Karakteristiek

 

Petrus Paulus wordt in 1810 geboren op de boerderij Mariahoeve aan de Achterweg in Veur (thans gemeente Leidschendam-Voorburg) als zoon van Cornelis van Bohemen (1781-1864) en zijn echtgenote Helena van Rijn (1783-1841). Beide ouders zijn afkomstig uit ’s Gravenhage.

De doop van Petrus Paulus is op een onduidelijke wijze geregistreerd. In het doopboek van de Rooms-Katholieke parochie te Voorburg is namelijk vermeld, dat op 12 juli 1810 de doop plaats vindt van Petrus en Paulus. Deze vermelding duidt op de doop van een tweeling. Tegelijkertijd is te lezen, dat het gaat om de doop van een zoon van Cornelis van Bohemen en Helena van Rijn en dus niet omeen tweeling. Een bevestiging daarvan vormt het uittreksel van het doopregister, dat in 1836 wordt afgegeven ten behoeve van het het huwelijk van Petrus Paulus.

Boerderij Noorthey in Veur omstreeks  1967 (Haagse Beeldbank).

In 1824 verhuist Petrus Paulus met zijn ouders naar de boerderij Noorthey aan de Noortheylaan in Veur. Twaalf jaar later trouwt hij op 25-jarige leeftijd met de ruim 2 jaar oudere Petronella Luijnenburg uit Voorschoten. Zij is ten tijde van de Volkstelling in 1829 werkzaam als meid op boerderij Noorthey.

Het paar betrekt de Stompwijkse boerderij Akkerlust met ca. 34 ha omliggend land. Zij krijgen daar zeven zonen, waarvan twee jong overlijden. In 1846 volgt nog een tweeling welke slechts kort leeft. In hetzelfde jaar wordt Petrus Paulus weduwnaar. Ruim een jaar later hertrouwt hij met Johanna Schravemade uit Delft. Zij brengt zes kinderen ter wereld, waarvan de laatste vier jong overlijden.

Zes van de zeven volwassen geworden zonen worden veehouder. Twee van hen trekken hiervoor naar de Haarlemmermeer en vervolgens naar Sloten (thans gemeente Amsterdam). Zij zorgen voor een uitwaaiering van de familie Van Boheemen naar Noord-Holland. Vier andere zonen worden veehouder in Stompwijk. De zevende zoon gaat naar het seminarie in Voorhout. Hij studeert daar 3 jaar en is daarna spoorloos. De enige dochter trouwt met een Stompwijkse boterhandelaar.

De zeven zonen bezorgen Petrus 39 kleinkinderen, waarvan 17 jong overlijden. Tot de groot geworden kleinkinderen behoren 11 jongens en 11 meisjes. Ongeveer 75% daarvan belandt  op een veehouderijbedrijf.

De kleinzonen krijgen 60 nakomelingen, waarvan 44 volwassen worden. Ongeveer 40% blijft in de veehouderij.  Vrijwel alle anderen worden  middenstander (of trouwen met een middenstander). Daarbij gaat het om beroepen als veehandelaar, boterhandelaar, melkboer, kruidenier, poelier, bakker, smid, aannemer, restauranthouder en expediteur.

 

Gezin van Petrus Paulus van Bohemen

Boerderij Akkerlust in 2015 (Foto Peter J.M. van Boheemen)

I. Petrus Paulus van Bohemen, ged. Voorburg 12 juli 1810, bouwman op boerderij Akkerlust te Stompwijk, bestuurder Damhouderpolder (1837-1887), † Stompwijk 30 dec. 1891, zn. van Cornelis van Boheemen en Helena van Rijn, tr. 1e Veur 29 april 1836 Petronella Lu(ij)nenburg, ged. Voorschoten 26 dec. 1807, meid bij schoonouders, † Stompwijk 8 mei 1846, dr. van Jasper Simonsz. Luijnenburg en Petronella Vergauw; tr. 2e Stompwijk 29 okt. 1847 Johanna Schravemade, geb. ’t Woudt 16 juni 1815, † Stompwijk 21 dec. 1880, dr. van Dirk ’s Gravemade en Adriana Schenkeveld.

Uit het eerste huwelijk:

1. Cornelis, volgt IIa.

2. Jasper van Boheemen, geb. Stompwijk 25 febr. 1839, † Stompwijk12 juni 1843.

3. Leonardus, volgt IIb.

4. Petrus, volgt IIc.

5. Johannes, volgt IId.

6. Jasper Jakobus van Boheemen, geb. Stompwijk 25 juli 1843, werkzaam op ouderlijk bedrijf, † Stompwijk 1 maart 1877.

7. Cornelis van Boheemen, geb. Stompwijk 13 mei 1845, theologischstudent op seminarie te Voorhout (1865-max. 1869), daarna spoorloos.

8. Johanna van Boheemen, geb. Stompwijk 29 maart 1846, † Stompwijk 30 maart 1846.

9. NN van Boheemen, levenloze zoon, geb. 29 maart 1846.

Uit het tweede huwelijk:

10. Petronella van Boheemen, geb. Stompwijk 11 sept. 1848, † ’s Gravenhage 5 febr. 1920, tr. 1e Stompwijk 24 juni 1875 Leonardus van Santen, geb. Stompwijk 16 juni 1851, boterkoopman te Stompwijk, † Stompwijk 28 febr. 1898, zn. van Antonius en Maria van den Boogaard; tr. 2e Stompwijk 17 nov. 1899 Theodorus van Leeuwen, geb. Voorschoten 24 april 1837, bouwman te ‘s Gravenhage, † ’s Gravenhage 19 dec. 1919, zn. van Quirinius Johannes en Alijdis van Zijl en wedr. van Gerarda van Noort.

11. Theodorus, volgt IIe.

12. Wilhelmus van Boheemen, geb. Stompwijk 21 febr. 1851, † Stompwijk 22 nov. 1851.

13. Johanna van Boheemen, geb. Stompwijk 23 juni 1853, † Stompwijk 28 juni 1855.

14. Adriana van Boheemen, geb. Stompwijk 12 nov. 1854, † Stompwijk 24 dec. 1855.

15. Johanna Adriana van Boheemen, geb. Stompwijk 14 dec. 1858, † Stompwijk 31 jan. 1860. –

Gezinnen, gesticht door zonen van Petrus Paulus van Bohemen

IIa. Cornelis van Boheemen, geb. Stompwijk 21 aug. 1837, bouwman te Stompwijk, † Stompwijk 10 sept. 1914, tr. 1e Stompwijk 23 april 1869 Willemina Verhagen, geb. Stompwijk 8 sept. 1836, † Stompwijk 19 juni 1877, dr. van Jacobus en Anna van Santen; tr. 2e Stompwijk 1 aug. 1878 Elizabeth Vogelaar, geb. Stompwijk 21 febr. 1833, † Stompwijk 7 juli1880, dr. van Gerrit en Maria Zandvliet; zij hertr. Stompwijk 1 aug. 1878 Johannes Smits.

Uit het eerste huwelijk:

1. Petronella Johanna van Bohemen, geb. Stompwijk 19 april 1871, † Stompwijk 29 juli 1871.

2. Anna Helena van Boheemen, geb. Stompwijk 3 mei 1872, † Wateringen 21 dec. 1937, tr. Stompwijk 1 mei 1903 Franciscus Albertus Veldhoven, geb. Nootdorp 13 sept. 1878, tuinder te Nootdorp en Wateringen, † Delft 27 sept. 1962, zn. van Wilhelmus en Maria van Nierop; hij hertr. na 1937 Catharina Jacoba Verheul.

