Naar homepage

.

Afstamming                                                : Zie IVa.2 bij Cornelis Dirksz. van
.                                                                             Bohemen in periode 1650-1800
Titel van deze familietak                     : Schipluidense ververstak
Aantal beschreven generaties         : 3
Aantal beschreven familieleden     : 35 (excl. echtgenoten)
Religie                                                            : Protestant

.

Karakteristiek

.

Huisschilder aan het werk (Archief Eemland)

Bernardus Petrus wordt in 1807 geboren in Rotterdam als zoon van de uit Zoeterwoude afkomstige Nicolaas Pieter van Bohemen (1778-1837) en de Schipluidense Helena Droppert (1784-1873). Zijn jeugd ligt deels in ’s Gravenhage, deels in Rotterdam en deels in Hillegersberg. Hij vestigt zich als verver (huisschilder) in Schipluiden, waar hij negen kinderen krijgt. Zijn twee volwassen geworden zonen kiezen eveneens voor het beroep van verver. Vandaar dat Bernardus Petrus met zijn nakomelingen wordt betiteld als de Schipluidense ververstak.

Zoon Cornelis Jacobus trekt naar Schiedam. Daar krijgt hij negen kinderen , waarvan zeven maar kort leven. De andere twee zijn dochters.

De tweede zoon Bernardus Pauls blijft in Schipluiden wonen. Zijn gezin telt maar liefst dertien kinderen, waarvan vijf jong overlijden. Tot de acht volwassen geworden kinderen behoren drie zonen. Twee daarvan hebben nakomelingen.

Een van de twee wordt winkelier in Gouda. Daar worden een dochter en een zoon geboren. De laatste wordt onderwijzer in De Bilt.
De andere van het tweetal woont enige tijd in Duisburg. Zijn Duitse vrouw overlijdt kort na de geboorte van het eerste kind. Na zijn terugkeer wordt hij eveneens winkelier in Gouda. Zijn tweede huwelijk blijft kinderloos. Zijn zoon uit het eerste huwelijk emigreert naar Canada.

.

Gezin van Bernardus Petrus

.

I. Bernardus Petrus van Bohemen, geb. Rotterdam 11 okt. 1807, verver te Schipluiden, † Schipluiden 28 aug. 1889, zn. van Nicolaas Pieter en Helena Droppert, tr. Schipluiden 22 okt. 1831 Johanna Meijer, geb. 9 april 1810, ged. Nieuwerkerk a/d IJssel 15 pril 1810, † Schipluiden 2 okt. 1890, dr. van Willem en Lena Verhoef.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Jacobus, volgt IIa.
 2. Petrus Johannes van Bohemen, geb. Schipluiden 9 dec. 1833, scheepmaker te Schipluiden, † na 1872, tr. Schipluiden 16 mei 1862 Wilhelmina van der Kaaden, geb. Pijnacker 19 juni 1840, † Vlaardingerambacht 20 dec. 1907, dr. van Cornelis en Neeltje Nooteboom.
 3. Helena Maria van Bohemen, geb. Schipluiden 12 maart 1836, † Delft 17 okt. 1899, tr. 1e Delft 18 mei 1864 Willem Rodenburg, geb. Delft 7 april 1836, werkman te Delft,† Delft 22 nov. 1878, zn. van Willem en Pieternella Verbeek; tr. 2e Delft 15 aug. 1883 Jan Severien Nieuwenhuis, geb. Leiden 27 sept. 1830, werkman te Delft, † Delft 4 febr. 1914, zn. van Jan Severien en Elisabeth Neuteboom, en wednr. van Sophia Venstra.
 4. Neeltje van Bohemen, geb. Schipluiden 18 mei 1838, † Schipluiden 24 dec. 1848.
 5. Maria Catharina van Bohemen, geb. Schipluiden 21 jan. 1841, † Vlaardingerambacht 15 okt. 1902, tr. Schipluiden 20 nov. 1868 Arie Vermeer, geb. Schipluiden 16 febr. 1842, scheepmaker te Vlaardingerambacht, † Vlaardingerambacht 12 nov. 1903, zn. van Jan en Adriana Struis.
 6. Willem van Bohemen, geb. Schipluiden 17 april 1843, † Schipluiden 13 nov. 1853.
 7. Bernardus Paulus, volgt IIb.
 8. Hendrik van Bohemen, geb. Schipluiden 29 april 1848, † Schipluiden 5 nov. 1853.
 9. Paulus Johannes van Bohemen, geb. Schipluiden 5 dec. 1850, † Schipluiden 3 nov. 1853.

.

Gezinnen, gesticht door zonen van Bernardus Petrus

.

