Naar homepage

Afstamming                                                 : Zie IVe.6 bij Cornelis Dirksz. van
.                                                                             Bohemen in periode 1650-1800
Titel van deze familietak                     : Veurse veehouderstak
Aantal generaties                                     : 3
Aantal beschreven nakomelingen  : 118 (excl. echtgenoten)
Religie                                                             : Rooms-Katholiek

.

Karakteristiek

Cornelis wordt geboren in 1818 op de boerderij Mariahoeve aan de Achterweg in Veur (thans gemeente Leidschendam-Voorburg) als zoon van Cornelis van Bohemen(1781-1864) en Helena van Rijn (1783-1841). Beide ouders zijn afkomstig uit ’s Gravenhage. In 1824 verhuist Cornelis met zijn ouders naar boerderij Noorthey aan de Noortheylaan in Veur. De vader van Cornelis neemt deze boerderi met 34 ha land dan over van een tante van zijn vrouw.  Haar man kocht de boerderij drie jaar eerder. Daarvoor behoorde  boerderij Noorthey ruim anderhalve eeuw bij de aangrenzende buitenplaats Noorthey.

Boerderij Noorthey in Veur omstreeks  1967 (Haagse Beeldbank).

De ouders van Cornelis sluiten in 1841 een contract van ruil af met Petrus de Raadt die dan op de buitenplaats Noorthey een internaat voor welgestelde jongens exploiteert. Zij nemen daarbij de nabij gelegen boerderij Vliet en Wegen over. Daar staat tegenover, dat boerderij Noorthey in het bezit komt van Petrus de Raadt en daardoor weer bij de gelijknamige buitenplaats gaat horen. Tevens wordt vastgelegd, dat de vader van Cornelis boerderij Noorthey als huurder kan blijven bewonen en gebruiken.

Cornelis neemt het bedrijf van zijn vader over. In 1849 trouwt hij met de zeven jaar jongere Cornelia Koot uit Voorburg. Zij krijgen elf kinderen, waarvan drie jong overlijden.  In 1907 gelukt het Cornelis om boerderij Noorthey weer in eigendom te verkrijgen. Dit gebeurt op een openbare verkoop van het instituut Noorthey waartoe de boerderij dan nog steeds behoort.

De acht volwassen geworden kinderen worden allen bouwman of trouwen met een bouwman. Vandaar dat Cornelis met zijn nakomelingen wordt betiteld als de Veurse veehouderstak.
De jongste zoon neemt het ouderlijk bedrijf op Noorthey over. Een tweede zoon verkrijgt eveneens een boerderij in Veur, maar de anderen geraken verder van huis. Twee belanden in Berkel, een in Zegwaart, een in Pijnacker, een in Bergschenhoek en een in Oostvoorne.

De volwassen geworden zonen krijgen samen 29 kinderen, waarvan 6 jong overlijden. Van de groot geworden kleinkinderen komt een tweederde deel weer op een boerderij (of tuinderij).
Bijzonder is, dat twee kleindochters Franciscanes worden en een kleinzoon zijn intrede doet bij de Augustijnen en tot priester wordt gewijd.

De kleinzonen van Cornelis krijgen in totaal 64 nakomelingen.  Een van hen wordt Franciscaan en laat zich tot priester wijden. Vier emigreren naar Canada, waarvan een achterkleinzoon van Cornelis en drie achterkleindochters. Daarnaast vertrekt een achterkleinzoon naar Frankrijk en een naar Australië.

Boerderij Noorthey is nog altijd in het bezit van een nakomeling van Cornelis, maar wordt omstreeks 2002 bij een restauratie opgesplitst in twee burgerwoningen. De bijgebouwen zijn grotendeels verdwenen.

.

Gezin van Cornelis van Bohemen

I.  Cornelis van Bohemen, geb. Veur 22 sept. 1818, bouwman op boerderij Noorthey te Veur, † Veur 19 jan. 1892, zn. van Cornelis van Bohemen en Helena van Rijn, tr. Veur 18 mei 1849 Cornelia Koot, geb. Voorburg 23 sept. 1825, dienstbode bij aanstaande schoonvader, † Veur 2 febr. 1892, dr. van Cornelis en Johanna van Haastert.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, volgt IIa.
 2. Cornelis Jacobus, volgt IIb.
 3. Leonardus van Bohemen, geb. Veur 1 nov. 1853, † Veur 30 jan. 1858.
 4. Johannes, volgt IIc.
 5. Nicolaas van Boheemen, geb. Veur 9 juni 1856, bouwmansknecht bij zijn oom Nicolaas in Zegwaart, † Zegwaart 23 maart 1876.
 6. Johanna van Bohemen, geb. Veur 8 nov. 1857, † Delft 16 febr. 1947, begr. Pijnacker 20 febr. 1947, tr. Veur 27 april 1883 Johannes Ruigrok, geb. Pijnacker 25 febr. 1847, bouwman te Pijnacker, † Pijnacker 20 febr. 1929, zn. van Cornelis en Nicoletta Ammerlaan.
 7. Leonardus van Bohemen, geb. Veur 11 aug. 1859, † Veur 20 dec. 1860.
 8. Leonardus, volgt IId.
 9. Cornelia Johanna van Bohemen, geb. Veur 30 april 1863, † Zegwaart 27 nov. 1899, tr. Veur 24 aug. 1888 Johannes Vollebregt, geb. Zegwaart 29 maart 1862, bouwman te Zegwaart, lid kerkbestuur (36 jaar), † Zegwaart 8 febr. 1931, zn. van Cornelis en Maria Droogh; hij hertr. Naaldwijk 19 april 1902 Johanna Maria van den Berg.
 10. Maria van Boheemen, geb. Veur 20 okt. 1864, † Nootdorp 8 juli 1950, begr. Zoetermeer, St. Nicolaaskerk 11 juli 1950, tr. Veur 27 mei 1892 Gerardus van Wijk, geb. Zegwaart 22 juni 1865, bouwman te Zegwaart, † Zoetermeer 24 aug. 1939, begr. Zoetermeer, St. Nicolaaskerk 26 aug. 1939, zn. van Arie en Maria Catharina van Leeuwen.
 11. Petronella van Bohemen, geb. Veur 25 april 1866, † Berkel en Rodenrijs 10 jan. 1941, begr. Bergschenhoek, RK Begraafplaats 15 jan. 1941, tr. Veur 23 okt. 1894 Hubertus Ruigrok, geb. Bergschenhoek 29 sept. 1859, bouwman te Bergschenhoek, lid kerkbestuur (40 jaar), † Bergschenhoek 6 juli 1930, zn. van Bastiaan Jacobus en Martina Wijsman.

Gezinnen, gesticht door zonen van Cornelis van Bohemen

IIa. Cornelis van Bohemen, geb. Veur 29 juli 1850, bouwman te Oostvoorne, † Oostvoorne 27 april 1885, tr. Oostvoorne 26 nov. 1878 Cornelia van der Zalm, geb. Monster 3 febr. 1842, † Monster 18 april 1907, dr. van Leendert en Maria Waardelo en wed. van Marinus Dingemans Marinus.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Johannes Leonardus, volgt  IIIa.

