Naar homepage

.

Introductie

De navolgende kwartierstaat heeft als startpunt: de kinderen van webmaster Peter van Boheemen (Voorburg, 1950) en zijn vrouw Lenie van den Berg (Valkenburg a/d Rijn, 1953).  Zij hebben in de kwartierstaat het rangnummer 1. Daarna volgen hun vader en moeder met de rangnummers 2 en 3. Aansluitend  staan hun grootouders vermeld, waarbij de grootouders van vaderszijde de rangnummers 4 en 5 hebben en die van moederszijde de rangnummers 6 en 7. Bij elke daaraan voorafgaande generatie vindt weer een verdubbeling van de rangnummers plaats.

Schematische kwartierstaat met rangnummers.

De opgestelde kwartierstaat wordt hieronder in een tekstbestand gepresenteerd. In het tekstbestand is ook een Index op Persoonsnamen opgenomen. Deze bevindt zich onderaan in het tekstbestand.

De kwartierstaat omvat 10 generaties, waarvan de oudste generatie nog zal worden aangevuld met gegevens over dopen, trouwen, overlijden en begraven.

Kenmerkend voor de kwartierstaat is, dat alle voorouders van de generaties II t/m V geboren zijn in het westelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Pas bij generatie VI is sprake van een voorouder die elders is geboren (nr. 31 in Arnhem, 1861). Van de 256 voorouders die tot generatie IX behoren, kent slechts 10 % een andere herkomst dan het westelijk deel van Zuid-Holland (evenveel mannen als vrouwen). Hiervan komt 5 % uit Noord-Brabant, Gelderland of Duitsland en de andere 5 % uit de rest van Nederland, met name Utrecht.

De naam kwartierstaat is afgeleid van de gewoonte om in de vier kwartieren van een wapenschild de wapens van de grootouders op te nemen.

Kwartierstaat als tekstbestand

Generatie I (proband)
1. Kinderen van Peter van Boheemen en Lenie van den Berg
Generatie II (ouders)

2.  ir. Petrus Johannes Maria van Boheemen, (Lid in Orde van Oranje-Nassau, Gouden Speld van Nederlandse Genealogische Vereniging), geb. Voorburg 2 febr. 1950, ged. Voorburg (rk) in St. Martinuskerk, landbouw- en waterhuishoudkundige, tr. Valkenburg a/d Rijn (wettelijk) en  Katwijk a/d Rijn (rk in H. Johannes de Doper) 23 febr. 1978.
3. mr. Leonarda Bernardina van den Berg, (Lid in Orde van Oranje-Nassau), geb. Valkenburg (ZH) 28 sept. 1953, ged. Katwijk a/d Rijn (rk) in H. Joannes de Doperkerk, juriste.

Generatie III (grootouders)
4. Petrus Johannes van Boheemen, geb. Stompwijk 30 sept. 1916, ged. Stompwijk (rk), H. Laurentius, veehandelaar, † Voorburg 2 maart 1976,  begr. Voorburg naast St. Martinuskerk 5 maart 1976, tr. Voorburg (wettelijk) 30 dec. 1948  en Voorburg (rk in  St. Martinus) 15 febr. 1949
5. Helena Jozephina van Paridon, geb. Voorburg 18 maart 1917, ged. Voorburg (rk), St. Martinus, † Voorburg 18 mei 2001, begr. Voorburg, Oosterbegraafplaats 22 mei 2001.
.
6. Theodorus Van den Berg, geb. Oegstgeest 29 maart 1923, marktkoopman in bloembollen en perkplanten, † Warmond (gemeente Teylingen 15 jan. 2011, crematie Leiden, Rhijnhof 20 jan. 2011, tr. Oegstgeest (wettelijk) 17 jan. 1947 en Roelofarendsveen (rk in St. Petrus Banden) 5 febr. 1947
7. Cornelia Johanna Maria Bakker, geb. Alkemade 3 jan. 1918, †  Katwik aan Zee, 28 nov. 2018, crematie Leiden, Rhijnhof 4 dec. 2018.
Generatie IV (overgrootouders)
8. Pieter van Boheemen, geb. Stompwijk 12 mei 1877, ged. Stompwijk (rk), H. Laurentius, veehouder, † Leidschendam 28 april 1952, begr. Stompwijk, naast H. Laurentiuskerk 1 mei 1952, tr. Alkemade 23 sept. 1915
9. Maria Catharina Kraan, geb. Alkemade 9 okt. 1890, † Leiden 25 aug. 1955, begr. Stompwijk naast  H. Laurentiuskerk 29 aug. 1955.
 .
10. Cornelis Adrianus van Paridon, geb. Katwijk a/d Rijn 8 febr. 1882, veehouder en bloembollenkweker, † Voorburg 23 aug. 1957,  begr. Voorburg naast St. Martinuskerk 27 aug. 1957, tr. Voorburg 30 juni 1909
11. Johanna Cornelia van Rhijn, geb. Voorburg 14 april 1884, † Voorburg 19 okt. 1966, begr. Voorburg naast St. Martinuskerk 21 okt. 1966.
 .
12. Theodorus van den Berg, geb. Oegstgeest 11 mei 1883, wagenmakersknecht , † Oegstgeest 13 aug. 1960, tr. Oegstgeest 23 aug. 1907
13. Maria van der Fluit, geb. Sassenheim 6 sept. 1887, † Oegstgeest 24 april 1947.
 .
14. Leonardus Bakker, geb. Alkemade 2 okt. 1881, elektriciën, † Alkemade 6 maart 1970, tr. Alkemade 8 nov. 1911
15. Maria Jacoba Stipdonk, geb. Alkemade 9 nov. 1890, † Alkemade 21 mei 1972.
Generatie V (betovergrootouders)
16. Pieter van Boheemen, geb. Stompwijk 7 mei 1841, bouwman, † Stompwijk 1 mei 1911, tr. Stompwijk 10 juli 1868
17. Maria Olsthoorn, geb. Stompwijk 1 juli 1839, † Stompwijk 7 mei 1919.
 .
