Naar homepage

.

Afstamming                                                : Zie Vb.1 bij Cornelis Jansz. van
.                                                                             Bohemen in periode 1650-1800
Titel van deze familietak                     : Dordtse zakkendragerstak
Aantal beschreven generaties         : 4
Aantal beschreven familieleden     : 85 (excl. echtgenoten)
Religie                                                            : Protestant

.

Karakteristiek

.

Standbeeld De Zakkendrager te Schiedam (Archief Schiedam).

Johannes wordt in 1809 geboren te ’s Gravenhage als zoon van de Haagse Leonardus Johannes van Boheemen (1787-1813) en zijn Delftse echtgenote Dorothea Helena Duivenbroek (1779-1858). Vader Leonardus is eerst fruitverkoper, maar wordt in 1812 op vrijwillige basis militair in het leger van Napoleon. Een jaar later overlijdt hij in Duitsland aan koorts. Johannes is dan 4 jaar oud.

Johannes is in Dordrecht werkzaam als zakkendrager, ook wel mazelaar genoemd. Hij woont daar onder andere op het Papeterslaantje en het Geldelozenpad.
Een zoon en een kleinzoon van Johannes worden ook zakkendrager. Vandaar dat Johannes met zijn nakomelingen wordt betiteld als de Dordtse zakkendragerstak.
Het merendeel van deze familietak woont in Dordrecht. Na 1900 trekt een deel naar Rotterdam en ’s Gravenhage.

In de loop van de tijd krijgen de ambachtelijke beroepen de overhand. Daarbij gaat het om beroepen als huisschilder, sigarenmaker, kleermaker, blikslager en steenhouwer. Een van de achterkleinzonen (nr. IVg) belandt in het onderwijs en wordt Directeur Onderwijs in Suriname. Voor zijn verdiensten wordt hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Een achterachterkleinzoon (nr. IVc.2) wordt ook Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij wordt tevens benoemd tot Ereburger van de stad Dordrecht. Hij is onder meer werkzaam als wethouder van Dordrecht.

Bij kleinzoon Johannes Barinus (1855-1919) wordt de familienaam niet als Van Boheemen gespeld, maar als Van Bohemen. Ook bij zijn nakomelingen is dit het geval. Daarnaast komen nog enkele minder relevante onregelmatigheden voor.

Op merkelijk is, dat door de rechtbank in de periode 1860-1950 zeven echtscheidingen worden uitgesproken.

.

Gezin van Johannes Barendse van Boheemen

.

I. Johannes Barendse van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 4 april 1809, zakkendrager/mazelaar te Dordrecht, † Dordrecht 4 febr. 1879, zn. van Leonardus Johannes en Dorothea Helena Duivenbroek, tr. ’s Gravenhage 18 febr. 1829 Wilhelmina van Es, ged. Dordrecht 22 okt. 1800, † Dordrecht 12 nov. 1872, dr. van Cornelis en Linkie Schootel.

Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Johannes, volgt IIa.
 2. Linkje van Bohemen, geb. Dordrecht 28 april 1832, † Dordrecht 4 mei 1832.
 3. Cornelis, volgt IIb.
 4. Theodora Helena Wilhelmina van Boheemen, geb. Dordrecht 3 sept. 1835, † Dordrecht 31 okt. 1909, tr. Dordrecht 30 nov. 1859 David Mookhoek, geb. Wieldrecht 16 nov. 1833, arbeider te Dordrecht, † Dordrecht 15 okt. 1903, zn. van Cornelis en Elisabeth Davidsdochter den Hartog.
 5. Linkie van Bohemen, geb. Dordrecht 4 maart 1839, † Dordrecht 14 okt. 1918, tr. Dordrecht 20 febr. 1867 Andreas van Welsum, geb. Dordrecht 8 juni 1843, sjouwer/arbeider te Dordrecht, † Dordrecht 7 mei 1892, zn. van Gijsbert en Johanna Maria Bossij.
 6. Johannes Barenus van Boheemen, geb. Dordrecht 21 juni 1841, zakkendrager/arbeider te Dordrecht, † Dordrecht 7 febr. 1903, tr. Dordrecht 3 dec. 1873 Jenneke Antonia van Eijgens, geb. Dordrecht 27 nov. 1835, † Dordrecht 20 okt. 1899, dr. van Cornelis en Jenneke Antonia Sebus (Sebes).

.

Gezinnen, gesticht door zonen van Johannnes Barendse van Boheemen

.

IIa. Leonardus Johannes van Bohemen, geb. Dordrecht 9 dec. 1829, korenschopper/arbeider en zeeman te Dordrecht, † Hellevoetsluis 13 juni 1872, tr. 1e Dordrecht 6 maart 1850 (echtsch. ingeschr. Dordrecht 16 juni 1866) Maria Elizabeth Ponte, geb. Dordrecht 27 febr. 1828, † Dordrecht 29 sept. 1895, dr. van Jacobus en Adriana van der Pluim; zij hertr. Herbert Jan Schoolenberg; tr. 2e Dordrecht 5 sept. 1866 Johanna Tielekind, geb. Dordrecht 13 april 1818, † Dordrecht 5 maart 1885, dr. van Arie en Francina van Raamt, wed. van Lubertus Spoor, Pieter Nicolaas Nodelijk en Johannes Brouwer.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Johannes Barenus, volgt IIIa.
 2. Jacobus, volgt IIIb.
 3. Adrianus van Bohemen, geb. Dordrecht 27 febr. 1854, arbeider te Dordrecht, † Geertruidenberg 18 jan. 1928, tr. Dordrecht 7 juni 1876 (echtsch. ingeschr. Dordrecht 18 dec. 1888) Ariaantje Bakker, geb. Hardinxveld 9 dec. 1849, † Oegstgeest 7 maart 1911, dr. van Willem en Barbara der Braard.
 4. Albertus van Bohemen, geb. Dordrecht 27 maart 1858, † Dordrecht 25 jan. 1863.
 5. Elizabeth van Bohemen, geb. Dordrecht 8 maart 1863, † Dordrecht 17 juni 1865.