IIb. Cornelis Jacobus van Bohemen, geb. Veur 6 april 1852, bouwman op boerderij Vreedenrust te Veur, † Veur 31 mei 1909, begr. Veur, St. Agatha 3 juni 1909, tr. 1e Veur 20 jan. 1882 Maria Barbara van Rijn, geb. Haarlemmermeer 31 dec. 1857, † Veur 17 mei 1891, dr. van Pieter en Alida van den Bosch; tr. 2e Wassenaar 1 okt. 1891 Maria Ruigrok, geb. Veur 20 febr. 1862, † Veur 16 okt. 1934, begr. Veur, St. Agatha 20 okt. 1934, dr. van Jacobus en Apolonia van der Kleij.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Cornelis van Bohemen, geb. Veur 9 febr. 1883, † Veur 25 juni 1883.
 2. Alida Cornelia van Bohemen, geb. Veur 9 mei 1884, Franciscanesse van Bennebroek als zuster Maria Aldegonda , H. Professie Rotterdam 13 mei 1906, onderwijzeres in lager onderwijs, † Wijchen 3 okt. 1980.
 3. Cornelia Clazina van Bohemen, geb. Veur 9 mei 1884, † Voorschoten 20 mei 1931, begr. Voorschoten, H. Laurentius 23 mei 1931, tr. 1e Veur 1 mei 1912 Cornelis Josephus van Haaster, geb. Voorschoten 18 maart 1880, veehouder te Voorschoten, † Veur 30 mei 1928, zn. van Jasper en Theodora Hooijmans; tr. 2e Voorschoten 22 jan. 1930 Theodorus Borst, geb. Gouda 25 sept. 1886, veehouder te ?,† Oudewater 25 juni 1961, zn. van Arnoldus en Wilhelmina Nobel; hertr.  ?
 4. Petronella Johanna van Bohemen, geb. Veur 11 juni 1885, Franciscanesse van Bennebroek als zuster Mamerta,† Rosmalen 12 juni 1971.
 5. Cornelis Johannes, volgt IIIb.
 6. Jasper Petrus van Bohemen, geb. Veur 19 nov. 1887, † Veur 30 nov. 1887.
 7. Jasper Petrus van Bohemen, geb. Veur 1 nov. 1888, veehouder te Stompwijk, † Noordwijkerhout, St. Bavo 13 maart 1949, begr. Stompwijk, H. Laurentius 16 maart 1949, tr. Zoeterwoude 15 mei 1919 Cornelia van Leeuwen, geb. Zoeterwoude 16 sept. 1893, † Voorburg 8 nov. 1970, dr. van Adrianus en Wilhelmina Theodora van der Salm; zij hertr. Leidschendam 17 april 1951 Cornelis Johannes van Bohemen (IIIb).
 8. Clasina Maria van Bohemen, geb. Veur 11 jan. 1890, † Zoeterwoude 10 april 1978, begr. Zoeterwoude, St. Jan, tr. Veur 1 juni 1915 Arnoldus Johannes van der Poel, geb. Zoeterwoude 22 juli 1886, landbouwer te Zoeterwoude, † Zoeterwoude 8 maart 1956, zn. van Adrianus Govertzoon en Petronella de Jong.
 9. NN van Bohemen, levenloze dochter, geb. Veur 17 mei 1891.

Uit het tweede huwelijk:

 1. NN van Bohemen, levenloze zoon, geb. Veur 18 okt. 1892.
 2. Johannes Jacobus, volgt IIIc.
 3. Apolonia Maria van Bohemen, geb. Veur 15 juni 1895, † (Leidschendam) 21 juni 1976, begr. Leidschendam, St. Agatha 24 juni 1976, tr. Veur 25 aug. 1925 Adrianus Johannes van Oosten, geb. Nootdorp 25 nov. 1890, bloemist In Horto Florum te Leidschendam, † (Voorburg) 22 jan. 1959, begr. Leidschendam,St. Agatha, zn. van Martinus Cornelis en Adriana Cornelia Boon.
 4. NN van Boheemen, levenloze dochter, geb. Veur 7 jan. 1897.
 5. Jacobus Gerardus, volgt IIId.
 6. Maria Barbara van Bohemen, geb. Veur 16 mei 1898, † Leidschendam 8 jan. 1983, begr. Leidschendam, St. Agatha 13 jan. 1983, tr. Veur 12 juni 1924 Theodorus Johannes Weerdenburg, geb. Veur 28 maart 1898, tuinder te Veur, † Leidschendam 28 dec. 1973, zn. van Lambertus en Petronella Mosseveld.
 7. Johanna Maria van Bohemen, geb. Veur 15 aug. 1901, (huishoudster), † Katwijk a/d Rijn 16 juli 1977, begr. Leidschendam, St. Agatha 20 juli 1977.

IIc. Johannes van Bohemen, geb. Veur 26 febr. 1855, bouwman te Veur en later op boerderij Voorwinden te Berkel, † Berkel en Rodenrijs 28 sept. 1918, tr. Veur 17 april 1891 Elisabeth den Hollander, geb. Pijnacker 18 aug. 1859, † Bergschenhoek 17 okt. 1939, dr. van Johannes en Maria Wubbels.

Uit dit huwelijk:

 1. NN van Bohemen, levenloze zoon, geb. Veur 18 okt. 1892.
 2. Cornelia Maria van Bohemen, geb. Berkel en Rodenrijs 5 sept. 1894, † Bergschenhoek 2 juni 1974, tr. Berkel en Rodenrijs 15 jan. 1932 Willebrordus Cornelis van Dijk, geb. Bergschenhoek 23 juli 1883, landbouwer te Bergschenhoek, † Bergschenhoek 18 dec. 1958, zn. van Petrus Hendrikus en Cornelia Koot en wedr. van Cornelia Johanna van der Goes.
 3. Maria Joanna van Bohemen, geb. Berkel en Rodenrijs 5 okt. 1895, † Berkel en Rodenrijs 25 aug. 1942, begr. Berkel en Rodenrijs, RK Kerkhof 29 aug. 1942, tr. Berkel en Rodenrijs 14 mei 1920 Adrianus Petrus Leonardus van der Burg, geb. Berkel en Rodenrijs 23 febr. 1895, veehouder te Berkel, † Berkel en Rodenrijs 1 nov. 1978, zn. van Adrianus Petrus en Cornelia Wijsman.
 4. Johanna Maria van Bohemen, geb. Berkel en Rodenrijs 26 okt. 1897, religieuze als zuster Agnes,† Heeswijk ca. 1988.
 5. Cornelis Leonardus, volgt IIIe.

IId. Leonardus van Bohemen, geb. Veur 30 dec. 1861, bouwman op boerderij Noorthey  te Veur, bestuurder Boerenleenbank, kerkmeester H. Petrus en Paulus, † Leidschendam 13 juli 1941, tr. 1e Zegwaart 22 april 1892 Margaretha van Wijk, geb. Zegwaart 4 okt. 1867, † Veur 3 april 1917, dr. van Arie en Maria Catharina van Leeuwen; tr. 2e Zoeterwoude 22 april 1920 Elizabeth Cornelia Heemskerk, geb. Zoeterwoude 26 mei 1881, † Leiden 1 juli 1949, begr. Leidschendam, St. Agatha, dr. van Simon Petrus en Maria Cornelia Pijnacker en wed. van Nicolaas Willebrordus de Jong.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Cornelis Adrianus, volgt IIIf.
 2. Adrianus Gerardus, volgt IIIg.
 3. Jacobus Nicolaas, volgt IIIh.
 4. Gerardus Theodorus, volgt IIIi.
 5. Johannes Cornelis, volgt IIIj.
 6. Leonardus Adrianus van Bohemen, geb. Veur 1 okt. 1902, † Veur 5 april 1904.
 7. Nicolaas Johannes van Bohemen, geb. Veur 24 febr. 1904, Augustustijn als pater Gregorius, priester gewijd 21 mei 1932, kapelaan in Eindhoven, Culemborg en Amsterdam, pastoor in Amsterdam en Culemborg, † Leidschendam 13 febr. 1974, begr. Leidschendam, priestergraf St. Agatha, 16 febr. 1974.

