Naar homepage

.

Afstamming                                                  : Zie IVk.3 bij Cornelis Dirksz. van
.                                                                               Bohemen in periode 1650-1800
Titel van deze familietak                      : Haagse drukkerstak
Aantal beschreven generaties          : 4
Aantal beschreven familieleden      : 39 (excl. echtgenoten)
Religie                                                             : Rooms-Katholiek

.

Karakteristiek

.

Cosmas wordt in 1798 in Den Haag geboren als zoon van de Haagse arbeider Engelbertus Bohemen (ca. 1768-1814) en zijn Wassenaarse vrouw Maria Korsdr. Remmelswaan/Remmerswaal (ca. 1772-1840). Heel bijzonder is, dat in zijn familienaam het voorvoegsel ‘van’ ontbreekt. Ook al zijn nakomelingen krijgen daarom de familienaam ‘Bohemen’ in plaats van ‘Van Bohemen’. Een tweede bijzonderheid is, dat bij Cosmas diverse keren sprake is van de spellingswijze ‘Boohemen’ in plaats van ‘Bohemen’.

Cosmas is vernoemd naar de heilig verklaarde Cosmas van Syrrhua (oude stad in N-Syrië). Samen met zijn eveneens heilig verklaarde broer Damanianus zou hij kosteloos geneeskundige diensten hebben aangeboden en velen tot het Christendom hebben bekeerd. Beiden zijn tijdens de Christenvervolging onder de Romeinse keizer Diocletianus  onthoofd. Artsen, apothekers en andere beroepsgroepen in de medische sector hebben de broers tot hun patroonheiligen gekozen.

Historische drukkerij (Industriemuseum, Gent).

Cosmas is werkzaam als koetsier en postrijder. Zijn twee meerderjarig geworden zonen gaan aan de slag in de drukkerijwereld als respectievelijk boekbinder en letterzetter. Vandaar dat Cosmas met zijn nakomelingen wordt betiteld als de Haagse drukkerstak.

Twee kleinzonen kiezen voor het beroep van timmerman. Ook een van de achterkleinzonen wordt timmerman. Daarnaast worden allerlei andere beroepen beoefend. Vrijwel alle nakomelingen van Cosmas wonen in Den Haag.

Twee nakomelingen treden in bij de Congregatie van de H. Geest. Dit betreft achterkleindochter Dina Bohemen (1898-1985) die missiezuster wordt. Achterkleinzoon Cosmas Wilhelmus Bohemen (1900-1984) wordt in 1925 in Leuven tot priester gewijd. Hij is lange tijd werkzaam als leraar op het kleinseminarie van zijn Congregatie in Weert (1926-1966). Daarna is hij ziekenhuispastor in Salzkotten (1966-1979). Achterkleinzoon Dirk Isaac Cornelis Bohemen is korte tijd koster in Den Haag en Naaldwijk.

.

Gezin van Cosmas Kors Bohemen

.

I. Cosmas Kors Bohemen (ook wel Boohemen), ged. ’s Gravenhage 28 juni 1798, koetsier en postrijder  te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage 17 maart 1875, zn. van Engelbertus en Maria Korsdogter Remmelswaan/Remmerswaal, tr. ’s Gravenhage 15 nov. 1826 Pieternella Jacoba van Schendel, ged. ’s Gravenhage 8 febr. 1798, † ’s Gravenhage 13 febr. 1864, dr. van Arnoldus en Adriana Spierenburg.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Adriana Bohemen, geb. ’s Gravenhage 17 nov. 1827, † ’s Gravenhage 11 nov. 1904, tr. ’s Gravenhage 31 mei 1848 Cornelis van der Heijden, geb. Rijswijk 23 april 182, timmerman en later koopman en warmoezier te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage 11 nov. 1888, zn. van Pieter en Antonia van Roon.
 2. Engelbertus Wilhelmus, volgt II.
 3. Cornelia Maria Bohemen, geb. ’s Gravenhage 26 dec. 1834, † ’s Hertogenbosch 22 okt. 1872, tr. ’s Gravenhage 6 juli 1859 Nicolaas van de Griendt, geb. ’s Hertogenbosch 28 mei 1824, sergeant-majoor vuurwerker en later kantoorbediende te ’s Hertogenbosch,  † ’s Hertogenbosch 7 maart 1908, zn. van Joannes en Anna Maria Jacobs.
 4. Johanna Gerardina Bohemen, geb. ’s Gravenhage 21 sept. 1836, † ’s Gravenhage 7 mei 1840.
 5. NN Bohemen, levenloze dochter, geb. ’s Gravenhage 6 nov. 1839.
 6. Arnoldus Adrianus Bohemen, geb. ’s Gravenhage 19 sept. 1840, letterzetter te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage 29 okt. 1868.
 7. Cosmas Engelbertus Bohemen, geb. ’s Gravenhage omstr. 1844, † ’s Gravenhage 18 aug. 1846.