IIb. Cornelis van Boheemen, geb. Dordrecht 14 juli 1833, arbeider, winkelknecht en later vishandelaar te Dordrecht, † Dordrecht 5 mei 1914, tr. Dordrecht 30 mei 1855 Hendrika de Jong, geb. Dordrecht 6 nov. 1835, † Dordrecht 14 juni 1896, dr. van Catharina de Jong.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Barinus, volgt IIIc.
 2. Catharina van Boheemen, geb. Dordrecht 26 mei 1858, † Dordrecht 2 maart 1859.
 3. Wilhelmina van Boheemen, geb. Dordrecht 18 maart 1860, † Rotterdam 23 nov. 1921, tr. Dordrecht 28 april 1880 Willem Hardam, geb. Papendrecht 11 mei 1858, arbeider, visverkoper en zetkastelein te Dordrecht, † Rotterdam 13 jan. 1943, zn. van Leendert en Pietertje Molendijk.
 4. Cornelis van Boheemen, geb. Dordrecht 30 dec. 1862, † Dordrecht 5 maart 1863.
 5. Carel van Boheemen, geb. Dordrecht 12 dec. 1863, † Dordrecht 15 april 1865.
 6. Arie van Boheemen, geb. Dordrecht 9 okt. 1866, † Dordrecht 25 mei 1867.
 7. Cornelis, volgt IIId.
 8. Hendrika Catrina van Boheemen, geb. Dordrecht 2 juli 1871, † ’s Gravenhage 23 febr. 1953, tr. Dordrecht 19 nov. 1890 (echtsch. ingeschr. Amsterdam 16 okt. 1903) Gerrit Louis Weekhout, geb. Dordrecht 21 mei 1870, steenhouwer te Dordrecht, † Rotterdam 15 febr.1942, zn. van Johannes en Elisabeth Maria van den Heuvel, hertr. Elisabeth Goudswaardt, tr. 2e ’s Gravenhage 6 juli 1910 (ontbonden door echtscheiding 26 nov. 1937) Hendrikus Marinus Reijke, geb. ’s Gravenhage 5 april 1880, steenhouwer te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage 21 maart 1957, zn. van Hermanus Gerardus en Christina Zonneville/Zonnevijlle, hertr. Hendrika Roekel.

.

Gezinnen, gesticht door kleinzonen van Johannes Barendse van Boheemen

.

IIIa. Johannes Barenus van Boheemen, geb. Dordrecht 26 mei 1850, scheepstimmerman  te Dordrecht, † Dordrecht 25 april 1941, tr. Dordrecht 8 april 1874 Maartje Overweel, geb. Dubbeldam 11 nov. 1842, † Dordrecht 4 okt. 1919, dr. van Maarten en Neeltje Lagerwaard.

Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus Johannes, volgt IVa.
 2. Maarten van Boheemen, geb. Dordrecht 13 maart 1877, † Dordrecht 19 jan. 1879.
 3. Johannes Barenus van Boheemen, geb. Dordrecht 10 sept. 1878, † Dordrecht 9 jan. 1879.
 4. Maarten Jacobus, volgt IVb.
 5. Johannes Barenus van Boheemen, geb. Dordrecht 4 sept. 1881, † Dordrecht 25 nov. 1881.
 6. Neeltje van Boheemen, geb. Dordrecht 7 febr. 1884, † Dordrecht 10 aug. 1966, begr. Dordrecht, Alg. Begraafplaats 13 aug. 1966, tr. Dordrecht 9 juni 1910 Guseppe Genesio van Dalen, geb. Middelburg 5 febr. 1884, barbier te Dordrecht, † Dordrecht 4 okt. 1952, zn. van Anthonie en Martha Johanna Biondina.
 7. Johannes Barenus van Bohemen, geb. Dordrecht 25 nov. 1885, † Dordrecht 12 jan. 1886.

IIIb. Jacobus van Boheemen, geb. Dordrecht 14 juni 1852, zakkendrager/loswerkman te Dordrecht, † Dordrecht 26 okt. 1889, tr. Dordrecht 3 okt. 1878 Maria Cornelia Lemmens, geb. Utrecht 1 juni 1839, † Dordrecht 31 juli 1890, dr. van Hozeas en Wilhelmina van Egmond.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth van Boheemen, geb. Dordrecht 21 jan. 1882, † Amsterdam 27 mei 1958, tr. Dordrecht 22 april 1909 Nicolaas Johannes Smits, geb. Dordrecht 8 nov. 1884, kleermaker te Dordrecht en Amsterdam, † Amsterdam 28 nov. 1950, zn. van Adrianus en Adriana Johanna Duisters.
 2. Willem Jacobs van Boheemen, geb. Dordrecht 31 mei 1885, † Dordrecht 26 juni 1885.