Gezinnen, gesticht door kleinzonen van Cornelis van Bohemen

IIIa. Cornelis Johannes Leonardus van Bohemen, geb. Oostvoorne 10 nov. 1880, tuinder en exploitant pelgrimsoord-café Huis der Twee Getuigen te Oostvoorne, † Oostvoorne 8 aug. 1959, begr. Brielle, RK Begraafplaats 12 aug. 1959, tr. Oostvoorne 10 okt. 1913 Helena Catharina van der Helm, geb. Capelle aan den IJssel 6 febr. 1884, † Oostvoorne 4 jan. 1971, begr. Brielle, RK Begraafplaats, dr. van Franciscus en Magdalena Verheul.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Maria Apolonia van Bohemen, geb. Oostvoorne omstr. 1915?, † Adelaide na 1958?, tr. Oostvoorne omstr. 1940? Antonius Leonardus Oudshoorn, geb. Katwijk 29 nov. 1913, beroep?, † (Adelaide) 5 dec. 1972, begr. Morphett Vale nabij Adelaide.
 2. Nicolaas van Bohemen, geb. Oostvoorne 31 okt. 1917, Franciscaan als pater Frans, gelofte afgelegd Alverna 8 sept. 1940, priester gewijd Weert 4 okt. 1943, promotie te Leuven 1949, lector exegese te Weer en Alverna 1947-1969, medewerker KTHU te Utrecht  1967-1980, plv. rector Willem Arntzhuis te Utrecht 1975-1980, † Nijmegen 13 nov. 1994, begr. Wijchen-Alverna, Kapel La Verna 17 nov. 1994.
 3. M. C. van Bohemen, geb. Oostvoorne omstr. 1920?, † Amsterdam na 1977?, tr. Oostvoorne omstr. 1945? Wilhelmus Johannes Cornelis Antonius van der Ven, geb.?, beroep?, † Amsterdam 16 jan. 1978.
 4. Cornelis Simon Leonardus van Bohemen, geb. Oostvoorne 27 sept. 1924, tuinder en exploitant pelgrimsoordscafé Huis der Twee Getuigen te Oostvoorne, † Oostvoorne 24 sept. 1999, begr. Brielle, RK Begraafplaats, tr. Oostvoorne omstr. 1945? Sophie Maria Haarhuis, geb. Oostvoorne? 13 juli 1925, † Oostvoorne 16 febr. 2008, begr. Brielle, RK Begraafplaats 21 febr. 2008,
 5. Leonardus Franciscus van Bohemen, geb. Oostvoorne omstr. 1928?, † Oostvoorne 5 april 1930.

IIIb. Cornelis Johannes van Bohemen, geb. Veur 2 sept. 1886, veehouder op boerderij Laanzicht te Veur, † Leidschendam 20 april 1970, begr. Leidschendam, St. Agatha 23 april 1970, tr. 1e Voorburg 1 mei 1914 Margaretha Maria Overgaauw, geb. Voorburg 29 maart 1889, † Leidschendam 6 juli 1947, dr. van Johannes en Klasina Catharina van der Voort; tr. 2e Leidschendam 17 april 1951 Cornelia van Leeuwen, geb. Zoeterwoude 16 sept. 1893, † Voorburg 8 nov. 1970, begr. Leidschendam 12 november 1970, dr. van Adrianus en Wilhelmina Theodora van der Salm en wed. van Jasper Petrus van Bohemen.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Maria Barbara van Bohemen, geb. Veur 23 febr. 1915, † Oude Tonge 8 okt. 1991, begr. Oude Tonge, RK Begraafplaats, tr. Leidschendam 10 aug. 1939 Josephus Leonardus de Graaf, geb. Leiden 7 juni 1910, slager te Oude Tonge, † (Oude Tonge) 11 jan. 1984, begr. Oude Tonge, RK Begraafplaats.
 2. Clasina Catharina van Bohemen, geb. Veur 13 maart 1916, † Georgetown (Canada) 1 mei 2009, tr. 1e Leidschendam 11 mei 1939 Theodorus Anthonius van Leeuwen, geb. Veur 9 nov. 1912, landbouwer en medewerker houtzagerij te Vanderhoof (Canada),† Vanderhoof 28 maart 1964; tr. 2e Chilliwalk (Canada) 20 april 1968 Ed van Hoekelen, geb.23 maart 1915, arbeider bij Ford-fabriek te Oakville, † Georgetown 19 juni 1985, begr. Georgetown, wednr. Margaret van Loon.
 3. Cornelia Jacoba van Bohemen, geb. Veur 9 mei 1917, winkelierster te ’s Gravenhage, † Winterswijk 16 juli 1996, begr. Reutum  (Tubbergen) 20 juli 1996,tr. 1e Leidschendam 2 mei 1946 Leonardus Adrianus Janse, geb. Nootdorp/Pijnacker? 30 mei 1919, melkboer te ’s Gravenhage,† (Ter Aar) 12 dec. 1951, begr. Nootdorp, H. Bartholomeus 15 dec. 1951; tr. 2e Leidschendam 13 sept. 1955 Antonius Johannes Loman, geb. Denekamp  1 dec.  1910, landbouwer te Reutum, † Tubbergen? 14 mrt. 1989, zn. van Hendrikus en Johanna Maria Scholten, wedm. van Hermina Maria Koopman.
 4. Johannes Paulus, geb. Veur 18 juli 1918, medewerker melkfabriek en vanaf 1965 medewerker Voorburgse plantsoenendienst, wonende te Delft, Voorburg en Leidschendam, † Den Haag 17 okt. 2010, begr. Voorburg, Oosterbegraafplaats 22 okt. 2010, tr. 1e Pijnacker 21 april 1950 Maria Johanna Janse, geb. Pijnacker 14 jan. 1925, † Leidschendam 27 maart 1975, begr. Voorburg, Oosterbegraafplaats 1 april 1975, dr. van Andreas Jacobus en Maria Cornelia van Haastert; tr. 2e Voorburg 13 aug. 1976 Everdina van der Horst, geb. Den Haag 10 febr. 1927, † Den Haag 24 dec. 2013, wed. van Leo van Santen.
 5. Jacoba Cornelia van Bohemen, geb. Veur 1 dec. 1919, † Leidschendam 6 sept. 1967, begr. Leidschendam, St. Agatha, tr. Leidschendam 21 mei 1947 Cornelis Johannes van den Bos, geb. Veur 11 april 1918, tuindersknecht en PTT-medewerker te Leidschendam, † Rijswijk 4 mei 2009; hij hertr. Johanna Cornelia van Leeuwen.
 6. Margaretha Helena van Bohemen, geb. Veur 10 okt. 1921, † Surrey (Canada) 15 april 2012., tr. Leidschendam 1 mrt. 1954 Petrus Bernardus van Eeden, geb. Warmond 20 aug. 1916, landbouwer te Surrey† Surrey 26 mrt. 1983, begr. Surrey 3 apr. 1983, zn. van Johannes Adrianus en Adriana Maria Mesman.
 7. Jacobus Adrianus, geb. Veur 10 maart 1923, melkveehouder te Leidschendam op boerderij Laanzicht, † Leidschendam 10 jan. 2020, begr. Leidschendam, St. Agatha 16 jan. 2020, tr. Leidschendam? 9 mei 1951 Annie van der Kraan, geb. Stompwijk 3 febr. 1926, † Leidschendam 13 okt. 2002, begr. Leidschendam, St. Agatha 17 okt. 2002.
 8. Adrianus Jacobus van Bohemen, geb. Veur 8 aug. 1924, landbouwer te Ormstown (Canada), † Ormstown 1 mei 2011, begr. Ormstown, St. Malachie Curch 7 mei 2011, tr. Ormstown 17 okt. 1953 Jeanne Bazinet, geb. Ormstown 29 mrt. 1931, † Ormstown 24 aug. 2008.
 9. Gerarda Johanna van Bohemen, geb. Veur 12 febr. 1927, † Diemen 6 april 1997, begr. Amsterdam, Buitenveldert, tr. 14 april 1951 Johannes Willebrordus Antonius Woolthuis, geb. Zwolle 24 okt. 1922, etaleur en later bedrijfsleider van winkels,, wonende te Amsterdam en Diemen,† Diemen 2 nov. 2012, begr. Amsterdam, Buitenveldert.
 10. Dochter., tr. Leidschendam 5 april 1956 echtgenoot.
 11. Apolonia Adriana van Bohemen, geb. Veur 15 april 1930, † Rijpwetering 17 nov. 2021, begr. Rijpwetering O.L.V. Geboorte 22 nov. 2021, tr. Leidschendam? 1 juli 1953 Hugo Jacobus Disseldorp, geb. Alkemade23 april 1917, veehandelaar te Rijpwetering, † Alkemade? 5 febr. 2005, begr. Rijpwetering, O.L.V. Geboorte 10 febr. 2005.
 12. Dochter.
 13. Zoon, tr. echtgenote.