18. Petrus Kraan, geb. Koudekerk 31 jan. 1856, watermolenaar op Blauwe molen, † Alkemade 2 mei 1911, tr. Koudekerk 7 febr. 1878
19. Cornelia Schrama, geb. Hoogmade 5 juni 1855, † Alkemade 16 nov. 1932.
 .
20. Adriaan van Paridon, geb. Katwijk a/d Rijn 31 maart 1854, landbouwer, † Katwijk 14 febr. 1929, tr. 2e Voorschoten 6 nov. 1885 Willemina van der Valk, geb. Voorschoten 14 mei 1861, † Katwijk 27 april 1937, dr. van Nicolaas van der Valk en Maria Klazina Wassenaar; tr. 1e Katwijk 17 nov. 1879
21. Helena van der Kleij, geb. Oegstgeest 26 juni 1856, † Katwijk 22 mei 1884.
 .
22. Petrus Cornelis van Rhijn, geb. Voorburg 8 jan. 1855, landbouwer, † Voorburg 10 febr. 1914, tr. Voorburg 20 april 1883
23. Apolonia Schravemade, geb. ’s Gravenhage 5 mei 1842, † Voorburg 14 mei 1931, tr. 1e ’s Gravenhage 29 april 1868 Nicolaas van der Kleij, geb. ’s Gravenhage 28 juli 1841, bouwman, † Voorburg 28 jan. 1882, zn. van Johannes van der Kleij en Cornelia van der Kroft.
 .
24. Hendrik van den Berg, geb. Oegstgeest 26 juni 1846, arbeider, † Oegstgeest 25 dec. 1926, tr. 2e Warmond 13 juli 1888 Joanna Harteveld, geb. Warmond 7 aug. 1843, † Oegstgeest 3 nov. 1911, dr. van Leendert Harteveld en Maria van den Berg en wed. van Maarten van der Meij; tr. 1e Oegstgeest 15 mei 1874.
25. Maria van Roon, geb. Oegstgeest en Poelgeest 30 jan. 1849, † Oegstgeest 15 mei 1885.
 .
26. Adrianus van der Fluit, geb. Zoeterwoude 12 maart 1857, watermolenaar en arbeider, † Oegstgeest 13 sept. 1924, tr. Lisse 28 mei 1885
27. Geertruida Weijers, geb. Lisse 10 maart 1864, † Oegstgeest 3 juni 1938.
 .
28. Hendrik Bakker, geb. Alkemade 20 nov. 1841, tuinder, † Alkemade 30 dec. 1915, tr. 1e Alkemade 2 febr. 1865 Cornelia van der Meer, geb. Alkemade 5 juli 1840, † Alkemade 5 okt. 1876, dr. van Johannes van der Meer en Joanna Koek; tr. 2e Alkemade 29 mei 1878
29. Johanna van Rijzen, geb. Alkemade 26 nov. 1849, † Alkemade 9 jan. 1900.
 .
30. Willebrordus Stipdonk, geb. Nieuwveen 3 okt. 1852, smid, † Zeist 31 aug. 1921, tr. Leimuiden 21 april 1882
31. Bernardina Wilhelmina Hogenboom, geb. Leimuiden 22 nov. 1861, † Utrecht 5 juni 1944.
Generatie VI (oudouders)
32. Petrus Paulus van Boheemen,   geb. Veur, ged. Voorburg 12 juli 1810, bouwman, † Stompwijk 30 dec. 1891, tr. 2e Stompwijk 29 okt. 1847 Johanna ’s Gravemade, geb. ’t Woudt 16 juni 1815, † Stompwijk 21 dec. 1880, dr. van Theodorus Schravemade en Adriana Schenkeveld; tr. 1e Veur 29 april 1836
33. Petronella Luijnenburg, ged. Voorschoten 26 dec. 1807, † Stompwijk 8 mei 1846.
 .
34. Johannis Olsthoorn, geb. Naaldwijk 17 dec. 1816, bouwman, † Stompwijk 28 maart 1880, tr. Wateringen 27 jan. 1838
35. Maria Duijnisveld, geb. Wateringen 15 okt. 1815, † Stompwijk 21 nov. 1890.
 .
36. Bartholomeus Kraan, geb. Koudekerk 23 febr. 1825, watermolenaar op Hondsdijkse molen, † Koudekerk 21 febr. 1897, tr. 1e Oudshoorn 1 nov. 1850 Pieternella van der Pouw, geb. Oudshoorn 12 maart 1821, † Koudekerk 11 okt. 1852, dr. van Nicolaas van der Pouw en Johanna de Vos; tr. 2e Hazerswoude 25 aug. 1854
37. Jacoba van der Holst, geb. Alphen en Rietveld 20 aug. 1825, † Koudekerk 8 april 1904.
 .
38. Gerrit Schrama, geb. Warmond 26 febr. 1814, arbeider, † Woubrugge 31 okt. 1866, tr. Hoogmade 6 mei 1852.
39. Gijsberta Cornelia van der Meij, geb. Noordwijkerhout 8 maart 1822, † Leiden 2 jan. 1882, tr. 1e vóór 1845 Antonie van Rooijen, ged. Woerden 27 mei 1808.
 .
40. Cornelis van Paridon, geb. Rijnsburg 4 maart 1812, landbouwer, † Katwijk 2 juni 1889, tr. 2e Katwijk 16 mei 1861 Marijtje de Groot, geb. Hillegom 18 mei 1827, † Rijnsburg 8 okt. 1893, dr. van Willem de Groot en Maria Duivenvoorden; tr. 1e Katwijk 6 nov. 1840
41. Johanna Blonkenburg, geb. Katwijk aan de Rijn 2 maart 1821, † Katwijk a/d Rijn 29 dec. 1859.
 .
42. Cornelis van der Kleij, geb. Wassenaar 27 okt. 1818, bouwman, † Oegstgeest 8 febr. 1870, tr. Oegstgeest 17 nov. 1852
43. Adriana van Steijn, geb. Oegstgeest 9 april 1824, † Oegstgeest 12 juni 1864.
 .