IIIc. Johannes Barinus van Bohemen, geb. Dordrecht 1 dec. 1855, verver/huisschilder te Dordrecht, † Dordrecht 17 dec. 1919, tr. Dordrecht 17 mei 1876 Olidia Schudi, geb. Dordrecht 15 jan. 1853, † ’s Gravenhage 16 nov. 1944, dr. van Roedolf en Geertruida de Roo.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrika van Bohemen, geb. Dordrecht 19 aug. 1876, † ’s Gravenhage 1 april 1943, tr. Dordrecht 3 mei 1917 Willem Frederik van Nisius, geb. ’s Gravenhage 4 juni 1870,  schrijver bij Departement van Oorlog, † ’s Gravenhage 6 sept. 1935, zn. van Johannes en Johanna Christina van ’t Hoff, wedr. van Maria Elisabeth Koopman.
 2. Geertruida van Bohemen, geb. Dordrecht 5 sept. 1877, † ’s Gravenhage 9 okt. 1955, begr. ’s Gravenhage, Nieuw Eikenduinen, tr. Dordrecht 7 aug. 1902 Gerardus Jacobus Notenboom, geb. Hoge en Lage Zwaluwe 5 febr. 1878, broodbakker te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage 26 april 1956, zn. van Arij en Neeltje Kleijn.
 3. Catrina van Bohemen, geb. Dordrecht 18 jan. 1879, † Dordrecht 3 april 1880.
 4. Roedolph, volgt IVc.
 5. Wilhelmina van Bohemen, geb. Dordrecht 26 maart 1882, † Dordrecht 2 juni 1883.
 6. Pieternella van Bohemen, geb. Dordrecht 13 okt. 1883, † Dordrecht 27 juli 1885.
 7. Cornelis, volgt IVd.
 8. Odilia Pieternella van Bohemen, geb. Dordrecht 13 mei 1886, † Dordrecht 2 april 1888.
 9. Johannes Barinus van Bohemen, geb. Dordrecht 6 okt. 1887, † Dordrecht 6 dec. 1888.
 10. Arie van Bohemen, geb. Dordrecht 27 nov. 1888, † Dordrecht 2 dec. 1888.
 11. Odilia van Bohemen, geb. Dordrecht 13 juni 1890, † Dordrecht 23 dec. 1890.
 12. Odilia van Bohemen, geb. Dordrecht 28 febr. 1892, † Deventer 9 sept. 1942, tr. 1e Dordrecht 5 dec. 1918 (echtsch. ingeschr. Dordrecht 9 febr. 1920) Hendrik Weijland, geb. Barneveld 3 mei 1894, kleermaker te Amsterdam en Barneveld?, † Barneveld 20 febr. 1976, zn. van Nicolaas Gijsbertus en Johanna Berendina Kolenbrander; hertr. Johanna Fehling; tr. 2e Dordrecht 10 febr. 1921 Jasper Latté, geb. Ellecom 21 febr. 1890, tuinman te Dordrecht en Enschede?, † Apeldoorn 27 nov. 1948, zn. van Jasper en Gardina van Hussel.
 13. Johanna Wilhelmina van Bohemen, geb. Dordrecht 30 sept. 1893, † Dordrecht 1 juli 1894.
 14. Johannes Barinus van Bohemen, geb. Dordrecht 8 april 1895, † Dordrecht 3 juli 1895.

IIId. Cornelis van Boheemen, geb. Dordrecht 31 jan. 1869, sigarenmaker te Dordrecht en ’s Gravenhage, ’s Gravenhage 4 dec. 1951, tr. 1e Dordrecht 11 febr. 1891 Maaike Smits, geb. Dordrecht 29 april 1869, † Dordrecht 2 jan. 1894, dr. van Willem en Neeltje Eijkelenboom; tr. 2e ’s Gravenhage 10 juni 1896 Jantien Muis, geb. Groningen 26 jan. 1869, † ’s Gravenhage 9 nov. 1956, dr. van Evert en Ida Steenbergen.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Cornelis, volgt IVe.
 2. NN van Boheemen, levenloze dochter, geb. Dordrecht 2 jan. 1894.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Evert, volgt IVf.
 2. Hendrik, volgt IVg.
 3. Ida van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 4 juli 1901, † Krugersdorp (Z-Afrika) 24 juni 1973, tr. ’s Gravenhage 2 juli 1924 Leendert Ratelband, geb. ’s Gravenhage 24 aug. 1899,  metaalbewerker, † Krugersdorp (Z-Afrika) omstr. mei 1980, zn. van Frederik en Arendje Noordam.
 4. Johannes Barinus, volgt IVh.
 5. Everdina van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 11 juni 1905, † ’s Gravenhage 18 juni 1905.
 6. Ellegina van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 22 maart 1907, † ’s Gravenhage 5 nov. 1988, begr. ’s Gravenhage, Kerkhoflaan 9 nov. 1988, tr. ’s Gravenhage 17 aug. 1927 Bernardus Gerardus Marie te Lintelo, geb. ’s Gravenhage 16 aug. 1904, brievenbesteller te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage 20 juni 1989, zn. van Hendrik Elize Pieter en Maria Celestine Hendrika Kuijf.
 7. Ede van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 13 nov. 1909, beroep?, † ’s Gravenhage 4 okt. 1995, tr. Voorburg 17 aug. 1936 (door echtsch. ontbonden ’s Gravenhage 18 nov. 1947) Marrigje Hendrika Huis, geb. Hillegom 28 maart 1912, † ’s Gravenhage 4 okt. 1995, dr. van Pieter en Jacoba van Heusden, zij later samenwonend met Leuntje Antonia van Haak.

.

Gezinnen, gesticht door achterkleinzonen van Johannes Barendse van Boheemen

.

IVa.Lambertus Johannes van Boheemen, geb. Dordrecht 8 mei 1874, blikslager bij de Maatschappij tot vervaardiging van gasmeters te Dordrecht, eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in brons vanwege 40-jarig dienstverband, † Dordrecht 22 febr. 1966, begr. Dordrecht, Alg. Begraafplaats 26 febr. 1966, tr. Dordrecht 24 sept. 1896 Klazina Wilhelmina ten Oever, geb. Dordrecht 5 jan. 1876, † Dordrecht 2 maart 1944, dr. van Albertus Theodorus en Johanna Dingena Crans.