IIIc. Johannes Jacobus van Bohemen, geb. Veur 15 febr. 1894, veehouder en bouwvakker te Nieuwerkerk a/d IJssel, † Nieuwerkerk a/d IJssel 7 okt. 1987, begr. Nieuwerkerk a/d IJssel, St. Jozef 12 okt. 1987, tr. Veur 25 aug. 1925 Gerarda Cornelia van der Meule, geb. Veur 27 mei 1896, † Nieuwerkerk a/d IJssel 18 juni 1995, dr. van Cornelis en Maria Suijkerland.

Uit dit huwelijk:

 1. Dochter, tr. Thijs de Jong, geb. Nieuwerkerk a/d IJssel? 23 jan. 1923, melkveehouder te Nieuwerkerk a/d IJssel, † Nieuwerkerk a/dIJssel 14 febr. 1998, zn. van ?
 2. Cornelis Johannes Nicolaas van Bohemen, geb. Veur 11 dec. 1929, werknemer te Henderson (Nieuw-Zeeland), † Henderson? 27 mrt. 2013, tr. Nieuw-Zeeland? 31 dec. 1957  Hendrika Francisca Reith, geb. Rietmolen (Neede) 27 april 1926, †  Nieuw-Zeeland na 2018?, dr. van ?
 3. Cornelia Maria Theresia van Bohemen, geb. Veur 26 dec. 1926,  † Nieuwerkerk a/d IJssel? 2005, tr. 1e locatie/datum? Manus Geurts, geb. ?, beroep?, † locatie? 2005, zn. van ?; tr. 2e locatie/datum? Maarten Schouten, geb. ?, beroep?, † locatie? juli 2003, zn. van ?
 4. Martinus Johannes Maria van Boheemen, geb. Veur 22 febr. 1930, † Voorburg 19 mei 1931.
 5. Jacobus Jasper Cornelis van Bohemen, geb. Veur 19 mei 1931, automonteur te Rotterdam, † Rotterdam 13 nov. 2006, tr. locatie? 20 febr. 1971 Wilhelmina Theresia van Leerdam, geb. ?, lerares te Rotterdam, † Nieuwerkerk a/d IJssel 26 april 2002, dr. van ?
 6. Martinus Johannes Maria van Bohemen,geb. Veur 12 juli 1932, werknemer in regio Nieuwerkerk a/d IJssel en later te Ede, † Ede 16 sept. 2010, tr. Echtgenote.
 7. Maria Johanna Clasina van Bohemen, geb. Veur 14 aug. 1933, † Rotterdam 21 mei 2002,  begr. Capelle a/d IJssel, Schollevaart, tr. Nieuwerkerk a/d IJssel? 21 nov.1956 Petrus Franciscus de Groot, geb. Nieuwerkerk a/d IJssel? 1- nov. 1923, beroep?, † Nieuwerkerk a/d IJssel? 2 nov. 2004, begr. Capelle a/d IJssel, Schollevaart, zn. van ?
 8. Dochter, tr. Echtgenoot
 9. Zoon tr. Bep van Weelde, geb. Nieuwerkerk a/d IJssel? 5 aug.1941, † Nieuwerkerk a/d IJssel? 17 jan. 2016, dr. van ?
 10. Zoon, tr. Echtgenote

IIId. Jacobus Gerardus van Bohemen, geb. Veur 16 mei 1898, spoorwegmedewerker te Leidschendam, † Leidschendam 13 maart 1977, begr. Leidschendam, St. Agatha 15 maart 1977, tr. Veur 11 aug. 1925 Catharina Cornelia Tetteroo, geb. Stompwijk 20 febr. 1898, † Leidschendam 3 mei 1973, dr. van Nicolaas en Johanna Weerdenburg.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Cornelis van Boheemen, geb. Veur 23 dec. 1926, beroep restauranthouder en traiteur in Hastings (Nieuw-Zeeland),  † Nieuw-Zeeland, Havelock North 20 aug. 2021,  tr. echtgenote.
 2. Nicolaas Johannes van Boheemen, geb. Veur 23 juli 1929, beroep?, † Leidschendam? 21 maart 1990, begr. Leidschendam, Noorthey 26 maart 1990, tr. echtgenote.
 3. Zoon, tr. Maria Catharina Alida Dudink, geb. Veur 9 mei 1930, † Leidschendam 20 febr. 2015.
 4. Johanna Cornelia Maria van Boheemen, geb. Veur 12 maart 1932, † Leidschendam? 12 nov. 2009, begr. Leidschendam, Noorthey 17 nov. 2009, tr. echtgenoot.
 5. Maria Cornelia Catharina van Boheemen, geb. Veur 20 mei 1934, † Leidschendam 8 mei 2016, tr. echtgenoot.