.

Gezin, gesticht door zoon van Cosmas Kors Bohemen

.

II. Engelbertus Wilhelmus Bohemen, geb. ’s Gravenhage 4 juni 1829, boekbinder te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage 21 okt. 1911, tr. 1e ’s Gravenhage 2 mei 1855 Helena Broeze, geb. ’s Gravenhage 7 december 1826, † ’s Gravenhage 11 mei 1856, dr. van Simon Benjamin en Elisabeth Wessels; tr. 2e ’s Gravenhage 11 juli 1860 Lucia Overing, geb. ’s Gravenhage 12 juli 1831, † ’s Gravenhage 28 april 1914, dr. van Isaac Cornelis en Lucia van der Meer.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Cosmas Diederik Wilhelmus, volgt IIIa.
 2. Dirk Isaac Cornelis, volgt IIIb.
 3. Lucia Petronella Maria Bohemen, geb. ’s Gravenhage 25 maart 1865, † ’s Gravenhage 22 juli 1865.
 4. Isaac Nicolaas Wilhelmus, volgt IIIc.
 5. Engelbertus Wilhelmus Adrianus Bohemen, geb. ’s Gravenhage 24 aug. 1870, † ’s Gravenhage 11 febr. 1871.
 6. Wilhelmus Johannes Adrianus van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 13 april 1872, † ’s Gravenhage 17 nov. 1876.
 7. Engelbertus Bohemen, geb. ’s Gravenhage 2 maart 1876, † ’s Gravenhage 4 febr. 1879.

.

Gezinnen, gesticht door kleinzonen van Cosmas Kors Bohemen

.

IIIa. Cosmas Diederik Wilhelmus Bohemen, geb. ’s Gravenhage 3 juli 1861, timmerman te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage 15 sept. 1935, begr. ’s Gravenhage, Binckhorstlaan 18 sept. 1935, tr. ’s Gravenhage 1 aug. 1888 Dina Zandkuijl, geb. Utrecht 17 febr. 1862, † ’s Gravenhage 12 januari 1951, dr. van Pieter en Maria Gerarda Wilhelmina van Nues.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Engelbertus Petrus Bohemen, geb. ’s Gravenhage 4 mei 1889, † ’s Gravenhage 9 mei 1894.
 2. Maria Lucia Dina Bohemen, geb. ’s Gravenhage 4 juli 1891, dienstbode te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage na 1939??, tr.?
 3. Lucia Antonia Bohemen, geb. ’s Gravenhage 21 april 1893, ’s Gravenhage na 1939?,  tr. ’s Gravenhage 17 jan. 1923 Gijsbertus Theodorus Los, geb. ’s Gravenhage 8 febr. 1895, glas in loodzetter te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage 14 aug. 1956, zn. van Theodorus  en Petronella Wilhelmina Ruijs.
 4. Catharina Bohemen, geb. ’s Gravenhage 30 nov. 1895, dienstbode, † naar Parijs in 1929, tr. ?
 5. Dina Bohemen, geb. ’s Gravenhage 17 mei 1898, intrede in 1927 als zuster Lidwine bij de Missiezusters van de Congregatie van de H. Geest te Jouy aux Arches (Fr), H. Professie te Bethésy 29 aug. 1929,  werkzaam in Centraal Afrika 1940-1949, overste te Antwerpen 1960-1976, † Helmond 28 maart 1985, begr. Gemert, Kloosterkerkhof 2 april 1985.
 6. Cosmas Wilhelmus Bohemen, geb. ’s Gravenhage 28 juni 1900, kleinseminarie van Congregatie van H.  Geest te Weert 1910-1919, H. Professie te Gemert op 23 sept. 1920, priesterwijding Leuven 24 aug. 1925, leraar te Weert 1926-1966, ziekenhuispastor te Salzkotten (Dld) 1966-1979, † Boxmeer 15 febr. 1984, begr. Gemert, Koosterkerkhof 20 febr. 1984.
 7. Wilhelmina Engelina Frederika Bohemen, geb. ’s Gravenhage 2 okt. 1902, kantoorbediende te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage na 1939?, tr. ?