44. Cornelis van Rhijn, geb. Voorburg 3 sept. 1826, arbeider, † Voorburg 5 juni 1870, tr. Voorburg 28 okt. 1853
45. Adriana Johanna van der Kleij, geb. Voorschoten 16 jan. 1829, † Voorburg 12 sept. 1898.
 .
46. Cornelius Schravemade, ged. ’s Gravenhage (rk) 4 aug. 1795, bouwman, † ’s Gravenhage 25 dec. 1863, tr. ’s Gravenhage 16 jan. 1842
47. Maria van der Valk, geb. Voorburg 25 nov. 1818, † ’s Gravenhage 28 okt. 1877, tr. 2e ’s Gravenhage 23 nov. 1864 Johannes van der Kleij, geb. ’s Gravenhage 20 febr. 1834, landbouwer, † ’s Gravenhage 27 sept. 1883, zn. van Johannes van der Valk en Cornelia van der Kroft.
 .
48. Paulus van den Berg, geb. Oegstgeest 4 febr. 1822, arbeider, † Oegstgeest 17 okt. 1876, tr. Oegstgeest 9 mei 1845
49. Petronella Groenendijk, geb. Oegstgeest 3 okt. 1823, † Oegstgeest 4 mei 1900.
 .
50. Johannes van Roon, geb. Oegstgeest 11 sept. 1818, bouwman, † Oegstgeest 7 juni 1895, tr. Oegstgeest 2 mei 1845
51. Christina van Steijn, geb. Oegstgeest 19 okt. 1821, † Oegstgeest 6 aug. 1874.
 .
52. Johannes van der Fluit, geb. Zoeterwoude 22 nov. 1816, arbeider, † Zoeterwoude 18 okt. 1875, tr. 1e Zoeterwoude 26 april 1850 Johanna Onderwater, geb. Zoeterwoude 10 sept. 1821, † Zoeterwoude 26 april 1852, dr. van Gerrit Onderwater en Jozina Lagerberg; tr. 2e Zoeterwoude 19 nov. 1852.
53. Anna Kuipers, geb. Zoeterwoude 21 sept. 1818, † Oegstgeest 8 sept. 1898.
 .
54. Martinus Weijers, geb. Lisse 30 aug. 1830, arbeider, † Lisse 6 maart 1878, tr. Lisse 4 juni 1863
55. Maria Kortekaas, geb. Voorhout 2 dec. 1838, † Lisse 10 juli 1896, tr. 2e Lisse 14 jan. 1879 Christiaan van der Vossen, geb. Lisse 13 juni 1847, arbeider, † Lisse 17 juli 1918, zn. van Antonius van der Vossen en Wilhelmina Alkemade; hij hertr. Lisse 20 okt. 1898 Johanna van der Linden.
 .
56. Theodorus Bakker, geb. Alkemade 2 juni 1814, tuinder, † Alkemade 1 okt. 1868, tr. Alkemade 31 jan. 1840
57. Martje van der Laan, geb. Alkemade 25 dec. 1815, † Alkemade 19 jan. 1900.
 .
58. Leendert van Rijzen (Rijse), ged. Alkemade 1 okt. 1809, scheepmaker, † Woubrugge 5 maart 1869, tr. 1e Alkemade 22 nov. 1838 Johanna van der Zwet, ged. Alkemade (rk) 9 jan. 1799, † Alkemade 17 april 1848, dr. van Jan Wouterse van der Zwet en Martij Huijbertse van der Meer en wed. van Kornelis Zaal; tr. 3e Woubrugge 27 jan. 1859 Elizabeth van der Ham, geb. Alkemade 13 aug. 1818, † Alkemade 4 mei 1905, dr. van Jan van der Ham en Antje Hoek en wed. van 1e Jan van der Berg en 2e Jan Otten; tr. 2e Alkemade 9 nov. 1848
59. Anna Maria van Braak, geb. Rijnsaterwoude 4 nov. 1816, † Alkemade 18 mei 1858.
 .
60. Hendrik Stipdonk, geb. Hazerswoude 17 aug. 1818, schoenmaker, † Nieuwveen 29 juni 1874, tr. (Nieuwveen) omstr. 1845
61. Johanna van Zijl, geb. Hazerswoude 17 juni 1822, † Nieuwveen 13 jan. 1900.
 .
62. Hendricus Hogenboom, geb. Alkemade 30 april 1818, veldwachter, † Leimuiden 11 nov. 1897, tr. Koudekerk 17 okt. 1852
63. Bernardina Georgina Mulder, geb. Arnhem 23 juli 1828, winkelierster, † Leimuiden 14 juli 1907.
Generatie VII (oudgrootouders) 

64. Cornelis (Kees) van Boheemen, ged. ’s Gravenhage (rk) 26 april 1781, bouwman, † Veur 23 mei 1864, tr. Veur (gerecht en rk) 1 mei 1808
65. Helena van Rijn, ged. ’s Gravenhage (rk) 9 aug. 1783, † Veur 29 mei 1841.
.
66. Jasper Luijnenburg, ged. Veur (rk) 14 maart 1860, bouwman, † Voorschoten 11 maart 1823, tr. 1e omstr. 1787 Maria Jaspersdr. van Haastrecht, ged.  Veur (rk) 4 febr. 1759, † Voorschoten 27 aug. 1792; tr. 2e Voorschoten (gerecht en rk) 28 april 1793 Aagje Leendertsdr. Waasdorp, ged. Sassenheim (rk) 21 nov. 1756; tr. 3e Voorschoten (gerecht) 29 april 1798
67. Petronella Vergouw, ged. Voorschoten (rk) 13 okt. 1770, † ald. 30 dec. 1816.
.
68. Willem Ariënsz. Olsthoorn (Outshoorn), ged.  ’s Gravenhage (rk) 17 mei 1780, bouwman, † Monster 1 jan. 1854, tr. 2e Monster 9 mei 1846 Jannetje Jansdr. Gaal, geb. 11 nov. 1789, ged. ’s Gravenhage (geref) 18 nov. 1789, † Monster 2 maart 1866, wed. van Machiel van Ruijven; tr. 1e Naaldwijk (gerecht) en Poeldijk (rk) 28 april 1805.
