Naar homepage

.

Afstamming                                                : Zie IVj.10 bij Cornelis Dirksz. van
.                                                                            Bohemen in periode 1650-1800
Titel van deze familietak                     : Amsterdamse werkliedentak
Aantal beschreven generaties         : 4
Aantal beschreven familieleden     : 18 (excl. echtgenoten)
Religie                                                            : Rooms-Katholiek

.

Karakteristiek

Jacob wordt geboren in 1817 te Bodegraven als zoon van de uit Stompwijk afkomstige werkman Henricus van Bohemen (1785-1847) en de Zwammerdamse Ariaantje Schijf (1783-1843).

Jacob trouwt in 1845 te Loosdrecht met Jannetje Lamme. In 1852 vestigt hij zich als (los)werkman in Amsterdam. Hij woont daarna enkele keren buiten Amsterdam, maar keert daar telkens terug. Op late leeftijd is hij actief als venter c.q. koopman.

De nakomelingen van Jacob blijven in Amsterdam wonen. Zij komen in sterk uiteenlopende beroepen terecht.

Op grond van het beroepenpatroon bij de eerste generaties worden Jacob en zijn nakomelingen betiteld als de Amsterdamse werkliedentak.

.

Gezin van Jacob van Bohemen

.

Jacob van Bohemen, geb. Bodegraven 10 aug. 1817, wonend te Amsterdam, werkman (1851, 1864). venter/koopman(1880, 1882), † Amsterdam 15 jan. 1882, zn. van Henricus van Bohemen (1785-1847) en Ariaantje Schijf (1783-1843), tr. Loosdrecht 27 dec. 1845 Jannetje Lamme, ged. Loosdrecht (geref) 29 okt. 1809, † Amsterdam? na 1884, dr. van Jan Hamrsz. en Willempje Claasdr. de Ronde.

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Bohemen, geb. Utrecht 4 maart 1846, † Amsterdam 11 maart 1848.
 2. Adriana van Bohemen, geb. Weesp 25 febr. 1850, † ’s Gravenhage 28 aug. 1905, tr. Martinus Karel Hendriks, † ’s Gravenhage vóór 28 aug. 1905. 
 3. Jan, volgt II.

.

Zoon van Jacob van Bohemen

.

II. Jan van Bohemen, geb. Amsterdam 2 sept. 1853, metselaar te Amsterdam, † Amsterdam 17 mei 1893, tr. Amsterdam 18 aug. 1880 Helena Maria Ernestia Kleman, geb. Amsterdam 21 febr. 1848, † Amsterdam 25 okt. 1935, dr. van Hermanus en Helena Cornelia Cramer.

Uit dit huwelijk:

 1. Helena Johanna Cornelia van Boheemen, geb. Amsterdam 24 juli 1877, dienstbode/werkster, † Amsterdam 13 sept. 1944.
 2. Johannes Jacobus Paulus, volgt IIIa.
 3. Hermanus, volgt IIIb.
 4. Jansje van Bohemen, geb. Amsterdam 1885, † Amsterdam 6 jan. 1886.
 5. Jacob van Boheemen, geb. Amsterdam 6 jan. 1887, timmerman, † Amsterdam 6 maart 1953, begr. Amsterdam, De Nieuwe Ooster, tr. Amsterdam 6 sept. 1928 Cornelia Helena van Velsen, geb. Amsterdam 22 jan. 1889, † Amsterdam 23 okt. 1937, dr. van Willem en Jannetje van Nassau.
 6. Martinus, volgt IIIc.
 7. Jansje van Boheemen, geb. Amsterdam 26 mei 1892. dienstbode, wonend te Amsterdam en vanaf 1959 te Hilversum, Huize Zonnestraal.,  † Hilversum 3 sept. 1959.

.

Kleinzonen van Jacob van Bohemen

.

IIIa. Johannes Jacobus Paulus van Boheemen, geb. Amsterdam 4 dec. 1880, tramconducteur te Amsterdam, † Amsterdam 28 nov. 1965, begr. Amsterdam, De Nieuwe Ooster, tr. Amsterdam 21 okt. 1908 Margaretha Hendrika van der Pol, geb. Amsterdam 14 maart 1887, † Amsterdam 22 nov. 1946, begr. Amsterdan, De Nieuwe Ooster, dr. van Hendrik en Gesina Elisabeth Hoogendonk.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan, volgt IVa.
 2. Gesina Elisabeth van Boheemen, geb. Amsterdam 11 juli 1911, kostuumnaaister, † Amsterdam 9 mei 1992, tr. Amsterdam 14 april 1938 Johannes Cornelis van Reijswoud, geb. Amsterdam 29 nov. 1913, † Purmerend 15 maart 1985.
 3. Hermanus, volgt IVb.