Uit dit huwelijk:

 1. Maartje van Boheemen, geb. Dordrecht 23 jan. 1897, Dordrecht na 1965?, tr. Dordrecht 15 sept. 1921 Gerrit Los, geb. Dordrecht 4 nov. 1893, machinist te Dordrecht, † Dordrecht 6 sept. 195, zn. van Willem Los en Elisabeth Kuijser.
 2. Albertus Theodorus van Boheemen, geb. Dordrecht 28 maart 1898, blikslager bij de Maatschappij tot vervaardiging van gasmeters te Dordrecht en later blikslager te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage na 1939?, tr. Dordrecht 4 aug. 1932 Magdalena Rombout, geb. Dordrecht 23 dec. 1901, † ’s Gravenhage na 1939?, dr. van Johannes en Magdalena Ponsen, tr. 2e ’s Gravenhage? G.C. ten Wolde, geb. ’s Gravenhage?,  † ’s Gravenhage?, dr. van ? 
 3. Johanna Barendina van Boheemen, geb. Dordrecht 1 april 1899, † Dordrecht 12 aug. 1899.
 4. Johannes Barenus van Boheemen, geb. Dordrecht 12 mei 1900, † Dordrecht 29 juli 1900.
 5. Johannes Barenus van Boheemen, geb. Dordrecht 11 febr. 1903,  stoker te Dordrecht, † Dordrecht 4 juni 1950, tr. Gorinchem 13 febr. 1926 (door echtsch. ontbonden Dordrecht 23 nov. 1949) Bartha Elisabeth Snoek, geb. Gorinchem 28 april 1904, † Gorinchem 27 juli 1999, begr. Gorinchem, Robbeweg 30 juli 1999, dr. van Gijsbertus Hendrikus en Antje Overweel.
 6. Johanna Dingena van Boheemen, geb. Dordrecht 15 april 1905, † Dordrecht 28 okt. 1968, begr. Dordrecht , Essenhof 1 nov. 1968, tr. Dordrecht  24 okt. 1935 Johannes Silfhout, geb. Wageningen 1 sept. 1903, groentekoopman te Dordrecht, † Dordrecht na 1967?, zn. van Andreas en Aaltje Hijnekamp.
 7. Neeltje van Boheemen, geb. Dordrecht 12 jan. 1908, † ’s Gravenhage 13 mei 1987, gecremeerd ’s Gravenhage, Ockenburgh 18 mei 1987, tr. Dordrecht 1 okt. 1939 Johannes Kes, geb. Dordrecht 20 jan. 1904, accountant te ’s Gravenhage,  † Wassenaar 30 okt. 1959, zn. van Pieter Hendrik en Elisabeth Goorhuis.
 8. Pieter van Boheemen, geb. Dordrecht 15 juli 1911, slagersbediende te Dordrecht en later ?, † Australië na 1965?, tr. 1e Dordrecht 22 aug. 1935 Cornelia van Ooststroom, geb. Dordrecht 3 dec. 1912 (ontbonden door echtscheiding 12 jan. 1943), † Grave 4 april 2007, dr. van Cornelis en Johanna Jacoba Kroon; tr. 2e Leiden 19 jan. 1944 Wilhelmina Johanna van Iterson, geb. ’s Gravenhage 22 jan. 1915?, † Australië na 1965?, dr. van Willem Marinus en Johanna Maria Ouwerkerk, tr. eerder Dirk Sijbrand Jan Veen. 
 9. Cornelia Clazina van Boheemen, geb. Dordrecht 5 juni 1915, † Leeuwarden 31 dec. 2009, begr. Leeuwarden, Noorderbegraafplaats 6 jan. 2010, tr. Dordrecht 8 sept. 1937 Teunis Wegman, geb. Dordrecht 21 dec. 1912, beroep?, † Leeuwarden 21 dec. 1987, begr. Leeuwarden, Noorderbegraafplaats 24 dec. 1987, zn. van Jacob en Cornelia Johanna Oerlemans.

IVb. Maarten Jacobus van Boheemen, geb. Dordrecht 12 april 1880, smid/constructiewerker te Dordrecht, † Dordrecht 2 febr. 1949, tr. Dordrecht 24 maart 1904 Hendrika Johanna van der Vlies, geb. Hardinxveld 15 aug. 1879, † Dordrecht 1971?, dr. van Johannes en Adriana Dubbeldam.

Uit dit huwelijk:

 1. Maartje van Boheemen, geb. Dordrecht 8 febr. 1905, † Dordrecht 5 nov. 1993, begr. Dordrecht, Essenhof 9 nov. 1993, tr. Dordrecht ca. 1935 Dirk Tas, geb. Molenaarsgraaf 20 nov. 1896, orgel- en pianostemmete Dordrecht† Dordrecht 29 aug. 1968, begr. Dordrecht, Essenhof 2 sept. 1968, zn. van Pieter Nicolaas en Kniertje van den Enden.
 2. Adriana van Boheemen, geb. Dordrecht 21 nov. 1906, † Dordrecht 2 sept. 1988, begr. Dordrecht, Essenhof 7 sept. 1988, tr. Dordrecht 13 juli 1932 Teunis Slagboom, geb. Dubbeldam 16 juni 1902, handelsvertegenwoordiger te Dordrecht, † Dordrecht 2 sept. 1972, zn. van Govert en Maria Scharloo.
 3. Johannes Barenus van Boheemen, geb. Dordrecht 18 dec. 1909, timmerman te Dordrecht, † Dordrecht 8 aug. 1981, tr. Dordrecht 9 april 1936 Maria de Vogel, geb. Dordrecht 9 mei 1910, † Dordrecht 30 nov. 1991, begr. Dordrecht, Essenhof 4 dec. 1991, dr. van Embrecht en Petronella Smits.
 4. Johanna van Boheemen, geb. Dordrecht 26 jan. 1912, † Sliedrecht 14 nov. 2000, begr. Papendrecht, Alg. Begraafplaats, tr. 28 nov. 1945 Hubertus Johannes van Zelm, geb. locatie? 10 okt. 1913, beroep?, † Papendrecht 24 april 1998, begr. Papendrecht, Alg. Begraafplaats 29 april 1998, zn. van ? en Jacoba Johanna Moleman