3. Petronella Alida van Bohemen, geb. Stompwijk 4 mei 1873, † Stompwijk 3 sept. 1873.

4. Jacobus Wilhelmus van Bohemen, geb. Stompwijk 11 april 1874, † Stompwijk 19 sept. 1874.

5. Petronella Maria van Bohemen, geb. Stompwijk 25 april 1875, † Zoetermeer maart 1953, begr. Zoetermeer, Nicolaaskerk 1 april 1953, tr. Stompwijk 5 mei 1905 Gerardus Petrus Onderwater, geb. Stompwijk 28 mei 1872, bouwknecht, † Zoetermeer 3 febr. 1938, zn. van Gerardus en Barbara Kooloos.

6. Alida Jacoba van Boheemen, geb. Stompwijk 7 mei 1877, † Stompwijk 15 juli 1877.

IIb. Leonardus van Boheemen, geb. Stompwijk 28 maart 1840, bouwman in de Haarlemmerneer en veehouder  op boerderij Boschzicht te Sloten, † Sloten 12 sept. 1907, tr. Stompwijk 22 april 1870 Alida Toor, geb. Hazerswoude 12 sept. 1848, † Beemster 19 april 1926, dr. van Willem Toore en Geertrui van der Werf.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Paulus van Boheemen, geb. Haarlemmermeer 11 aug. 1872, winkelier te Zoetermeer, † Zoetermeer 7 juli 1929, tr. Haarlemmermeer 14 aug. 1903 Antonia Maria Beijersbergen, geb. Haarlemmermeer 16 juni 1872, † Haarlem 1 febr. 1942, dr. van Johannes Boudewijn en Machtilda Antonia Pinkse; zij hertr. Zoetermeer 26 aug. 1931 Petrus Paulus Bottelier.

2. Geertruida Catharina van Boheemen, geb. Haarlemmermeer 23 febr. 1874, † Wormerveer 3 aug. 1944, begr. West-Beemster, tr. Sloten 22 april 1898 Nicolaas Schagen, geb. Sloten 8 juli 1873, veehouder in de Beemster, † Purmerend 5 april 1939, zn. van Cornelis en Maartje Blom.

3. Wilhelmus, volgt IIIa.

4. Petronella Wilhelmina van Boheemen, geb. Sloten 13 okt. 1877, † Amsterdam 5 jan. 1920, tr. Sloten 5 mei 1899 Theodorus Johannes Beukeboom, geb. Nieuwer-Amstel 23 maart 1876, veehouder en later arbeider te Amsterdam, † Utrecht 27 juni 1935, zn. van Wouter en Christina Helsloot; hij hertr. Amsterdam 12 mei 1926 Luida van Dijk.

5. Adrianus, volgt IIIb.

6. Anna Agatha van Boheemen, geb. Sloten 3 april 1881, † Ilpendam 10 maart 1943, tr. Sloten 27 april (kerkelijk 2 mei) 1906 Simon Jacobus Nelis, geb. Sloten 25 juli 1875, veehouder te Nieuwendam en Ilpendam, † Ilpendam 25 mei 1951, zn. van Cornelis en Cornelia Vink.

7. Margaretha Maria van Boheemen, geb. Sloten 13 april 1883, onderwijzeres, † Beemster 15 jan. 1950, tr. Amsterdam 19 mei 1921 Paulus Dekker, geb. Beemster 28 febr. 1886, veehouder in de Beemster, † Beemster 8 juli 1953, zn. van Johannes en Trijntje Kraakman.

8. Cornelis Leonardus van Boheemen, geb. Sloten 4 mei 1885, veehouder in de Beemster, † Zuid-Schermer 9 sept. 1952, begr. Zuid-Schermer, RK Kerkhof 12 sept. 1952, tr. Beemster 3 mei 1923 Maria Koning, geb. Beemster 29 maart 1894, † Heemskerk 8 jan. 1953, begr. Zuid-Schermer, RK Kerkhof 12 jan. 1953, dr. van Jan en Cornelia Schouten.

9. Anna Theodora van Boheemen, geb. Sloten 5 juni 1887, † Sloten 27 juni 1887.

10. Theodora Johanna van Boheemen, geb. Sloten 19 juli 1889, † Boskoop 30 aug. 1972, tr. Sloten 14 mei 1920 Hendrikus Johannes Kragtwijk, geb. Nieuwer-Amstel 31 mei 1878, veehouder, † Reeuwijk 5 jan. 1960, zn. van Johannes en Joanna Petronella Bon.

11. Johannes Leonardus, volgt IIIc.

IIc. Petrus van Boheemen, geb. Stompwijk 7 mei 1841, bouwman te Bleiswijk en Stompwijk, bestuurder van Gecombineerder Huiszitter- en Meeslouwerpolder vanaf 1899, † Stompwijk 1 mei 1911, tr. Stompwijk 10 juli 1868 Maria Olsthoorn, geb. Stompwijk 1 juli 1839, † Stompwijk 7 mei 1919, dr. van Johannis en Maria duijnisveld.

Uit dit huwelijk:

1. NN van Bohemen, levenloze zoon, geb. Bleiswijk 17 aug. 1869.

2. Petronella Johanna van Bohemen, geb. Bleiswijk 17 aug. 1869, † Bleiswijk 27 jan. 1877.

3. Johannes van Bohemen, geb. Bleiswijk 31 okt. 1870, melkboer te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage 26 jan. 1931, tr. ’s Gravenhage 21 aug. 1901 Wilhelmina Catharina Zuidwijk, geb. Rijswijk 11 mei 1879, † ’s Gravenhage 6 juni 1931, dr. van Johannes Wilhelmus en Jacoba van der Velde.

4. Johanna van Bohemen, geb. Bleiswijk 19 jan. 1873, † Stompwijk 21 aug. 1900, tr. Stompwijk 30 april 1897 Nicolaas de Groot, geb. Stompwijk 21 jan. 1874, koopman te Stompwijk, † Stompwijk 21 nov. 1900, zn. van Cornelis en Cornelia van der Poel.

5. Adrianus, volgt IIId.

6. Pieter, volgt IIIe.

7. Wilhelmus, volgt IIIf.

IId. Johannes van Boheemen, geb. Stompwijk 15 mei 1842, bouwman in de Haarlemmermeer en veehouder in Sloten, † Sloten 11 april 1888, tr. Stompwijk 17 april 1874 Agatha Groenewegen, geb. Stompwijk 23 nov. 1844, † Amsterdam 22 febr. 1924, dr. van Jacobus en Johanna Belt; zij hertr. Sloten 31 mei 1889 Huibertus van Leeuwen..

Uit dit huwelijk:

1. NN van Boheemen, levenloze zoon, geb. Haarlemmermeer 13 maart 1875.

2. NN van Bohemen, levenloze dochter, geb. Haarlemmermeer 18 sept. 1876.

3. NN van Bohemen, levenloze zoon, geb. Haarlemmermeer 13 nov. 1877.

4. NN van Bohemen, levenloze zoon, geb. Haarlemmermeer 21 dec. 1878.

5. Johanna van Bohemen, geb. Haarlemmermeer 12 jan. 1880, † Sloten 1 maart 1909, tr. Sloten 26 jan. 1906 Dominicus Petrus Jongma, geb. Leeuwarden 1879, (tram)conducteur te Amsterdam, † Nijkerk 2 aug. 1964, zn. van Meindert Antonius en Anna Susanna Rohling.

