Naar homepage

.

Introductie

De navolgende kwartierstaat heeft als startpunt: de kinderen van webmaster Peter van Boheemen (Voorburg, 1950) en zijn vrouw Lenie van den Berg (Valkenburg a/d Rijn, 1953).  Zij hebben in de kwartierstaat het rangnummer 1. Daarna volgen hun vader en moeder met de rangnummers 2 en 3. Aansluitend  staan hun grootouders vermeld, waarbij de grootouders van vaderszijde de rangnummers 4 en 5 hebben en die van moederszijde de rangnummers 6 en 7. Bij elke daaraan voorafgaande generatie vindt weer een verdubbeling van de rangnummers plaats.

Schematische kwartierstaat met rangnummers.

De opgestelde kwartierstaat wordt hieronder zowel in een schema als in een tekstbestand gepresenteerd. In het tekstbestand is ook een Index op Persoonsnamen opgenomen. Deze bevindt zich onderaan in het tekstbestand.

De kwartierstaat is beperkt tot de voorouders die na 1800 zijn geboren (generaties I t/m VI). De vroegere generaties volgen later.

De naam kwartierstaat is afgeleid van de gewoonte om in de vier kwartieren van een wapenschild de wapens van de grootouders op te nemen.

Kwartierstaat als schema

Klik hier voor op kwartierstaat als schema

Kwartierstaat als tekstbestand

Generatie I (proband)
1. Kinderen van Peter van Boheemen en Lenie van den Berg
Generatie II (ouders)
2. ir. Petrus Johannes Maria van Boheemen, (Lid in Orde van Oranje-Nassau, Gouden Speld van Nederlandse Genealogische Vereniging), geb. Voorburg 2 febr. 1950, ged. (rk) Sint-Martinus te Voorburg, landbouw- en waterhuishoudkundige, tr. Valkenburg a/d Rijn (kerkelijk Johannes de Doperkerk te Katwijk a/d Rijn) 23 febr. 1978
3. mr. Leonarda Bernadina van den Berg, (Lid in Orde van Oranje-Nassau), geb. Valkenburg (ZH) 28 sept. 1953, ged. (rk) H. Joannes de Doper te Katijk a/d Rijn, juriste.
Generatie III (grootouders)
4. Petrus Johannes van Boheemen, geb. Stompwijk 30 sept. 1916, veehandelaar, † Voorburg 2 maart 1976,  begr. Voorburg, Sint-Martinuskerk 5 maart 1976, tr. Voorburg 30 dec. 1948 (kerkelijk St. Martinuskerk te Voorburg 15 febr. 1949)
5. Helena Jozephina van Paridon, geb. Voorburg 18 maart 1917, † Voorburg 18 mei 2001, begr. Voorburg, Oosterbegraafplaats 22 mei 2001.
.
6. Theodorus Van den Berg, geb. Oegstgeest 29 maart 1923, marktkoopman in bloembollen en perkplanten, † Teylingen 15 jan. 2011, crematie Leiden, Rhijnhof, tr. Alkemade (kerkelijk Roelofarendsveen) 5 febr. 1947
7. Cornelia Johanna Maria Bakker, geb. Alkemade 3 jan. 1918, †  Katwik aan Zee, 28 nov. 2018, crematie Leiden, Rhijnhof 4 dec. 2018.
Generatie IV (overgrootouders)
8. Pieter van Boheemen, geb. Stompwijk 12 mei 1877, veehouder, † Leidschendam 28 april 1952, begr. Stompwijk, H. Laurentius 1 mei 1952, tr. Alkemade 23 sept. 1915
