Naar homepage

.

Afstamming                                                 : Zie VIII in periode 1430-1650
Titel van deze familietak                     : ——
Aantal beschreven generaties        : 1
Aantal beschreven familieleden   : 3 (excl. echtgenoot)
Religie                                                           : Gereformeerd / Katholiek

.

Over het leven van  Cornelis Jansz. van Bohemen zijn nog nauwelijks schriftelijke archiefgegevens aangetroffen. Vermoed wordt, dat zijn vader een zoon is van Philips. Jansz. van Bohemen (VIa in periode 1430-1650) of van Maarten Jansz. van Bohemen (VIe in periode 1430-1650). Hiervoor zijn verschillende aanwijzingen.

.

Gezin van Cornelis Jansz. van Bohemen

I.  Cornelis Jansz. van Bohemen, geb. Loosduinen? ca. 1640, † Loosduinen vóór 25 okt. 1687, vermoedelijk een kleinzoon van Philip Jansz.  of Maarten Jansz. van Bohemen, tr. Loosduinen (geref) 6 juni 1666 Cornelia Willemsdr. Vroeghop, ged. Loosduinen (geref) 11 april 1639, dr. van Wilhelm Florisz. en Barbara Cornelisdr. Zij tr. 2e Loosduinen (geref) 29 nov. 1687 weduwnaar Arij Claasz. van Rijn, uit Stompwijk.

Kinderen uit dit huwelijk:

  1. mogelijk Leuntie Cornelisdr. van Bohemen (ook wel Van Dalen), geb. Loosduinen ca. 1666,†  Loosduinen? na 1728, tr. Ter Heijde (geref.) 9 nov. 1687 Arij Cornelisz. Hoogeveen, geb. Loosduinen, wonend in Loosduinen (1695), † Loosduinen? na 1728.
  2. mogelijk Willemina Cornelisdr. van Bohemen (ook wel Van Dalen), geb. Loosduinen ca. 1670, begr. Monster 30 mei 1758, tr. 1e Delft (gerecht) 5 sept. 1694 Jacobus Cornelisz. Olierook, geb. ’s Gravenzande ca. 1670, † Loosduinen na 5 jan. 1695; tr. 2e Monster (gerecht) 17 okt. 1703 Floris Jansz. Langervelt,
  3. mogelijk Geertruij Cornelisdr. van Bohemen (ook wel Van Dalen), geb. Loosduinen ca. 1675, † Loosduinen? na 9 maart 1700, tr. Monster (gerecht) 14 april 1697 Joris Willemsz. van Waart, geb. Kleef (Dld), wonend te Loosduinen (1697, 1700), † Loosduinen? na 9 maart 1700.

.

Index

Bohemen, Cornelis Jansz. (1640- <1687)
Bohemen, Geertruij Cornelisdr. (1675- >1700)
Bohemen, Leuntie Cornelisdr. (1666- >1728)
Bohemen, Willemina Cornelisdr. (1670-1758)
Dalen, Geertruij Cornelsidr. van (1675- >1700)
Dalen, Leuntie Cornelisdr. van (1666- >1728)
Dalen, Willemina Cornelisdr. van (1670-1758)
Hoogeveen, Arij Claasz. (1666- >1728)
Langervelt, Floris Jansz.
Olierook, Jacobus Cornelisz. (1670-1695)
Rijn, Arij Claasz.
Vroeghop, Cornelia Willemsdr. (1639- >1687)
Waart, Joris Willemsz. (1675- >1700)

.

Naar homepage

.