6. NN van Bohemen, levenloze zoon, geb. Haarlemmermeer 17 april 1881.

7. NN van Boheemen, levenloze zoon, geb. Sloten 6 april 1882.

8. NN van Boheemen, levenloze zoon, geb. Sloten 19 april 1883.

9. NN van Boheemen, levenloze dochter, geb. Sloten 20 mei 1885.

10. Petronella van Boheemen, geb. Sloten 16 dec. 1886, † Amsterdam 23 febr. 1967, tr. Sloten 5 mei 1911 Gerardus Pijnaker, geb. Sloten 25 juni 1887, veehouder en later melkboer te Sloten, † Amsterdam na 1965, zn. van Johannes en Johanna Boom (Boon).

11. NN van Boheemen, levenloze dochter, geb. Sloten 7 aug. 1888. IIe. Theodorus van Boheemen, geb. Stompwijk 5 sept. 1849, veehouder op boerderij Akkerlust te Stompwijk, † Stompwijk 5 jan. 1919, tr. Woubrugge 2 mei 1878 Anna Maria van Egmond, geb. Hoogmade 11 sept. 1852, † Stompwijk 12 juli 1925, dr. van Wilhelmus en Wilhelmina van Wieringen.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmina Catharina van Boheemen, geb. Stompwijk 24 maart 1879, † Leidschendam 9 april 1970, begr. Stompwijk, H. Laurentius 13 april 1970, tr. Stompwijk 8 okt. 1908 Gerardus Josephus Lourens, geb. Schiedam 10 jan. 1876, veehouder te Stompwijk, † Stompwijk 19 okt. 1960, begr. Stompwijk, H. Laurentius 22 okt. 1960, zn. van Theodorus en Josina de Vreede.

2. Petrus Leonardus, volgt IIIg.

3. Wilhelmus Jacobus van Boheemen, geb. Stompwijk 30 dec. 1882, † Stompwijk 24 sept. 1895.

4. Johannes, volgt IIIh.

Gezinnen, gesticht door kleinzonen van Petrus Paulus van Bohemen

IIIa. Wilhelmus van Boheemen, geb. Sloten 4 april 1875, veehouder te Buiksloot en Wijde Wormer, † Ilpendam 27 febr. 1945, begr. Heiloo, St. Willebrordus 30 maart 1991, tr. Ouder-Amstel 20 april 1901 Maria Cornelia Breij, geb. Nederhorst ten Berg 15 sept. 1877, † Edam 15 jan. 1964, dr. van Gerardus en Theodora de Jong.

Uit dit huwelijk:

1. Alida Theodora van Boheemen, geb. Buiksloot 16 dec. 1902, † Santa Ana (Californië) 9 aug. 1960, begr. Orange, Holy Sepulchre 12 aug. 1960, tr. Wijdewormer 30 april 1924 Jacobus Johannes de Ruijter, geb. Oosthuizen 21 juli 1899, veehouder, † Weesp 6 juni 1992, begr. Hilversum, H. Barbara 10 juni 1992, zn. van Quirinus en Margaretha Maria Oudejans; hij hertr. 22 febr. 1962 Johanna Wilhelmina Bornhijm.

2. Dorothea Antonia van Boheemen, geb. Buiksloot 28 sept. 1904, † Buiksloot 18 nov. 1904.

3. Leonardus Petrus van Boheemen, geb. Buiksloot 12 febr. 1906, † Buiksloot 2 nov. 1906.

4. Antonia Theodora van Boheemen, geb. Buiksloot 3 juli 1907, † Purmerend 17 aug. 1988, tr. Wijdewormer 22 april 1931 Petrus Johannes de Jong, geb. Wijdewormer 16 nov. 1903, veehouder, † Purmerend 15 juli 1963, begr. Amsterdam, De Nieuwe Noorder, zn. van Cornelis en Grietje Mul.

5. Theodora Johanna van Boheemen, geb. Buiksloot 3 juni 1909, † Buiksloot 2 aug. 1909.

6. Theodora Geertruida van Bohemen, geb. Wijdewormer 5 juli 1913, † Buiksloot 28 jan. 1920.

7. Petronella Maria van Boheemen, geb. Beemster 11 maart 1916, † Alkmaar 26 maart 1991, begr. Heiloo, St. Willibrordus 30 maart 1991, tr. Maarn? 16 nov. 1935 Petrus Cornelis Timotheus van Saase, geb. Haarlemmermeer 24 jan. 1913, restauranthouder te Woudenberg, † Heiloo 17 april 1981, begr. Heiloo, St. Willibrordus 21 april 1981, zn. van Petrus en Johanna de Jong.

8. Dorothea Antonia van Boheemen, geb. Buiksloot sept. 1920, † Buiksloot 18 nov. 1920.

9. Theodora Geertruida van Boheemen, geb. Wijde Wormer 1921, † Purmerend 25 febr. 1924.  

IIIb. Adrianus van Boheemen, geb. Sloten 7 maart 1879, veehouder te Broek in Waterland, Sloten en Ursem en uiteindelijk caféhouder te Limmen, † Limmen 22 dec. 1925, begr. Limmen, RK Kerkhof, tr. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 6 mei 1909 Huberta van de Peet, geb. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 20 jan.1880, † Haarlem 16 juni 1971, dr. van Gijsbertus en Clasina Burghout.

Uit dit huwelijk:

1. Leonardus Gijsbertus Cornelis van Boheemen, geb. Broek in Waterland 2 maart 1910, chauffeur bij Van Gend & Loos, † Haarlem 29 juni 1991, begr. Haarlem, St. Barbara 3 juli 1991, tr. Haarlem 10 nov. 1948 Maria Petronella Hoeks, geb. De Zilk 18 nov. 1919, † Haarlem 4 jan. 2010, begr. Haarlem, St. Barbara 7 jan. 2010.

2. Anna Maria Alida van Boheemen, geb. Broek in Waterland 25 febr. 1911, † Haarlem 2 maart 2008, begr. Bloemendaal, Adelbert 7 maart 2008, tr. Haarlem 10 juni 1959 Johannes Cornelis van Schaagen, geb. Aerdenhout 1915, werkman bij gemeente Haarlem, † Haarlem 14 april 1998.

3. Gijsbertus van Boheemen, geb. Broek in Waterland 16 juli 1912, expediteur te Haarlem, † Haarlem 14 april 1990, begr. Haarlem, St. Jozef 19 april 1990, tr. 21 nov. 1945 Geertruida Theodora Maria Knape, geb. Haarlem 1912, † Haarlem 4 sept. 1977, begr. Haarlem, St. Jozef 8 sept. 1977, dr. Martinus Johannes en Catharina Maria Metz.

4. Alida van Boheemen, geb. Broek in Waterland 5 april 1914, † Haarlem 19 nov. 1998, crematie Velsen, Driehuis-Westerveld  23 nov. 1998, tr. 3-9 sept. 1937 Johannes Willem Willemse, geb. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 13 nov. 1911, aannemer in Haarlem,  † Haarlem 27 dec. 1980, crematie Velsen,  31 dec. 1980, zn. van Gerardus en Willemina Hendrica Kees.

5. Wilhelmus van Boheemen, geb. Broek in Waterland 6 juni 1915, verzekeringsagent te Haarlem, † Haarlem 15 juli 2003, begr. Haarlem, St. Jozef, 19 juli 2003 tr. Haarlem 30 nov. 1949 Gerarda Sijmetje Koster, geb. Haarlem 26 nov. 1921, † Haarlem 29 jan. 2013, begr. Haarlem, St. Jozef 1 febr. 2013.

6. Petrus Leonardus van Boheemen, geb. Haarlemmermeer 8 juli 1916, kruidenier te Haarlem, † Haarlem 3 maart 1999, begr. Haarlem, St. Jozef 6 maart 1999, tr. omstr. 1940 Helena Hendrika Nelis, geb. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 5 sept. 1917, † Haarlem 8 mei 2000, begr. Haarlem, St. Jozef.

