Naar homepage

Afstamming                                                 : Zie VIII in periode 1430-1650
Titel van deze familietak                     : Haagse soldatentak
Aantal generaties                                     : 5
Aantal beschreven nakomelingen  : 41 (excl. echtgenoten)
Religie                                                             : deels Rooms-Katholiek, deels Protestant

.

Karakteristiek

Musketier die zijn wapen controleert.

De familietak die begint bij Dirk van Bohemen, bestaat in de periode 1650-1800 uit 5 generaties. Het gaat hier om 41 nakomelingen van Dirk (alleen nakomelingen die bij hun geboorte de familienaam Van Bohe(e)men krijgen).

Over het leven van  Dirk zijn nog nauwelijks schriftelijke archiefgegevens aangetroffen. Vermoed wordt, dat zijn vader een zoon is van Philips. Jansz. van Bohemen (VIa in periode 1430-1650) of van Maarten Jansz. van Bohemen (VIe in periode 1430-1650)). Hiervoor zijn verschillende aanwijzingen.
Verder is vastgesteld, dat een nakomeling van Dirk van Bohemen in een rechte vaderlijke lijn hetzelfde Y-DNA profiel heeft als iemand uit de rest van de familie Van Boh(e)men.  Zie daarvoor het hoofdstuk ‘Verwantschapsonderzoek op basis van Y-DNA’ op de webpagina DNA-testen.

Bijzonder is, dat een kleinzoon van Dirk als soldaat in dienst treedt bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Het gaat hier om Arnoldus van Bohemen die maar liefst 6 keer naar Batavia afreist.

Ook latere nakomelingen van Dirk gaan als soldaat naar Nederlands Indië. Anderen gaan de Republiek der Verenigde Nederlanden als soldaat dienen. Ten slotte is sprake van een nakomeling die soldaat wordt in het leger van Napoleon. Vandaar dat de familietak die hier wordt besproken, is getiteld de Haagse soldatentak.

.

Gezin, gesticht door Dirk van Bohemen

I.  Dirk van Bohemen, geb. ca. 1655, vermoedelijk een kleinzoon van Philips Jansz. van Bohemen of van Maarten Jansz. van Bohemen; tr. N.N..

Kinderen uit het huwelijk:

 1. mogelijk Cornelis volgt IIa.
 2. mogelijk Johanna  van Bohemen, geb. ’s Gravenhage; tr. Rijswijk (geref) 8 juli 1736 Arnoldus Vinkenberg, geb. ’s Gravenhage.
 3. mogelijk Johannes , volgt IIb.
 4. mogelijk Arnoldus  volgt IIc.

.

Gezinnen, gesticht door zonen van Dirk van Bohemen

IIa. Cornelis  van Bohemen, logementhouder in ’s Gravenhage in de Grote Dolphijn op het Kerkplein (1715) en het Wapen van Spanje op de Groenmarkt (1726) , testament (1716,1723), begr. ’s Gravenhage 15 jan. 1729, tr.  ’s Gravenhage (geref) 7 nov. 1706 Clasina de Wit, geb. Tiel, begr. ’s Gravenhage 11 april 1774.

Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Cornelisz. van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (rk) 1 febr. 1708, † ’s Gravenhage voor 28 jan. 1711.
 2. Theodorus Cornelisz. van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (rk) 28 jan. 1711, soldaat in Hulst (1729), soldaat in dienst van Verenigde Oost-Indische Compagnie (1734-1736), † Batavia 7 maart 1735.
 3. Gerritjen Cornelisz. van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (geref) 19 sept. 1715.

IIb. Johannes  van Bohemen, tr. ’s Gravenhage (geref) 9 sept. 1714 Johanna Molestraat.

Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Jansz. van Bohemen, ged. ’s Gravenhage 22 aug. 1719.

IIc. Arnoldus  van Bohemen, geb. ’s Gravenhage, wonende te ’s Gravenhage, soldaat bij de Blauwe Garde (1714), in dienst van Verenigde Oost-Indische Compagnie (1717-1725, 1732-1742), † Batavia 27 febr. 1742, tr. ’s Gravenhage (geref) 28 okt. 1714 Anthonia de Goijer, geb. ’s Gravenhage, mosselenverkoopster (1779 , begr. ’s Gravenhage 2 dec. 1779.

Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus, volgt IIIa.
 2. mogelijk Arij, volgt IIIb.
 3. Cornelia, volgt IIIc.
 4. Pieternella van Bohemen, ged.  ’s Gravenhage (geref) 1 febr. 1728, begr. ’s Gravenhage, Noorder Kerkhof 27 sept. 1803, tr. ’s Gravenhage (ondertrouw 23 mei) 1751 Andries Schesters, geb. Nijmegen, wonend te ’s Gravenhage (1751); tr. 2e ’s Gravenhage (geref) 15 april 1764 Johan Jacobsz. Zoll, geb. Heijger in Dillenburg, wonend te ’s Gravenhage, schoenmakersknecht (1764), burgerrecht van ’s Gravenhage (1766), † na 1778.
 5. Arnoldus  van Bohemen, ged. ’s Gravenhage 17 juli 1730, begr. ’s Gravenhage 12 sept. 1731.
 6. Martinus., volgt IIId.
 7. Antonia van Bohemen, geb. ’s Gravenhage, † na  2 aug. 1758.

.

Gezinnen, gesticht door kleinzonen van Dirk van Bohemen

IIIa. Theodorus Arnoldsz. van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (rk) 1 aug. 1715, verblijvend te Zutphen (1754) en Bergen op Zoom (1757), tr. Rijswijk (gerf) 4 febr. 1742 Hendrina Comijn, geb. ’s Gravenhage.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Barendse, volgt IVa.
 2. Jan Willem van Bohemen, ged. Bergen op Zoom (geref) 31 aug. 1757.

IIIb. mogelijk Arij van Bohemen, geb. ’s Gravenhage, soldaat te Wijk bij Duurstede (1746), tr. ’s Gravenhage (geref) 15 nov. 1739 Clara Groeneveld. Zij tr. 2e Wijk bij Duurstede (geref) (ondertr. 9 nov.) 1748 Anthoni van Maurik, ged. Wijk bij Duurstede (geref) 28 november 1720, wonend te Wijk bij Duurstede (1748).

Uit dit huwelijk:

 1. Laurijntje van Bohemen, ged. Bergen op Zoom (geref) 8 maart 1741.
 2. Pieter, volgt IVb.
 3. Arnoldus van Bohemen, ged. Wijk bij Duurstede (geref) 20 juli 1747.

IIIc. Cornelia van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (geref) 24 maart 1726, begr. ’s Gravenhage 15 april 1761, buitenechtelijk zoon Abraham van Abraham Sueders, ruiter te Utrecht (1748); tr. ’s Gravenhage (geref) 25 febr. 1753 Christiaan Maas, geb. Mekkelenburg (Dld).

Buitenechtelijk kind

 1. Abraham van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (geref) 6 maart 1748.

IIId. Martinus van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (geref) 3 mei 1733, † ’s Gravenhage 27 febr. 1764, tr. Delft (geref) 25 juni 1758 Martina de Deus. Zij tr. 2e Delft (geref) 22 mei 1774 Roeland Kool, wonend te Delft.

Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus  van Bohemen, ged. Delft (geref) 2 aug. 1759, soldaat bij Verenigde Oost-Indische Compagnie (1775-1795), † Batavia 18 juni 1795.
 2. Jacoba van Bohemen, ged. Delft (geref) 21 febr. 1764.

.

Gezinnen, gesticht door achterkleinzonen van Dirk van Bohemen

IVa. Johannes Barendse van Bohemen, ged. Zutphen (geref) 19 juni 1754, wonend te ’s Gravenhage (1779), fruitkoopman (1811), † ’s Gravenhage 26 nov. 1827, tr. Scheveningen (geref) 27 juni 1779 Wilhelmina Bom, geb. te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage 20 nov. 1835.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Barendse, volgt Va.
 2. Louisa Willemina van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (geref) 7 aug. 1785, † ’s Gravenhage 28 maart 1789, begr. Rijswijk 31 maart 1789.
 3. Leonardus Johannes, volgt Vb.

IVb. Pieter van Bohemen, ged. Wijk bij Duurstede (geref) 5 juni 1746, tr. Wijk bij Duurstede (geref) 12 sept. 1773 Johanna Scherpenzeel. Zij tr. 2e Utrecht (geref) 24 sept. 1793 Jacobus Goosen:

 1. Dirk van Bohemen, ged. Wijk bij Duurstede (geref) 15 jan. 1775.

.