 

IIIe. Cornelis Leonardus van Bohemen, geb. Berkel en Rodenrijs 26 aug. 1899, veehouder te Rotterdam, † Rotterdam 13 maart 1976, tr. Berkel en Rodenrijs 24 mei 1929 Anna Maria Langelaan, geb. Berkel en Rodenrijs 9 febr. 1906, † Delft nov. 1987, dr. van Sebastianus en Margaretha Maria Elisabeth Juffermans.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Maria van Bohemen, geb. Berkel en Rodenrijs 15 aug. 1930, kraamverpleegster, † Enschede 22 mei 1976, begr. Borculo 26 mei 1976, tr. Rotterdam 22 mei 1957 Leonardus Alfonsos te Morsche, geb. Borculo 1 juni 1930, beroep?, † Borculo? 28 maart 1999.
 2. Margaretha Maria Elisabeth van Bohemen, geb. Berkel en Rodenrijs 15 nov. 1931, † Berkel en Rodenrijs 26 jan. 2016, begr. Berkel en Rodenrijs, Noordeindse Hof, tr. echtgenoot
 3. NN van Bohemen, levenloos geboren zoon, † Berkel en Rodenrijs 24 jan. 1933.
 4. Johannes Cornelis Willebrordus van Bohemen, geb Berkel en Rodenrijs 24 jan. 1933, † Berkel en Rodenrijs 29 jan. 1933.
 5. Johannes Willebrordus van Bohemen, geb. Overschie 30 maart 1935, vrachtwagenchauffeur, † Urk 30 sept. 2019, tr. Delft 21 juni 1961 (gescheiden ca. 1988) Andrea Geertruida van Leeuwen, geb. Delft 4 juli 1935, †  Vollenhove 25 april 2020.
 6. Sebastianus Antonius Maria van Bohemen , geb. Overschie 25 aug. 1936, veehouder, † vóór 2020, tr. echtgenote.
 7. Willibrordus Cornelis , geb. Overschie 17 okt. 1938, medewerker Dienst Sociale Werkvoorziening ,† vóór 2020.
 8. Dochter, tr., Jacobus Theodorus Maria Straathof, geb. Zoeterwoude 1 okt. 1941, † Zoeterwoude 11 okt. 2006.

 

IIIf. Cornelis Adrianus van Bohemen, geb. Veur 24 jan. 1894, sleper (vrachtrijder) en later veehouder en melkboer te Voorschoten, † Leiden 15 mei 1970, tr. ’s Gravenhage 19 mei 1920 (kerkelijk 20 mei) Johanna Maria van der Voort, geb. Voorschoten 27 april 1896, † Leidschendam 3 nov. 1994, begr. Voorschoten, Rosenburgh 7 nov. 1994, dr. van Leonardus en Cornelia Catharina van Vliet.

Uit dit huwelijk:

 1. Zoon tr. Echtgenote
 2. Cornelia Maria Jozefina van Bohemen, geb. Voorschoten 5 febr. 1922, † Voorschoten 22 dec. 2018, begr. Voorschoten, Rosenburgh 29 dec. 2018, tr. Wassenaar 21 juli 1948 Gerardus Alphonsus Maria van Wissen, geb. Wassenaar 6 mei 1916, veehouder te Voorschoten, † Voorschoten 16 sept. 1980, begr. Voorschoten, Rosenburgh 19 sept. 1980.
 3. Margaretha Elisabeth Maria van Bohemen, geb. Voorschoten 1 april 1923, kruidenierster te Voorschoten, † Voorschoten 15 nov. 2008, begr. Voorschoten 19 nov. 2008, tr. Voorschoten 29 juli-1948 Theodorus Gerardus Maria van Leeuwen, geb. Stompwijk 30 maart 1921, melkboer te Voorschoten, † Voorschoten 11 sept. 2013.
 4. Maria Catharina van Bohemen, geb. Voorschoten 8 nov. 1924, † Leidschendam 14 nov. 2016, begr. Leidschendam,St. Agatha, tr. Voorschoten 5 aug. 1947 Corstiaan Maria van Vliet, geb. Veur 15 aug. 1914, veehouder te Leidschendam, † Wassenaar 19 okt. 1961, begr. Leidschendam, St. Agatha, zn. van Johannes Frederik en Erwina Maria Oostdam, wedr. van Johanna Sophia van Santen.
 5. Leonardus Petrus Maria van Bohemen, geb. Voorschoten 9 april 1926, melkboer te Apeldoorn, † Zwolle 20 april 2006, begr. Apeldoorn, Oude Beekbergerweg 26 april 2006, tr. Wassenaar 30 juli 1954 Wilhelmina Caecilia Maria Winnubst, geb. Wassenaar 7 dec. 1924, † Apeldoorn 17 okt. 1996, begr. Apeldoorn, Oude Beekbergerweg.
 6. Zoon, tr. Leidschendam 27 aug. 1952 Clazina Wilhelmina Rimmelzwaan, geb. Veur 7 aug. 1927, † Leidschendam 13 juni 2004.
 7. Zoon, tr. Leidschendam12 aug. 1947 Maria Elisabeth van der Helm, geb. Veur 11 juni 1933, † Voorschoten 5 juni 2013.
 8. Elisabeth Jacoba Maria van Bohemen, ged. Voorschoten 25 okt. 1930, † Voorschoten 7 april 1932.
 9. NN van Bohemen, levenloos kind, geb. Voorschoten 10 maart 1932.
 10. Dochter tr. Voorschoten 19 sept.1956 Martinus Jacobus van der Helm, vennoot van transportonderneming Van der Helm te Rijswijk en later te Delft, Rijswijk 20 maart 1999.
 11. Aleida Johanna Maria van Bohemen, geb. Voorschoten 30nov. 1934, † Voorschoten 7 april 1986, tr. Voorschoten 10 jan. 1963  Petrus Cornelis Koot, geb. Voorschoten 16april 1934, offshore-technicus, † Voorschoten 17 jan. 2018.
 12. Zoon, tr.  Echtgenote

IIIg. Adrianus Gerardus van Bohemen, geb. Veur 11 sept. 1895, melkveehouder en kaasmaker te Oud Ade en later melkboer en kruidenier te Delft, † Delft 24 okt. 1982, tr. 1e Stompwijk 21 april 1925 Petronella Francina van der Maarel, geb. Delft 21 juni 1898, † Leiden 31 dec. 1928, dr. van Johannes en Apolonia Catharina Tetteroo; tr. 2e Rijswijk 7 jan. 1931 Maria Alida Mathilda Bovelander, geb. ’s Gravenhage 12 dec. 1891, kruidenierster te Delft, † Delft 16 maart 1966, dr. van Antonius Aloysius en Maria Hendrika Theresia Muller.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Margaretha Apolonia Elisabeth van Bohemen, geb. Warmond 6 april 1926, † Delft 27 dec. 2014, begr. Delft, Iepenhof, tr. plaats/datum Johannes Leonardus Antonius Sedee, geb. Delft 22 maart 1926, beroep?, † Delft 31 juli 2017.ijk
 2. Johannes Adrianus van Bohemen, geb. Warmond 30 mei 1927, Augustijn als pater Hippolytus, priester gewijd 19 mrt. 1953, kapelaan te Nijmegen en Utrecht 1953-1966, pastoor te Nijmegen en Amsterdam 1966-1995, † Dongen 16 febr. 2011, begr. Amsterdam-Noord 21 febr. 2011.
 3. Leonardus Cornelis van Bohemen,  geb. Warmond 15 juni 1928, kruidenier te Delft en supermarkthouder te Vlaardingen, † Vlaardingen 6 jan. 2018, tr. plaats/datum Gezina Jozephina Theresia Waser, geb. Pijnacker 9 okt. 1929, † Vlaardingen 7 febr. 2011, dr. van Johannes Jacobus en Gezina Engelina Groenewegen.

IIIh. Jacobus Nicolaas van Bohemen, geb. Veur 11 okt. 1896, veehouder op Hoeve Jacoba te Veur, kerkmeester H. Petrus en Paulus, † Leidschendam 24 nov. 1982, begr. Leidschendam, Noorthey 27 nov. 1982, tr. Noordwijkerhout 5 okt. 1926 Jacoba Johanna Dobbe, geb. Noordwijk 4 sept. 1900, † Leidschendam 24 jan. 1984, begr. Leidschendam, Noortheij 28 jan. 1984, dr. van Ignatius Anthonius en Cornelia Anna van Schooten.

Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Ignatius van Bohemen, geb. Veur 1 sept. 1927, veehouder op Jacoba Hoeve te Leidschendam, † Leiden, 16 juni 2019, begr. Leidschendam, Noorthey 21 juni 2019.
 2. Dochter, tr. Leidschendam omstr, 1955 Adrianus Hijdra, geb. Veur omstr. 1925, exploitant partycentrum Hijdra te Leidschendam,  † Leidschendam voor 2018.
 3. Margaretha Johanna Maria van Bohemen, geb. Veur 18 okt. 1929, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, † Harmelen? 29 mei 2005, begr. Harmelen, ’t Spijck 3 juni 2005, tr. Leidschendam omstr. 1955? Jacobus van Donselaar, geb.  ?, beroep?, † Harmelen omstr. 2014?, begr. Harmelen, ’t Spijck.
 4. Elisabeth Johanna Maria van Bohemen, geb. Veur 24 okt. 1930, † Alphen a/d Rijn? 3 nov. 2017, crematie 9 nov. 2017, tr. Leidschendam omstr. 1955? Arnoldus P.J. van Winden,  geb. ?, leverancier melkmachines te Alphen a/d Rijn, † Alphen a/d Rijn 1981?
 5. Ignatius Leonardus Adrianus van Bohemen, geb. Veur 15 maart 1932, vastgoedontwikkelaar, † Wassenaar 10 jan. 2024, begr. Leidschendam, Noordhey 17 jan. 2024, tr. Echtgenote
 6. Zoon tr. Echtgenote
 7. Dochter tr. Hubertus Petrus van Santen, geb. Stompwijk, 19 juni 1934, veehouder te Stompwijk, † Leidschendam? 11 nov. 2017.
 8. Johannes Theodorus van Bohemen, geb. Leidschendam 11 april 1938, † Voorburg 16 april 1938.
 9. Dochter, tr. ?

 

IIIi. Gerardus Theodorus van Bohemen, geb. Veur 25 jan. 1899, boterboer te Leidschendam, † Leidschendam 24 febr. 1977, begr. Leidschendam, St. Agatha 28 febr. 1977, tr. Veur 19 aug. 1924 Lijdia Maria Kleywegt, geb. Zoeterwoude 14 febr. 1900, † Leidschendam 18 sept. 1976, begr. Leidschendam, St. Agatha 22 sept. 1976, dr. van Pieter en Margaretha Odijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Zoon, tr. Leidschendam 13 mei 1952 Sophia Adriana de Koning, geb, Veur 19 mrt. 1927, † Leidschendam 4 nov. 2017, begr. Leidschendam, St. Agatha, dr.  van Adrianus Petrus en Sophia Wilhelmina Hendriks.
 2. Petrus Leonardus Corstianus van Bohemen, geb. Veur 30 april 1927, dienstplichtig soldaat, † Palembang (Indonesië) 20 aug. 1948, begr. Bandung, Nationaal Ereveld Pandu.
 3. Margaretha Elisabeth Johanna van Bohemen, geb. Veur 28 mei 1929, † Veur 11 aug. 1933.
 4. Petronella Margaretha Maria van Bohemen, geb. Veur 9 nov. 1930, † Roelofarendsveen 4 febr. 1997, tr. Theodorus Johannes Maria van der Meer, geb. Alkemade 7 febr. 1929, directeur Van der Meer Electro BV te Roelofsarendsveen, † Leiderdorp  16 nov. 1999, zn. van Jacobus en Johanna Cornelia Bakker.

IIIj. Johannes Cornelis van Bohemen, geb. Veur 26 maart 1900, veehouder en loonwerker op boerderij Noorthey te Veur, bestuurder Boerenleenbank, † Leidschendam 18 okt. 1971, tr. Stompwijk 19 april 1927 Johanna Cornelia Jurgens, geb. Stompwijk 25 nov. 1900, † Leidschendam 8 aug. 1987, begr. Leidschendam,St. Agatha, dr. van Cornelis Hermanus en Maria Cornelia van Dijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Cornelis van Bohemen, geb. Veur 4 jan. 1929, loonwerker te Leidschendam, † Leidschendam 1 aug. 2013, tr. Cornelia Petronella van der Helm, geb. 28 nov. 1931, † 7 dec. 1998, dr. van?
 2. Cornelis Leonardus van Bohemen, geb. Veur 13 febr. 1930, veehouder op boerderij Noortheij te Leidschendam, † Leidschendam 19 maart 2014, begr. Leidschendam, tr. Zoeterwoude Cornelia Helena Vaneman, geb. Zoeterwoude 28 juni 1930, †  Haarlem 18 nov. 2020, begr. Leidschendam.
 3. Gerard Maria Cornelis van Bohemen, geb. Veur 23 maart 1932, tomatenteler te Leidschendam, † Nootdorp 31 mei 2014. tr. (Leidschendam) Johanna Ham, geb. Stompwijk 28 okt. 1930, † Leidschendam 18 dec. 2005, begr. Leidschendam, Noorthey 22 dec. 2005.
 4. Dochter, tr. Leidschendam 26 sept. 1959 Jacobus Gerardus van Paassen, geb. Voorschoten 11 april 1933, notaris te Ammerzoden, † Ammerzoden 4 mei 2001, begr. Ammerzoden, RK Begraafplaats 9 mei 2001.
 5. Dochter, tr. Echtgenoot
 6. Dochter tr. Echtgenote
 7. Zoon, tr. Echtgenote.
 8. Dochter, tr. Echtgenoot.
 9. Zoon, tr. Echtgenote.

 