69. Alida Jansdr. Verheul, geb. Rijswijk, ged. ’s Gravenhage (rk) 10 febr. 1777, † Naaldwijk 21 aug. 1826.
.
70. Nicolaas Duijnisveld, geb. Wateringen 28 aug. 1788, bouwman, † Wateringen 3 juli 1868, tr. Wateringen (rk) 16 dec. 1810
71. Maria van Leeuwen, geb. Wateringen 2 juli 1789, † Wateringen 5 febr. 1864.
.
72. Cornelius Kraan, geb. Koudekerk 3 febr. 1800, ged. Hazerswoude (rk) 24 febr. 1800, watermolenaar op Hondsdijkse molen, † Koudekerk 29 sept. 1827, tr. Koudekerk 2 mei 1824
73. Petronella Ruijgrok van der Werve, geb. Sassenheim, ged. Sassenheim (rk) 2 aug. 1797, † Koudekerk 9 jan. 1875, tr. 2e Koudekerk 16 nov. 1828 Martinus van Leeuwen, ged. Voorschoten (rk) 7 nov. 1800, boerenknecht, † na 1833.
.
74. Jacob van der Holst, geb. Voorhout, ged. Sassenheim  (rk) 30 jan. 1793, arbeider, † Hazerswoude 12 april 1864, tr. Alphen a/d Rijn 23 juli 1818
75. Dirkje Groen in ’t Wout, ged. Hoogmade (rk) 8 aug. 1793, † Hazerswoude 29 sept. 1859.
.
76. Jacob Schrama, geb. Warmond, ged. Sassenheim (rk) 13 dec. 1770, arbeider, † Warmond 16 aug. 1826, tr. Warmond (gerecht) 27 okt. 1799
77. Pleuntje Simonsdr. Westgeest, ged. Sassenheim (rk) 26 april 1777, † Woubrugge 11 juni 1857.
.
78. Jan van der Meij, geb. Voorhout, ged. Sassenheim (rk) 19 okt. 1791, arbeider, † Zoeterwoude 30 mei 1832, tr. Noordwijkerhout 13 april 1815
79. Cornelia van Leeuwen, ged. Noordwijkerhout (rk) 21 nov. 1785, † Zoeterwoude 5 april 1832.
.
80. Juriaan Cornelisz. van Paridon, geb. Rijnsburg, ged. Oegstgeest (rk) 11 dec. 1787, bouwman, † Rijnsburg 6 dec. 1858, tr. 2e Rijnsburg 3 okt. 1830 Sara Zandbergen, geb. Rijnsburg 30 sept. 1799, ged. ald. (geref) 6 okt. 1799, † ald. 7 dec. 1868, wed. van Rijk Anthonie van den Berg; zij hertr. Rijnsburg 7 maart 1861 Teunis van Egmond; tr. 1e Voorhout (gerecht) en Sassenheim (rk) 26 mei 1811
81. Joanna Arij Diemel, geb. Voorhout, ged. Sassenheim (rk) 30 dec. 1789, † Rijnsburg 14 febr. 1829.
.
82. Jan Jansz. Blonkenburg, geb. Katwijk a/d Rijn, ged. Oegstgeest (rk) 22 okt. 1788, bouwman, † Katwijk a/d Rijn 22 maart 1830, tr. Katwijk a/d Rijn 14 mei 1819.
83. Aafje van Leeuwen, geb. Voorhout, ged. Sassenheim (rk) 26 nov. 1791, bouwvrouw (vanaf 1833, † Katwijk a/d Rijn 31 okt. 1838, tr. 2e Katwijk 4 febr. 1831 Hendrik van Paridon, geb. Rijnsburg, ged. Oegstgeest (rk) 16 nov. 1785, bouwman, † Katwijk a/d Rijn 25 aug. 1833, wedr. van Antje Ciggaar.
.
84. Leendert Gerritsz. van der Kleij, ged. Wassenaar (rk) 8 juni 1785, bouwman, † Wassenaar 31 aug. 1841, tr. Wassenaar (gerecht en rk) 6 mei 1810.
85. Helena Cornelisdr. Langeveld, ged. Wassenaar (rk) 27 nov. 1785, † ald. 11 sept. 1856.
.
86. Cornelis van Steijn, ged. Oegstgeest (rk) 3 nov. 1794, bouwman, † Oegstgeest 11 okt. 1829, tr. Rijnsburg 21 april 1814
87. Cornelia Margaretha Alida van Rhoon, geb. Rijnsburg, ged. Oegstgeest (rk) 13 juli 1793, † Oegstgeest 21 nov. 1864, tr. 2e Oegstgeest 1 maart 1832 Jacob Ponsa, ged. Ter Aar (rk) 1 febr. 1788, bouwman, † Oegstgeest 3 april 1870, wedr. van 1e Marijtje Cornelisse Berg, 2e Aagje Verdel en 3e Antje Borst.
.
88. Pieter van Rhijn, ged. Nootdorp (rk) 11 juni 1781, arbeider, † Voorburg 30 aug. 1855, tr. Rijswijk (gerecht en rk) 21 febr. 1808
89. Klazina Middendorp, ged. Wassenaar (rk) 1 aug. 1786, † Voorburg 21 maart 1871.
.
90. Cornelis van der Kleij, ged. Voorburg (rk) 21 juni 1800, bouwman, † Voorburg 9 maart 1863, tr. Voorburg 28 april 1826
91. Johanna de Vet, ged. Veur (rk) 5 nov. 1797, † Voorburg 3 febr. 1876.
.
92. Antonius Schravemade, ged. ’s Gravenhage (rk) 7 juli 1752, † ald. 11 febr. 1807, begr. Eijkenduinen, tr. ’s Gravenhage (rk) 3 mei 1789) en (gerecht) 4  mei 1789
93. Apolonia van der Klugt, ged. ’s Gravenhage (rk) 11 okt. 1762, † ald. 23 febr. 1821.
.