IVc. Roedolph van Bohemen, geb. Dordrecht 28 febr. 1880, huisschilder incl winkel te Dordrecht, † Dordrecht 16 maart 1961, begr. Dordrecht, Essenhof, tr. 1e Dordrecht 11 juni 1903 Wilhelmina Bastiana Rietveld, geb. Dordrecht 30 nov. 1878, † Dordrecht 2 mei 1940, begr. Dordrecht, Essenhof 6 mei 1940, dr. van Lauwrens en Henderina van der Stigchel; tr. 2e ’s Gravenhage na 1945?  Wilhelmina Nisius, geb.‘ s Gravenhage 9 okt. 1903† ’s Gravenhage na 1962?, dr. van Johannes en Johanna Christina van ’t Hoff, tr. 2e ’s Gravenhage 7 nov. 1962 Leendert Immerzeel, geb. Haarlemmermeer 2-1-1896, agent van politie, † Den Haag 26 jan. 1966, weduwn. Leintje Jacomina van Oost

Uit het eerste huwelijk:

 1. Odilia van Bohemen, geb. Dordrecht 7 april 1904, † Dordrecht 16 juli 1916.
 2. Lauwrens van Bohemen, geb. Dordrecht 29 sept. 1905, boekhouder/procuratiehouder te Dordrecht,  wethouder Openbare Werken en Volkshuisvesting (1962-1972) en wethouder Financiën en Sociale Zaken (1972-1974) te Dordrecht, diaken van Gereformeerde Kerk, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, Ereburger van stad Dordrecht,† Dordrecht 25 sept. 1988, begr. Dordrecht, Essenhof, tr. Dordrecht 29 juni 1932 Trijntje van Leen, geb. Dordrecht 25 maart 1909, † Dordrecht 23 mei 1997, begr. Dordrecht, Essenhof 28 mei 1997, dr. van Pieter en Cornelia Johanna Straasheijm.
 3. Hendrina van Bohemen, geb. Dordrecht 15 maart 1907, † Dordrecht 29 juli 1985, tr. Dordrecht 18 juni 1931 Marinus Aartjan Blankestijn, geb. Winterswijk 7 maart 1904, chauffeur te Dordrecht, magazijnbediende bij Schlede-Fokker in Dordrecht, † Dordrecht 1 dec. 1986, zn. van Hendrikus en Grietje Geertruida Jacoba Smittenberg.
 4. Johannes Barinus van Bohemen, geb. Dordrecht 23 aug. 1908, reclametekenaar te Dordrecht,  winkelier in verf in ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage na 1967?, tr. Dordrecht omstr. 1935 Korstina Luijten, geb. Dordrecht 3 sept. 1909, † ’s Gravenhage 31 okt. 1968, dr. van Dirk en Adriana Nagtegaal, tr. 2e Annie
 5. Wilhelmina Bastiana van Bohemen, geb. Dordrecht 8 febr. 1910 ,  filiaalhoudster bakkerij Hus, † ’s Gravemhage 5 juni 1988
 6. Hendrika van Bohemen, geb. Dordrecht 16 maart 1912, † Johannesburg na 1973?, tr. Melville (Zuid-Afrika) Reformed Church 20 mei 1936 Hendrik Leonard van Eck, geb. ca. 1911, timmerman,  † Johannesburg J.G. Strydom Hospital 27 mei 1974, begr,  Johannesburg 29 mei 1974.
 7. Pieternella Magdalena van Bohemen, geb. Dordrecht 24 april 1914, † Dordrecht 10 dec. 1914.
 8. Roedolph van Bohemen, geb. Dordrecht 2 jan. 1916, expeditieknecht te Dordrecht, winkelier in schoenen te Veenendaal en inspecteur bij Sociaal Fonds Bouwnijverheid, † Rhenen 3 mei 2007, begr. Rhenen, Larikshof, tr. locatie? datum? Maaike de Haan, geb. locatie? 6 mei 1918, † Rhenen 29 mei 2002, begr. Rhenen, Larikshof 3 juni 2002, dr. van ?

IVd. Cornelis van Bohemen, geb. Dordrecht 7 febr. 1885, kleermaker te Rotterdam, † Rotterdam 17 juli 1964, begr. Rotterdam, Oud-Kralingen, tr. 1e Rotterdam 1 april 1914 Magdalena Bode, geb. Rotterdam 29 aug. 1880, † Rotterdam 22 juni 1915, dr. van Johannes Frederik en Maria Anna Völbell; tr. 2e Rotterdam 21 nov. 1917 Cornelia Voorrips, geb. Rotterdam 14 april 1884, † Rotterdam 25 okt. 1918, dr. van Frederik en Martina Stolk; tr. 3e Dordrecht 11 sept. 1919 Adriana Wilhelmina Rietveld, geb. Rotterdam 25 mei 1886, † Dordrecht na 1964?, dr. van Laurens en Alida van der Hoek.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Johannes Barinus van Bohemen, geb. Rotterdam 22 juni 1915, beroep?, † Rotterdam 20 jan. 2004, begr. Rotterdam, Oud-Kralingen 24 jan. 2004, tr. Rotterdam omstr. 1940? Jaantje Romijn, geb. Rotterdam omstr. 1914?, † Rotterdam 18 mei 1982, begr. Rotterdam. Oud-Kralingen 22 mei 1982.

IVe. Cornelis van Boheemen, geb. Dordrecht 17 aug. 1891, sigarenmaker te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage 16 dec. 1979, crematie ’s Gravenhage, Nieuw-Eykenduynen 20 dec. 1979, tr. ’s Gravenhage 5 aug. 1914 Johanna Lucia Maria van der Vet, geb. ’s Gravenhage 4 mei 1888, † ’s Gravenhage na 1939?, dr. van Wijnand Wouter en Maria Gerritsen.

