Naar homepage

Afstamming                                                 : Zie VIb.2 in periode 1430-1650)
Titel van deze familietak                     : Haagse soldatentak
Aantal generaties                                     : 6
Aantal beschreven nakomelingen  : 45 (excl. echtgenoten)
Religie                                                             : deels Rooms-Katholiek, deels Protestant

.

Karakteristiek

Musketier die zijn wapen controleert.

De familietak die begint bij Cornelis Jansz. van Bohemen, bestaat in de periode 1650-1800 uit 6 generaties. Het gaat hier om 45 nakomelingen van Cornelis Jansz (alleen nakomelingen die bij hun geboorte de familienaam Van Bohe(e)men krijgen).

De kinderen van Cornelis Jansz. groeien op in het gedeelte van Loosduinen dat tot het toenmalige ambacht Monster behoort. De drie dochters blijven hun verdere leven in het ambacht Monster wonen. De enige mogelijke zoon Dirk Cornelisz. (afkomst nog niet bewezen!) vestigt zich in Den Haag en dit geldt ook voor vrijwel al zijn nakomelingen (generaties II t/m VI).

Bijzonder is, dat een kleinzoon van Cornelis Jansz. als soldaat in dienst treedt bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Het gaat hier om Arnoldus van Bohemen die maar liefst 6 keer naar Batavia afreist.

Ook latere nakomelingen van Cornelis Jansz. gaan als soldaat naar Nederlands Indië. Anderen gaan de Republiek der Verenigde Nederlanden als soldaat dienen. Ten slotte is sprake van een nakomeling die soldaat wordt in het leger van Napoleon. Vandaar dat de familietak die hier wordt besproken, is getiteld de Haagse soldatentak.

.

Gezin van Cornelis Jansz. van Bohemen

I.  Cornelis Jansz. van Bohemen, † vóór 25 okt. 1687, zn. van Jan Jansz. van Bohemen en Maritge Claasdr., tr. Loosduinen (geref) 6 juni 1666 Cornelia Willemsdr. Vroeghop, ged. Loosduinen (geref) 11 april 1639, dr. van Wilhelm Floren en Barbara Cornelisdr. Zij tr. 2e Loosduinen (geref) 29 nov. 1687 Arij Claasz. van Rijn, wed. van Stompwijk

Uit het huwelijk:

 1. mogelijk Dirk Cornelisz., volgt II.
 2. Geertruij Cornelisdr. van Bohemen (ook wel Van Dalen), † na 9 maart 1700, tr. Monster (Gerecht) 14 april 1697 Joris Willemsz. van Waart, geb. Kleef, wonend te Loosduinen (1697, 1700), † na 9 maart 1700.
 3. Leuntie Cornelisdr. van Bohemen (ook wel Van Dalen), tr. Monster 9 nov. 1687 Arij Cornelisz. Hoogeveen, geb. Loosduinen, wonend in Loosduinen (1695)..
 4. Willemina Cornelisdr. van Bohemen (ook wel Van Dalen), begr. Monster 30 mei 1758, tr. 1e Delft (gerecht) 5 sept. 1694 Jacobus Cornelisz. Olierook, geb. ’s Gravenzande; tr. 2e Monster (gerecht) 17 okt. 1703 Floris Jan Langervelt,

.

Gezin, gesticht door zoon van Cornelis Jansz. van Bohemen

II.  Dirk Cornelisz. van Bohemen, geb. omstr. 1665, wonend te ’s Gravenhage (omstr. 1690); tr. N.N..

Uit het huwelijk:

 1. mogelijk Cornelis Dirksz., volgt IIIa.
 2. mogelijk Johanna Dirksdr. van Bohemen, geb. ’s Gravenhage, wonend ’s Gravenhage (1736), begr. ’s Gravenhage 18 aug. 1736, tr. Rijswijk (geref) 8 juli 1736 Arnoldus Vinkenberg, geb. ’s Gravenhage, wonend ’s Gravenhage (1736).
 3. mogelijk Johannes Dirksz., volgt IIIb.
 4. mogelijk Arnoldus Dirksz., volgt IIIc.