7. Jacoba Wilhelmina van Boheemen, geb. Amsterdam 6 aug. 1921, † Bloemendaal 9 jan. 2015, tr. Haarlem 28 juli 1948 Adrianus P. Duineveld, geb. Haarlem 16 febr. 1920, metaalbewerker bij Stork te Haarlem, † Bloemendaal 3 jan. 2003.

8. Adrianus van Boheemen, geb. Ursem 22 juni 1924, aannemer te Haarlem, † Spaarndam 30 juli 2013, begr. Haarlem, St. Barbara 3 aug. 2013, tr. Echtgenote.

IIIc. Johannes Leonardus van Boheemen, geb. Sloten 13 april 1892, kruidenier te Heerhugowaard, koetsier te Akersloot en landbouwer te Slootdorp, † Slootdorp 11 mei 1958, begr. Midden-Meer, RK Kerkhof 14 mei 1958, tr. Nieuwer-Amstel 18 nov. 1920 Maria Catharina Ruwiel, geb. Woerden 21 maart 1895, † Hoogwoud 8 sept. 1976, dr. van Johannes en Catharina Boersma.

Uit dit huwelijk:

1. Leonardus Johannes van Boheemen, geb. Heerhugowaard 6 maart 1922, landbouwer te Emmeloord, † Emmeloord 8 dec. 2012, crematie Lelystad, Olandhorst, tr. omstr. 1947 Anna Laan, geb. Onderdijk 9 okt. 1923, † Zwolle 18 maart 2004, crematie Lelystad, Olandhorst 23 maart 2004, dr. van Cornelis en Emerentiana Poland.

2. Johannes Petrus van Boheemen, geb. Heerhugowaard 3 juli 1923, restauranthouder te Bladel en Huissen, † Huissen 11 aug. 2003, begr. Huissen, De Hoeve 14 aug. 2003, tr. 1e omstr. 1950 Catharina Maria Josephina Wiering, geb. Den Helder 29 maart 1929, † Arnhem 29 mei 1966, begr. Huissen, RK Kerkhof 1 juni 1966; tr. 2e Hippolytushoef (kerkelijk Slootdorp, H. Geest) 25 okt. 1966 Froukje Stientje Homan, geb. Grootegast 11 febr. 1920, † Huissen 29 nov. 1967, begr. Huissen, De Hoeve 2 dec. 1967, wed. van Meijndert Koorn.

3. Alida Catharina Geertruida van Boheemen, geb. Heerhugowaard 29 juni 1924, † Spanbroek 4 april 2018, tr. Kolhorn 27 dec. 1947 Petrus Cornelis Langedijk, geb. Abbekerk 11 nov. 1920, veehouder te Lambertschaag, † Abbekerk 13 april 2000.

4. Cornelis van Boheemen, geb. Heerhugowaard 12 okt. 1925, kloosterling (1951), † Auckland (Nieuw-Zeeland) 3 mei 1951, begr. Auckland, RK Kerkhof.

5. Petrus Antonius van Boheemen, geb. Heerhugowaard 24 april 1927, † Heerhugowaard 28 febr. 1928.

6. Petrus Antonius van Boheemen, geb. Heerhugowaard 19 mei 1928,  hoefsmid (Ned.), veehouder en later fruitteler in Awakiri (Nieuw-Zeeland), begr. Whakatane (NZ), Hillcrest New Lawn Memorial Cemetery 16 dec. 2016. tr. Rotorua (Nieuw-Zeeland) Echtgenote.

7. Wilhelmus Adrianus van Boheemen, geb. Heerhugowaard 11 aug. 1929, veehouder te Taneatua (Nieuw-Zeeland), † Whakatane  24 juli 2003, tr.  Rucphen Echtgenote.

8. Adrianus Simon van Boheemen, geb. Heerhugowaard 14 nov. 1930, landbouwer te Slootdorp, † Wieringerwerf 4 maart 2011, tr. Slootdorp 12 mei 1955 Magdalena Rozalia Amalia Haijette, geb. Anna Paulowna 4 dec. 1929, † Wieringerwerf 17 jan. 2011, crematie Schagen.

9. Dochter, tr. Awamutu (Nieuw-Zelaand) 17 jan. 1959 Leonardus Voorend, geb. Nieuwkoop 13 mei 1927, veehouder te Thuna, daarna motelhouder te Hamilton (Nieuw-Zeeland), † Hamilton 5 jan. 2011.

10. Paulus van Boheemen, geb. Akersloot 11 aug. 1933, smid te Slootdorp, † Wieringerwerf 17 maart 1997, begr. Middenmeer, RK Kerkhof 21 maart 1997, tr. Wieringerwerf 28 juni 1955 (kerkelijk Wieringerwerf, Christus Koningkerk 21 juli 1955) Geertruida Agatha Bruin, geb. Harenkarspel 1 aug. 1932, † Hoorn 26 mei 2007, begr. Middenmeer, RK Kerkhof 31 mei 2007.

11. Maria van Boheemen, geb. Akersloot 5 nov. 1934, † Akersloot 5 nov. 1934.

12. Theodorus van Boheemen, geb. Wieringen 25 maart 1936, loswerkman in Nieuw-Zeeland en later in Wieringermeer, † Slootdorp 10 okt. 2017, tr. Wieringerwerf (kerkelijk Slootdorp, Gereformeerde Kerk) 16 juli 1976 Hiske Attema, geb. Ylst 7 nov. 1931, † Wieringerwerf 13 nov. 1998, begr. Middenmeer, Alg. Kerkhof 18 nov. 1998.

IIId. Adrianus van Boheemen, geb. Bleiswijk 27 febr. 1874, boterhandelaar te Stompwijk, † Stompwijk 3 april 1937, begr. Stompwijk, H. Laurentius  6 april 1937, tr. Zoeterwoude 23 mei 1901 Anna Cornelia Suijkerland, geb. Zoeterwoude 5 aug. 1874, † Stompwijk 21 dec. 1957, dr. van Cornelis en Gerarda Immerzeel.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Wilhelmina van Bohemen, geb. Stompwijk 16 mei 1902, werkster , † Leidschendam 17 juni 1941.

2. Gerarda Maria van Bohemen, geb. Stompwijk 24 juli 1903, werkster, † Leidschendam 29 maart 1965, begr. Stompwijk, H. Laurentius 1 april 1965.

3. Johanna Maria van Bohemen, geb. Stompwijk 21 maand 1905, boterhandelaartje, † Plaats?, ca. 1978.

4. Cornelia Wilhelmina van Bohemen, geb. Stompwijk 26 juni 1910, † Leidschendam? 30 okt. 1993, tr. 1946 Cornelis Johannes Olsthoorn, geb. Amsterdam 17 maart 1897, tuinder te Stompwijk, † Leidschendam? 20 jan. 1976, zn. van Gerardus en Anna Maria van Dijk.

IIIe. Pieter van Boheemen, geb. Stompwijk 12 mei 1877, veehouder te Stompwijk, bestuurder van de Gecombineerde Huiszitter- en Huiszitterpolder (1936-ca. 1947), † Leidschendam 28 april 1952, begr. Stompwijk, H.  Laurentius, tr. Alkemade 23 sept. 1915 Maria Catharina Kraan, geb. Alkemade 9 okt. 1890, † Leiden 25 aug. 1955, begr. Stompwijk, H. Laurentius, dr. van Petrus en Cornelia Schrama.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus Johannes van Boheemen, geb. Stompwijk 30 sept. 1916, veehandelaar te Voorburg, † Voorburg 2 maart 1976, begr. Voorburg, St. Martinus 5 maart 1976, tr. Voorburg 30 dec. 1948 (kerkelijk Voorburg, St. Martinus 15 febr. 1949) Helena Jozephina van Paridon, geb. Voorburg 18 maart 1917, † Voorburg 18 mei 2001, begr. Voorburg, Oosterbegraafplaats 22 mei 2001, dr. van Cornelis Adrianus en Johanna Cornelia van Rhijn.