Uit dit huwelijk:

 1. Jantien van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 23 juni 1915, † ’s Gravenhage na 1936?, tr.?
 2. Maria van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 12 aug. 1916, † Leiden 13 jan. 2000, tr. ’s Gravenhage 9 febr. 1938 Joseph Huisman, geb. Appingedam 19 febr. 1913, slager en later postbode te ’s Gravenhage, † Auschwitz 31 jan. 1944, zn. van Hartog Naftali en Frouwke Kroon.
 3. Lucia Cornelia van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 15 nov. 1917, † ’s Gravenhage na 1939? ,tr. ?
 4. Cornelis van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 4 nov. 1919, † Borne? 26 jan. 2001, gecrem. Enschede, Usselo 1 febr. 2001, tr. H. Roelofs.
 5. NN van Boheemen, levenloze zoon, geb. ’s Gravenhage 13 juni 1922.

IVf. Evert van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 11 maart 1897, steenhouwer te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage na 1939?, tr. ’s Gravenhage?? 31 jan. 1923 Sophia Hendrika van Dongen, geb. ’s Gravenhage 5 dec. 1898, † ’s Gravenhage na 1939?, dr. van Adolphus en Francina Evers.

Uit dit huwelijk:

 1. Evert van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 7 nov. 1930, † ’s Gravenhage 5 febr. 1931.
 2. Dochter

IVg. Hendrik van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 5 febr. 1899, schoolhoofd te Batavia (1938), onderwijzer en schoolhoofd  te ’s Gravenhage en Directeur Onderwijs in Suriname, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, † ’s Gravenhage 1 febr. 1978, gecrem., tr. 1e ’s Gravenhage 19 juli 1922 Pietje Jorwerda, geb. Geertruidenberg 9 maart 1898, † ’s Gravenhage 6 mei 1962, gecrem. Velsen 9 mei 1962, dr. van Gerrit en Jantje Keulen; tr. 2e . Locatie? Datum? S.F. Engelenburg, geb. ?, † ?, weduwe van Stellberg, dr. van?

Uit dit huwelijk:

 1. Gerard van Boheemen, geb. Ambon (Indonesië) 23 febr. 1926, radioloog, † Laren 12 okt. 1997, crematie Bilthoven, Den en Rust 17 okt. 1997, tr. ’s Gravenhage omstr. 1950? Willy Johanna Braat, geb. Utrecht 17 maart 1926, † Noordwijk? 9 mei 2007, dr. van ? en Johanna Elisabeth van Oosten.
 2. Dochter

IVh. Johannes Barinus van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 16 nov. 1902, boekhouder te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage na 1939?, tr. ’s Gravenhage 26 mei 1926 Johanna Daamen, geb. ’s Gravenhage 23 febr. 1905, † ’s Gravenhage na 1939?, dr. van Antonius Josephus en Apolonia Maria Kokken.

Uit dit huwelijk:

