Naar homepage

.

Johanna van Boheemen (1811-1875)

vermeld in het stamboomgedeelte voor de periode 1650-1800 onder nummer Va.4 bij de nakomelingen van Cornelis Jansz. van Bohemen.

geb. ’s Gravenhage 1 aug. 1811, naaister (1836, 1853), † ’s Gravenhage 7 dec. 1875, dr. van Johannes Barendse van Bohemen (1778-1833) en Petronella Dubois (1785-1849), buitenechtelijke kinderen met Johannes Gerardus van Es, † vermoedelijk ’s Gravenhage 16 mei 1635;  buitenechtelijk kind in 1838; tr. 1e ’s Gravenhage 13 juli 1853 Jacob Zuiderwijk, geb. ’s Gravenhage 8 okt. 1811, koetsier (1853), zn. van Pieter Zuidwijk en Christina Sebée; tr. 2e ’s Gravenhage 8 april 1874 Hannes van den Barselaar, ged. ’s Gravenhage? omstr. 1805, arbeider (1874, 1875).

Als een van de buitenechtelijke kinderen;

 1. Johannes Boheemen, geb. ’s Gravenhage 9 nov. 1838, † ’s Gravenhage 24 febr. 1839.

Index

Barselaar, Hannes van den
Boheemen, Johanna van (1811-1875
Boheemen, Johannes (1838-1839)
Bohemen, Johannes Barendse van (1778-1833)
Dubois, Petronella (1785-1849)
Es, Johannes Gerardus van
Zuiderwijk, Jacob (1811-)

.

Helena Louise Maria van Boheemen (1824-1870)

vermeld in het stamboomgedeelte voor de periode 1650-1800 onder nummer Va.10 bij de nakomelingen van Cornelis Jansz. van Bohemen.

geb. ’s Gravenhage 25 aug. 1824, breister, † ’s Gravenhage 18 april 1870, dr. van Johannes Barendse van Bohemen (1778-1833) en Petronella Dubois (1785-1849), buitenechtelijke kinderen met Jacobus Lucas, ged. ’s Gravenhage (geref) 28 sept. 1806, wagenmaker † ’s Gravenhage? 21 juli 1852, tr. Nana Clarentina Diekma; tr. ’s Gravenhage 28 nov. 1860 Augustinus Franciscus Wittelaar, geb. ’s Gravenhage 1831, krantenloper (1860), arbeider (1870).

Uit buitenechtelijke relatie met Jacobus Lucas:

 1. Marinus Bohemen (later Marinus Lucas). geb. ’s Gravenhage 15 dec. 1847, erkend als zoon door Jacobus Lucas, † Amsterdam 15 dec. 1896.
 2. Maria Bohemen, geb. ’s Gravenhage 22 sept. 1850, † ’s Gravenhage 14 maart 1852
 3. Jacobus Boheemen (later Jacobus Lucas), ’s Gravenhage 24 dec. 1852, erkend als zoon door Jacobus Lucas, huisschilder (1883), huisknecht (1895), † ’s Gravenhage 8 mei 1924, tr. ’s Gravenhage 16 mei 1883 Helena Diderica Krul, geb. ’s Gravenhage 22 maart 1847, † ’s Gravenhage 29 nov. 1919.

Index

Boheemen, Helena Louise Maria (1824-1870)
Boheemen, Jacobus (1852-1924)
Bohemen, Johannes Barendse van (1778-1833)
Bohemen, Maria (1850-1852)
Bohemen, Marinus 91847-1896)
Diekma, Clarentina
Dubois, Petronella (1785-1849)
Krul, Helena Diderica (1847-1919)
Lucas. Jacobus (1806-1852)
Wittelaar, Augustus Franciscus (1831-)

.