.

Gezinnen, gesticht door kleinzonen van Cornelis Jansz. van Bohemen

IIIa. Cornelis Dirksz. van Bohemen, wonend te ’s Gravenhage (1706), testament (1716,1723), begr. ‘Gravenhage 15 jan. 1729, tr.  ’s Gravenhage (geref) 7 nov. 1706 Clasina de Wit, geb. Tiel, wonend te ’s Gravenhage (1706).

Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Cornelisz. van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (rk) 1 febr. 1708.
 2. Theodorus Cornelisz. van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (rk) 28 jan. 1711, soldaat (1729), in dienst van Verenigde Oost-Indische Compagnie (1734-1736), † Batavia 7 maart 1737.
 3. Gerritsen Cornelisz. van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (geref) 19 sept. 1715.

IIIb. Johannes Dirksz. van Bohemen, wonend te ’s Gravenhage (1714), tr. ’s Gravenhage (geref) 9 sept. 1714 Johanna Molestraat.

Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Jansz. van Bohemen, ged. ’s Gravenhage 22 aug. 1719.

IIIc. Arnoldus Dirksz. van Bohemen, geb. ’s Gravenhage, wonende te ’s Gravenhage (1714), soldaat (1714), in dienst van Verenigde Oost-Indische Compagnie (1717-1725, 1732-1742), begr. Batavia 1742, tr. ’s Gravenhage (geref) 28 okt. 1714 Anthonia de Goijer, geb. ’s Gravenhage 1699, wonende te ’s Gravenhage (1714), mosselenverkoopster (1779), begr. ’s Gravenhage 2 dec. 1779.

Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Arnoldsz. , volgt IVa.
 2. Arij Arnoldsz., volgt IVb.
 3. Cornelia Arnoldsdr., volgt 
 4. Pieternella Arnoldsdr. van Bohemen, ged.  ’s Gravenhage (geref) 1 febr. 1728, wonend te ’s Gravenhage (1751), begr. ’s Gravenhage, Noorder Kerkhof 27 sept. 1803, tr. ’s Gravenhage (ondertrouw 23 mei) 1751 Andries Schesters, geb. Nijmegen, wonend te ’s Gravenhage (1751); tr. 2e ’s Gravenhage (geref) 15 april 1764 Johan Jacobsz. Zoll, geb. Heijger in Dillenburg, wonend te ’s Gravenhage (1764), schoenmakersknecht (1764), burgerrecht van ’s Gravenhage (1766), † na 1778.
 5. Arnoldus Arnoldsz. van Bohemen, ged. ’s Gravenhage 17 juli 1730, begr. ’s Gravenhage 12 sept. 1731.
 6. Martinus Arnoldsz., volgt IVc.
 7. Antonia Arnoldsdr. van Bohemen, geb. ’s Gravenhage, † na  2 aug. 1758.

.

Gezinnen, gesticht door achterkleinzonen van Cornelis Jansz. van Bohemen

IVa. Theodorus Arnoldsz. van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (rk) 1 aug. 1715, verblijvend te Zutphen (1754) en Bergen op Zoom (1757), tr. Rijswijk (gerf) 4 febr. 1742 Hendrina Comijn, geb. ’s Gravenhage.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Barendse, volgt Va.
 2. Jan Willem van Bohemen, ged. Bergen op Zoom (geref) 31 aug. 1757.

IVb. Arij Arnoldsz. van Bohemen, geb. ’s Gravenhage, soldaat te Wijk bij Duurstede (1746), † Wijk bij Duurstede?, tr. ’s Gravenhage (geref) 15 nov. 1739 Clara Groeneveld. Zij tr. 2e Wijk bij Duurstede (geref) (ondertr. 9 nov.) 1748 Anthoni van Maurik, ged. Wijk bij Duurstede (geref) 28 november 1720, wonend te Wijk bij Duurstede (1748).