IIIb. Dirk Isaac Cornelis Bohemen, geb. ’s Gravenhage 4 jan. 1863, timmerman te ’s Gravenhage en korte tijd koster te ’s Gravenhage en Naaldwijk, † ’s Gravenhage 1 maart 1939, tr. 1e ’s Gravenhage 23 juli 1890 Klazina Martina Agatha van Oorschot, geb. ’s Gravenhage 31 dec. 1859, † ’s Gravenhage 25 april 1901, dr. van Leonardus en Beatrix van Noordt; tr. 2e ’s Gravenhage 10 febr. 1904 Antonia Johanna Vlierhuis, geb. Heino 7 april 1874, † ’s Gravenhage 6 febr. 1922, dr. van Hendrikus en Johanna Maria Vulker.

Uit het eerste huwelijk:

 1. NN van Bohemen, levenloze dochter, geb. Naaldwijk 29 juni 1897.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Wilhelmus Engelbertus Hendrikus, volgt IVa.
 2. Maria Johanna Lucia Bohemen, geb. ’s Gravenhage 8 mei 1906, verkoopster te ’s Gravenhage, † Voorburg  12 febr. 1999.
 3. Hendrikus Antonius Bohemen, geb. ’s Gravenhage 21 sept. 1910, † ’s Gravenhage 18 maart 1920.

IIIc. Isaac Nicolaas Wilhelmus Bohemen, geb. ’s Gravenhage 1 sept. 1868, levensverzekeringsagent te ’s Gravenhage en later magazijnmeester te Leiden, † Brummen 24 sept. 1946, tr. ’s Gravenhage 8 mei 1891 Maria Anna Michels, geb. ’s Gravenhage 18 jan. 1871, † Leiden 21 sept. 1939, dr. van Anton en Anna Maria Schmidt.

Uit dit huwelijk:

 1. Ferdinand August Wilhelm, volgt IVb.
 2. Lucia Wilhelmina Bohemen, geb. ’s Gravenhage 7 sept. 1903, † Lochem na 1975??, tr. locatie/datum Leopoldus Hendrikus Maria Ott, geb. Brummen 3 nov. 1903, beroep† Lochem 5 maart 1976, zn. van Franciscus Josephus Hendrikus en Johanna Hendrika Osterkamp.
 3. Hendricus Christianus Maria, volgt IVc.
 4. Jacobus Franciscus Bohemen, geb. Leiden 4 aug. 1910, † Leiden 15 aug. 1910.

.

Gezinnen, gesticht door achterkleinzonen van Cosmas Kors Bohemen

.