9. Maria Catharnia Kraan, geb. Alkemade 9 okt. 1890, † Leiden 25 aug. 1955, begr. Stompwijk, H. Laurentiuskerk 29 aug. 1955.
 .
10. Cornelis Adrianus van Paridon, geb. Katwijk a/d Rijn 8 febr. 1882, veehouder en bloembollenkweker, † Voorburg 23 aug. 1957,  begr. Voorburg, Sint-Martinuskerk 27 aug. 1957, tr. Voorburg 30 juni 1909
11. Johanna Cornelia van Rhijn, geb. Voorburg 14 april 1884, † Voorburg 19 okt. 1966, begr. Voorburg, Sint-Martinuskerk 21 okt. 1966.
 .
12. Theodorus van den Berg, geb. Oegstgeest 11 mei 1883, wagenmakersknecht , † Oegstgeest 13 aug. 1960, tr. Oegstgeest 23 aug. 1907
13. Maria van der Fluit, geb. Sassenheim 6 sept. 1887, † Oegstgeest 24 april 1947.
 .
14. Leonardus Bakker, geb. Alkemade 2 okt. 1881, elektriciën, † Alkemade 6 maart 1970, tr. Alkemade 8 nov. 1911
15. Maria Jacoba Stipdonk, geb. Alkemade 9 nov. 1890, † Alkemade 21 mei 1972.
Generatie V (betovergrootouders)
16. Pieter van Boheemen, geb. Stompwijk 7 mei 1841, bouwman, † Stompwijk 1 mei 1911, tr. Stompwijk 10 juli 1868
17. Maria Olsthoorn, geb. Stompwijk 1 juli 1839, † Stompwijk 7 mei 1919.
 .
18. Petrus Kraan, geb. Koudekerk 31 jan. 1856, watermolenaar, † Alkemade 2 mei 1911, tr. Koudekerk 7 febr. 1878
19. Cornelia Schrama, geb. Hoogmade 5 juni 1855, † Alkemade 16 nov. 1932.
 .
20. Adriaan van Paridon, geb. Katwijk a/d Rijn 31 maart 1854, landbouwer, † Katwijk 14 febr. 1929, tr. 2e Voorschoten 6 nov. 1885 Willemina van der Valk, geb. Voorschoten 14 mei 1861, † Katwijk 27 april 1937, dr. van Nicolaas van der Valk en Maria Klazina Wassenaar; tr. 1e Katwijk 17 nov. 1879
21. Helena van der Kleij, geb. Oegstgeest 26 juni 1856, † Katwijk 22 mei 1884.
 .
22. Petrus Cornelis van Rhijn, geb. Voorburg 8 jan. 1855, landbouwer, † Voorburg 10 febr. 1914, tr. Voorburg 20 april 1883
23. Apolonia Schravemade, geb. ’s Gravenhage 5 mei 1842, † Voorburg 14 mei 1931, tr. 1e ’s Gravenhage 29 april 1868 Nicolaas van der Kleij, geb. ’s Gravenhage 28 juli 1841, bouwman, † Voorburg 28 jan. 1882, zn. van Johannes van der Kleij en Cornelia van der Kroft.
 .
24. Hendrik van den Berg, geb. Oegstgeest en Poelgeest 26 juni 1846, arbeider, † Oegstgeest 25 dec. 1926, tr. 2e Warmond 13 juli 1888 Joanna Harteveld, geb. Warmond 7 aug. 1843, † Oegstgeest 3 nov. 1911, dr. van Leendert Harteveld en Maria van den Berg en wed. van Maarten van der Meij; tr. 1e Oegstgeest 15 mei 1874.
25. Maria van Roon, geb. Oegstgeest en Poelgeest 30 jan. 1849, † Oegstgeest 15 mei 1885.
 .
26. Adrianus van der Fluit, geb. Zoeterwoude 12 maart 1857, watermolenaar, † Oegstgeest 13 sept. 1924, tr. Lisse 28 mei 1885
27. Geertruida Weijers, geb. Lisse 10 maart 1864, † Oegstgeest 3 juni 1938.