Gezinnen, gesticht door betachterkleinzonen van Dirk van Bohemen

Va. Johannes Barendse van Bohemen, ged. ’s Gravenhage (geref) 8 april 1778,, fruitverkoper (1811, 1813, 1824, 1830), soldaat (1817). tapper (1829),  timmerman(1833), † ’s Gravenhage 1 sept. 1833, tr. ’s Gravenhage (geref) 21 aug. 1803 Petronella Dubois, geb. ’s Gravenhage omstr. 1785, werkster (1840), † ’s Gravenhage 30 dec. 1849.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina van Bohemen, ged. ’s Gravenhage 6 nov. 1806, dienstbode (1835),fruitverkoopster (1850), koopvrouw (1871).  † ’s Gravenhage 9 febr. 1871, tr. ’s Gravenhage 13 mei 1835 Johannes Martinius, geb. ’s Gravenhage omstr. 1808, arbeider (1835), sjouwer (1837, 1840), † ’s Gravenhage? 1840, zn. van Johannes en Johanna Schippers.
 2. Hendrina van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 7 febr. 1807, † ’s Gravenhage 29 nov. 1857, tr. ’s Gravenhage 21 jan. 1829 Johannes Willem Frederik Haffner, ged. ’s Gravenhage 19 jan. 1806, vleeshouwer (1829, 1840), † Woerden 13 okt. 1855, zn. van Johan Michel en Maria Anna Tornis.
 3. Elisabeth Petronella van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 23 mei 1809, dienstbaar (1840).
 4. Johanna, zie Stamboom voor periode 1800-1950 (uitgestorven tak).
 5. Petronella van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 31 aug. 1813, naaister (1840), † Wassenaar 23 nov. 1862, tr. ’s Gravenhage 2 sept. 1840 Gerrit de Jong, geb. ’s Gravenhage 3 mei 1805, ged. ’s Gravenhage (geref) 5 mei 1805, turfdrager (1840), portier (1862), † ’s Gravenhage na 23 nov. 1862, zn. van Hendrik en Clasina Cornelia Bosman.
 6. Petronella van Bohemen, geb. ’s Gravenhage omstr. 1814, † Amsterdam 14 mei 1885.
 7. Johannes van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 6 april 1817, militair (1848), † Batavia 22 okt. 1848.
 8. Willem van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 26 mei 1819, militair (1839, 1847), sjouwer (1846), † Veenhuizen (Norg) 4 febr. 1854.
 9. Louise Sophia van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 28 dec. 1821, naaister (1845, 1879), † ’s Gravenhage 1 april 1879, tr. 1e ’s Gravenhage? omstr. 1845 Willem Molitor; tr. 2e ’s Gravenhage?omstr. 1850 (door echtsch. ontbonden ’s Gravenhage omstr. 1855) Jacobus Meijer.
 10. Helena Louisa Maria, zie Stamboom voor periode 1800-1950 (uitgestorven tak).
 11. Johannes Hendrikus Boheemen, geb. ’s Gravenhage 21 mei 1833, Behanger (1856), † ’s Gravenhage 3 febr. 1856.

Vb. Leonardus Johannes van Boheemen, ged. ’s Gravenhage (geref) 2 mei 1787, fruitverkoper (1811-1812), vanaf 18 april 1812 in dienst van het leger van Napoleon (88e Cohort), † Erfurt (Duitsland) 21 sept. 1813, tr. ’s Gravenhage (gerecht) 16 okt. 1808 en Scheveningen (geref) 30 okt. 1808 Dorothea Helena Duivenbroek, geb. Delft 10 sept. 1779, naaister (1829), † ’s Gravenhage 14 febr. 1858, dr. van Hendrik en Maria Elisabeth Weber.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Barentsen, zie Stamboom voor periode 1800-1950 (doorgroeiende tak).
 2. Hendrik Gerrit van Boheemen, geb. ’s Gravenhage (geref) 1 febr. 1811, † Rijswijk 6 mei 1811.
 3. Maria Geertruij van Boheemen, geb. ’s Gravenhage (geref) 24 maart 1812, † Delft 18 okt. 1812.

.