Uit dit huwelijk:

 1. Laurijntje van Bohemen, ged. Bergen op Zoom (geref) 8 maart 1741.
 2. Pieter, volgt Vb.
 3. Arnoldus van Bohemen, ged. Wijk bij Duurstede (geref) 20 juli 1747.

IVc. Cornelia Arnoldusdr. van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (geref) 24 maart 1726, begr. ‘Gravenhage 15 april 1761, buitenechtelijk zoon Abraham van Abraham Sueders, ruiter te Utrecht (1748); tr. ’s Gravenhage (geref) 25 febr. 1753 Christiaan Maas, geb. Mekelenburg.

Buitenechtelijk kind

 1. Abraham van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (geref) 6 maart 1748.

IVd. Martinus Arnoldsz. van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (geref) 3 mei 1733, † ’s Gravenhage 27 febr. 1764, tr. Delft (geref) 25 juni 1758 Martina de Deus. Zij tr. 2e Delft (geref) 22 mei 1774 Roeland Kool, wonend te Delft (1774).

Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus Martinusz. van Bohemen, ged. Delft (geref) 2 aug. 1759, in dienst als soldaat bij Verenigde Oost-Indische Compagnie (1775-1795), † Batavia 18 juni 1795.
 2. Jacoba Martinusdr. van Bohemen, ged. Delft (geref) 21 febr. 1764.

.

Gezinnen, gesticht door betachterkleinzonen van Cornelis Jansz. van Bohemen

Va. Johannes Barendse van Bohemen, ged. Zutphen (geref) 19 juni 1754, wonend te ’s Gravenhage (1779), fruitkoopman (1811), † ’s Gravenhage 26 nov. 1827, tr. Scheveningen (geref) 27 juni 1779 Wilhelmina Bom, geb. te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage 20 nov. 1835.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Barendse, volgt VIa.
 2. Louisa Willemina van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (geref) 7 aug. 1785, † ’s Gravenhage 28 maart 1789, begr. Rijswijk 31 maart 1789.
 3. Leonardus Johannes, volgt VIb.

Vb. Pieter van Bohemen, ged. Wijk bij Duurstede (geref) 5 juni 1746, tr. Wijk bij Duurstede (geref) 12 sept. 1773 Johanna Scherpenzeel. Zij tr. 2e Utrecht (geref) 24 sept. 1793 Jacobus Goosen:

 1. Dirk van Bohemen, ged. Wijk bij Duurstede (geref) 15 jan. 1775.

.

Gezinnen, gesticht door kindzonen van Cornelis Jansz. van Bohemen

VIa. Johannes Barendse van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (geref) 8 april 1778,, fruitverkoper (1811, 1813, 1824, 1830), soldaat (1817). tapper (1829),  timmerman(1833), † ’s Gravenhage 1 sept. 1833, tr. ’s Gravenhage (geref) 21 aug. 1803 Petronella Dubois, geb. ’s Gravenhage omstr. 1785, werkster (1840), † ’s Gravenhage 30 dec. 1849.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina van Bohemen, ged. ’s Gravenhage 6 nov. 1806, dienstbode (1835),fruitverkoopster (1850), koopvrouw (1871).  † ’s Gravenhage 9 febr. 1871, tr. ’s Gravenhage 13 mei 1835 Johannes Martinius, geb. ’s Gravenhage omstr. 1808, arbeider (1835), sjouwer (1837, 1840), † ’s Gravenhage? 1840, zn. van Johannes en Johanna Schippers.
 2. Hendrina van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 7 febr. 1807, † ’s Gravenhage 29 nov. 1857, tr. ’s Gravenhage 21 jan. 1829 Johannes Willem Frederik Haffner, ged. ’s Gravenhage 19 jan. 1806, vleeshouwer (1829, 1840), † Woerden 13 okt. 1855, zn. van Johan Michel en Maria Anna Tornis.
 3. Elisabeth Petronella van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 23 mei 1809, dienstbaar (1840).
 4. Johanna, zie Stamboom voor periode 1800-1950 (uitgestorven tak).
 5. Petronella van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 31 aug. 1813, naaister (1840), † Wassenaar 23 nov. 1862, tr. ’s Gravenhage 2 sept. 1840 Gerrit de Jong, geb. ’s Gravenhage 3 mei 1805, ged. ’s Gravenhage (geref) 5 mei 1805, turfdrager (1840), portier (1862), † ’s Gravenhage na 23 nov. 1862, zn. van Hendrik en Clasina Cornelia Bosman.
 6. Petronella van Bohemen, geb. ’s Gravenhage omstr. 1814, † Amsterdam 14 mei 1885.
 7. Johannes van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 6 april 1817, militair (1848), † Batavia 22 okt. 1848.
 8. Willem van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 26 mei 1819, militair (1839, 1847), sjouwer (1846), † Veenhuizen (Norg) 4 febr. 1854.
 9. Louise Sophia van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 28 dec. 1821, naaister (1845, 1879), † ’s Gravenhage 1 april 1879, tr. 1e ’s Gravenhage? omstr. 1845 Willem Molitor; tr. 2e ’s Gravenhage?omstr. 1850 (door echtsch. ontbonden ’s Gravenhage omstr. 1855) Jacobus Meijer.
 10. Helena Louisa Maria, zie Stamboom voor periode 1800-1950 (uitgestorven tak).
 11. Johannes Hendrikus Boheemen, geb. ’s Gravenhage 21 mei 1833, Behanger (1856), † ’s Gravenhage 3 febr. 1856.

