Naar homepage

.

Afstamming                                                 : Zie VIc.3 in periode 1430-1650
Titel van deze familietak                      : Loosduinse bouwmanstak I
Aantal generaties                                     : 3
Aantal beschreven familieleden     : 17  (excl. echtgenoten)
Religie                                                             : Protestant

.

Gezin van Jan Dirksz. van Bohemen (de Jonge)

.

I.  Jan Dirksz. van Bohemen, geb. ’s Gravenhage omstr. 1627, bouwman te Loosduinen, lidmaat Naaldwijk (1669), †  Loosduinen? na 23 juli 1710, zn. van Dirk Jansz. van Bohemen, tr. Loosduinen (geref.)  28 mei 1648 Machtelt Dirksdr. van Sollevelt, lidmaat Naaldwijk (1669), † Monster na 5 mei 1679, dr. van Dirk Cornelisz. vanSollevelt en Neeltje Simonsdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Jansz, volgt IIa.
 2. Geertruijt Jansdr. van Bohemen, ged. Loosduinen (geref) 21 mei 1657, begr. Rotterdam 25 jan. 1717, tr. 1e Terheide 2 juni 1680 Frans Maartensz. van den Bos(ch), geb. ’s Gravenzande, zn. van Maarten Jans en Burchje Jacobsdr. van der Post; tr. 2e Rotterdam 27 okt. 1711 Frans Raas de Vos, geb. Rotterdam, weduwn. van Sara Claas de Lange. Hij tr. 3e Rotterdam 23 aug. 1718 Pietertje Hendrix van der Fles.
 3. Maria Jansdr. van Bohemen, ged. Loosduinen (geref) 5 sept. 1660, begr. Loosduinen 27 maart 1739?
 4. Pieter Jansz., volgt IIb.
 5. Maartge Jansdr. Bohemen, wonend op den Hil (1690) en te ’s Gravenzande (1699), † na 1 jan. 1710, tr. 1e ’s Gravenzande 5 nov. 1690 Jacob Philips Groenewegen,, zn. van Philip Jacobsz. Groenewegen en Barbara Tijssens; tr. 2e ’s Gravenzande 21 febr. 1699 Jacob Claasz. van Aker, geb. Maasland.
 6. Jannetie Jansdr. van Bohemen, lidmaat Naaldwijk (1683), begr. Loosduinen 7 aug. 1738.

.

Zonen van Dirk Jansz. van Bohemen (de Jonge)

.

IIa. Dirk Jansz. van Bohemen, ged. Loosduinen (geref) 15 maart 1654, wonend te Naaldwijkerbroek (1677) en Zandambacht (1682, 1688), diaken (1688), schepen (1699-1700), † na 23 juli 1710, tr. 1e Naaldwijk (geref) 19 dec. 1677 Neeltje Dirksdr. Beukel, ; tr. 2e ’s Gravenzande (geref) ondertr. 30 okt. 1682 Maartgen Dirksdr. Baak, geb. Honselersdijk 1643, wed. van Hendrik Jacob de Jong; tr. 3e ’s Gravenzande (geref) ondertrouw 28 okt. 1690 Annetje Jacobsdr. van Wijk, wonend in Oranjepolder (1690).

Uit het tweede huwelijk:

 1. Hendrik Dirksz, volgt III.
 2. Jannetje Dirksdr. van  Bohemen, ged. ’s Gravenzande (geref) 31 maart 1687, wonend te Zandambacht (1708),  begr. ’s Gravenzande 1735, tr. ’s Gravenzande (geref) 16 dec. 1708 Jan Maartensz. van Santen, ged. Maasland (geref) 12 jan. 1676, begr. ’s Gravenzande 1735, zn. van Maarten van Santen.

Uit het derde huwelijk:

 1. Machtelt Dirksdr. van Bohemen, ged. ’s Gravenzande (geref)14 okt. 1691), wonend in Zandambacht (1710), begr. De Lier 11 okt. 1721, tr. ’s Gravenzande (geref) 9 nov. 1710 Jacob IJsbrantsz. Doorduin, ged. ’s Gravenzande (geref) 11 maart 1683, wonend in het Honderdland (1709),

IIb. Pieter Jansz. van Bohemen, ged. Loosduinen (geref)14 april 1664, begr. ’s Gravenhage 17 april 1730, tr. 1e Loosduinen (geref) 1 dec. 1697 Dirkje Fransdr. Voswijk, geb. Loosduinen; tr. 2e Loosduinen (geref) 20 april 1704 Meijnsie Philipsdr. van Leeuwen, ged. Loosduinen (geref) 13 sept 1665, dr. van Philip Jansz. van Leeuwen en Jannetje Jansdr. van Duijn.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Frans Pietersz. van Bohemen, ged. Loosduinen (geref) 17 mei 1699.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Machtelt Pietersdr. van Bohemen, ged. Loosduinen (geref) 3 april 1707, begr. Loosduinen 8 juni 1707.