2. Cornelia Jacoba van Boheemen, geb. Stompwijk 3 maart 1919, winkelierster in zuivel- en kruidenierswaren te Leiden, † Leiderdorp 23 febr. 2002, begr. Leiderdorp, Hoogmadeseweg, tr. Leidschendam 19 febr. 1946 Arnoldus Gerardus van Swieten, geb. Stompwijk 3 juni 1919, melkboer te Leiden, † Leiden? 25 juni 2003, begr. Leiderdorp, Hoogmadeseweg 30 juni 2003, zn. van Arnoldus en Cornelia Maria Hoogervorst.

3. Maria Johanna van Boheemen, geb. Stompwijk 28 aug. 1920, † Leiderdorp 3 juli 2015, begr. Zoeterwoude, St. Jan 10 juli 2015, tr. Leidschendam 1947 Petrus Adrianus Berg, geb. Zoeterwoude 20 okt. 1906, arbeider en veehouder te Gelderswoude en later te Zoeterwoude, † Zoeterwoude 14 dec. 1987, begr. Zoeterwoude, St. Jan dec. 1987, zn. van Cornelis en Elizabeth van der Poel.

4. Petronella Adriana van Boheemen, geb. Stompwijk 23 febr. 1922, medewerkster restaurant De Gouden Leeuw te Voorschoten, † Leidschendam 23 okt. 2001, begr. Stompwijk, H. Laurentius 27 okt. 2001, tr. Leidschendam 1963 (kerkelijk Stompwijk, H. Laurentius 23 april 1963) Adrianus Abraham Spruyt, geb. Stompwijk 10 maart 1920, veehouder te Stompwijk, † Leidschendam 22 juli 1994, begr. Stompwijk, H. Laurentius, zn. van ?

5. NN van Boheemen, levenloze zoon, geb. Stompwijk 22 sept. 1923.

6. Wilhelmus Petrus van Boheemen, geb. Stompwijk 21 aug. 1926, kaaswinkelier  te Leiden, † Oegstgeest 10 dec. 1999, begr. Leiden, Zijlpoort 14 dec. 1999, tr. Leimuiden (kerk) 21 november 1956 Alida Maria Geertruida Mooren, geb. Leimuiden, 27 april 1930, † Leiden 10 sept. 2021, begr. Leiden, Zijlpoort.

7. Nicolaas Bartholomeus van Boheemen, geb. Stompwijk 19 april 1929, veehouder te Stompwijk, † Stompwijk 8 okt. 2009, begr. Stompwijk, H. Laurentius 14 okt. 2009, tr. Bleiswijk 1963 Francisca Catharina Maria Oosterlaan, geb. Bleiswijk 10 juli 1937, secretaresse bij provincie Zuid-Holland (tot 1963),  † Stompwijk 23 nov. 2022, begr.  Stompwijk, H. Laurentius  29 nov. 2022, dr. van Wilhelmus Gerardus en Anna Maria Moons.

8. Johannes Petrus Maria van Boheemen, geb. Stompwijk, 17 aug. 1930, zuivelwinkelier te Scheveningen, † Scheveningen, 2 mei 2022, begr. Den Haag, St. Petrus Banden 9 mei 2022, tr. Voorhout Maria Cunera Quirina Zonneveld, geb. Voorhout 14 nov. 1938, †  Scheveningen 27 dec. 2023, begr. Den Haag, St. Petrus Banden 3 jan. 2024.dr. van Leonardus Franciscus en Adriana Petronella de Klerk.

9. Catharina Maria Cornelia van Boheemen, geb. Stompwijk 16 juli 1932, †  Zoeterwoude 5 dec. 2021, begr. Zoeterwoude , St. Jan 10 dec. 2021, tr. Cornelis Petrus van der Poel, geb. Zoeterwoude 6 sept. 1928, veehouder te Zoeterwoude, † Zoeterwoude 29 mei 1988, begr. Zoeterwoude, St. Jan 1 juni 1988, zn. van Corstianus J. en Elisabeth Vergeer.

IIIf. Wilhelmus van Bohemen, geb. Stompwijk 18 sept. 1881, boterhandelaar  te Stompwijk, † Voorschoten 8 juli 1950, begr. Stompwijk, H. Laurentius te Stompwijk 11 juli 1950, tr.  Stompwijk 14 mei 1904 Maria Abel, geb. Stompwijk 12 maart 1882, † Leidschendam 12 juli 1954, begr. Stompwijk, H. Laurentius 15 juli 1954, dr. van Jacobus en Antonia van der Zijden.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Wilhemina van Bohemen, geb. Stompwijk 3 dec. 1905, † Leiden 23 maart 1969, tr. Stompwijk omstr. 1940 Leonardus Cornelis Janson, geb. Stompwijk 7 mei 1907, boterhandelaar te Stompwijk, † Leiden 6 sept. 1970, begr. Stompwijk, H. Laurentius 9 sept. 1970.

2. Jacobus Petrus van Bohemen, geb. Stompwijk 19 jan. 1908, boterhandelaar te Stompwijk,  † Leiden 20 sept. 1970, begr. Stompwijk, H. Laurentius 23 sept. 1970, tr. Stompwijk 12 juni 1934 Cornelia Theresia Suijkerland, geb. Stompwijk 18 okt. 1910, † Leiden 24 juli 2002, begr. Stompwijk, H. Laurentius, dr. van Jacobus en Cornelia Wilhelmina van Dijk.

3. Petrus Adrianus Josephus van Bohemen, geb. Stompwijk nov. 1912, † Stompwijk 1 jan. 1914.

4. Petrus Paulus van Bohemen, geb. Stompwijk 1 febr. 1915, marktkoopman in poelierswaren te Stompwijk, † Leidschendam 9 dec. 1995, begr. Stompwijk, H. Laurentius 14 dec. 1995, tr. Leidschendam (kerkelijk Stompwijk, H. Laurentius 20 april 1944) Cornelia Gerarda de Haas, geb. Stompwijk 25 april 1915, † Leidschendam 4 febr. 1997, begr. Stompwijk, H. Laurentius 8 febr. 1997.

IIIg. Petrus Leonardus van Boheemen, geb. Stompwijk 3 dec. 1880, veehouder op boerderij Akkerlust te Stompwijk, bestuurder Boerenleenbank vanaf 1929, bestuurder coöperatieve maalderij Nooit Gedacht, † Stompwijk 29 nov. 1973, begr. Stompwijk, H. Laurentius 1 dec. 1973, tr. 1e Hazerswoude 28 april 1911 Cecilia Straathof, geb. Zoeterwoude 18 okt. 1884, † Stompwijk 12 okt. 1916, dr. van Theodorus en Theodora Compier (Kompeer); tr. 2e Stompwijk 8 sept. 1917 Cornelia van Santen, geb. Stompwijk 31 dec. 1891, † Zoeterwoude 5 sept. 1981, begr. Stompwijk, H. Laurentius, dr. van Cornelis en Johanna de Jong.