IIa. Cornelis Jacobus van Bohemen, geb. Schipluiden 8 jan. 1832, verver te Schiedam, † Schiedam 16 dec. 1904, tr. Schipluiden 21 aug. 1863 Maria Albertina Wilhelmina Hendrika Elizabeth Ebing, geb. Nijmegen 8 juli1838, † Schiedam 17 jan. 1907, dr. van Hendrik en Elizabeth Bosveld.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Elizabeth van Bohemen, geb. Schiedam 20 juli 1864, † Schiedam 19 maart 1865.
 2. Elisabeth Johanna van Bohemen, geb. Schiedam 20 okt. 1865, † Rijswijk 10 april 1953, tr. Schiedam 25 jan. 1888 Johannes Adrianus van Velzen, geb. Vlaardingen 4 maart 1848, tapper en slijter te Schiedam, † Schiedam 15 sept. 1909, zn. van Adrianus en Magdalena Kornelia Vermeulen.
 3. Johanna Maria Helena van Bohemen, geb. Schiedam 27 okt. 1867, † Schiedam 13 aug. 1870.
 4. Bernardus Petrus van Bohemen, geb. Schiedam 16 maart 1870, † Schiedam 11 dec. 1873.
 5. Hendrik van Bohemen, geb. Schiedam 22 maart 1873, † Schiedam 18 okt. 1873.
 6. Johanna van Bohemen, geb. Schiedam 22 maart 1873, † Schiedam 17 dec. 1873.
 7. Maria Albertina Wilhelmina Hendrika Elizabeth van Bohemen, geb. Schiedam 17 maart 1875, † Rotterdam 3 sept. 1931, tr. Schiedam 28 maart 1894 Jan Tettelaar, geb. Schiedam 17 nov. 1868,  stoker en machinist te Schiedam, † Vlaardingerambacht 25 okt. 1933, zn. van Tobias en Maria van Warmelen.
 8. Cornelis Jacobus van Bohemen, geb. Schiedam 15 maart 1877, † Schiedam 9 maart 1878.
 9. Alida Bernardina van Bohemen, geb. Schiedam 18 sept. 1878, † Schiedam 19 jan. 1882.

IIb. Bernardus Paulus van Bohemen, geb. Schipluiden 17 maart 1845, verwer te Schipluiden, † Gouda 1 april 1925, tr. Schipluiden 31 mei 1873 Catharina Helena Kouw, geb. Nijmegen 15 jan. 1850, † Hatert (Nijmegen) 2 juli 1910, dr. van Gijsbertus en Johanna Frederica Kuhlman.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Helena van Bohemen, geb. Schipluiden 29 sept. 1873, † Schipluiden 13 febr. 1874.
 2. Johanna Helena van Bohemen, geb. Schipluiden 3 april 1875, † ’s Gravenhage 18 dec. 1952, tr. Schipluiden 6 nov. 1896 Jan Verboom, geb. Schipluiden 3 jan.1871, beroep?, † Schipluiden/Utrecht in 1900-1927?, zn. van Jacobus en Neeltje Weggeman, tr. 2e locatie? datum? Pieter Hermanus Sadelaar, geb. Amsterdam 17 sept. 1864, sergeant infanterie en instrumentmaker te Amsterdam en Nijmegen, † Schiedam 3 maart 1939, zn. van Hermanus en Cornelia de Graaff, wedr. van Anna Sophia Teunisssen.
 3. Bernardus Petrus van Bohemen, geb. Schipluiden 13 maart 1877, † Schipluiden 17 mei 1877.
 4. Johanna Frederika van Bohemen, geb. Schipluiden 2 maart 1878, † Gouda 4 juli 1949, begr. Gouda, Oude Begraafplaats, tr. Schipluiden 13 nov. 1897 Dirk Burger, geb. Naaldwijk 28 febr. 1873, rijksambtenaar en lijnwachter te ’s Hertogenbosch, † ’s Hertogenbosch 2 aug. 1900, zn. van Arend en Jannetje de Lijster.
 5. Wilhelmina Pieternella van Bohemen, geb. Schipluiden 15 april 1880, † Arnhem 20 okt. 1940, tr. Arnhem 16 juli 1902 Herman Louis Koperberg, geb. Haarlem 29 dec. 1866, spoorwegbeambte te Arnhem, † Arnhem 18 mei 1924, zn. van Benedictus en Antje Kok.
 6. Heinrich Johann Arnold, volgt IIIa.
 7. Bernardina van Bohemen, geb. Schipluiden 27 juni 1883, † Schipluiden 22 juli 1883.
 8. NN van Bohemen, levenloze dochter, geb. Schipluiden 27 jan. 1885.
 9. Bernardus Petrus, volgt IIIb.
 10. Catharina Helena van Bohemen, geb. Schipluiden 19 febr. 1888, † Schoorl na 1957?, tr. Nijmegen 5 maart 1909 Petrus Johannes Trap, geb. Den Helder 27 juni 1872,  lijnwachter en later monteur rijkstelefoon, † Schoorl 6 juli 1958, zn. van Cornelis en Alida Engelina Huijben.
 11. Christina Helena van Bohemen, geb. Schipluiden 29 april 1889, † Dordrecht na 1954?, tr. Dordrecht 6 april 1916 Dirk van Pelt, geb. Hendrik-Ido-Ambacht 20 nov. 1887,  stoker te Dordrecht, † Dordrecht 15 maart 1955, zn. van Markus en Eva Hendrika Garsthagen.
 12. Petrus Johannes van Bohemen, geb. Schipluiden 23 nov. 1892, † Schipluiden 7 nov. 1895.
 13. Leonardus Carolus van Bohemen, geb. Schipluiden 4 mei 1894, machinedrijver te Zwijndrecht, † Zwijndrecht na 1935?, tr. Dordrecht 30 aug. 1922 Sophia Wilhelmina Groenemeijer, geb. Dordrecht 20 april 1889, † Zwijndrecht na 1935?, dr. van Catrina Maria Groenemeijer.