Wouter Frederik van Bohemen (1817-1859)

vermeld in het stamboomgedeelte voor de periode 1650-1800 onder nummer IVa.4 bij de nakomelingen van Cornelis Dirksz. van Bohemen.

geb. ’s Gravenhage 11 okt. 1817, schoenmaker bij de marine, † Hellevoetsluis 29 mei 1859, zn. van Nicolaas Pieter van Bohemen (1778-1837) en Francina Catharina van Ettingen (1795-1835),  tr. Hellevoetsluis 10 april 1851 Bouke Denhof, geb. Warffum 26 febr. 1814, † Hellevoetsluis 25 febr. 1874, dr. van Jan Klaassen en Mattje Pieters.

Uit dit huwelijk:

 1. Francina Catharina van Bohemen, geb. Hellevoetsluis 17 aug. 1852, † Hellevoetsluis 30 juni 1854.

Index

Bohemen, Francina Catharina van (1852-1854)
Bohemen, Nicolaas Pieter van (1778-1837)
Bohemen, Wouter Frederik van (1817-1859)
Denhof, Bouke (1814-1874)
Ettingen, Francina Catharina (1795-1835)

.

Cornelis van Bohemen (1809-1892)

vermeld in het stamboomgedeelte voor de periode 1650-1800 onder nummer IVe.6 bij de nakomelingen van Cornelis Dirksz. van Bohemen.

ged. Voorburg (rk)13 mei 1809, bouwman te Voorschoten, † Wassenaar 7 jan. 1892, zn. van Cornelis van Bohemen (1781-1864) en Helena van Rijn (1783-1841), tr. Veur 5 april 1839 Helena van Velzen, geb. Zoeterwoude, ged. Voorschoten (rk) 8 jan. 1811, † Wassenaar 1 juni 1891, dr. van Arij en Cornelia Mooijman.

Uit dit huwelijk:

 1. Helena van Bohemen, geb. Voorschoten 10 febr. 1840, † Leiden 28 aug. 1902, begr. Wassenaar, RK Kerkhof 1 sept. 1902, tr. Voorschoten 27 april 1866 Theodorus Juffermans, geb. Oegstgeest 10 maart 1838, landbouwer te Wassenaar, † Wassenaar 18 april 1913, zn. van Cornelis en Elisabeth van Dam. Theodorus tr. 2e Maria Cornelia Hooijmans.
 2. Adrianus van Bohemen, geb. Voorschoten 26 jan. 1841, † Voorschoten 27 febr. 1844.
 3. Cornelia van Bohemen, geb. Voorschoten 14 sept. 1843, † Voorschoten 10 jan. 1872.
 4. Cornelia van Bohemen, geb. Voorschoten 31 maart 1846, † Voorschoten 8 juli 1846.
 5. Adrianus van Bohemen, geb. Voorschoten 1 mei 1847, winkelier/melkverkoper (1872, 1891) en arbeider (1896, 1911) te Voorschoten, † ’s Gravenhage 11 aug. 1911, tr. Voorschoten 15 jan. 1872 Johanna den Hollander, geb. Voorschoten 12 febr. 1847, † ’s Gravenhage? 1895, dr. van Jeroen en Cornelia Vieveen.
 6. Johanna van Bohemen, geb. Voorschoten 16 maart 1851, † Wassenaar 16 sept. 1914, begr. Wassenaar, RK Kerkhof 19 sept. 1914, tr. Voorschoten 1 mei 1874 Jacobus van der Kleij, geb. Wassenaar 10 okt. 1842, landbouwer te Wassenaar, † Wasenaar 26 mei 1891, zn. van Dirk en Cornelia van der Ham

Index

Bohemen, Adrianus van (1841-1844)
Bohemen, Adrianus 1847-1911)
Bohemen, Cornelia van (1843-1872)
Bohemen, Cornelia van (1846-1846)
Bohemen, Cornelis van(1781-1864)
Bohemen, Cornelis van (1809-1892)
Bohemen, Helena van (1840-1902)
Bohemen, Johanna van (18511914)
Dam, Elisabeth van
Ham, Cornelia van der
Hollander, Jeroen den
Hollander, Johanna (1847-1895)
Hooijmans, Maria Cornelia
Juffermans, Cornelis
Juffermans, Theodorus (1838-1913)
Kleij, Dirk van der
Kleij, Jacobus van der (1842-1891)
Mooijman, Cornelia
Rijn, Helena van (1783-1841)
Velzen, Arij van
Velzen, Helena van (1811-1891)
Vieveen, Cornelia

.