Uit het eerste huwelijk:

1. Theodorus Wilhelmus van Boheemen, geb. Stompwijk 12 aug. 1912, veehouder op boerderij Landzicht te Stompwijk, † Stompwijk 7 mei 1994, begr. Stompwijk, H. Laurentius 11 mei 1994, tr. Zoeterwoude 8 mei 1940 Maria Wilhelmina van der Krogt, geb. Zoeterwoude 25 dec. 1914, † Zoeterwoude 3 febr. 2003, begr. Stompwijk, H. Laurentius 7 febr. 2003,dr. van Hubertus Johannes en Apolonia Wilhelmina Janssen.

2. Theodorus Cornelis van Boheemen, geb. Stompwijk 1914, † Stompwijk 19 sept. 1915.

3. Wilhelmus Johannes van Boheemen, geb. Stompwijk 1915, † Stompwijk 30 april 1916.

4. Theodorus Cornelis van Boheemen, geb. Stompwijk 7 okt. 1916, † Stompwijk 9 okt. 1916.

Uit het tweede huwelijk:

5. Cecilia Maria van Boheemen, geb. Stompwijk 1921, † Stompwijk 17 april 1921.

6. Cornelis Theodorus van Boheemen, geb. Stompwijk 24 febr. 1922, veehouder op boerderij Akkerlust te Stompwijk, † Leidschendam 3 juli 2017, begr. Stompwijk, H. Laurentius, tr. Naaldwijk 18 nov. 1956? Catharina Wilhelmina Josephina Warmenhoven, geb. Naaldwijk? 18 maart 1924, † Stompwijk 2 april 2002, begr. Stompwijk, H. Laurentius 6 april 2002 .

7. Wilhelmus Johannes van Boheemen, geb. Stompwijk omstr. 1924, † Stompwijk 25 april 1928.

8. Petrus Cornelis van Boheemen, geb. Stompwijk 1 feb. 1925, bakker in Den haag met als specialiteit Bossche Bollen,  † Den Haag 6 aug. 2022, tr. Nes a/d Amstel 9 juli 1953 Elisabeth Henderika Theresia Lagerberg, geb. Nes a/d amstel 6 dec. 1928,  † Den Haag 13 april 2020, dr. Arnoldus Mattheus en Asriana Johanna Onderwater.

9. Arnoldus Theodorus van Boheemen, geb. Stompwijk 26 juli 1927, varkenshouder te Reeuwijk, † Reeuwijk? 18 jan. 2005, begr. Reeuwijk, H. Petrus en Paulus 22 jan. 2005, tr. Zoeterwoude? 2 april 1954 Agatha Elisabeth Overdevest, geb.  Zoeterwoude? 3 juni 1927,  † Reeuwijk?? 1 dec. 2016, begr. Reeuwijk-Dorp, RK Begraafplaats 6 dec. 2016.

10. Dochter, tr. Leidschendam 17 okt. 1956 Wilhelmus Michael Wiltenburg, geb. Hekendorp 26 okt. 1928, pluimveehouder te Hekendorp en Kaatsheuvel, † Tilburg 6 aug. 1994, begr. Kaatsheuvel, St.Jan 11 aug. 1994 .

11. Zoon, tr. Echtgenote.

IIIh. Johannes van Boheemen, geb. Stompwijk 17 juni 1887, veehouder op Hoeve Maria te Leidschendam, † Leidschendam 12 okt. 1975, begr. ’s Gravenhage, St. Barbara 15 okt. 1975, tr. Voorburg 29 april 1913 Maria Cornelia Hoogendoorn, geb. Voorburg 11 nov. 1884, † Leidschendam 14 aug. 1968, dr. van Theodorus en Maria Petronella de Jong.

Uit dit huwelijk:

1. Theodorus Wilhelmus van Boheemen, geb. Leidschendam 18 maart 1914, brood- en banketbakker te Blaricum , † Blaricum 27 mei 1986, begr. Blaricum, St. Vitus 31 mei 1986, tr. Boskoop 10 april 1942 Geertruida Johanna Streng, geb. Boskoop 16 okt. 1915, † Blaricum 30 april 2004, begr. Blaricum, St. Vitus, dr. van Hendrikus en Maria Wilhelmina Duijndam.

2. Maria Margaretha van Boheemen, geb. Leidschendam 3 jan. 1916, † Naaldwijk 27 mei 2014, tr. Leidschendam omstr. 1945? Angelinus Johannes Franke, geb. Naaldwijk? 5 nov. 1913, tuinder te Naaldwijk, † Naaldwijk 6 dec. 2008 .

3. Anna Wilhelmina van Boheemen, geb. Leidschendam 10 jan. 1917, † Leidschendam? 9 nov. 2005, begr. Den Haag, St. Barbara, tr. Leidschendam? 29 aug. 1945 Gerardus Arnoldus van Paassen, geb. Schipluiden 21 dec. 1914, veehouder op Hoeve Maria te Leidschendam, † Leidschendam? 25 juli 1989, begr. Den Haag, St. Barbara 29 juli 1989, zn. van Cornelis Rutgerus Jacobus en Anna Maria van den Ende.

Bidprentje Maria Cornelia Hoogendoorn

.

