Naar homepage

.

Afstamming                                                 : Zie VIl.1 in periode 1430-1650
Titel van deze familietak                     : Leidse bakkerstak
Aantal generaties                                     : 1
Aantal beschreven nakomelingen  : 3 (excl. echtgenoten)
Religie                                                             : Rooms-Katholiek

.

Gezin van Gerrit Jacobsz. van Bohemen, ook wel Vercroft

I.  Gerrit Jacobsz. van Bohemen (ook wel Vercroft), geb. Voorburg omstr. 1655, bakker te Leiden aan de Zuidsingel (1680), begr. Leiden april 1686, zn. van Jacob Gerritsz.  Vercroft (ook wel Van Bohemen) en Maartgen Cornelisdr. van Theilingen, tr. Voorburg (gerecht) 13 april 1680 , Leiden (rk) 28 april) 1680 en Leiden (gerecht) 2 juni 1680 Aachge Isaaksdr. van Veen, geb. Voorburg, begr. Leiden?? na 1713. Zij hertr. Leiden (gerecht) 24 april 1688 Frederick Jansz van Yerbeek, geb. Arnhem, bakker.

Uit dit huwelijk:

  1. Jacobus Gerritsz. van Bohemen, ged. (rk) Leiden 25 jan. 1682, † Leiden 29 dec. 1708, begr. Leiden, 5 jan. 1709.
  2. Anna Gerritsdr. van Bohemen, ged. (rk) Leiden 6 sept. 1683.
  3. Gerarda Gerritsdr. van Bohemen, ged. (rk) Leiden 17 okt. 1686, begr. Leiden 12 juni 1762, tr. Leiden (gerecht) 3 nov. 1714 Engel (Angelus) Verburch, ged. (rk) Leiden, 18 nov. 1686, broodbakker  te Leiden op de Haven (1714), begr. Leiden? na 1713, zn. van Willem Verburch.

.

Index

Bohemen, Anna Gerritsdr van (1683-)  I,2

Bohemen, Gerarda Gerritsdr van (1686-1762)  I,3

Bohemen, Jacobus Gerritsz van (1682-1708)  I,1

Bohemen van (of Vercroft), Gerrit Jacobsz. (1655-1686)  I

Theilingen, Maartge Cornelisdr. van   I

Veen, Aachge Isaaksdr van   I

Verburch, Engel (Angelus) (1686- >1713)  I,3

Verburch, Wim   I,3

Vercroft (of Van Bohemen), Jacob Gerritsz (1615-1675)  I

Yerbeek, Frederick Jansz van  (x1688)  I

.

Naar homepage

.