Jacobus Thomas van Bohemen (1793-1852)

vermeld in het stamboomgedeelte voor de periode 1650-1800 onder nummer IVg.3 bij de nakomelingen van Cornelis Dirksz. van Bohemen.

ged. Stompwijk (rk) 21 dec. 1793, wonend te Stompwijk  (tot 1834 en 1840-1846), Wassenaar (1834-1840) en Delft (vanaf 1846), arbeider, † Delft 13 april 1852, zn. van Henricus van Bohemen (1764-1827) en Johanna Bolleboom (1769-1848), tr. 1e Stompwijk 27 jan. 1827 Susanna Magielse, ged. Zoetermeer (rk) 4 okt. 1805, † Wassenaar 28 nov. 1840, dr. van Pieter en Engeltje Jurgens; tr. 2e Stompwijk 13 aug. 1841 Maria Peters, ged. Berkel (rk) 11 jan. 1801, naaister (1841), † Monster 6 juli 1877, dr. van Frans en Ariaantje van Straten. Maria tr. 1e Leonardus de Bruin.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Hendrik Wilhelmus van Boheemen, geb. Stompwijk 20 maart 1828, † Stompwijk 9 aug. 1828.
 2. Petronella Johanna van Boheemen, geb. Stompwijk 3 juni 1830, † Stompwijk 3 nov. 1830.
 3. Hendricus Jacobus van Boheemen, geb. Stompwijk 23 febr. 1832, † Stompwijk 8 juni 1832.
 4. Engelina van Boheemen, geb. Stompwijk 17 juli 1833, koloniste (1858), arbeidster (1858), † Veenhuizen 14 juli 1858.
 5. Henricus Jacobus van Bohemen, geb. Wassenaar 15 dec. 1834, † Wassenaar 5 mei 1835.
 6. Nicolaas Wilhelmus van Bohemen, geb. Wassenaar 22 juli 1836, sjouwer (1865), † Delft 4 sept. 1865.
 7. Petrus Jacobus van Bohemen, geb. Wassenaar 11 sept. 1837, † Wassenar 27 dec. 1837.
 8. Johanna Cornelia van Boheemen, geb. Wassenaar 28 dec. 1839, † Stompwijk 3 sept. 1843.
 9. NN van Boheemen, levenloze zoon, geb. Wassenaar 28 nov. 1840.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Hendrik van Boheemen, geb. Stompwijk 1 sept. 1842, † Delft 7 aug. 1853.

Index

Boheemen, Engelina van
Boheemen, Hendricus Jacobus van (1832-1832)
Boheemen, Hendrik (1842-1853)
Boheemen, Hendrik Wilhelmus van (1828-1828)
Boheemen, Johanna Cornelia van (1839-1843)
Boheemen, NN van (1840-1840)
Boheemen, Petronella Johanna van (1830-1830)
Bohemen, Hendricus van (1764-1827)
Bohemen, Henricus Jacobus van (1834-1835)
Bohemen, Jacobus Thomas van (1793-1852)
Bohemen, Nicolaas Wilhelmus van (1836-1865)
Bohemen, Petrus Jacobus van (1837-1837)
Bolleboom, Johanna (1769-1848)
Bruin, Leonardus de
Jurgens, Engeltje
Magielse, Johanna (1805-1840)
Magielse, Pieter
Peters, Frans
Peters, Maria (1801-1877)
Straten, Ariaantje van

.