IVa. Wilhelmus Engelbertus Hendrikus Bohemen, geb. ’s Gravenhage 22 jan. 1905, timmerman te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage 19 okt. 1933, tr. ’s Gravenhage 23 maart 1927 Maria Johanna Vlierhuis, geb. Heino 21 febr. 1891, † ’s Gravenhage 25 april 1969, dr. van Hendrikus en Johanna Maria Vulker.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Hendrikus Bohemen, geb. Leiden 22 mei 1925, kantoorbediende te ’s Gravenhage, † Sankt Georgen (Dld) 27 jan. 1945, begr. Nederlands Ereveld te Frankfurt an Main.
 2. Dirk Hendrikus Bohemen, geb. ’s Gravenhage 10 jan. 1928, beroep, † ’s Gravenhage na 1939??, tr. ?

IVb. Ferdinand August Wilhelm Bohemen, geb. ’s Gravenhage 31 maart 1902, chauffeur, † Brielle 11 juni 1964, begr. Brielle, Oude RK-Begraafplaats, tr. Stompwijk 12 mei 1927 Johanna Susanna Nieuwland, geb. Voorburg 6 nov. 1899, † Brielle 30 okt. 1983, begr. Brielle, Oude RK-Begraafplaats, dr. van Johannes Cornelis en Catharina Alida Geertruida van der Lans.

Uit dit huwelijk:

 1. Izaak Lucas Hendricus Bohemen, geb. Stompwijk 25 okt. 1927beroep?,† Brielle 7 sept. 2002, crematie Spijkenisse, De Ommering 10 sept. 2002, tr. Brielle 12 juni 1953 Cornelia Carolina Maria Nobels, geb. Brielle omstr. 1931??, † Brielle 22 aug. 2003, crematie Spijkenisse, De Ommering 26 aug. 2003, dr. van Jacob Cornelis en Maria Cornelia van Lent.
 2. Joannes Cornelius Wilhelmus Bohemen, geb. Stompwijk 27 nov. 1928, beroep, † Brielle na 2000?, tr. Brielle datum? Teuna Dirkje Manintveld, geb. Brielle 24 juni 1932, † Hellevoetsluis 14 okt. 2001, crematie Spijkenisse, De Ommering 18 okt. 2001, dr. van ?
 3. Ferdinand August Wilhelm Bohemen, geb. Voorburg 24 juni 1934, beroep?, † Brielle na 1963?, tr. Brielle 25 febr. 1955 J. ’t Mannetje, geb. Brielle omstr. 1934??, † Brielle na 1963?, dr. van  ?

IVc. Hendricus Christianus Maria Bohemen, geb. ’s Gravenhage 26 dec. 1906, beroep?, † Zutphen?? 24 okt. 1991, begr. Zutphen, Voorsterallee, tr. Zutphen? datum? Maria Johanna Buunk, geb. Zutphen 5 jan. 1913, † Zutphen 1 juni 2005, crematie Dieren, Imboslaan 6 juni 2005, dr. van August en Johanna Cornelia Ott.

Uit dit huwelijk:

