Naar homepage

.

Afstamming                                                 : Zie VIk.1 in periode 1430-1650
Titel van deze familietak                     : Delftse bakkerstak
Aantal generaties                                     : 1
Aantal beschreven nakomelingen  : 3 (excl. echtgenoten)
Religie                                                             : Rooms-Katholiek

.

Gezin van Gerrit Cornelisz. van Bohemen, ook wel Vercroft

I. Gerrit Cornelisz. van Bohemen (ook wel Vercroft), geb. ca. 1647, broodbakker te Delft aan Geerweg, begr. Delft, Oude Kerk 25/28 sept. 1682, zn. van Cornelis Gerritsz. Vercroft (ook wel Van Bohemen) en Marijtgen Cornelisdr. Groenewegen, tr. (gerecht) Vrijenban 23 april 1673 Aechje Jansdr. Cocq,, dr. van Jan Gijsen en Lijsbeth Juffers. Zij hertr. (rk) Delft 23 juli 1683 Pancras Barends van Rhijn, bakker te Delft aan de Binnenwatersloot.

Uit dit huwelijk:

  1. Maria Gerrits van Bohemen, begr. Delft, Oude Kerk 25 okt. 1713, tr. (rk) Delft 14 okt. 1696 Christiaan (Corstiaan) van den Post, † ’s Gravenhage 5 febr. 1722, wed.  van Maria Wouters van der Wal. Hij hertr. 1719 Maria van Houttem.
  2. N.N. van Bohemen, begr. Delft 5 juni 1675.
  3. N.N., van Bohemen, begr. Delft 11 sept. 1680.

.

Index

Bohemen, Maria Gerrits van (-1713)  I,1

Bohemen, N.N. (-1675)  I,2

Bohemen, N.N. (-1680)  I,3

Bohemen (of Vercroft), Gerrit Cornelisz. (1647-1682)  I

Cocq, Aechje  Jansdr  (x1673)  I

Cocq, Jan Gijsen  I

Groenewegen, Marijtge Cornelisdr.   I

Houttem, Maria van  (x1719)   I,1

Juffers, Lijsbeth   I

Post, Christiaan (Corstiaan) van den (-1722)  I,1

Rhijn, Pancras Barends van  (x1683)  I

Vercroft (of Van Bohemen), Cornelis Gerritsz.   I

Wal, Maria Wouters van der  I,1

.

Naar homepage

.