Index

Ammerlaan, Nicoletta  I,6
Bakker, Johanna Cornelia  IIIi,4
Bazinet, Jeanne (1931-2008)  IIIb,8
Berg van den, Johanna Maria (1864-1936)  I,9
Boheemen, Jacobus Cornelis van (1926-2016)  IIId,1
Boheemen, Johanna Cornelia Maria van (1932-2009)  IIId,4
Boheemen, Maria van (1864-1950)  I,10
Boheemen, Maria Cornelia Catharina van (1934-2016)  IIId,5
Boheemen, Maria Johanna Clasina van (1933-2002)  IIIc,7
Boheemen, Martinus Johannes Maria van (1930-1931)  IIIc,4
Boheemen, Nicolaas van (1856-1876)  I,5
Boheemen, Nicolaas Johannes van (1929-1990)  IIId,2
Boheemen, NN van (1897)  IIb,13
Bohemen, Adrianus Gerardus van (1895-1982)  IIIg
Bohemen, Adrianus Jacobus van (1924-2011)  IIIb,8
Bohemen, Aleida Johanna Maria van (1934-1986)  IIIf,11
Bohemen, Alida Cornelia van (1884-1980)  IIb,2
Bohemen, Apolonia Adriana van (1930-2021) IIIb,11
Bohemen, Apolonia Maria van (1895-1976)  IIb,12
Bohemen, Clasina Catharina van (1916-2009)  IIIb,2
Bohemen, Clasina Maria van (1890-1978)  IIb,8
Bohemen, Cornelia Angelina maria van (1942-2018)  IIIj,8
Bohemen, Cornelia Clazina van (1884-1931)  IIb,3
Bohemen, Cornelia Jacoba van (1917-1996)  IIIb,3
Bohemen, Cornelia Johanna van (1863-1899)  I,9
Bohemen, Cornelia Maria van (1894-1974)  IIc,2
Bohemen, Cornelia Maria Apolonia van (ca. 1915-na 1958)  IIIa,1
Bohemen, Cornelia Maria Jozefina van (1922-2018)  IIIf,2
Bohemen, Cornelia Maria Theresia van (1928-2005)  IIIc,3
Bohemen, Cornelis van (1781-1864)  I
Bohemen, Cornelis van (1818-1892)  I
Bohemen, Cornelis van (1850-1885)  IIa
Bohemen, Cornelis van (1883-1883)  IIb,1
Bohemen, Cornelis Adrianus van (1894-1970)  IIIf
Bohemen, Cornelis Jacobus van (1852-1909)  IIb
Bohemen, Cornelis Joannes Nicolaas van (1927-2013)  IIIc,2
Bohemen, Cornelis Johannes van (1886-1970)  IIb,7; IIIb
Bohemen, Cornelis Johannes Leonardus van (1880-1959)  IIIa
Bohemen, Cornelis Leonardus van (1899-1976)  IIIe
Bohemen, Cornelis Leonardus van (1930-2014)  IIIj,2
Bohemen, Cornelis Simon Leonardus van (1924-1999)  IIIa,4
Bohemen, Elisabeth Jacoba Maria van (1930-1932)  IIIf,8
Bohemen, Elisabeth Johanna Maria van (1930-2017)  IIIh,4
Bohemen, Elisabeth Maria van (1930-1976)  IIIe,1
Bohemen, Gerard Maria Cornelis van (1932-2014)  IIIj,3
Bohemen, Gerarda Johanna van (1927-1997)  IIIb,9
Bohemen, Gerardus Theodorus van (1899-1977)  IIIi
Bohemen, Ignatius Leonardus Adrianus van (1932-2024)  IIIih.5
Bohemen, Jacoba Cornelia van (1919-1967)  IIIb,5
Bohemen, Jacobus Cornelis (1926-2021)   IIId.1
Bohemen, Jacobus Gerardus van (1898-1977)  IIId
Bohemen, Jacobus Jasper Cornelis van (1931-2006)  IIIc,5
Bohemen, Jacobus Nicolaas van (1896-1982)  IIIh
Bohemen, Jasper Petrus van (1887-1887)  IIb,6
Bohemen, Jasper Petrus van (1888-1949)  IIb,7; IIIb
Bohemen, Johanna van (1857-1947)  I,6
Bohemen, Johanna Maria van (1897-)  IIc,4
Bohemen, Johanna Maria van (1901-1977)  IIb,16
Bohemen, Johannes van (1855-1918)  IIc
Bohemen, Johannes Adrianus van (1927-2011)  IIIg,2
Bohemen, Johannes Cornelis van (1900-1971)  IIIj
Bohemen, Johannes Cornelis Willebrordus van (1933-1933)  IIIe,4
Bohemen, Johannes Jacobus van (1894-1987)  IIIc
Bohemen, Johannes Paulus van (1918-2010)  IIIb,4
Bohemen, Johannes Theodorus van (1938-1938)  IIIh,8
Bohemen, Johannes Willebrordus (1935-2019)  IIIe.5
Bohemen, Leonardus van (1853-1858)  I,3
Bohemen, Leonardus van (1859-1860)  I,7
Bohemen, Leonardus van (1861-1941)  IId
Bohemen, Leonardus Adrianus van (1902-1904)  IId,6
Bohemen, Leonardus Cornelis van (1928-2018)  IIIg,3
Bohemen, Leonardus Cornelis van (1929-2013)  IIIj,1
Bohemen, Leonardus Franciscus van (1928-1930)  IIIa,5
Bohemen, Leonardus Ignatius van (1927-2019)   IIIh,1
Bohemen, Leonardus Petrus Antonius van (1926-2018)  IIIi,1
Bohemen, Leonardus Petrus Maria van (1926-2006)  IIIf,5
Bohemen, M. C. van (ca. 1920-na 1977)  IIIa,3
Bohemen, Margaretha Apolonia Elisabeth van (1926-2014)  IIIg,1
Bohemen, Margaretha Elisabeth Johanna van (1929-1933)  IIIi,3
Bohemen, Margaretha Elisabeth Maria van (1923-2008)  IIIf,3
Bohemen, Margaretha Helena van (1921-2012)  IIIb,6
Bohemen, Margaretha Johanna Maria van (1929-2005)  IIIh,3
Bohemen, Margaretha Maria Elisabeth van (1931-2016)  IIIe,2
Bohemen, Maria Barbara van (1898-1983)  IIb,15
Bohemen, Maria Barbara van (1915-1991)  IIIb,1
Bohemen, Maria Catharina van (1924-2016)  IIIf,4
Bohemen, Maria Joanna van (1895-1942)  IIc,3
Bohemen, Martinus Johannes Maria van (1932-2010)  IIIc,6
Bohemen, Nicolaas van (1917-1994)  IIIa,2
Bohemen, Nicolaas Johannes van (1904-1974)  IId,7
Bohemen, NN van (1891)  IIb,9
Bohemen, NN van (1892)  IIb,10
Bohemen, NN van (1892)  IIc,1
Bohemen, NN van (1932)  IIIf,9
Bohemen, NN van (1933-1933)  IIIe,3
Bohemen, Petronella van (1866-1941)  I,11
Bohemen, Petronella Johanna van (1885-1971)  IIb,4
Bohemen, Petronella Margaretha Maria van (1930-1997)  IIIi,4
Bohemen, Petrus Leonardus Corstianus van (1927-1948)  IIIi,2
Bohemen, Sebastianus Antonius Maria van (1936- <2020)  IIIe.6
Bohemen, Willibrordus Cornelis van (1938- <2020)  IIIe.7
Boon, Adriana Cornelia  IIb,12
Borst, Arnoldus  IIb,3
Borst, Theodorus (1886-1961)  IIb,3
Bos, Cornelis Johannes van den (1918-2009)  IIIb,5
Bosch, Alida van den  IIb
Bovelander, Antonius Aloysius  IIIg
Bovelander, Maria Alida Mathilda (1891-1966)  IIIg
Burg, Adrianus Petrus van der  IIc,3
Burg, Adrianus Petrus Leonardus van der (1895-1978)  IIc,3
Dijk, Maria Cornelia van  IIIj
Dijk, Petrus Hendrikus van  IIc,2
Dijk, Willebrordus Cornelis van (1883-1958)  IIc,2
Dingemans, Marinus (1840-1876)  IIa
Disseldorp, Hugo Jacobus (1917-2005)  IIIb,11
Dobbe, Ignatius Anthonius  IIIh
Dobbe, Jacoba Johanna (1900-1984)  IIIh