 1. Zoon
 2. Zoon

Index

Arbacht, Willem Bastiaan (1911-1991)  IVa,8
Bakker, Ariaantje (1849-1911)  IIa,3
Bakker, Willem  IIa,3
Biondina, Martha Johanna  IIIa,6
Blankestijn, Hendrikus  IVc,3
Blankestijn, Marinus Aartjan (1904-1986)  IVc,3
Bode, Johannes Frederik  IVd
Bode, Magdalena (1880-1915)  IVd
Boheemen, Adriana van (1906-1988)  IVb,2
Boheemen, Albertus Theodorus van (1898-1939)  IVa,2
Boheemen, Arie van (1866-1867)  IIb,6
Boheemen, Carel van (1863-1865)  IIb,5
Boheemen, Catharina van (1858-1859)  IIb,2
Boheemen, Cornelia Clazina van (1915-2009)  IVa,9
Boheemen, Cornelis van (1833-1914)  IIb
Boheemen, Cornelis van (1862-1863)  IIb,4
Boheemen, Cornelis van (1869-1951)  IIId
Boheemen, Cornelis van (1891-1979)  IVe
Boheemen, Cornelis van (1919-2001)  IVe,4
Boheemen, Ede van (1909-1995)  IIId,9
Boheemen, Ellegina van (1907-1988)  IIId,8
Boheemen, Everdina van (1905-1905)  IIId,7
Boheemen, Evert van (1897-1939)  IVf
Boheemen, Evert van (1930-1931)  IVf,1
Boheemen, Gerard van (1926-1997)  IVg,1
Boheemen, Hendrik van (1899-1978)  IVg
Boheemen, Hendrika Catrina van (1871-1953)  IIb,8
Boheemen, Ida van (1901-1973)  IIId,5
Boheemen, Jacobus van (1852-1889)  IIIb
Boheemen, Jantien van (1915-1936)  IVe,1
Boheemen, Johanna van (1912-2000)  IVb,4
Boheemen, Johanna Barendina van (1899-1899)  IVa,3
Boheemen, Johanna Dingena van (1905-1968)  IVa,6
Boheemen, Johannes Barendse van (1809-1879)  I
Boheemen, Johannes Barenus van (1841-1903)  I,6
Boheemen, Johannes Barenus van (1850-1941)  IIIa
Boheemen, Johannes Barenus van (1878-1879)  IIIa,3
Boheemen, Johannes Barenus van (1881-1881)  IIIa,5
Boheemen, Johannes Barenus van (1900-1900)  IVa,4
Boheemen, Johannes Barenus van (1903-1950)  IVa,5
Boheemen, Johannes Barenus van (1909-1981)  IVb,3
Boheemen, Johannes Barinus van (1902-1939)  IVh
Boheemen, Lambertus Johannes van (1874-1966)  IVa
Boheemen, Leonardus Johannes van (1787-1813)  I
Boheemen, Lucia Cornelia van (1917-1939)  IVe,3
Boheemen, Maarten van (1877-1879)  IIIa,2
Boheemen, Maarten Jacobus van (1880-1949)  IVb
Boheemen, Maartje van (1897-1965)  IVa,1
Boheemen, Maartje van (1905-1993)  IVb,1
Boheemen, Maria van (1916-2000)  IVe,2
Boheemen, Maria Elisabeth van (1882-1958)  IIIb,1
Boheemen, Neeltje van (1884-1966)  IIIa,6
Boheemen, Neeltje van (1908-1987)  IVa,7
Boheemen, NN van (1894)  IIId,2
Boheemen, NN van (1922)  IVe,5
Boheemen, Pieter van (1911-1965)  IVa,8
Boheemen, Theodora Helena Wilhelmina van (1835-1909)  I,4
Boheemen, Wilhelmina van (1860-1921)  IIb,3
Boheemen, Willem Jacobs van (1885-1885)  IIIb,2
Bohemen, Adrianus van (1854-1928)  IIa,3
Bohemen, Albertus van (1858-1863)  IIa,4
Bohemen, Arie van (1888-1888)  IIIc,10
Bohemen, Catrina van (1879-1880)  IIIc,3
Bohemen, Cornelis van (1885-1964)  IVd
Bohemen, Elizabeth van (1863-1865)  IIa,5
Bohemen, Geertruida van (1877-1955)  IIIc,2
Bohemen, Hendrika van (1876-1943)  IIIc,1
Bohemen, Hendrika van (1912-)  IVc,6
Bohemen, Hendrina van (1907-1985)  IVc,3
Bohemen, Johanna Wilhelmina van (1893-1894)  IIIc,13
Bohemen, Johannes Barenus van (1885-1886)  IIIa,7
Bohemen, Johannes Barinus van (1855-1919)  IIIc
Bohemen, Johannes Barinus van (1887-1888)  IIIc,9
Bohemen, Johannes Barinus van (1895-1895)  IIIc,14
Bohemen, Johannes Barinus van (1908-1967)  IVc,4
Bohemen, Johannes Barinus van (1915-2004)  IVd,1
Bohemen, Laurens van (1905-1988)  IVc,2
Bohemen, Leonardus Johannes van (1829-1872)  IIa
Bohemen, Linkie van (1839-1918)  I,5
Bohemen, Linkje van (1832-1832)  I,2
Bohemen, Odilia van (1890-1890)  IIIc,11
Bohemen, Odilia van (1892-1942)  IIIc,12
Bohemen, Odilia van (1904-1916)  IVc,1
Bohemen, Odilia Pieternella van (1886-1888)  IIIc,8
Bohemen, Pieternella van (1883-1885)  IIIc,6
Bohemen, Pieternella Magdalena van (1914-1914)  IVc,7
Bohemen, Roedolph van (1880-1961)  IVc
Bohemen, Roedolph van (1916-2007)  IVc,8
Bohemen, Wilhelmina van (1882-1883)  IIIc,5
Bohemen, Wilhelmina Bastiana van (1910-)  IVc,5
Bossij, Johanna Maria  I,5
Braard, Barbara der  IIa,3
Braat, Willy Johanna (1926-2007)  IVg,1
Brouwer, Johannes  IIa
Crans, Johanna Dingena  IVa
Daamen, Antonius Josephus  IVh
Daamen, Johanna (1905-1939)  IVh
Dalen, Anthonie van  IIIa,6
Dalen, Guseppe Genesio van (1884-1952)  IIIa,6
Dongen, Adolphus van  IVf
Dongen, Sophia Hendrika van (1898-1939)  IVf
Dubbeldam, Adriana  IVb
Duisters, Adriana Johanna  IIIb,1
Duivenbroek, Dorothea Helena (1779-1858)  I
Eck, Hendrik Leonard (1911-1974)   IVbc
Egmond, Wilhelmina van  IIIb
Eijgens, Cornelis van  I,6
Eijgens, Jenneke Antonia van (1835-1899)  I,6
Eijkelenboom, Neeltje  IIId
Enden, Kniertje van den   IVb,1