Index

Abel, Jacobus IIIf Abel, Maria (1882-1954)  IIIf Attema, Hiske (1931-1998)  IIIc,12 Beijersbergen, Antonia Maria (1872-1942)  IIb,1 Beijersbergen, Johannes Boudewijn IIb,1 Belt, Johanna  IId
Berg, Cornelis IIIe,3
Berg, Petrus Adrianus (1906-1987)  IIIe,3
Beukeboom, Theodorus Johannes (1876-1935)  IIb,4
Beukeboom, Wouter  IIb,4
Blom, Maartje IIb,2
Boersma, Catharina IIIc
Boheemen, Adriana van (1854-1855)  I,14
Boheemen, Adrianus van (1874-1937)  IIId
Boheemen, Adrianus van (1879-1925)  IIIb
Boheemen, Adrianus van (1924-2013)  IIIb,8
Boheemen, Adrianus Simon van (1930-2011)  IIIc,8
Boheemen, Alida van (1914-1998)  IIIb,4
Boheemen, Alida Catharina Geertruida van (1924-218)  IIIc,3
Boheemen, Alida Jacoba van (1877-1877)  IIa,6
Boheemen, Alida Theodora van (1902-1960)  IIIa,1
Boheemen, Anna Agatha van (1881-1943)  IIb,6
Boheemen, Anna Helena van (1872-1937)  IIa,2
Boheemen, Anna Maria Alida van (1911-2008)  IIIb,2
Boheemen, Anna Theodora van (1887-1887)  IIb,9
Boheemen, Anna Wilhelmina van (1917-2005)  IIIh,3
Boheemen, Antonia Theodora van (1907-1988)  IIIa,4
Boheemen, Arnoldus Theodorus van (1927-2005)  IIIg,9
Boheemen, Catharina Maria Cornelia van (1932-2021)  IIIe,9
Boheemen, Cecilia Maria van (1921-1921)  IIIg,5
Boheemen, Cornelia Jacoba van (1919-2002)  IIIe,2
Boheemen, Cornelis van (1781-1864)  I
Boheemen, Cornelis van (1837-1914)  IIa
Boheemen, Cornelis van (1845-1867)  I,7
Boheemen, Cornelis van (1925-1951)  IIIc,4
Boheemen, Cornelis Leonardus van (1885-1952)  IIb,8
Boheemen, Cornelis Theodorus van (1922-2017)  IIIg,6
Boheemen, Dorothea Antonia van (1904-1904)  IIIa,2
Boheemen, Dorothea Antonia van (1920-1920)  IIIa,8
Boheemen, Geertruida Catharina van (1874-1944)  IIb,2
Boheemen, Gijsbertus van (1912-1990)  IIIb,3
Boheemen, Jacoba Wilhelmina van (1921-2015)  IIIb,7
Boheemen, Jasper van (1839-1843)  I,2
Boheemen, Jasper Jakobus van (1843-1877)  I,6
Boheemen, Johanna van (1846-1846)  I,8
Boheemen, Johanna van (1853-1855)  I,13
Boheemen, Johanna Adriana van (1858-1860)  I,15
Boheemen, Johannes van (1842-1888)  IId
Boheemen, Johannes van (1887-1975)  IIIh
Boheemen, Johannes Leonardus van (1892-1958)  IIIc
Boheemen, Johannes Petrus van (1923-2003)  IIIc,2
Boheemen, Johannes Petrus Maria (1930-2022) IIIe,8
Boheemen, Leonardus van (1840-1907)  IIb
Boheemen, Leonardus Gijsbertus Cornelis van (1910-1991)  IIIb,1
Boheemen, Leonardus Johannes van (1922-2012)  IIIc,1
Boheemen, Leonardus Petrus van (1906-1906)  IIIa,3
Boheemen, Margaretha Maria van (1883-1950)  IIb,7
Boheemen, Maria van (1934-1934)  IIIc,11
Boheemen, Maria Johanna van (1920-2015)  IIIe,3
Boheemen, Maria Margaretha van (1916-2014)  IIIh,2
Boheemen, Nicolaas Bartholomeus van (1929-2009)  IIIe,7
Boheemen, NN van (1846)  I,9
Boheemen, NN van (1875)  IId,1
Boheemen, NN van (1882)  IId,7
Boheemen, NN van (1883)  IId,8
Boheemen, NN van (1885)  IId,9
Boheemen, NN van (1888)  IId,11
Boheemen, NN van (1923)  IIIe,5
Boheemen, Paulus van (1933-1997)  IIIc,10
Boheemen, Petronella van (1848-1920)  I,10
Boheemen, Petronella van (1886-1967)  IId,10
Boheemen, Petronella Adriana van (1922-2001)  IIIe,4
Boheemen, Petronella Maria van (1916-1991)  IIIa,7
Boheemen, Petronella Wilhelmina van (1877-1920)  IIb,4
Boheemen, Petrus van (1841-1911)  IIc
Boheemen, Petrus Antonius van (1927-1928)  IIIc,5
Boheemen, Petrus Antonius van (1928-2016)  IIIc,6
Boheemen, Petrus Cornelis (1925-2022)  IIIg,8
Boheemen, Petrus Johannes van (1916-1976)  IIIe,1
Boheemen, Petrus Leonardus van (1880-1973)  IIIg
Boheemen, Petrus Leonardus van (1916-1999)  IIIb,6
Boheemen, Petrus Paulus van (1872-1929)  IIb,1
Boheemen, Pieter van (1877-1952)  IIIe
Boheemen, Theodora Geertruida van (1921-1924)  IIIa,9
Boheemen, Theodora Johanna van (1889-1972)  IIb,10
Boheemen, Theodora Johanna van (1909-1909)  IIIa,5
Boheemen, Theodorus van (1849-1919)  IIe
Boheemen, Theodorus van (1936-2017)  IIIc,12
Boheemen, Theodorus Cornelis van (1914-1915)  IIIg,2
Boheemen, Theodorus Cornelis van (1916-1916)  IIIg,4
Boheemen, Theodorus Wilhelmus van (1912-1994)  IIIg,1
Boheemen, Theodorus Wilhelmus van (1914-1986)  IIIh,1
Boheemen, Wilhelmina Catharina van (1879-1970)  IIe,1
Boheemen, Wilhelmus van (1851-1851)  I,12
Boheemen, Wilhelmus van (1875-1945)  IIIa
Boheemen, Wilhelmus van (1915-2003)  IIIb,5
Boheemen, Wilhelmus Adrianus van (1929-2003)  IIIc,7
Boheemen, Wilhelmus Jacobus van (1882-1895)  IIe,3
Boheemen, Wilhelmus Johannes van (1915-1916)  IIIg,3
Boheemen, Wilhelmus Johannes van (1924-1928)  IIIg,7
Boheemen, Wilhelmus Petrus van (1926-1999)  IIIe,6
Bohemen, Cornelia Wilhelmina van (1910-1993)  IIId,4
Bohemen, Gerarda van (1903-1965)  IIId,2
Bohemen, Jacobus Petrus van (1908-1970)  IIIf,2
Bohemen, Jacobus Wilhelmus van (1874-1874)  IIa,4
Bohemen, Johanna van (1873-1900)  IIc,4
Bohemen, Johanna van (1880-1909)  IId,5
Bohemen, Johanna Maria van (1905-ca. 1978)  IIId,3
Bohemen, Johannes van (1870-1931)  IIc,3
Bohemen, Maria Wilhelmina van (1902-1941)  IIId,1
Bohemen, Maria Wilhemina van (1905-1969)  IIIf,1
Bohemen, NN van (1869)  IIc,1
Bohemen, NN van (1876)  IId,2
Bohemen, NN van (1877)  IId,3
Bohemen, NN van (1878)  IId,4
Bohemen, NN van (1881)  IId,6
Bohemen, Petronella Alida van (1873-1873)  IIa,3
Bohemen, Petronella Johanna van (1869-1877)  IIc,2
Bohemen, Petronella Johanna van (1871-1871)  IIa,1
Bohemen, Petronella Maria van (1875-1953)  IIa,5
Bohemen, Petrus Adrianus Josephus van (1912-1914)  IIIf,3
Bohemen, Petrus Paulus van (1810-1891)  I
Bohemen, Petrus Paulus van (1915-1995)  IIIf,4
Bohemen, Theodora Geertruida van (1913-1920)  IIIa,6
Bohemen, Wilhelmus van (1881-1950)  IIIf
Bon, Joanna Petronella IIb,10
Boogaard, Maria van den  I,10
Boom (of Boon), Johanna  IId,10
Bornhijm, Johanna Wilhelmina  IIIa,1
Bottelier, Petrus Paulus  IIb,1