Jacob van Bohemen (1806-1859)

vermeld in het stamboomgedeelte voor de periode 1650-1800 onder nummer IVi.2 bij de nakomelingen van Cornelis Dirksz. van Bohemen.

ged. Stompwijk (rk) 3 mei 1806, arbeider te Zoetermeer (tot 1837) , tapper/kastelein  te Zegwaart (vanaf 1837), † Zegwaart 10 aug. 1859, zn. van Cornelis van Bohemen (1781-1853) en Anna Korel (1776-1836), tr. 1e Zoetermeer 2 dec. 1831 Catharina van Rijn, geb. Monster 23 aug. 1807, † Zoetermeer 15 okt. 1834, dr. van Michiel en Maria van der Klugt; tr. 2e Zoetermeer 3 mei 1837 Maria Ammerlaan, ged. Zoeterwoude (rk) 21 juni 1798, tapster/kastelein (1837, 1861), † Zoetermeer 24 aug. 1887, dr. van Pieter en Caatje Adriaansdr. Rinco. Maria tr. 1e Zoeterwoude 6 mei 1825 Willem Reijntjes; tr. 3e Zegwaart 25 okt. 1861 Theodorus Theunissen.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Cornelis van Bohemen, geb. Zoetermeer 22 juli 1832, wonend te Zoetermeer, Zegwaart (1850-1873), Veur (1873-1881) en ’s Gravenhage (vanaf 1881), arbeider (1861, 1867), tapper/kastelein/herbergier (1882,1889), † ’s Gravenhage 13 jan. 1889, tr. 1e Zegwaart 30 aug. 1867 Christina van Kampen, geb. Zegwaart 1 nov. 1821, winkelierster (1865), herbergierster (1867), † ’s Gravenhage 29 maart 1882, dr. van Bernardus en Maria Kramer. Christina tr. 1e Zegwaart 15 maart 1844 Cornelis de Bruin, tr. 2e Zegwaart 10 nov. 1865 Albertus Wagman. Cornelis tr. 2e ’s Gravenhage 4 juni 1883 Maria Johanna van Zanten, geb. Maarsen 9 nov. 1857, † ’s Gravenhage? na 1907, dr. van Johannes en Johanna Lancee.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Anna Catharina van Bohemen, geb. Zoetermeer 11 mei 1838, † Zegwaart 17 sept. 1850.
 2. Catharina van Bohemen, geb. Zoetermeer 30 juni 1841, † ’s Gravenhage 6 april 1928, tr. Zegwaart 19 april 1861 Bernardus Kroon, geb. Stompwijk 20 juni 1837, koopman (1862), arbeider (1895), † ’s Gravenhage? na 1894, zn. van Adrianus en Elisabeth Stijn.

Index

Ammerlaan, Maria (1798-1887)
Ammerlaan, Pieter
Bohemen, Anna Catharina van (1838-1850)
Bohemen, Catharina van (1841-1928)
Bohemen, Cornelis van (1781-1853)
Bohemen, Cornelis van (18321889)
Bohemen, Jacob van (1806-1859)
Bruin, Cornelis de
Kampen, Bernardus
Kampen, Christina van (1821-1882)
Kramer, Maria
Klugt, Maria van der
Korel, Anna (1776-1836)
Kroon, Adrianus
Kroon, Bernardus (1837->1894)
Lancee, Johanna
Reijntjes, Willem
Rijn, Catharina van (1807-1834)
Rijn, Michiel van
Rinco, Caatje Adriaansdr.
Stijn, Elisabeth
Theunissen, Theodorus
Wagman, Albertus
Zanten, Maria Johanna (1857->1907)
Zanten, Johannes van

.