Engelenburg, S.F.    IVg
Es, Cornelis van  I
Es, Wilhelmina van (1800-1872)  I
Evers, Francina  IVf
Fehling, Johanna  IIIc,12
Gerritsen, Maria   IVe
Goorhuis, Elisabeth  IVa,7
Goudswaardt, Elisabeth  IIb,8
Haak, Leuntje Antonia van IIId.9
Haan, Maaike de (1918-2002)  IVc,8
Hardam, Leendert  IIb,3
Hardam, Willem (1858-1943)  IIb,3
Hartog, Elisabeth Davidsdochter den  I,4
Heusden, Jacoba van   IIId,9
Heuvel, Elisabeth Maria van den  IIb,8
Hijnekmp, Aaltje   IVa,6
Hoek, Alida van der  IVd
Hoff, Johanna Christina van ’t  IIIc,1; IVc
Huis, Marrigje Hendrika (1912-1995)  IIId,9
Huis, Pieter  IIId,9
Huisman, Hartog Naftali  IVe,2
Huisman, Joseph (1913-1944)  IVe,2
Hussel, Gardina van  IIIc,12
Iterson, Wilhelmina Johanna van (1915-1943)  IVa,8
Iterson, Willem Marinus van  IVa,8
Jong, Catharina de  IIb
Jong, Hendrika de (1835-1896)  IIb
Jorwerda, Gerrit  IVg
Jorwerda, Pietje (1898-1962)  IVg
Kes, Johannes (1904-1959)  IVa,7
Kes, Pieter Hendrik  IVa,7
Keulen, Jantje  IVg
Kleijn, Neeltje  IIIc,2
Kokken, Apolonia Maria  IVh
Kolenbrander, Johanna Berendina  IIIc,12
Koopman, Maria Elisabeth  IIIc,1
Kroon, Frouwke  IVe,2
Kroon, Johanna Jacoba  IVa,8
Kuijf, Maria Celestine Hendrika  IIId,8
Kuijser, Elisabeth  IVa,1
Lagerwaard, Neeltje  IIIa
Latté, Jasper  IIIc,12
Latté, Jasper (1890-1948)  IIIc,12
Leen, Pieter van  IVc,2
Leen, Trijntje van (1909-1997)  IVc,2
Lemmens, Hozeas   IIIb
Lemmens, Maria Cornelia (1839-1890)  IIIb
Lintelo, Bernardus Gerardus Marie te (1904-1989)  IIId,8
Lintelo, Hendrik Elize Pieter te  IIId,8
Los, Gerrit (1893-1954)  IVa,1
Los, Willem   IVa,1
Luijten, Dirk  IVc,4
Luijten, Korstina (1909-1968)  IVc,4
Moleman, Jacoba Johanna  IVb,4
Molendijk, Pietertje  IIb,3
Mookhoek, Cornelis  I,4
Mookhoek, David (1833-1903)  I,4
Muis, Evert  IIId
Muis, Jantien (1869-1956)  IIId
Nagtegaal, Adriana  IVc,4
Nisius, Johannes van  IIIc,1; IVc
Nisius, Wilhelmina van (1875-1960)  IVc
Nisius, Willem Frederik van (1870-1935)  IIIc,1
Nodelijk, Pieter Nicolaas  IIa
Noordam, Arendje  IIId,5
Notenboom, Arij  IIIc,2
Notenboom, Gerardus Jacobus (1878-1956)  IIIc,2
Oerlemans, Cornelia Johanna  IVa,9
Oever, Albertus Theodorus ten  IVa
Oever, Klazina Wilhelmina ten (1876-1944)  IVa
Oosten, Johanna Elisabeth van   IVg,1
Ooststroom, Cornelia van (1912-2007)  IVa,8
Ooststroom, Cornelis van  IVa,8
Ouwerkerk, Johanna Maria  IVa,8
Overweel, Antje  IVa,5
Overweel, Maarten  IIIa
Overweel, Maartje  IIIa
Pluim, Adriana van der  IIa
Ponsen, Magdalena  IVa,2
Ponte, Jacobus  IIa
Ponte, Maria Elizabeth (1828-1895)  IIa
Raamt, Francina van  IIa
Ratelband, Frederik  IIId,5
Ratelband, Leendert (1899-1980)  IIId,5
Reijke, Hendrikus Marinus (1880-1957)  IIb,8
Reijke, Hermanus Gerardus   IIb,8
Rietveld, Adriana Wilhelmina (1886-1963)  IVd
Rietveld, Laurens  IVd
Rietveld, Lauwrens  IVc
Rietveld, Wilhelmina Bastiana (1878-1940)  IVc
Roekel, Hendrika   IIb,8
Roelofs, H.  IVe.4
Rombout, Johannes  IVa,2
Rombout, Magdalena (1901-1939)  IVa,2
Romijn, Jaantje (1914-1982)  IVd,1
Roo, Geertruida de  IIIc
Scharloo, Maria   IVb,2
Schoolenberg, Herbert Jan  IIa
Schootel, Linkie  I
Schudi, Olidia (1853-1944)  IIIc
Schudi, Roedolf  IIIc
Sebus (Sebes), Jenneke Antonia  I,6
Silfhout, Andreas  IVa,6
Silfhout, Johannes (1903-1967)  IVa,6
Slagboom, Govert  IVb,2
Slagboom, Teunis (1902-1972)  IVb,2
Smits, Adrianus  IIIb,1
Smits, Maaike (1869-1894)  IIId
Smits, Nicolaas Johannes (1884-1950)  IIIb,1
Smits, Petronella  IVb,3
Smits, Willem  IIId
Smittenberg, Grietje Geertruida Jacoba  IVc,3
Snoek, Bartha Elisabeth (1904-1999)  IVa,5
Snoek, Gijsbertus Hendrikus   IVa,5
Spoor, Lubertus   IIa
Steenbergen, Ida   IIId
Stigchel, Henderina van der  IVc
Stolk, Martina  IVd
Straasheijm, Cornelia Johanna  IVc,2
Tas, Dirk (1896-1968)  IVb,1
Tas, Pieter Nicolaas  IVb,1
Tielekin, Arie  IIa
Tielekind, Johanna (1818-1885)  IIa
Veen, Dirk Sijbrand Jan   IVa,8
Vet, Johanna Lucia Maria van der (1888-1939)  IVe
Vet, Wijnand Wouter van der  IVe
Vlies, Hendrika Johanna van der (1879-1971)  IVb
Vlies, Johannes van der  IVb
Vogel, Embrecht de  IVb,3
Vogel, Maria de (1910-1991)  IVb,3
Völbell, Maria Anna  IVd
Voorrips, Cornelia (1884-1918)  IVd
Voorrips, Frederik  IVd
Weekhout, Gerrit Louis (1870-1945)  IIb,8
Weekhout, Johannes  IIb,8
Wegman, Jacob  IVa,9
Wegman, Teunis (1912-1987)  IVa,9
Weijland, Hendrik (1894-1976)  IIIc,12
Weijland, Nicolaas Gijsbertus  IIIc,12
Welsum, Andreas van (1843-1892)  I,5
Welsum, Gijsbert van  I,5
Wolde, G.C. ten   IVa,2
Zelm, Hubertus Johannes van (1913-1998)  IVb,4
Zonneville/Zonnevijlle, Christina  IIb,8
.
Naar homepage

.