VIb. Leonardus Johannes van Boheemen, ged. ’s Gravenhage (geref) 2 mei 1787, fruitverkoper (1811-1812), vanaf 18 april 1812 in dienst van het leger van Napoleon (88e Cohort), † Erfurt (Duitsland) 21 sept. 1813, tr. ’s Gravenhage (gerecht) 16 okt. 1808 en Scheveningen (geref) 30 okt. 1808 Dorothea Helena Duivenbroek, geb. Delft 10 sept. 1779, naaister (1829), † ’s Gravenhage 14 febr. 1858, dr. van Hendrik en Maria Elisabeth Weber.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Barentsen, zie Stamboom voor periode 1800-1950 (doorgroeiende tak).
 2. Hendrik Gerrit van Boheemen, geb. ’s Gravenhage (geref) 1 febr. 1811, † Rijswijk 6 mei 1811.
 3. Maria Geertruij van Boheemen, geb. ’s Gravenhage (geref) 24 maart 1812, † Delft 18 okt. 1812.

.

Index

Boheemen, Elisabeth Petronella van (1809- >1840)  VIa,3

Boheemen, Helena Louisa Maria van (1824-1870)  VIa,9

Boheemen, Hendrik Gerrit van (1811-1811)  VIb,2

Boheemen, Hendrina van (1807-1857)  VIa,2

Boheemen, Johanna van (1811-1875)  VIa,4

Boheemen, Johannes van (1817-1848)  VIa,6

Boheemen, Johannes Barentsen van (1809-1879)  VIb,1

Boheemen, Johannes Hendrikus (1833-1856)  VIa,11

Boheemen, Louise Sophia van (1821-1879)  VIa,8

Boheemen, Maria Geertruij van (1812-1812)  VIb,3

Boheemen, Wilhelmina van (1806-1871)  VIa,1

Bohemen, Abraham van (1748-)    IVc.1

Bohemen, Antonia Arnoldsdr van (- >1758)  IIIc,5

Bohemen, Arij Arnoldsz van (x1739)  IVb

Bohemen, Arnoldus van (1747-)  IVb,3

Bohemen, Arnoldus Arnoldsz van (1730-1731)  IIIc,5

Bohemen, Arnoldus Dirksz van (x1714)  IIIc

Bohemen, Arnoldus Martinusz (1759-1795)  IVd,1

Bohemen, Cornelia Arnoldsdr van (1726-1761)  IVc

Bohemen, Cornelis Jansz van (x1666)  I

Bohemen, Cornelis Dirksz van (x1706)  IIIa

Bohemen, Dirk van (1775-)  Vb,1

Bohemen, Dirk Cornelisz van (1665-)  II

Bohemen van (alias Van Dalen), Geertruij Cornelisdr (x1697)   I,2

Bohemen, Gerritsen Cornelisz van (1715-)  IIIa,3

Bohemen, Jacoba Martinusdr van (1764-)  IVd,2

Bohemen, Jan Jansz van (- <1638)  I

Bohemen, Jan Willem van (1757-)  IVa,2

Bohemen, Johanna Dirksdr van (x1736)  II,2

Bohemen, Johannes Dirksz van (x1714)  IIIb

Bohemen, Johannes Barendse van (1778-1833)  VIa