 .
28. Hendrik Bakker, geb. Alkemade 20 nov. 1841, tuinder, † Alkemade 30 dec. 1915, tr. 1e Alkemade 2 febr. 1865 Cornelia van der Meer, geb. Alkemade 5 juli 1840, † Alkemade 5 okt. 1876, dr. van Johannes van der Meer en Joanna Koek; tr. 2e Alkemade 29 mei 1878
29. Johanna van Rijzen, geb. Alkemade 26 nov. 1849, † Alkemade 9 jan. 1900.
 .
30. Willebrordus Stipdonk, geb. Nieuwveen 3 okt. 1852, smid, † Zeist 31 aug. 1921, tr. Leimuiden 21 april 1882
31. Bernardina Wilhelmina Hogenboom, geb. Leimuiden 22 nov. 1861, † Utrecht 5 juni 1944.
Generatie VI (oudouders)
32. Petrus Paulus van Boheemen, ged. Voorburg 12 juli 1810, bouwman, † Stompwijk 30 dec. 1891, tr. 2e Stompwijk 29 okt. 1847 Johanna ’s Gravemade, geb. ’t Woudt 16 juni 1815, † Stompwijk 21 dec. 1880, dr. van Theodorus Schravemade en Adriana Schenkeveld; tr. 1e Veur 29 april 1836
33. Petronella Luijnenburg, ged. Voorschoten 26 dec. 1807, † Stompwijk 8 mei 1846.
 .
34. Johannis Olsthoorn, geb. Naaldwijk 17 dec. 1816, bouwman, † Stompwijk 28 maart 1880, tr. Wateringen 27 jan. 1838
35. Maria Duijnisveld, geb. Wateringen 15 okt. 1815, † Stompwijk 21 nov. 1890.
 .
36. Bartholomeus Kraan, geb. Koudekerk 23 febr. 1825, watermolenaar, † Koudekerk 21 febr. 1897, tr. 1e Oudshoorn 1 nov. 1850 Pieternella van der Pouw, geb. Oudshoorn 12 maart 1821, † Koudekerk 11 okt. 1852, dr. van Nicolaas van der Pouw en Johanna de Vos; tr. 2e Hazerswoude 25 aug. 1854
37. Jacoba van der Holst, geb. Alphen en Rietveld 20 aug. 1825, † Koudekerk 8 april 1904.
 .
38. Gerrit Schrama, geb. Warmond 26 febr. 1814, arbeider, † Woubrugge 31 okt. 1866, tr. Hoogmade 6 mei 1852.
39. Gijsberta Cornelia van der Meij, geb. Noordwijkerhout 8 maart 1822, † Leiden 2 jan. 1882, tr. 1e vóór 1845 Antonie van Rooijen, ged. Woerden 27 mei 1808.
 .
40. Cornelis van Paridon, geb. Rijnsburg 4 maart 1812, landbouwer, † Katwijk 2 juni 1889, tr. 2e Katwijk 16 mei 1861 Marijtje de Groot, geb. Hillegom 18 mei 1827, † Rijnsburg 8 okt. 1893, dr. van Willem de Groot en Maria Duivenvoorden; tr. 1e Katwijk 6 nov. 1840
41. Johanna Blonkenburg, geb. Katwijk aan de Rijn 2 maart 1821, † Katwijk a/d Rijn 29 dec. 1859.
 .
42. Cornelis van der Kleij, geb. Wassenaar 27 okt. 1818, bouwman, † Oegstgeest 8 febr. 1870, tr. Oegstgeest 17 nov. 1852
43. Adriana van Steijn, geb. Oegstgeest 9 april 1824, † Oegstgeest 12 juni 1864.
 .
44. Cornelis van Rhijn, geb. Voorburg 3 sept. 1826, arbeider, † Voorburg 5 juni 1870, tr. Voorburg 28 okt. 1853
45. Adriana Johanna van der Kleij, geb. Voorschoten 16 jan. 1829, † Voorburg 12 sept. 1898.
 .
46. Cornelius Schravemade, ged. (rk) ’s Gravenhage (Oude Molstraat) 4 aug. 1795, bouwman, † ’s Gravenhage 25 dec. 1863, tr. ’s Gravenhage 16 jan. 1842