Cornelis Bartholomeus Bohemen (1804-1856)

vermeld in het stamboomgedeelte voor de periode 1650-1800 onder nummer IVk.6 bij de nakomelingen van Cornelis Dirksz. van Bohemen.

ged. ’s Gravenhage (rk) 24 aug. 1804, loteling 9e afdeling Infanterie in garnizoen te ’s Gravenhage (1828), schoenmaker (1829-1839, 1884), bidder (1844), kleermaker (1845),  † ’s Gravenhage 31 mei 1856, zn. van Engelbertus van Bohemen (ca. 1768-1814) en Maria Korsdr. Remmerwaal (1772-1840), tr. ’s Gravenhage 12 nov. 1828 Maria van Schendel, ged. ’s Gravenhage omstr. 1804, † ’s Gravenhage 19 juni 1856, dr. van Arend en Catharina van der Meer.

Uit dit huwelijk:

 1. Engelbertus Bohemen, geb. ’s Gravenhage 4 juli 1829, wonend te Bergh (1885), vanuit Nederlands Indië naar Amsterdam (1894), gepensioneerd (1894-1896), † Amsterdam 19 april 1896, tr. Berg (Gld) 1 mei 1884 Jozina van Thiel, geb. Berg (Gld) 8 nov. 1820, naaister (1884, 1885), † ’s Heerenberg 18 sept. 1885, dr. van Hendrik en Theodora Lankerman.
 2. Catharina Adriana Bohemen, geb. ’s Gravenhage 26 nov. 1830, † ’s Gravenhage 26 dec. 1830.
 3. Catharina Adriana Maria Bohemen, geb. ’s Gravenhage 3 sept. 1837, † ’s Gravenhage 3 juni 1838.
 4. NN Bohemen, levenloze dochter, geb. ’s Gravenhage 6 nov. 1839.
 5. Petronella Maria Bohemen, geb. ’s Gravenhage 27 mei 1844, † ’s Gravenhage 25 dec. 1859.

Index

Bohemen, Catharina Adriana (1830-1830)
Bohemen, Catharina Adriana Maria (1837-1838)
Bohemen, Cornelis Bartholomeus (1804-1856)
Bohemen, Engelbertus van (1768-1814)
Bohemen, Engelbertus (1829-1896)
Bohemen, NN (1839-1839)
Bohemen, Petronella Maria (1844-1859)
Lankerman, Theodora
Meer, Catharina van der
Remmerswaal, Maria Korsdr. (1772-1840)
Schendel, Arend
Schendel, Maria van (1804-1856)
Thiel, Hendrik
Thiel, Jozina van (1820-1885)

.

Willem Bohemen (1807-1894)

vermeld in het stamboomgedeelte voor de periode 1650-1800 onder nummer IVk.7 bij de nakomelingen van Cornelis Dirksz. van Bohemen.

ged. ’s Gravenhage (rk) 6 maart 1807, schoenmaker (1829,1834) polijster (1840), steenhouwer (1844, 1874), † ’s Gravenhage 22 (mnd. onb.) 1894, zn. van Engelbertus van Bohemen (ca. 1768-1814) en Maria Korsdr. Remmerwaal (1772-1840), tr. ’s Gravenhage 18 sept. 1844 Beatrix Bom, ged. ’s Gravenhage omstr. 1808, † ’s Gravenhage 31 jan. 1870, dr. van Florentius en Joanna van der Beek., wed. Willebrordus Petrus Beuger.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Apolonia Bohemen, geb. ’s Gravenhage 24 nov. 1845, † ’s Gravenhage 14 dec. 1927, tr. ’s Gravenhage 6 mei 1874 Johannes Cornelis Antonius de Graaf, geb. ’s Gravenhage 10 febr. 1849, metselaar (1874), † Drunen 21 mei 1939, zn. van Hugo en Wilhelmina Jacoba van Lieshout.

Index

Beek, Joanna van der
Beuger, Willebrordus Petrus
Bohemen, Engelbertus van (1768-1814)
Bohemen, Willem (1807-1894)
Bom, Beatrix (1808-1870)
Bom, Florentius
Remmerswaal, Maria Korsdr. (1772-1840)

.

Naar homepage

.