Bohemen, Johannes Barendse van (1754-1827)  Va

Bohemen, Laureijntie van (1741-)  IVb,1

Bohemen, Leonardus Johannes van (1787-1813)  VIb

Bohemen van (alias Van Dalen), Leuntie Cornelisdr (x1687)  I,3

Bohemen, Louisa Willemina van (1785-1789)  Va,2

Boheemen, Martinus Arnoldsz van (1733-1764)  IVd

Bohemen, Petronella van (1813-1862)  VIa,5

Bohemen, Petronella van (1814-1885)  VIa,6

Bohemen, Pieter van (1746-)  Vb

Bohemen, Pieternella Arnoldsdr van (1740-1798)  IIIc,8

Bohemen, Pieternella Arnoldsdr van (1728-1803)  IIIc,4

Bohemen, Theodorus Cornelisz van (1708-)  IIIa,1

Bohemen, Theodorus Cornelisz (1711-1737)  IIIa,2

Bohemen, Theodorus Arnoldsz van (1715-)  IVa

Bohemen, Theodorus Jansz van (1719-)  IIIb,1

Bohemen van (alias Van Dalen), Willemina Cornelisdr (x1694, 1703)  I,4

Bohemen, Willem van (1819-1854)  VIa,7

Bom, Wilhelmina (-1835)  Va

Bosman, Clasina Cornelia  VIa,5

Claasdr, Maritge (- <1638)  I

Comijn, Hendrina (x1742)  IVa

Cornelisdr, Barbara  I

Deus, Martina de (x1758, 1774)  IVd

Dubois, Petronella (1785-1849)  VIa

Duivenbroek, Dorothea Helena (1779-1858)  VIb

Duivenbroek, Hendrik   VIb

Floren, Wilhelm  I

Goijer, Anthonia de (x1714)  IIIc

Goosen, Jacobus (x1793)   Vb

Groeneveld, Clara (x1739, 1748)  IVb

Haffner, Johan Michel  VIa,2

Haffner, Johannes Willem Frederik (1806-1855)  VIa,2

*Hoogeveen, Arij Cornelisz (x1687)  I,3

Jong, Gerrit de (1805- >1862)  VIa,5

Jong, Hendrik de  VIa,6

Langervelt, Floris Jan (x1703)  I,4

Maas, Christiaan (x1753)  IVc

Martinius, Johannes   VIa,1

Martinius, Johannes (1808-1840)  VIa,1

Maurik, Anthoni van (x1748)   IVb

Meijer, Jacobus (x1850)  VIa,8

Molestraat, Johanna (x1714)  IIIb

Molitor, Willem (x1845)  VIa,8

Olierook, Jacobus Cornelisz (x1694)  I,4

Rijn, Arij Claasz van (x1687)   I

Scherpenzeel, Johanna (x1773)  Vb

Schesters, Andries (x1751)  IIIc,4

Schippers, Johanna   VIa,1

Sueders, Abraham (1720-1747)  IIIc,3

*Tornis, Maria Anna  VIa,2

Vinkenberg, Arnoldus (x1736)  II,2

Vroeghop, Cornelia Willems (1639- >1687)  I

Waart, Joris Willemsz van (x1697)  I,2

Wit, Clasina de (x1706)  IIIa

Zoll, Johan Jacobsz (x1764)  IIIc,4

.

Naar homepage

.