.

Gezinnen, gesticht door kleinzonen van Bernardus Petrus

.

IIIa. Heinrich Johann Arnold van Bohemen, geb. Schipluiden 23 mei 1881, winkelier in verpleegartikelen te Gouda, † Gouda 20 jan. 1951, begr. Gouda, IJsselhof 25 jan. 1951, tr. Rheden 28 febr. 1907 Geertruida Willemina van de Gumster, geb. Velp  22 nov. 1876, † Gouda 25 dec. 1951, begr. Gouda, IJsselhof, dr. van Harmen en Hentje Thomassen.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Willemina van Bohemen, geb. Nijmegen 22 okt. 1909, † Gouda na 1965?, tr. Gouda 8 mei 1935 Johannes Huibert Boekamp, geb. Gouda 3 febr. 1910, beroep?† Gouda 23 sept. 1998, zn. van Hermanus en Helena Koster.
 2. Bernardus Paulus van Bohemen, geb. Nijmegen 13 juli 1912, onderwijzer en bovenmeester, † De Bildt 9 febr. 2000, begr. Schipluiden, tr. Capelle a/d IJssel 28 dec. 1937 Pieternella Catharina Geertruida van der Zwart, geb. Biervliet 9 april 1902, † De Bildt 31 juli 1993, dr. van Dirk en Cornelia Maatje Boone.

IIIb. Bernardus Petrus van Bohemen, geb. Schipluiden 17 maart 1887, winkelier in sanitaire artikelen te Gouda, † Gouda 18 febr. 1962, begr. Gouda, IJsselhof, tr. 1e Emlichheim (Duitsland) 25 maart 1919 Johanna Wever, geb. Emlichheim 6 juni 1885, † Duisburg (Duitsland) 8 febr. 1920, dr. van ? ; tr. 2e Arnhem 25 aug. 1939 Johanna Hendrika Louwerse, geb. Arnhem 26 juni 1903, † Velp 14 maart 1987, gecrem. Arnhem, Moscowa 19 maart 1987, dr. van  Henri en Hendrika Verboom.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Johann Bernardus Paulus van Bohemen, geb. Duisburg (Duitsland) 1 febr. 1920, beroep in Canada?, † Canada, Napanee (Ontario) 23 okt. 2014, tr. Dordrecht 29 dec. 1945 Catharina Pelt, geb. Gouda omstr. 1919?, † Napanee, Canada (Ontario) tussen 1961 en 2015, dr. van ?