94. Leendert van der Valk, ged. Monster (rk) 20 jan. 1786, bouwman, † Voorburg 12 okt. 1835, tr. Zoeterwoude 14 mei 1818
95. Klasina van Nierop, ged. Stompwijk (rk) 24 jan. 1794, landbouwster (1842), † ’s Gravenhage 2 dec. 1861.
.
96. Henricus van den Berg, ged. Oegstgeest (rk) 3 aug. 1791, warmoezier, † Oegstgeest 28 mei 1835, tr. Oegstgeest en Poelgeest 13 mei 1819
97. Catharina Biegstraten, ged. Leiden  (rk) 10 febr. 1797, tapster (1836), † Oegstgeest en Poelgeest 5 maart 1846, tr. 2e Oegstgeest 14 april 1836 Jan van Delft, geb. Rijnsburg 15 maart 1812, warmoezier (1836), tapper 1836), † Leiden 7 aug. 1862; hij hertr. Leiden 28 juni 1853 Geertrui Lagelie.
.
98. Hendrik Groenendijk, ged. Oegstgeest (rk) 26 sept. 1785, arbeider, † Oegstgeest 4 maart 1869, tr. 2e Oegstgeest 10 april 1834 Joanna Verpoort, ged. Oegstgeest (rk) 10 dec. 1798, naaister (1834), † Oegstgeest 14 nov. 1871; tr. 1e Zoeterwoude 30 april 1817
99. Margaretha Luikes, ged. Zoeterwoude (rk) 9 maart 1792, † Oegstgeest 20 sept. 1828.
.
100. Leendert Pietersz. van Roon, geb. Sassenheim, ged. Oegstgeest (rk) 23 jan. 1753, landbouwer, † Oegstgeest 20 aug. 1835, tr. 1e Oegstgeest (gerecht) 17 mei 1778 Mensje van den Berg, ged. Sassenheim (rk) 31 okt. 1749, † Oegstgeest 23 dec. 1815; tr. 2e Leiden 25 juli 1816
101. Maria van Zoenen, ged. Sassenheim (rk) 10 sept. 1792, † Oegstgeest 27 aug. 1846, tr. 2e Oegstgeest 18 aug. 1836 Hendricus Meers, geb. Hillegom, ged. Hillegom (rk) 6 sept. 1791, stratenmaker, † Wassenaar 27 mei 1871, wedr. van Trijntje Ruijgrok; hij hertr. Wassenaar 14 mei 1847 Machteld Bredero (Breroo).
.
102. Jacob van Steijn, ged. Noordwijk (rk) 17 sept. 1778, landbouwer, † Oegstgeest 2 maart 1838, tr. 1e Oegstgeest (gerecht) 29 jan. 1809 Lena van Abtswoud, begr. Oegstgeest 12 okt. 1809; tr. 2e Oegstgeest 9 juni 1820
103. Antje Ammerlaan, ged. Leiden (rk) 29 aug. 1789, bouwvrouw (1845, 1853), † Oegstgeest 13 april 1853, tr. 1e Leiden (gerecht) 20 mei 1809 Gerrit van Roon, ged. Oegstgeest (rk) 28 maart 1787, † Oegstgeest 28 juli 1813.
.
104. Cornelis van der Fluit, ged. Sassenheim (rk) 12 aug. 1783, arbeider, † Zoeterwoude 26 maart 1831, tr. Zoeterwoude 14 april 1814
105. Jaapje Bijlevelt, geb. Veur, ged. Voorschoten (rk) 10 sept. 1779, † Zoeterwoude 22 dec. 1854.
.
106. Arie Kuipers, ged. Oegstgeest (rk) 22 sept. 1776, arbeider, † Zoeterwoude 14 dec. 1845, tr. Zoeterwoude 1 mei 1811
107. Maria Jansdr. Slootweg, ged. Zoeterwoude (rk) 20 dec. 1785, † ald. 20 nov. 1834.
.
108. Maarten Weijers, ged. Lisse (rk) 7 sept. 1789, jager, † Lisse 13 sept. 1862, tr. Lisse 22 nov. 1818
109. Geertruida Bergman, geb. Bloemendaal, ged. Vogelenzang (rk) 2 juni 1791, † Lisse 4 okt. 1865.
.
110. Hendrik Kortekaas, ged. Noordwijkerhout (rk) 1 april 1810, arbeider, † Voorhout 25 dec. 1895, tr. 2e Lisse 27 aug. 1848 Meijnsje Schrama, ged. Lisse (rk) 16 febr. 1810, † Voorhout 13 dec. 1851; tr. 3e Warmond 28 jan. 1853 Engelina van Haaster(en), geb. Warmond 15 sept. 1819, † Voorhout 2 febr. 1890; tr. 1e Voorhout 4 jan. 1835
111. Petronella van der Meij, geb. Voorhout, ged. Sassenheim (rk) 17 okt. 1805, † Voorhout 27 sept. 1847.
.
112. Hendrik Bakker, ged. Roelofarendsveen (rk) 31 okt. 1777, scheepstimmerman, † Alkemade 26 febr. 1848, tr. Alkemade 13 juni 1812
113. Johanna van der Meer, ged. Roelofarendsveen (rk) 25 maart 1789, herbergierster, kastelein, † Alkemade 9 nov. 1857.
.
114. Claas van der Laan, ged. Roelofarendsveen (rk) 15 dec. 1788, tuinder, † Alkemade 18 febr. 1867, tr. Alkemade 21 dec. 1814
115. Maria Akerboom, ged. Roelofarendsveen (rk) 21 aug. 1788, † Alkemade 14 jan. 1867.
.
116. Jan van Rijzen (Rijse), geb. Hoogmade, ged. ald. (rk) 23 maart 1770, † Alkemade 2 febr. 1820, tr. Alkemade (gerecht) 15 mei 1797
117. Jannetje de Wilde, geb. Leimuiden, ged. Rijnsaterwoude (rk) 19 juni 1775, † Alkemade 17 mei 1845, tr. 2e Alkemade 4 febr. 1836 Jan Bakker, ged. Roelofarendsveen (rk) 12 sept. 1780, tuinder, † Alkemade 11 juni 1837, wedr. van Jannetje van Diemen.