.

Kleinzoon van Dirk Jansz. van Bohemen (de Jonge)

.

III. Hendrik Dirksz. van Bohemen, ged. ’s Gravenzande (geref) 12 nov. 1684, tr. ’s Gravenzande 30 nov. 1710 Aaltje Maartensdr. van Santen, geb. Maasland, begr. ’s Gravenzande 1728. Zij tr. 2e 30 april 1724 Lourens Cornelis van Geest.

Uit dit huwelijk:

 1. Maartje Hendriksdr. van Bohemen, ged. ’s Gravenzande (geref) 21 aug. 1711, tr. ’s Gravenzande 8 juli 1731 Johannes Munts, geb. Wateringen. Hij tr. 2e ’s Gravenzande (geref) 19 nov. 1747 Alida Willige (eerder Van de Beukel).
 2. Trijntje Hendriksdr. van Bohemen, ged. ’s Gravenzande (geref) 29 jan. 1713, begr. vóór 17 nov. 1715.
 3. Trijntje Hendriksdr. van Bohemen, ged. ’s Gravenzande (geref) 17 nov. 1715.
 4. Dirk Hendriksz. van van Bohemen, ged. ’s Gravenzande (geref) 6 nov. 1718.
 5. Annetje Hendriksdr. van van Bohemen, ged. ’s Gravenzande (geref) 17 aug. 1721.
 6. Dirkje Hendriksdr. van van Bohemen, ged. ’s Gravenzande (geref) 17 aug. 1721.

.

Index

.Aker, Claas van (x1699)  I,5

Baak, Maartgen Dirksdr (1643-)  IIa

Beukel, Neeltje Dirksdr (x1677)  IIa

Bohemen, Annetje Hendriksdr van (1721-III,5

Bohemen, Dirk Jansz van  I

Bohemen, Dirk Jansz van (1654- >1710)  IIa

Bohemen, Dirk Hendrikszn van (1718-)  III,4

Bohemen, Dirkje Henksdr van (1721-)  III,6

Bohemen, Frans Pietersz van (1699-)  IIb,1

Bohemen, Geertruijt Jans van (1657-1717)  I,2

Bohemen, Hendrik Dirksz van (1684-)  III

Bohemen, Jan Dirksz van (1627- >1710)  I

Bohemen, Jannetje Jansdr van (-1738)  I,6

Bohemen, Jannetje Dirksdr van (1687-1735)  IIa,2

Bohemen, Maartge Jansdr van (- >1710)  I,5

Bohemen, Maartje Hendriksdr van (1711-)  III,1

Bohemen, Machtelt Pietersdr van (1707-1707)  IIb,2

Bohemen, Machtelt Dirksdr van (1691-1721)  IIa,3

Bohemen, Maria Jansdr van (1660-1739)  I,3

Bohemen, Pieter Jansz van (1664-1720)  IIb

Bohemen, Trijntje Hendriksdr van(1713- <1716)  III,2

Bohemen, Trijntje Hendriksdr van (1715-III,3

Bos(ch), Frans Maartensz van den (x1680)  I,2

Bos(ch), Maarten Jans van den  I,2

Doorduin, Jacob IJsbrantsz (1683-)  IIa,3

Duijn, Jannetje Jansdr van    IIb

Fles, Pietertje Hendrix van der (x1718)   I,2

Geest, Lourens Cornelis van (x1724)  III

Groenewegen, Jacob Philipsz (x1690)  I,5

Groenwegen, Philip Jacobsz   I,5

Jong, Hendrik Jacob   IIa

Lange, Sara Claas de  I,2

Leeuwen, Meijnsie Philipsdr van (1665-)  IIb

Leeuwen, Philip Jansz van   IIb

Munts, Johannes (x1731)  III,1

Post, Burchje Jacobsdr van der  I,2

Santen, Aaltje Maartensdr van (-1728)  III

Santen, Jan Maartensz van (1676-1735)  IIa,2

Santen, Maarten van  IIa,2

Simonsdr, Neeltje   I

Sollevelt, Dirk Cornelisz van   I

Sollevelt, Machtelt Dirksdr van (- >1678)  I

Tijssens, Barbara   I,5

Vos, Frans Raas de (x1711)  I,2

Voswijk, Dirkje Fransdr (x1697)  IIb

Wijk, Annetje Jacobsdr van (x1690.)  IIa

Willige, Aldra (eerder van de Beukel) (x1747)    III.1

.

Naar homepage

.