Index

Boekamp, Hermanus  IIIa,1
Boekamp, Johannes Huibert (1910-1998)  IIIa,1
Bohemen, Alida Bernardina van (1878-1882)  IIa,9
Bohemen, Bernardina van (1883-1883)  IIb,7
Bohemen, Bernardus Paulus van (1845-1925)  IIb
Bohemen, Bernardus Paulus van (1912-2000)  IVa
Bohemen, Bernardus Petrus van (1807-1889)  I
Bohemen, Bernardus Petrus van (1870-1873)  IIa,4
Bohemen, Bernardus Petrus van (1877-1877)  IIb,3
Bohemen, Bernardus Petrus van (1887-1962)  IIIb
Bohemen, Catharina Helena van (1888-1957)  IIb,10
Bohemen, Christina Helena van (1889-1954)  IIb,11
Bohemen, Cornelis Jacobus van (1832-1904)  IIa
Bohemen, Cornelis Jacobus van (1877-1878)  IIa,8
Bohemen, Elisabeth Johanna van (1865-1953)  IIa,2
Bohemen, Geertruida Willemina van (1909-1965)  IIIa,1
Bohemen, Heinrich Johann Arnold van (1881-1951)  IIIa
Bohemen, Helena Maria van (1836-1899)  I,3
Bohemen, Hendrik van (1848-1853)  I,8
Bohemen, Hendrik van (1873-1873)  IIa,5
Bohemen, Johann Bernardus Paulus van (1920-2014)  IVb
Bohemen, Johanna van (1873-1873)  IIa,6
Bohemen, Johanna Elizabeth van (1864-1865)  IIa,1
Bohemen, Johanna Frederika van (1878-1949)  IIb,4
Bohemen, Johanna Helena van (1873-1874)  IIb,1
Bohemen, Johanna Helena van (1875-1952)  IIb,2
Bohemen, Johanna Maria Helena van (1867-1870)  IIa,3
Bohemen, Leonardus Carolus van (1894-)  IIb,13
Bohemen, Maria Albertina Wilhelmina Hendrika Elizabeth van (1875-1931)  IIa,7
Bohemen, Maria Catharina van (1841-1902)  I,5
Bohemen, Neeltje van (1838-1848)  I,4
Bohemen, Nicolaas Pieter van (1778-1837)  I
Bohemen, Paulus Johannes van (1850-1853)  I,9
Bohemen, Petrus Johannes van (1833-1907)  I,2
Bohemen, Petrus Johannes van (1892-1895)  IIb,12
Bohemen, Wilhelmina Pieternella van (1880-1940)  IIb,5
Bohemen, Willem van (1843-1853)  I,6
Boone, Cornelia Maatje  IVa
Bosveld, Elizabeth  IIa
Burger, Arend  IIb,4
Burger, Dirk (1873-1900)  IIb,4
Droppert, Helena (1784-1873)  I
Ebing, Hendrik  IIa
Ebing, Maria Albertina Wilhelmina Hendrika Elizabeth (1838-1907)  IIa
Garsthuizen, Eva Hendrika  IIab.11
Graaff, Cornelia de  IIb,2
Groenemeijer, Catrina Maria  IIb,13
Groenemeijer, Sophia Wilhelmina (1889-1921)  IIb,13
Gumster, Geertruida Willemina van de (1876-1951)  IIIa
Gumster, Harmen van de  IIIa
Huijben, Alida Engelina  IIb,10
Kaaden, Cornelis van der  I,2
Kaaden, Wilhelmina van der (1840-1907)  I,2
Kok, Antje  IIb,5
Koperberg, Benedictus  IIb,5
Koperberg, Herman Louis (1866-1924)  IIb,5
Koster, Helena (1900-1992)  IIIa,1
Kouw, Catharina Helena (1850-1910)  IIb
Kouw, Gijsbertus  IIb
Kuhlman, Johanna Frederica  IIb
Lijster, Jannetje de  IIb,4
Louwerse, Henri  IIIb
Louwerse, Johanna Hendrika (1903-1987)  IIIb
Meijer, Johanna (1810-1890)  I
Meijer, Willem  I
Neuteboom, Elisabeth  I,3
Nieuwenhuis, Jan Severien  I,3
Nieuwenhuis, Jan Severien (1830-1914)  I,3
Nooteboom, Neeltje  I,2
Pelt, Catharina (1919-1961)  IVb
Pelt, Dirk van (1887-1955)   IIb,11
Pelt, Markus van  IIb,11
Rodenburg, Willem  I,3
Rodenburg, Willem (1836-1878)  I,3
Sadelaar, Hermanus  IIb,2
Sadelaar, Pieter Hermanus (1864-1939)  IIb,2
Struis, Adriana  I,5
Tettelaar, Jan (1858-1933)  IIa,7
Tettelaar, Tobias  IIa,7
Teunissen, Johanna Sophia  IIb,2
Thomassen, Hentje  IIIa
Trap, Cornelis  IIb,10
Trap, Petrus Johannes (1872-1958)  IIb,10
Velzen, Adrianus van  IIa,2
Velzen, Johannes Adrianus van (1848-1909)  IIa,2
Venstra, Sophia  I,3
Verbeek, Pieternella  I,3
Verboom, Hendrika  IIIb
Verboom, Jacobus  IIb,2
Verboom, Jan (1871-1927)  IIb,2
Verhoef, Lena  I
Vermeer, Arie (1842-1903)  I,5
Vermeer, Jan  I,5
Vermeulen, Magdalena Kornelia  IIa,2
Warmelen, Maria van  IIa,7
Weggeman, Neeltje   IIb,2
Wever, Johanna (1885-1920)  IIIb
Zwart, Dirk van der  IVa
Zwart, Pieternella Catharina Geertruida van der (1902-1993)  IVa

.

Naar homepage

.