IIIb. Hermanus van Boheemen, geb. Amsterdam 6 jan. 1883, boekbinder, † Amsterdam 8 april 1955, tr. Amsterdam 21 juni 1911 Hendrika Juliana de Vries, geb. Harlingen 7 febr. 1885, begr. Amsterdam, Rustoord 24 dec. 1976, dr. van Bernardus en Feikje Faber.

Uit dit huwelijk:

 1. Helena Maria Christina van Boheemen, geb. Amsterdam 3 febr. 1912, tr. Amsterdam 24 sept. 1942 Gerrit Marinus Jongkind, geb. Amsterdam 31 juli 1914, werkman (1946 en later hoofdopzichter bij Publieke Werken Amsterdam (1964), † Brummen, 22 aug. 1983, zn. van Gerrit Marinus en Hendrika Willems.

IIIc. Martinus van Boheemen, geb. Amsterdam 2 okt. 1889, winkelier,  † Curacao 2 nov. 1970, tr. Amsterdam 16 jan. 1919 Lijsje Vennik, geb. Landsmeer 29 juni 1896, † Amsterdam 13 juli 1968, begr. Amsterdan, De Nieuwe Ooster, dr. van Simon en Dina Oud.

Uit dit huwelijk:

 1. Martinus van Boheemen, geb. Amsterdam 25 mei 1919, tr. Amsterdam 8 aug. 1945 C. Mastenbroek
 2. Jacob Jan van Boheemen, geb. Amsterdam 13 jan. 1931, † Amsterdam 15 nov. 1982, begr. Amsterdam, De Nieuwe Ooster.

.

Achterkleinzoon van Jacob van Bohemen

.

IVa.  Jan van Boheemen, geb. Amsterdam 1 jan. 1909, taxichauffeur, museumsuppoost, wonend te Amsterdam en Purmerend (vanaf 1970), tr. Amsterdam 23 april 1936 Hendrika Berdina Margaretha Brugman, geb. Amsterdam 1 maart 1910.

Uit dit huwelijk:

 1. Dochter, geb. Amsterdam 21 nov. 1938.

IVb.   Hermanus van Boheemen, geb. Amsterdam 21 juli 1913, boekhouder, † Amsterdam 23 jan. 1987,  tr. Amsterdam 27 juli 1939 Christina Brugman, geb. Amsterdam 16 dec. 1908.

Uit dit huwelijk:

 1. Dochter.

.

Index

Boheemen, Gesina Elisabeth van (1911-1992)  IIIa,2
Boheemen, Helena Johanna Cornelia van (1877-1944)  II,1
Boheemen, Helena Maria Christina van (1912-)  IIIb,1
Boheemen, Hermanus van (1883-1955)  IIIb
Boheemen, Hermanus van (1913-1987)  IV.b
Boheemen, Jacob van (1887-1953)  II,5
Boheemen, Jacob Jan van (1931-1982)  IIIc,2
Boheemen, Jan van (1909-)  IV
Boheemen, Jansje van (1892-)  II,7
Boheemen, Johannes Jacobus Paulus van (1880-1965)  IIIa
Boheemen, Martinus van (1889-1970)  IIIc
Boheemen, Martinus van (1919-)  IIIc,1
Bohemen, Adriana van (1850-1905)  I,2
Bohemen, Adrianus van (1846-1848)  I,1
Bohemen, Henricus van (1785-1847)  I
Bohemen, Jacob van (1817-1882)  I
Bohemen, Jan van (1853-1893)  II
Bohemen, Jansje van (1885-1886)  II,4
Brugman, Christina (1908-)  IVb
Brugman, Hendrika Berdina Margaretha (1910-)  IV
Cramer, Helena Cornelia  II
Faber, Feikje  IIIb
Hendriks, Martinus Karel (1850- <1906)  I,2
Hoogendonk, Gesina Elisabeth  IIIa
Jongkind, Gerrit Marinus  IIIb.1
Jongkind, Gerrit Marinus (1914-1983)  IIIb.1
Kleman, Helena Maria Ernestia (1848-1935)  II
Kleman, Hermanus  II
Lamme, Jan Harmsz.  I
Lamme, Jannetje (1809-1884)  I
Nassau, Jannetje van  II,5
Oud, Dina  IIIc
Pol, Hendrik van der  IIIa
Pol, Margaretha Hendrika van der (1887-1946)  IIIa
Reijswoud, Johannes Cornelis van (1913-1985)  IIIa,2
Ronde, Willempje Claasdr. de  I
Schijf, Ariaantje (1783-1843)  I
Velsen, Cornelia Helena van (1889-1937)  II,5
Velsen, Willem van  II,5
Vennik, Lijsje (1896-1968)  IIIc
Vennik, Simon  IIIc
Vries, Bernardus de   IIIb
Vries, Hendrika Juliana de (1885-1976)  IIIb
Willems, Hendrika  IIIb.1
.
Naar homepage

.