47. Maria van der Valk, geb. Voorburg 25 nov. 1818, † ’s Gravenhage 28 okt. 1877, tr. 2e ’s Gravenhage 23 nov. 1864 Johannes van der Kleij, geb. ’s Gravenhage 20 febr. 1834, landbouwer, † ’s Gravenhage 27 sept. 1883, zn. van Johannes van der Valk en Cornelia van der Kroft.
 .
48. .Paulus van den Berg, geb. Oegstgeest 4 febr. 1822, arbeider, † Oegstgeest 17 okt. 1876, tr. Oegstgeest 9 mei 1845
49. Petronella Groenendijk, geb. Oegstgeest 3 okt. 1823, † Oegstgeest 4 mei 1900.
 .
50. Johannes van Roon, geb. Oegstgeest 11 sept. 1818, bouwman, † Oegstgeest 7 juni 1895, tr. Oegstgeest 2 mei 1845
51. Christina van Steijn, geb. Oegstgeest 19 okt. 1821, † Oegstgeest 6 aug. 1874.
 .
52. Johannes van der Fluit, geb. Zoeterwoude 22 nov. 1816, arbeider, † Zoeterwoude 18 okt. 1875, tr. 1e Zoeterwoude 26 april 1850 Johanna Onderwater, geb. Zoeterwoude 10 sept. 1821, † Zoeterwoude 26 april 1852, dr. van Gerrit Onderwater en Jozina Lagerberg; tr. 2e Zoeterwoude 19 nov. 1852.
53. Anna Kuipers, geb. Zoeterwoude 21 sept. 1818, † Oegstgeest 8 sept. 1898.
 .
54. Martinus Weijers, geb. Lisse 30 aug. 1830, arbeider, † Lisse 6 maart 1878, tr. Lisse 4 juni 1863
55. Maria Kortekaas, geb. Voorhout 2 dec. 1838, † Lisse 10 juli 1896, tr. 2e Lisse 14 jan. 1879 Christiaan van der Vossen, geb. Lisse 13 juni 1847, arbeider, † Lisse 17 juli 1918, zn. van Antonius van der Vossen en Wilhelmina Alkemade; hij hertr. Lisse 20 okt. 1898 Johanna van der Linden.
 .
56. Theodorus Bakker, geb. Alkemade 2 juni 1814, tuinder, † Alkemade 1 okt. 1868, tr. Alkemade 31 jan. 1840
57. Martje van der Laan, geb. Alkemade 25 dec. 1815, † Alkemade 19 jan. 1900.
 .
58. Leendert van Rijzen (Rijse), ged. Alkemade 1 okt. 1809, scheepmaker, † Woubrugge 5 maart 1869, tr. 1e Alkemade 22 nov. 1838 Johanna van der Zwet, ged. Alkemade 9 jan. 1799, † Alkemade 17 april 1848, dr. van Jan Woutersche van der Zwet en Martij Huijbertsche van der Meer en wed. van Kornelis Zaal; tr. 3e Woubrugge 27 jan. 1859 Elizabeth van der Ham, geb. Alkemade 13 aug. 1818, † Alkemade 4 mei 1905, dr. van Jan van der Ham en Antje Hoek en wed. van 1e Jan van der Berg en 2e Jan Otten; tr. 2e Alkemade 9 nov. 1848
59. Anna Maria van Braak, geb. Rijnsaterwoude 4 nov. 1816, † Alkemade 18 mei 1858.
 .
60. Hendrik Stipdonk, geb. Hazerswoude 17 aug. 1818, schoenmaker, † Nieuwveen 29 juni 1874, tr. (Nieuwveen) omstr. 1845
61. Johanna van Zijl, geb. Hazerswoude 17 juni 1822, † Nieuwveen 13 jan. 1900.
 .
62. Hendricus Hogenboom, geb. Alkemade 30 april 1818, veldwachter, † Leimuiden 11 nov. 1897, tr. Koudekerk 17 okt. 1852
63. Bernardina Georgina Mulder, geb. Arnhem 23 juli 1828, winkelierster, † Leimuiden 14 juli 1907.