Breij, Gerardus  IIIa
Breij, Maria Cornelia (1877-1964)  IIIa
Bruin, Geertruida Agatha (1932-2007)  IIIc,10
Burghout, Clasina  IIIb
Compier (Kompeer), Theodora  IIIg
Dekker, Johannes  IIb,7
Dekker, Paulus (1886-1953)  IIb,7
Dijk, Anna Maria van  IIId,4
Dijk, Cornelia Wilhelmina van  IIIf,2
Dijk, Luida van  IIb,4
Duijndam, Maria Wilhelmina  IIIh,1
Duijnisveld, Maria  IIc
Duineveld, Adrianus P. (1920-2003)  IIIb,7
Egmond, Anna Maria van (1852-1925)  IIe
Egmond, Wilhelmus van  IIe
Ende, Anna Maria van den  IIIh,3
Franke, Angelinus Johannes (1913-2008)  IIIh,2
Gravemade, Dirk ’s  I
Groenewegen, Agatha (1844-1924)  IId
Groenwegen, Jacobus IId
Groot, Cornelis de IIc,4
Groot, Nicolaas de (1874-1900)  IIc,4
Haas, Cornelia Gerarda de (1915-1997)  IIIf,4
Haijette, Magdalena Rozalia Amalia (1929-2011)  IIIc,8
Helsloot, Christina  IIb,4
Hoeks, Maria Petronella (1919-2010)  IIIb,1
Homan, Froukje Stientje (1920-1967)  IIIc,2
Hoogendoorn, Maria Cornelia (1884-1968)  IIIh
Hoogendoorn, Theodorus  IIIh
Hoogervorst, Cornelia Maria  IIIe,2
Immerzeel, Gerarda IIId
Janson, Leonardus Cornelis (1907-1970)  IIIf,1
Janssen, Apolonia Wilhelmina IIIg,1
Jong, Cornelis de  IIIa,4
Jong, Johanna de  IIIg
Jong, Johanna de  IIIa,7
Jong, Maria Petronella de  IIIh
Jong, Petrus Johannes de (1903-1963)  IIIa,4
Jong, Theodora de  IIIa
Jongma, Dominicus Petrus (1879-1964)  IId,5
Jongma, Meindert Antonius IId,5
Kees, Willemina Hendrica  IIIb,4
Klerk, Adriana Petronella de (1907-1991)  IIIe,8
Knape, Geertruida Theodora Maria (1912-1977)  IIIb,3
Knape, Martinus Johannes  IIIb,3
Koning, Jan IIb,8
Koning, Maria (1894-1953)  IIb,8
Kooloos, Barbara IIa,5
Koorn, Meijert  IIIc,2
Koster, Gerarda Sijmetje (1921-2013)  IIIb,5
Kraakman, Trijntje  IIb,7
Kraan, Maria Catharina (1890-1955)  IIIe
Kraan, Petrus IIIe
Kragtwijk, Hendrikus Johannes (1878-1960)  IIb,10
Kragtwijk, Johannes  IIb,10
Krogt, Hubertus Johannes van der IIIg,1
Krogt, Maria Wilhelmina van der (1914-2003)  IIIg,1
Laan, Anna (1923-2004)  IIIc,1
Laan, Cornelis IIIc,1
Lagerberg, Arnoldus Mattheus  IIIg,8
Lagerberg, Elisabeth Hendrika Theresia (1928-2020)  IIIg,8
Langedijk, Petrus Cornelis (1920-2000)  IIIc,3
Leeuwen, Huibertus van  IId
Leeuwen, Quirinius Johannes van  I,10
Leeuwen, Theodorus van (1837-1919)  I,10
Lourens, Gerardus Josephus (1876-1960)  IIe,1
Lourens, Theodorus  IIe,1
Lu(ij)nenburg, Petronella (1807-1846)  I
Luijnenburg, Jasper Simonsz.  I
Metz, Catharina Maria  IIIb,3
Moons, Anna Maria (1906-1994)  IIIe,7
Mooren, Alida Maria Geertruida (1930-2021)   IIIe,6
Mul, Grietje  IIIa,4
Nelis, Cornelis  IIb,6
Nelis, Helena Hendrika (1917-2000)  IIIb,7
Nelis, Simon Jacobus (1875-1951)  IIb,6
Nierop, Maria van  IIa,2
Noort, Gerarda van  I,10
Olsthoorn, Cornelis Johannes (1897-1976)  IIId,4
Olsthoorn, Gerardus  IIId,4
Olsthoorn, Johannis  IIc
Olsthoorn, Maria (1839-1919)  IIc
Onderwater, Gerardus  IIa,5
Onderwater, Gerardus Petrus (1872-1938)  IIa,5
Oosterlaan, Francisca Catharina Maria (1937-2022)  IIIe,7
Oudejans, Margaretha Maria  IIIa,1
Overdevest, Agatha Elisabeth (1927-2016)  IIIg.9
Paassen, Cornelis Rutgerus Jacobus van IIIh,3
Paassen, Gerardus Arnoldus van (1914-1989)  IIIh,3
Paridon, Cornelis Adrianus van  IIIe,1
Paridon, Helena Jozephina van (1917-2001)  IIIe,1
Peet, Gijsbertus van de  IIIb
Peet, Huberta van de (1880-1971)  IIIb
Pijnaker, Gerardus (1887-1965)  IId,10
Pijnaker, Johannes  IId,10
Pinkse, Machtilda Antonia  IIb,1
Poel, Cornelia van der  IIc,4
Poel, Cornelis Petrus van der (1928-1988)  IIIe,9
Poel, Corstianus J. van der  IIIe,9
Poel, Elizabeth van der  IIIe,3
Poland, Emerentiana  IIIc,1
Rhijn, Johanna Cornelia van  IIIe,1
Rijn, Helena van (1783-1841)  I
Rohling, Anna Susanna  IId,5
Ruijter, Jacobus Johannes de (1899-1992)  IIIa,1
Ruijter, Quirinus de  IIIa,1
Ruwiel, Johannes  IIIc
Ruwiel, Maria Catharina (1895-1976)  IIIc
Saase, Petrus van  IIIa,7
Saase, Petrus Cornelis Timotheus van (1913-1981)  IIIa,7
Santen, Anna van  IIa
Santen, Antonius van  I,10
Santen, Cornelia van (1891-1981)  IIIg
Santen, Cornelis van  IIIg
Santen, Leonardus van (1851-1898)  I,10
Schaagen, Johannes Cornelis van (1915-1998)  IIIb,2
Schagen, Cornelis  IIb,2
Schagen, Nicolaas (1873-1939)  IIb,2
Schenkeveld, Adriana  I
Schouten, Cornelia  IIb,8
Schrama, Cornelia  IIIe
Schravemade, Johanna (1815-1880)  I
Smits, Johannes  IIa
Spruyt, Adrianus Abraham (1920-1994)  IIIe,4
Straathof, Cecilia (1884-1916)  IIIg
Straathof, Theodorus  IIIg
Streng, Geertruida Johanna (1915-2004)  IIIh,1
Streng, Hendrikus  IIIh,1
Suijkerland, Anna Cornelia (1874-1957)  IIId
Suijkerland, Cornelia Theresia (1910-2002)  IIIf,2
Suijkerland, Cornelis  IIId
Suijkerland, Jacobus  IIIf,2
Swieten, Arnoldus van  IIIe,2
Swieten, Arnoldus Gerardus van (1919-2003)  IIIe,2
Toor, Alida (1848-1926)  IIb
Toor(e), Willem  IIb
Velde, Jacoba van der  IIc,3
Veldhoven, Franciscus Albertus (1878-1962)  IIa,2
Veldhoven, Wilhelmus  IIa,2
Vergauw, Petronella  I
Vergeer, Elisabeth  IIIe,9
Verhage(n), Willemina (1836-1877)  IIa
Verhagen, Jacobus  IIa
Verheul, Catharina Jacoba  IIa,2
Vink, Cornelia  IIb,6
Vogelaar, Elizabeth (1833-1880)  IIa
Vogelaar, Gerrit  IIa
Voorend, Leonardus (1927-2011)  IIIc,9
Vreede, Josina de  IIe,1
Warmenhoven, Catharina Wilhelmina Josephina (1924-2002)  IIIg,6
Werf, Geertrui van der  IIb
Wiering, Catharina Maria Josephina (1929-1966)  IIIc,2
Wieringen, Wilhelmina van  IIe
Willemse, Gerardus IIIb,4
Willemse, Jan (1911-1980)  IIIb,4
Wiltenburg, Wilhelmus Michael (1928-1994)  IIIg,10
Zandvliet, Maria  IIa
Zonneveld, Maria Cunera Quirina (1938-2023)  IIIe,8
Zonneveld, Leonardus Franciscus (1907-1995)  IIIe,8
Zijden, Antonia van der  IIIf
Zijl, Alijdis van  I,10
Zuidwijk, Johannes Wilhelmus  IIc,3
Zuidwijk, Wilhelmina Catharina (1879-1931)  IIc,3
.
Naar homepage