.
118. Jan van Braak, geb. Nieuwe Wetering, ged. Roelofarendsveen (rk) 9 sept. 1792, arbeider, † Alkemade 4 febr. 1820, kreeg relatie
119. Elizabeth Schijf, geb. 18 juli 1795, ged. Leimuiden (geref)19 juli 1795, † Amsterdam 20 febr. 1858, tr. 1e Woubrugge 2 maart 1820 Wilhelmus de Jong, ged. Rijnsaterwoude  (rk) 10 febr. 1798, arbeider, † Zuid-Waddinxveen 14 dec. 1844; tr. 2e Amsterdam 29 maart 1848 Godefricus Johannes Maria Zurlage, ged. Bersenbrück (Dld) omstr. 1802, sjouwer, † verm. Amsterdam vóór 20 febr. 1858.
.
120. Antonie Stipdonk, geb. Zoeterwoude, ged. ald. (rk) 9 okt. 1782, arbeider, † Hazerswoude 30 maart 1825, tr. Aarlanderveen (gerecht) 9 febr. 1807
121. Dirkje Groenendijk, ged. Aarlanderveen (rk) 27 maart 1785, † Broek 12 jan. 1856, tr. 2e Alkemade 15 jan. 1835 Jan Oudshoorn, ged. Noordwijk (rk) 13 april 1794, arbeider, † Alkemade 24 okt. 1870, wedr. van Martijntje van Diemen.
.
122. Cornelis Jacobsz. van Zijl, ged. Aarlanderveen (rk) 26 april 1790, schoenmaker, zadelmaker, † Nieuwveen 10 okt. 1856, tr. Hazerswoude 22 april 1814
123. Anna van der Haas, geb. Waddinxveen, ged. ald. (rk) 19 aug. 1785, † Nieuwveen 10 april 1860.
.
124.Jan Hoogenboom, ged. Rijnsaterwoude (rk) 6 dec. 1794, arbeider, † Rijnsaterwoude 20 juni 1876, tr. 2e Aalsmeer 19 jan. 1851 Grietje Plomp, ged. Zoeterwoude (rk) 7 sept. 1807, † Rijnsaterwoude 14 dec. 1871, wed. van Cornelis Zethof; tr. 1e Ter Aar 15 maart 1818
125. Jannetje van Leeuwen, geb. Ter Aar (geref) 24 dec. 1792, † Leimuiden 9 febr. 1849.
.
126. Georgius Mulder, ged. Alkmaar (rk) 28 april 1796, wachtmeester (1824), koopman (1828), winkelier (1830), rijksambtenaar (1852), zaakwaarnemer (1877), † Leimuiden 5 sept. 1877, tr. 1e Haarlem 15 sept. 1824 Elisabeth Clementina Roemer, ged. Nieuwkoop (remonstrants) 28 maart 1796, † Amsterdam 30 mei 1829; tr. 2e Arnhem 27 febr. 1830
127. Bernardina Broekman, ged. Huissen (rk) 9 okt. 1798, winkelierster (1830), † Leimuiden 8 okt. 1881, tr. 1e Arnhem 28 jan. 1819 Wilhelm Hiller, ged. Arnhem (geref) 28 febr. 1796, koffiehuisbediende, tapper, † Arnhem 17 dec. 1826.

Generatie VIII (oudovergrootouders)
 1. Cornelius van Boheemen, ged. ’s Gravenhage (rk) 23 aug. 1733, † Rijswijk 10 nov. 1791, tr. Rijswijk (gerecht) 2 mei 1762
 2. Clasina Overmeer, ged. Stompwijk (rk) 3 april 1738, begr. Wilsveen 16 juni 1801.
 1. Paulus van Rijn, ged. ’s Gravenhage (rk) 7 maart 1751, tr. ’s Gravenhage (rk) 21 april 1776 en (gerecht) 22 april 1776
 2. Catharina van der Kroft, ged. ’s Gravenhage (rk) 16 nov. 1758, begr. Amsterdam, Karthuizer Kerkhof 19 jan. 1789.
 1. Simon Coertsz. Luijnenburg, ged. Veur (rk) 21 aug. 1721, † Leidschendam 6 juni 1813, tr. Stompwijk (rk) 1 aug.) 1751
 2. Jannetje Jaspersz. van Haastrecht, ged. Veur (rk) 9 febr. 1729, begr. Voorschoten febr. 1762.
 1. Jacobus Leendertsz. Vergouw, ged. Wassenaar (rk) 30 aug. 1732, begr. Voorschoten 12 april 1809, tr. Voorschoten (gerecht en rk) 2 mei 1762
 2. Agatha Jansdr. van Leeuwen, ged. Veur (rk) 12 nov. 1728, † Voorschoten 24 okt. 1826.
 1. Arij Fransz. Olsthoorn (Outshoorn), geb. ’t Woudt omstr. 1738, † Wateringen 22 aug. 1828, tr. Voorburg (gerecht en rk) 27 april 1766
 2. Maria Crijnsdr. Lelieveld, ged. Voorburg (rk) 23 juli 1740, † Wateringen 16 okt. 1811.
 1. Jan Verheul, ged. Bergschenhoek (rk) 26 jan. 1730, † Zoeterwoude 11 juli 1805, tr. 2e Zoetermeer (rk) 4 mei 1783 en Zegwaart  (gerecht) 6 mei Antje Post, ged. Pijnacker (rk) 20 nov. 1747, † Zoeterwoude 8 aug. 1817; tr. 1e Veur (rk) 13 jan. 1773
