Naar homepage

.

Webmaster Peter J.M. van Boheemen

Peter J.M. van Boheemen

Mijn geboorte vindt plaats in 1950 te Voorburg als zoon van een veehandelaar en een muzikale moeder.  Na het behalen van het diploma HBS-B aan het Haagse Aloysius College (1967) ben ik aan de Universiteit Wageningen opgeleid tot landbouw- en waterhuishoudkundig ingenieur (afgerond in 1974).

Aan het begin van mijn loopbaan ga ik aan de slag bij het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhouding (ICW), waarbij ik mij richt op de droogtebestrijding in de land- en tuinbouw.. Vervolgens krijg ik de leiding over het Consulentschap voor Bodem-, Water- en Bemestingszaken in de Veehouderij. Vrijwel al mijn aandacht gaat dan uit naar het mestoverschotprobleem in de veehouderij, een issue dat nog steeds actueel is.

Gedurende het laatste gedeelte van mijn fulltime loopbaan ben ik directeur Akker- en Tuinbouw bij DLV Adviesgroep NV, een groot adviesbureau voor agrarische ondernemers. Daarna werk ik nog op parttime-basis als  procesregisseur voor het Convenant Duurzame Gewasbescherming, een samenwerkingsverband van acht brancheorganisaties ten behoeve van het milieu en de voedselveiligheid.

Geboortehuis te Voorburg in 1989

Naast mijn dagelijkse werk heb ik uiteenlopende bestuurlijke functies mogen vervullen en als pensionado is dat nog steeds het geval.

Het begint met het toetreden tot het Bestuur van de St. Cuneraparoche in Rhenen (1986-1990). Daarna word ik politiek actief binnen het CDA. Eerst in raadscommissies van mijn woongemeente (1994-2006), vervolgens als lid van Provinciale Staten van Gelderland (2003-2015) en als voorzitter van de CDA-afdeling Neder-Betuwe (2014-2020).

Parallel hieraan maak ik deel uit van het Algemeen Bestuur van het Zuiveringsschap en het latere Waterschap Rivierenland (1995-2003). In dezelfde periode word ik benoemd tot lid van de Raad van Toezicht voor de Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland (1999-2009).

Vervolgens krijg  ik zitting in de Ledenraad van de Rabobank Betuwe (2005-2012) en ga ik deel uitmaken van de jury voor de Vrijwilligersprijs Neder-Betuwe (2016-2020).

Inmiddels is ook een einde gekomen aan mijn voorzitterschap van de Raad van Toezicht voor de vereniging van boomkwekers in de Betuwe (2015-2023). Op dit moment ben ik nog voorzitter van het Thom Huisman Fonds (vanaf 2012)

In de resterende vrije tijd, met name sinds mijn volledige pensionering in 2012, heb ik mij ontwikkeld tot streek- en familiehistoricus. Uit dien hoofde heb ik veel gegevens verzameld over de familie Van Bohe(e)men en hun leefomgeving. Een gedeelte hiervan is reeds in boeken en artikelen gepubliceerd.

Mijn  hobby verklaart, dat ik in 2007-2020 voorzitter ben van de Afdeling Betuwe binnen de Nederlands Genealogische Vereniging en vanaf 2021 voorzitter van het Hoofdbestuur van deze vereniging. En daarnaast lid van de Hollandse genealogische vereniging Ons Voorgeslacht en vriend van het Centraal Bureau voor Familiegeschiedenis.

Inmiddels woon ik bijna 40 jaar met mijn vrouw in het Betuwse dorp Kesteren. Onze vier kinderen vliegen vanwege hun studie al vroeg uit. Zij hebben ons in de afgelopen jaren verblijd met negen kleinkinderen.

In 2015 heb ik een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. Mijn vrouw valt deze eer een jaar eerder ten deel. In 2019 volgde de Gouden Speld van de Nederlandse Genealogische Vereniging vanwege verschillende voorzitterschappen.

Met deze website wil ik de door mij verzamelde gegevens met geïnteresseerden delen. Een vraag, een opmerking, een correctie of een aanvulling is van harte welkom. Schroom dus niet om te reageren. Dit kan met behulp van het contactformulier.

.

Naar homepage

.