmiddels over geheel Nederland verspreid te zijn. De regio Den Haag is nog steeds een concentratiegebied.
Met name vanwege de emigratiegolf van kort na de Tweede Wereldoorlog is de familie nu ook duidelijk in andere delen van de wereld aanwezig, met name in Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en de Verenigde Staten. Hiervoor ontbreken nog cijfers.

Bij Biografieën  worden de levens geschetst van familieleden waarover iets bijzonders te vertellen is. Als eerste wordt kunstschilder Kees van Bohemen opgevoerd.

Locaties is bedoeld voor het beschrijven van gebouwen en plekken die een bijzondere plaats innemen in de familiegeschiedenis (familiaire landmarks). Gezien de familiegeschiedenis betreft dit een aantal boerderijen, maar ook andersoortige plaatsen zullen in dit kader aandacht krijgen.

Op Publicaties staan boeken en artikelen vermeld die in het kader van de familiegeschiedenis van betekenis zijn.

De Stamboom is verdeeld over drie webpagina’s. Er is namelijk sprake van een opsplitsing naar de volgende drie perioden: 1430 -1650 (6 generaties), 1650 -1800 (4-6 generaties) en 1800 -1950 (3-4 generaties).

DNA-profiel is gewijd aan de nieuwe mogelijkheden om vroege voorouders op te sporen op basis van DNA-analyses. Verder wordt besproken , dat op basis van genetisch onderzoek kan worden gecheckt of een afstamming volgens verhalen en/of schriftelijke archiefbronnen in lijn is met de biologische afstamming.

Via Contact kan worden gereageerd op deze website. Een vraag, een opmerking, een correctie of een aanvulling? Laat het weten.