Donselaar, Jacobus van (1930-2014)  IIIh,3
Droogh, Maria  I,9
Dudink, Maria Catharina Alida (1930-2015)  IIId,3
Eeden, Johannes Adrianus van  IIIb,6
Eeden, Petrus Bernardus van (1916-1983)  IIIb,6
Geurts, Manus (ca. 1925-2005)  IIIc,3
Goes, Cornelia Johanna van der (1898-1928)  IIc,2
Graaf, Josephus Leonardus de (1910-1984)  IIIb,1
Groenewegen, Gezina Engelina  IIIg,3
Groot, Franciscus Petrus de (1926-)  IIIc,8
Groot, Petrus Franciscus de (1923-2004)  IIIc,7
Haarhuis, Sophie Maria (1925-2008)  IIIa,4
Haaster, Cornelis Josephus van (1880-1928)  IIb,3
Haaster, Jasper van  IIb,3
Haastert, Johanna van  I
Haastert, Maria Cornelia van  IIIb,4
Ham, Johanna Anna Maria (1930-2005)  IIIj,3
Heemskerk, Elisabeth Cornelia (1881-1949)  IId
Heemskerk, Simon Petrus  IId
Helm, Cornelia Petronella van der (1931-1998)  IIIj,1
Helm, Franciscus van der  IIIa
Helm, Helena Catharina van der (1884-1971)  IIIa
Helm, Maria Elisabeth van der (1933-2013)  IIIf,7
Helm, Martinus Jacobus van der (1928-1999)  IIIf,10
Hendriks, Sophia Wilhelmina  IIIi,1
Hijdra, Adrianus (ca. 1925- voor 2018)  IIIh,2
Hillebrand, Margaretha (1905-1997)  IIIj,5
Hoekelen, Edward P. van (1915-1985)  IIIb,2
Hollander, Elisabeth den (1859-1939)  IIc
Hollander, Johannes den  IIc
Hooijmans, Theodora  IIb,3
Horst, Everdina van der (1927-2013)  IIIb,4
Janse, Andreas Jacobus  IIIb,4
Janse, Leonardus Adrianus (1919-1951)  IIIb,3
Janse, Maria Johanna (1925-1975)  IIIb,4
Jong, Nicolaas Willebrordus de (1884-1918)  IId
Jong, Petronella de  IIb,8
Jong, Thijs de (1923-1998)  IIIc,1
Juffermans, Margaretha Maria Elisabeth  IIIe
Jurgens, Cornelis Hermanus  IIIj
Jurgens, Johanna Cornelia (1900-1987)  IIIj
Kleij, Apolonia van der  IIb
Kleijwegt, Lijdia Maria (1900-1976)  IIIi
Kleijwegt, Pieter  IIIi
Koning, Adriana Sophia de (1927-2017)  IIIi,1
Koning, Adrianus Petrus de  IIIi,1
Koopman, Hermina Maria (1910-1954)  IIIb,3
Koot, Cornelia (1825-1892)  I
Koot, Cornelia  IIc,2
Koot, Cornelis  I
Koot, Petrus Cornelis (1934-2018)  IIIf,11
Kraan, Annie van der (1926-2002)  IIIb,7
Langelaan, Anna Maria (1906-1987)  IIIe
Langelaan, Sebastianus  IIIe
Leerdam, Wilhelmina Theresia van (1940-2002)  IIIc,5
Leeuwen, Adrianus van  IIb,7; IIIb
Leeuwen, Andrea Geertruida van (1935-2020)  IIIe.5
Leeuwen, Cornelia van (1893-1970)  IIb,7; IIIb
Leeuwen, Johanna Cornelia van (1919-2008)  IIIb,5
Leeuwen, Maria Catharina van  I,10; IId
Leeuwen, Theodorus Antonius van (1912-1964)  IIIb,2
Leeuwen, Theodorus Gerardus Maria van (1921-2013)  IIIf,3
Loman, Antonius Johannes (1910-1989)  IIIb,3
Loman, Hendrikus  IIIb,3
Loon, Margaret J. van (1917-1966)  IIIb,2
Maarel, Johannes van der  IIIg
Maarel, Petronella Francina van der (1898-1928)  IIIg
Meer, Jacobus van der  IIIi,4
Meer, Theodorus Johannes Maria van der (1929-1999)  IIIi,4
Mesman, Adriana Maria  IIIb,6
Meule, Cornelis van der  IIIc
Meule, Gerarda Cornelia van der (1896-1995)  IIIc
Morsche, Leonardus Alfonsos te (1930-1999)  IIIe,1
Mosseveld, Petronella  IIb,15
Muller, Maria Hendrika Theresia  IIIg
Nobel, Wilhelmina  IIb,3
Odijk, Margaretha  IIIi
Oostdam, Erwina Maria  IIIf,4
Oosten, Adrianus Johannes van (1890-1959)  IIb,12
Oosten, Martinus Cornelis van  IIb,12
Oudshoorn, Antonius Leonardus (1913-1972)  IIIa,1
Overgauw, Johannes  IIIb
Overgauw, Margaretha Maria (1889-1947)  IIIb
Paassen, Cornelis Arnoldus Petrus van (-1984)  IIIj,4
Paassen, Jacobus Gerardus van (1933-2001)  IIIj,4
Pijnacker, Maria Cornelia  IId
Poel, Adrianus Govertzoon van der  IIb,8
Poel, Arnoldus Johannes van der (1886-1956)  IIb,8
Rijn, Helena van (1783-1841)  I
Rijn, Maria Barbara van (1857-1891)  IIb
Rijn, Pieter van  IIb
Rimmelzwaan, Clazina Wilhelmina (1927-2004)  IIIf,6
Ruigrok, Bastiaan Jacobus  I,11
Ruigrok, Cornelis  I,6
Ruigrok, Hubertus (1859-1930)  I,11
Ruigrok, Jacobus  IIb
Ruigrok, Johannes (1847-1929)  I,6
Ruigrok, Maria (1862-1934)  IIb
Salm, Wilhelmina Theodora van der  IIb,7; IIIb
Santen, Hubertus Petrus van (1934-2017)   IIIh,7
Santen, Johanna Sophia van (1921-1946)  IIIf,4
Santen, Leo van (1925-1972)  IIIb,4
Scholten, Johanna Maria  IIIb,3
Schooten, Cornelia Anna van  IIIh
Schouten, Maarten (ca. 1925-2003)  IIIc,3
Sedee, Johannes Leonardus Antonius (1926-2017)  IIIg,1
Straathof, Jacobus Theodorus Maria (1941-2006)   IIIe.8
Suijkerland, Maria  IIIc
Tetteroo, Apolonia Catharina  IIIg
Tetteroo, Catharina Cornelia (1898-1973)  IIId
Tetteroo, Nicolaas  IIId
Vaneman, Cornelia Helena (1930-2020) IIIj.2
Ven, Wilhelmus Johannes Cornelis Antonius van der (ca. 1917-1978)  IIIa,3
Verheul, Magdalena  IIIa
Vliet, Cornelia Catharina van  IIIf
Vliet, Corstiaan Maria van (1914-1961)  IIIf,4
Vliet, Johannes Frederik van  IIIf,4
Vollebregt, Cornelis  I,9
Vollebregt, Johannes (1862-1931)  I,9
Voort, Johanna Maria van der (1896-1994)  IIIf
Voort, Klasina Catharina van der  IIIb
Voort, Leonardus van der  IIIf
Waardelo, Maria  IIa
Waser, Gezina Jozephina Theresia (1929-2011)  IIIg,3
Waser, Johannes Jacobus IIIg,3
Weelde, Bep van (1941-2016)  IIIc,9
Weerdenburg, Johanna  IIId
Weerdenburg, Lambertus  IIb,15
Weerdenburg, Theodorus Johannes (1898-1973)  IIb,15
Westgeest, Maria Clazina  IIIj,4
Wijk, Arie van  I,10; IId
Wijk, Gerardus van (1865-1939)  I,10
Wijk, Margaretha van (1867-1917)  IId
Wijsman, Cornelia  IIc,3
Wijsman, Martina  I,11
Winden, Arnoldus P.J. van (ca. 1930-1981)  IIIh,4
Winnubst, Wilhelmina Caecilia Maria (1924-1996)  IIIf,5
Wissen, Gerardus Alphonsus Maria van (1916-1980)  IIIf,2
Woolthuis, Johannes Willebrordus Antonius (1922-2012)  IIIb,9
Wubbels, Maria  IIc
Zalm, Cornelia van der (1842-1907)  IIa
Zalm, Leendert van der  IIa
.
Naar homepage

.