 2. Cornelia van Kan, ged. Veur (rk) 18 dec. 1747, begr. Rijswijk 14 jan. 1782.
 1. Willem Jansz. Duijnisveld, geb. Maasdijk/Zandambacht, ged. Poeldijk (rk) 18 dec. 1733, † Wateringen 19 mei 1803, tr. 1e ’s Gravenzande en Zandambacht (ondertr.) 6 mei 1773 Pleuntje Leendertsdr. van der Maarel, † 12 febr. 1777, begr. Wateringen 18 febr. 1777; tr. 2e Wateringen (ondertr.) 27 sept. 1777
 2. Maria Gerritsdr. van Dijk, ged. Schipluiden (rk) 21 febr. 1745, † Wateringen 17 febr. 1821.
 1. Andries Leendertsz. van Leeuwen, † Wateringen 17 jan. 1811, tr. Wateringen (gerecht) 29 april 1787
 2. Wilhelmina Raaphorst, geb. Wateringen, † Rijswijk 2 mei 1829.
 1. Bartholomeus Cornelisz. Kraan, ged. Hazerswoude (rk) 3 maart 1773, watermolenaar op Hondsdijkse molen, † Koudekerk 25 aug. 1857, tr. 2e Koudekerk (gerecht) 2 nov. 1806 Helena van der Maarel, geb. Koudekerk, ged. Hazerswoude (rk) 13 okt. 1768, † Koudekerk 6 okt. 1836; tr. 1e Woubrugge (rk) 6 mei 1799
 2. Jannetje Moerkerk(en), geb. Wassenaar omstr. 1773, † Koudekerk 28 sept. 1804.
 1. Willem Meesz. Ruijgrok van der Werve, geb. Sassenheim, ged. ald. (rk) 22 jan. 1756, † ald. 9 dec. 1809, tr. ald. (rk) 8 mei 1791
 2. Anna Dirksdr. Raaphorst, geb. Sassenheim, ged. ald. (rk) 17 jan. 1767, † ald. 24 juli 1835, tr. 2e Sassenheim 26 jan. 1817 Jan van der Heijden, geb. Zandpoort, ged. Velzen (rk) 11 juni 1784, arbeider, † Sassenheim 3 nov. 1837, wedr. van Catharina Bourgondië.
 1. Huibert van der Holst, ged. Lisse (rk) 15 febr. 1750, † Hazerswoude 15 nov. 1806, begr. Hazerswoude 20 nov. 1806, tr. Sassenheim (rk) 30 jan. en Voorhout (gerecht) 1 febr.  1785
 2. Geertje van der Lubbe, ged. Oegstgeest (rk) 28 dec. 1760, † Leiden 20 aug. 1838.
 1. Pieter Groen in ’t Wout, geb. Woubrugge, ged. Hoogmade (rk) 4 mei 1768, arbeider, † Hazerswoude 4 juni 1848, tr. Woubrugge (gerecht) en Hoogmade (rk) 23 april 1792
 2. Trijntje Hoogenboom, geb. Oud Ade, ged. Rijpwetering (rk) 14 april 1769, † Woubrugge 8 okt. 1836.
 1. Jan Gerritsz. Schrama, ged. Noordwijk (rk) 20 febr. 1730, begr. verm. Warmond 6 nov. 1780, tr. Lisse (gerecht en rk) 4 mei 1766
 2. Aaltje Jacobsdr. van der Spek, ged. Voorschoten (rk) 8 maart 1738, † Warmond 11 dec. 1797, tr. 2e Warmond (gerecht) 10 sept. 1786 Lourens van der Meer, ged. Stompwijk (rk) 10 okt. 1756, † na 5 nov. 1805; hij hertr. Voorhout (gerecht) 22 april 1798 Gijsje Turkenburg.
 1. Simon Jansz. Westgeest, geb. Warmond, ged. Sassenheim (rk) 14 sept. 1741, † verm. Koudekerk 19 aug. 1806, begr. verm. Koudekerk 21 aug. 1806, tr. 2e Lisse (rk) 30 april 1797 Maartje Jansdr. Kluijt, ged. Lisse (rk) 6 sept. 1754, † Warmond 1 febr. 1842, wed. van Jan Fransz. Verhees; tr. 1e Sassenheim (rk) 20 nov. 1768
 2. Theodora Cornelisdr. van der Klugt (Kluft), ged. Oegstgeest (rk) 23 mei 1739, † Lisse 15 april 1791.
 1. Gijsbert van der Meij, geb. Voorhout, ged. Sassenheim (rk) 12 okt. 1752, † Voorhout 5 sept. 1827, tr. Voorhout (gerecht) en Sassenheim (rk) 2 juni 1782
 2. Maartje Jansdr. van Duijnhoven, ged. Noordwijkerhout (rk) 2 dec. 1761, † Voorhout 9 jan. 1830.
 1. Jan Cornelisz. van Leeuwen, ged. Voorburg (rk) 12 okt. 1748, bouwman, † Zoeterwoude 20 dec. 1827. tr. Oegstgeest (gerecht en rk) 30 jan. 1785
 2. Catrina Cornelisdr. van Son (Zon), ged. Voorschoten (rk) 9 april 1755, † Noordwijkerhout 25 nov. 1812.
 1. Cornelis Pietersz. van Paridon, geb. Rijnsburg, ged. Oegstgeest (rk) 23 mei 1754, landbouwer, begr. Rijnsburg 20 okt. 1794, tr. Oegstgeest (rk) 23 april 1780
 2. Agnes (Niesje) Hendriksdr. van Rhoon, geb. Rijnsburg, ged. Oegstgeest (rk) 22 april 1757, begr. Rijnsburg 26 april 1797, tr. 2e Oegstgeest (rk) 22 jan. 1797 Hendrik van Zomeren, ged. Noordwijk (rk) 17 mei 1766, † ald. 24 febr. 1802, wedr. van Maartje de Groot; hij hertr. Oegstgeest (rk) 8 mei 1800 Aaltje Gerritsdr. Bogaards.
 1. Arij Diemel, geb. Voorhout, ged. Sassenheim (rk) 22 jan. 1761, begr. Voorhout 21 dec. 1796, tr. ’s Gravenhage (gerecht en rk) 23 febr. 1789
 2. Cornelia Schinkel (Schenkel), ged. ’s Gravenhage (rk) 16 sept. 1757, † Voorhout 12 juni 1844, tr. 2e Voorhout (gerecht) en Sassenheim (rk) 1 febr. 1807 Jan van Bohemen, ged. ’s Gravenhage  (rk) 14 febr. 1764, † Voorhout 28 aug. 1824.