Index

Alkemade, Wilhelmina (1820-1878)  55
Bakker, Cornelia Johanna Maria (1918-2018)  7
Bakker, Hendrik (1841-1915)  28
Bakker, Leonardus (1881-1970)  14
Bakker, Theodorus (1814-1868)  56
Berg, Hendrik van den (1846-1926)  24
Berg, Jan van der (1817-1858)  58
Berg, Leonarda Bernadina van den (1953-)  3
Berg, Maria van den (1820-1889)  24
Berg, Paulus van den (1822-1876)  48
Berg, Theodorus van den (1883-1960)  12
Berg, Theodorus van den (1923-2011)  6
Blonkenburg, Johanna (1821-1859)  41
Boheemen, NN van  1
Boheemen, Petrus Johannes van (1916-1976)  4
Boheemen, Petrus Johannes Maria van (1950-)  2
Boheemen, Petrus Paulus van (1810-1891)  32
Boheemen, Pieter van (1841-1911)  16
Boheemen, Pieter van (1877-1952)  8
Braak, Anna Maria van (1816-1858)  59
Duijnisveld, Maria (1815-1890)  35
Duivenvoorden, Maria (1802-1875)  40
Fluit, Adrianus van der (1857-1924)  26
Fluit, Johannes van der (1816-1875)  52
Fluit, Maria van der (1887-1947)  13
Gravemade, Johanna ’s (1815-1880)  32
Gravemade, Theodorus ’s (1790-1843)  32
Groenendijk, Petronella (1823-1900)  49
Groot, Marijtje de (1827-1893)  40
Groot, Willem de (1793-1858)  40
Ham, Elizabeth van der (1818-1905)  58
Ham, Jan van der (1790-1858)  58
Harteveld, Joanna (1843-1911)  24
Harteveld, Leendert (1820-1877)  24
Hoek, Antje (1790-1858)  58
Hogenboom, Bernardina Wilhelmina (1861-1944)  31
Hogenboom, Hendricus (1818-1897)  62
Holst, Jacoba van der (1825-1904)  37
Kleij, Adriana Johanna van der (1829-1898)  45
Kleij, Cornelis van der (1818-1870)  42
Kleij, Helena van der (1856-1884)  21
Kleij, Johannes van der (1794-1863)  23; 47
Kleij, Johannes van der (1834-1883)  47
Kleij, Nicolaas van der (1841-1882)  23
Koek, Joanna (1811-1873)  28
Kortekaas, Maria (1838-1896)  55
Kraan, Bartholomeus (1825-1897)  36
Kraan, Maria Catharnia (1890-1955)  9
Kraan, Petrus (1856-1911)  18
Kroft, Cornelia van der (1804-1865)  23; 47
Kuipers, Anna (1818-1898)  53
Laan, Martje van der (1815-1900)  57
Lagerberg, Jozina (1795-1820)  52
Linden, Johanna van der (1840-1920)  55
Luijnenburg, Petronella (1807-1846)  33
Meer, Cornelia van der (1840-1876)  28
Meer, Johannes van der (1810-1866)  28
Meer, Martij Huijbertsche van der (1790-1822)  58
Meij, Gijsberta Cornelia van der (1822-1882)  39
Meij, Maarten van der (1837-1878)  24
Mulder, Bernardina Georgiaan (1828-1907)  63
Olsthoorn, Johannis (1816-1880)  34
Olsthoorn, Maria (1839-1919)  17
Onderwater, Gerrit (1790-1851)  52
Onderwater, Johanna (1821-1852)  52
Otten, Jan (1815-1858)  58
Paridon, Adriaan van (1854-1929)  20
Paridon, Cornelis van (1812-1889)  40
Paridon, Cornelis Adrianus van (1882-1957)  10
Paridon, Helena Jozephina van (1917-2001)  5
Pouw, Nicolaas van der (1787-1851)  36
Pouw, Pieternella van der (1821-1852)  36
Rhijn, Cornelis van (1826-1870)  44
Rhijn, Johanna Cornelia van (1884-1966)  11
Rhijn, Petrus Cornelis van (1855-1914)  22
Rijzen, Johanna van (1849-1900)  29
Rijzen (Rijse), Leendert van (1809-1869)  58
Rooijen, Antonie van (1808-1848)  39
Roon, Johannes van (1818-1895)  50
Roon, Maria van (1849-1885)  25
Schenkeveld, Adriana (1786-1861)  32
Schrama, Cornelia (1855-1932)  19
Schrama, Gerrit (1814-1866)  38
Schravemade, Apolonia (1842-1931)  23
Schravemade, Cornelius (1795-1863)  46
Steijn, Adriana van (1824-1864)  43
Steijn, Christina van (1821-1874)  51
Stipdonk, Hendrik (1818-1874)  60
Stipdonk, Maria Jacoba (1890-1972)  15
Stipdonk, Willebrordus (1852-1921)  30
Valk, Maria van der (1818-1877)  47
Valk, Nicolaas van der (1825-1902)  20
Valk, Willemina van der (1861-1937)  20
Vos, Johanna de (1781-1851)  36
Vossen, Antonius van der (1820-1846)  55
Vossen, Christiaan van der (1847-1918)  55
Wassenaar, Maria Klazina (1831-1874)  20
Weijers, Geertruida (1864-1938)  27
Weijers, Martinus (1830-1878)  54
Zaal, Kornelis (1798-1833)  58
Zijl, Johanna van (1822-1900)  61
Zwet, Jan Woutersche van der (1790-1839)  58
Zwet, Johanna van der (1799-1848)  58
.
Naar homepage

.