Naar homepage

.

Afstamming                                                 : Zie VIi.2 in periode 1430-1650
Titel van deze familietak                     : Schipluidense tak
Aantal generaties                                     : 3
Aantal beschreven nakomelingen  : 25 (excl. echtgenoten)
Religie                                                             : Rooms-Katholiek

.

Gezin van Jan Maartensz. van Bohemen

I.  Jan Maartensz. van Bohemen, ged. Kwintsheul omstr. 1629, watermolenaar in ’t Wout, Woutharnasch en Groeneweg (1680), zn. van Maarten Gerritsz. van Bohemen (of Vercroft), tr. Berkel en Rodenrijs (gerecht) 28 okt. 1656 Neeltje Adriaans, dr. van Adriaan Huijgen en Ariaantje Cornelis.

Uit dit huwelijk:

 1. Aryen Jansz., volgt IIa.
 2. Pieter Jansz, volgt IIb.

.

Gezinnen van zonen van Jan Maartensz. van Bohemen

IIa. Ariën Jansz. van Bohemen, geb. Schipluiden omstr. 1660, zandschuitvoerder te Schipluiden (1680), † na 25 juni 1723, tr. Hof van Delft (gerecht) 24 okt. 1677 Marijtje Cornelis.

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaantje Ariënsz. van Bohemen, geb. Schipluiden, wonende te Schipluiden (1711),  † na 2 juli 1711, tr.  mogelijk Berent Berentze Witkam.
 2. Jacob Ariënsz., volgt IIIa.
 3. Margaretha (Grietje) Ariënsdr. van Bohemen, geb. Schipluiden, † na  7 jan. 1729, buitenechtelijk kind van Johannes N.N. , ged. Schipluiden 2 juli 1711.
 4. Cornelis Ariënsz, volgt IIIb.

IIb. Pieter Jansz. van Bohemen, geb. Schipluiden omstr. 1660, wonende te Schipluiden,  † vóór 12 mei 1686, tr. Jobje Cornelis, † vóór 12 mei 1686.

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaantje Pietersdr. van Bohemen, geb. Schipluiden omstr. 1686, tr. Schipluiden 17 nov. 1709 Jacob Leenders Langelaan.
 2. Jan Pietersz., volgt IIIc.
 3. Margaretha (Grietje) Pietersdr. van Bohemen, geb. Schipluiden omstr. 1686,  † De Lier? na 1737, tr. 1e Jan Leendertsz. Langelaan, tr. 2e Schipluiden 6 nov. 1712 Dirk Willems de Veld,, †  Schipluiden na 3 sept. 1725, wedn van Annetje Leendertsdr. Romeijn.

.

Gezinnen van kleinzonen van Jan Maartensz. van Bohemen

IIIa. Jacob Ariënsz. van Bohemen, geb. Schipluiden omstr. 1690, † na 7 jan. 1729, tr. Schipluiden 10 mei 1711 Maria Pieterse van Opmeer.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Jacobsdr. van Bohemen, ged. Schipluiden 6 dec. 1711.
 2. Catharina Jacobsdr. van Bohemen, ged. Schipluiden 23 jan. 1713, † verm. voor 14 maart 1718
 3. Sebastiana Jacobsdr. van Bohemen, ged. Schipluiden 26 dec. 1713, begr. Nieuwe Kerk, Delft 16 maart 1768, tr. 1e Schipluiden 12 febr. 1747 Thomas Pieters Kock, ged. Schipluiden?? omstr. 1710, begr. ald. 1746, zn. van … en …. Onbekend; tr. 2e Schipluiden 15 dec. 1753 Frans van Boxtel, ged. Schipluiden?? omstr. 1710, begr. ald. na 1752, zn. van …. en …. Onbekend.
 4. Petrus Jacobsz. van Bohemen, ged. Schipluiden 26 juni 1715.
 5. Johannes Jacobsz. van Bohemen, ged. Schipluiden 25 sept. 1716.
 6. Catharina Jacobsdr van Bohemen, ged. Schipluiden 14 maart 1718, † na juni 1754, tr. Schipluiden 9 juni 1743 Pieter de Haan, † na juni 1755 .
 7. Anna Jacobsdr. van Bohemen, ged. Schipluiden 19 nov. 1719,  † verm. voor 22 maart 1723.
 8. Anna Jacobsdr. van Bohemen, ged. Schipluiden 22 maart 1723.

IIIb. Cornelis Ariënsz. van Bohemen, geb. Schipluiden omstr. 1690, tr. Schipluiden 19 febr. 1719 Elisabeth Pieterse van Opmeer.

Uit het huwelijk:

 1. Maria Cornelisdr. van Bohemen, ged. Schipluiden 18 juni 1720.
 2. Catharina Cornelisdr. van Bohemen, ged. Schipluiden 7 maart 1722.
 3. Johannes Cornelisdr. van Bohemen, ged. Schipluiden 25 juni 1723, † verm. voor 13 juli 1726.
 4. Petrus Cornelisz. van Bohemen, ged. Schipluiden 25 juni 1724, † verm voor 9 jan. 1728.
 5. Johannes Cornelisz. van Bohemen, ged. Schipluiden 13 juli 1726.
 6. Pieter Cornelisz. van Boheemen, ged. Schipluiden 9 jan. 1728, arbeider te ’s Gravenhage, begr. ’s Gravenhage, Noorder Kerkhof 23 dec. 1788, tr. ’s Gravenhage (geref.) 2 mei 1756 Albertina Kissenberg, geb. ’s Gravenhage omstr. 1737, groenteverkoopster (1770), begr. ’s Gravenhage 6 dec. 1788.
 7. Adriana Cornelisdr. van Bohemen, ged. Schipluiden 7 jan. 1729.