 1. Dochter
 2. Dochter
 3. Zoon
 4. Dochter 

Index

Bohemen, Anne (1952-2004)  IVc,4
Bohemen, Arnoldus Adrianus (1840-1868)  I,6
Bohemen, Catharina (1895-1929)  IIIa,4
Bohemen, Cornelia Maria (1834-1872)  I,3
Bohemen, Cosmas Diederik Wilhelmus (1861-1935)  IIIa
Bohemen, Cosmas Engelbertus (1844-1846)  I,7
Bohemen, Cosmas Kors (1798-1875)  I
Bohemen, Cosmas Wilhelmus (1900-1984)  IIIa,6
Bohemen, Dina (1898-1985)  IIIa,5
Bohemen, Dirk Hendrikus (1928-1939)  IVa,2
Bohemen, Dirk Isaac Cornelis (1863-1939)  IIIb
Bohemen, Engelbertus  I
Bohemen, Engelbertus (1876-1879)  II,7
Bohemen, Engelbertus Wilhelmus (1829-1911)  II
Bohemen, Engelbertus Wilhelmus Adrianus (1870-1871)  II,5
Bohemen, Ferdinand August Wilhelm (1902-1964)  IVb
Bohemen, Ferdinand August Wilhelm (1934-1963)  IVb,3
Bohemen, Hendricus Christianus Maria (1906-1991)  IVc
Bohemen, Hendrikus Antonius (1910-1920)  IIIb,4
Bohemen, Isaac Nicolaas Wilhelmus (1868-1946)  IIIc
Bohemen, Izaak Lucas Hendricus (1927-2002)  IVb,1
Bohemen, Jacobus Franciscus (1910-1910)  IIIc,4
Bohemen, Joannes Cornelius Wilhelmus (1928-2000)  IVb,2
Bohemen, Johanna Gerardina (1836-1840)  I,4
Bohemen, Lucia Antonia (1893-1939)  IIIa,3
Bohemen, Lucia Petronella Maria (1865-1865)  II,3
Bohemen, Lucia Wilhelmina (1903-1975)  IIIc,2
Bohemen, Maria Adriana (1827-1904)  I,1
Bohemen, Maria Johanna Lucia (1906-1999)  IIIb,3
Bohemen, Maria Lucia Dina (1891-1939)  IIIa,2
Bohemen, NN (1839)  I,5
Bohemen, NN van (1897)  IIIb,1
Bohemen, Wilhelmina Engelina Frederika (1902-1939)  IIIa,7
Bohemen, Wilhelmus Engelbertus Hendrikus (1905-1933)  IVa
Bohemen, Wilhelmus Engelbertus Petrus (1889-1894)  IIIa,1
Bohemen, Wilhelmus Hendrikus (1925-1945)  IVa,1
Bohemen, Wilhelmus Johannes Adrianus van (1872-1876)  II,6
Broeze, Helena (1826-1856)  II
Broeze, Simon Benjamin  II
Buunk, August  IVc
Buunk, Maria Johanna (1913-2005)  IVc
Griendt, Joannes van de  I,3
Griendt, Nicolaas van de (1824-1908)  I,3
Heijden, Cornelis van der (1822-1888)  I,1
Heijden, Pieter van der  I,1
Jacobs, Anna Maria   I,3
Lans, Catharina Alida Geertruida van der  IVb
Lent, Maria Cornelia van  IVb,1
Los, Gijsbertus Theodorus  IIIa,3
Los, Theodorus (1870-1895)  IIIa,3
Manintveld, Teuna Dirkje (1932-2001)  IVb,2
Mannetje, J.’t (1934-1963)  IVb,3
Meer, Lucia van der   II
Michels, Anton  IIIc
Michels, Maria Anna (1871-1939)  IIIc
Nieuwland, Johannes Cornelis  IVb
Nieuwland, Johanna Susanna (1899-1983)  IVb
Nobels, Cornelia Carolina Maria (1931-2003)  IVb,1
Nobels, Jacob Cornelis  IVb,1
Noordt, Beatrix van  IIIb
Nues, Maria Gerarda Wilhelmina van  IIIa
Oorschot, Klazina Martina Agatha van (1859-1901)  IIIb
Oorschot, Leonardus  IIIb
Osterkamp, Johanna Hendrika  IIIc,2
Ott, Franciscus Josephus Hendrikus  IIIc,2
Ott, Johanna Cornelia  IVc
Ott, Leopoldus Hendrikus Maria (1903-1976)  IIIc,2
Overing, Isaac Cornelis  II
Overing, Lucia (1831-1914)  II
Remmelswaan/Remmerswaal, Maria Korsdogter (1772-1840)  I
Roon, Antonia van  I,1
Ruijs, Petronella Wilhelmina  IIIa,3
Schendel, Arnoldus van  I
Schendel, Petronella Jacoba van (1798-1864)  I
Schmidt, Anna Maria  IIIc
Spierenburg, Adriana  I
Vlierhuis, Antonia Johanna (1874-1922)  IIIb
Vlierhuis, Hendrikus  IIIb en  IV.a
Vlierhuis, Maria Johanna (1891-1969)  IVa 
Vulker, Johanna Maria  IIIb en  IV.a
Zandkuijl, Dina (1862-1951)  IIIa
Zandkuijl, Pieter  IIIa

.

Naar homepage

.