Index

Bohemen, Dirk (1665- >1680

Boheemen, Elisabeth Petronella van (1809- >1840)  Va,3

Boheemen, Helena Louisa Maria van (1824-1870)  Va,9

Boheemen, Hendrik Gerrit van (1811-1811)  Vb,2

Boheemen, Hendrina van (1807-1857)  Va,2

Boheemen, Johanna van (1811-1875)  Va,4

Boheemen, Johannes van (1817-1848)  Va,6

Boheemen, Johannes Barentsen van (1809-1879)  Vb,1

Boheemen, Johannes Hendrikus (1833-1856)  Va,11

Boheemen, Louise Sophia van (1821-1879)  Va,8

Boheemen, Maria Geertruij van (1812-1812)  Vb,3

Boheemen, Wilhelmina van (1806-1871)  Va,1

Bohemen, Abraham van (1748-)    IIIc.1

Bohemen, Antonia van (- >1758)  IIc,5

Bohemen, Arij  van (x1739)  IIIb

Bohemen, Arnoldus van (1747-)  IIIb,3

Bohemen, Arnoldus van (1730-1731)  IIc,5

Bohemen, Arnoldus van (x1714)  IIc

Bohemen, Arnoldus  (1759-1795)  IIId,1

Bohemen, Cornelia van (1726-1761)  IIIc

Bohemen, Cornelis van (x1706)  IIa

Bohemen, Dirk van (1775-)  IVb,1

Bohemen, Gerritjen van (1715-)  IIa,3

Bohemen, Jacoba van (1764-)  IIId,2

Bohemen, Jan Willem van (1757-)  IIIa,2

Bohemen, Johanna van (x1736)  I,2

Bohemen, Johannes van (x1714)  IIb

Bohemen, Johannes Barendse van (1778-1833)  Va

Bohemen, Johannes Barendse van (1754-1827)  IVa

Bohemen, Laureijntie van (1741-)  IIIb,1

Bohemen, Leonardus Johannes van (1787-1813)  Vb

Bohemen, Louisa Willemina van (1785-1789)  IVa,2

Boheemen, Martinus van (1733-1764)  IIId

Bohemen, Petronella van (1813-1862)  Va,5

Bohemen, Petronella van (1814-1885)  Va,6

Bohemen, Pieter van (1746-)  IVb

Bohemen, Pieternella van (1740-1798)  IIc,8

Bohemen, Pieternella van (1728-1803)  IIc,4

Bohemen, Theodorus van (1708-)  IIa,1

Bohemen, Theodorus (1711-1737)  IIa,2

Bohemen, Theodorus Arnoldsz van (1715-)  IVa

Bohemen, Theodorus van (1719-)  IIb,1

Bohemen, Willem van (1819-1854)  Va,7

Bom, Wilhelmina (-1835)  IVa

Bosman, Clasina Cornelia  Va,5

Comijn, Hendrina (x1742)  Va

Deus, Martina de (x1758, 1774)  Vd

Dubois, Petronella (1785-1849)  Va

Duivenbroek, Dorothea Helena (1779-1858)  Vb

Duivenbroek, Hendrik   Vb

Goijer, Anthonia de (x1714)  IIc

Goosen, Jacobus (x1793)   IVb

Groeneveld, Clara (x1739, 1748)  IIIb

Haffner, Johan Michel  Va,2

Haffner, Johannes Willem Frederik (1806-1855)  Va,2

Jong, Gerrit de (1805- >1862)  Va,5

Jong, Hendrik de  Va,6

Maas, Christiaan (x1753)  IIIc

Martinius, Johannes   Va,1

Martinius, Johannes (1808-1840)  Va,1

Maurik, Anthoni van (x1748)   Vb

Meijer, Jacobus (x1850)  Va,8

Molestraat, Johanna (x1714)  IIb

Molitor, Willem (x1845)  Va,8

Scherpenzeel, Johanna (x1773)  IVb

Schesters, Andries (x1751)  IIc,4

Schippers, Johanna   Va,1

Sueders, Abraham (1720-1747)  IIc,3

Tornis, Maria Anna  Va,2

Vinkenberg, Arnoldus (x1736)  I,2

Wit, Clasina de (x1706)  IIa

Zoll, Johan Jacobsz (x1764)  IIc,4

.

Naar homepage

.