IIIc. Jan Pietersz. van Bohemen, geb. Schipluiden omstr. 1685, bouwman te ’s Gravenhage, begr. ’s Gravenhage 1 febr. 1735, ondertr.  ’s Gravenhage (gerecht) 3 jan.) 1712 Marijtie Jacobsdr. van de Wilt, wed. van Pieter Claasz. van der Burgh.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Jansz van Boheemen, geb. ’s Gravenhage omstr. 1713, begr. ’s Gravenhage 11 dec. 1758.

.

Index

Adriaans, Neeltje (x1656)  I

Arckesteijn, Maria Corneliss (x1685)   IIb,3

Boheemen, Pieter Cornelisse van (1728-1788)  IIIb,6

Boheemen, Pieter Jansz van (1713-1758)  IIIc,1

Bohemen, Adriana van (1729-)  IIIb,7

Bohemen, Anna van (1719-1720)  IIIa,7

Bohemen, Anna van (1723-)  IIIa,8

Bohemen, Aryen Jans (van) (1660-1722)  IIa

Bohemen, Bastiaantje Pieters van (1680-1708)  IIb,1

Bohemen, Bastiaentje Ariense van (1690-1710)  IIa,1

Bohemen, Catharina van (1713-1735)  IIIa,2

Bohemen, Catharina van (1722-)  IIIb,2

Bohemen, Catharina Jacobs van (1718-1754)  IIIa,6

Bohemen, Cornelis Ariens van (1695-1728)  IIIb

Bohemen, Grietje Pieterse van (1690-1737)  IIb,3

Bohemen, Jacob Ariens van (1690-1728)  IIIa

Bohemen, Jan Maertens van (1629-1650)  I

Bohemen, Jan Pieter van (1680-1735)  IIIc

Bohemen, Johannes van (1716-)  IIIa,5

Bohemen, Johannes van (1723-1724)  IIIb,3

Bohemen, Johannes van (1726-)  IIIb,5

Bohemen, Margaretha Ariens van (1690-1728)  IIa,3

Bohemen, Maria van (1711-)  IIIa,1

Bohemen, Maria van (1720-)  IIIb,1

Bohemen, Petrus van (1715-)  IIIa,4

Bohemen, Petrus van (1724-1725)  IIIb,4

Bohemen, Pieter Jansz (van) (1660-1687)  IIb

Bohemen, Sebastiana van (1713-1768)  IIIa,3

Bohemen van (of Vercroft), Maerten Gerritsz. (1590-1654)  I

Boxtel, …. van (1690-1710)  IIIa,3

Boxtel, Frans van (1710-1752)  IIIa,3

Burgh, Pieter Claasje van der (1680-1712)  IIIc

Cornelis, Ariaantje (x1677)  I

Cornelis, Jobje (x1686)   IIb

Haan, …. de (1690-1718)  IIIa,6

Haan, Pieter de (1718-1742)  IIIa,6

Huijgen, Adriaan (1600-)  I

Jong, Cornelis de (1620-1650)  IIa

Ketelaar, Cornelis (1670-1695)  IIIb

Ketelaar, Jobjen Cornelis (1650-1687)  IIb

Ketelaar, Margaretha Cornelisse (1695-1719)  IIIb

Ketelaar, Marijtje Cornelis (1650-1702)  IIa

Kissenberg, ….. (1705-1730)  IIIb,6

Kissenberg, Albertina (1718-1788)  IIIb,6

Kock, … (1690-1710)  IIIa,3

Kock, Thomas Pieters (1710-1746)  IIIa,3

Langelaan, Jacob Leenders (1680-1708)  IIb,1

Langelaan, Leendert (1650-1680)  IIb,1

Onbekend, … (1650-1670)  IIIc

Onbekend, … (1660-1690)  IIb,3

Onbekend, …. (1665-1690)  IIIa; IIIb

Onbekend, …. (1670-1695)  IIIb

Onbekend, …. (1690-1710)  IIIa,3

Onbekend, …. (1690-1710)  IIIa,3

Onbekend, …. (1690-1718)  IIIa,6

Onbekend, ….. (1620-1650)  IIa

Onbekend, ….. (1650-1680)  IIb,1

Onbekend, ….. (1660-1690)  IIa,1

Onbekend, ….. (1705-1730)  IIIb,6

Onbekend, Johannes (1690-1710)  IIa,3

Opmeer, Elisabeth Pieterse van (1695-1728)  IIIb

Opmeer, Maria Pieterse van (1690-1722)  IIIa

Opmeer, Pieter van (1665-1690)  IIIa; IIIb

Veld, Dirk Willems de (van) (1690-1719)  IIb,3

Velde, Willem van (1660-1690)  IIb,3

Wilt, Jacob van de (1650-1670)  IIIc

Wilt, Marijtie Jacobs van de (1680-1711)  IIIc

Witkam, Berent (1660-1690)  IIa,1

Witkam, Berent Berentze (1690-1710)  IIa,1

.

Naar homepage

.