 1. Jan Blonkenburg, geb. Katwijk a/d Rijn, ged. Oegstgeest (rk) 1 sept. 1750, † Katwijk a/d Rijn 14 mei 1788, tr. Oegstgeest (rk) 23 mei 1784
 2. Hilletje Caveij (Cavaaij), geb. Katwijk a/d Rijn, ged. Oegstgeest (rk) 9 april 1762, † Katwijk 7 april 1840, tr. 2e Oegstgeest (rk) 6 sept. 1789 Aart Willemsz. de Jong, geb. Waarder, ged. Woerden (rk) 31 okt. 1760, † Katwijk a/d Rijn 26 aug. 1810.
 1. Bastiaan Dirksz. van Leeuwen, geb. Voorhout, ged. Sassenheim (rk) 26 aug. 1766, † 27 febr. 1808, begr. Valburg 3 maart 1808, tr. Voorhout (gerecht) 1 nov. 1789
 2. Trijntje Banksdr. Capteijn, ged. Noordwijk (rk) 24 nov. 1766, † ald. 1 jan. 1830, tr. 2e Voorhout (gerecht) en Sassenheim (rk) 10 april 1809 Gerrit Maas, ged. Menzelen (Dld) (rk) 20 sept. 1783, timmerman, † Noordwijk 13 juli 1835; hij hertr. Noordwijk 11 maart 1831 Antje Alkemade.
 1. Gerrit Leendertsz. van der Kleij, ged. Wassenaar (rk) 13 dec. 1747, † ald. 20 okt. 1802, tr. Wassenaar (gerecht) 29 april 1781
 2. Jaapje van der Lubbe, ged. Wassenaar (rk) 24 dec. 1753, † ald. 18 okt. 1831.
 1. Cornelis Meesz. Langeveld, ged. Wassenaar (rk) 13 febr. 1739, † ald. 28 maart 1800, ondertr. Wassenaar 16 jan. 1789
 2. Grietje Jaspersdr. van Haastrecht, ged. Veur (rk) 18 okt. 1755, † Wassenaar 29 mei 1791.
 1. Willem Huibertsz. van Steijn, ged. Oegstgeest (rk) 10 juli 1761, landbouwer, † Oegstgeest 1 aug. 1812, tr. Oegtsgeest (gerecht en rk) 3 juni 1787
 2. Marijtje Jorisdr. Tas, geb. Leiderdorp, ged. Hazerswoude (rk) 3 juni 1767, † Oegstgeest 3 jan. 1814.
 1. Pieter Hendriksz. van Roon, ged. Oegstgeest (rk) 9 juni 1759, † Rijnsburg 14 okt. 1811, tr. 1e Zoeterwoude (gerecht) 30 april 1786 Neeltje Willemsdr. van Leeuwen; tr. 2e Oegstgeest (gerecht) 29 april 1792
 2. Trijntje de Prie, ged. Oegstgeest (rk) 13 maart 1766, † Rijnsburg 21 aug. 1800.
 1. Cornelis Jacobsz. van Rijn (Reijn), geb. Overschie, ged. Schiedam (rk) 3 dec. 1747, veenarbeider, † Nootdorp 11 jan. 1830, tr. Delft (gerecht) 2 febr. 1777
 2. Cornelia Hendriksdr. de Vreede, ged. Nootdorp (rk) 7 nov. 1751, † Leidschendam 21 mei 1815.
 1. Meindert Middendorp, geb. Rijswijk omstr. 1762, † ald. 6 juli 1814, tr. Rijswijk (gerecht) 8 febr. 1784
 2. Johanna Jansdr. van der Voort, ged. ’s Gravenhage (rk) 5 aug. 1765, begr. Rijswijk 12 april 1852.
 1. Cornelis Arisz. van der Kleij, ged. ’s Gravenhage (rk) 23 juni 1742, † Voorburg 3 nov. 1817, tr. Voorburg (gerecht) 6 mei 1781
 2. Ariaantje Arisdr. de Haas, geb. Loosduinen, ged. Poeldijk (rk) 23 okt. 1758, † Voorburg 27 nov. 1814.
 1. Arie de Vet, ged. Veur (rk) 19 sept. 1765, schipper, † Veur 18 april 1841, tr. Veur (rk) 29 april en (gerecht) 22 juni 1795
 2. Antje Alenburg, ged. Veur (geref) 5 juli 1762, † ald. 16 aug. 1853, tr. 1e Gouda (geref) 1 mei 1785 Gerrit Schouten, ged. Gouda  (geref) 26 nov. 1760.
 1. Joannes Schravemade, ged. ’s Gravenhage (rk) 10 sept. 1725, † ’s Gravenhage 10 juni 1786, tr. 2e ’s Gravenhage 16 juni 1776 Maria van der Klugt; tr. 1e Voorburg (rk) 25 april 1751
 2. Maria Wassenaar, ged. Veur (rk) 23 juli 1723, † vóór 16 juni 1776.
 1. Cornelis Cornelisz. van der Klugt, ged. ’s Gravenhage (rk) 24 april 1723, † ald. 25 sept. 1789, tr. ’s Gravenhage 27 april 1755
 2. Wilhelmina van der Voort, ged. Monster (rk) 1 juni 1727.
 1. Claas Arendsz. van der Valk, ged. Poeldijk (rk) 26 maart 1751, † ald. 29 sept. 1807, tr. Monster (gerecht) en Poeldijk (rk) 9 mei 1748
 2. Marijtje Arisdr. de Haas, geb. Loosduinen 5 juli 1758, ged. Poeldijk  (rk) 7 juli 1756, † Monster 9 febr. 1843.
 1. Martinus van Nierop, ged. Stompwijk (rk) 3 juli 1761, bouwman, † Stompwijk 7 jan. 1823, tr. Stompwijk (rk) 10 juni 1791
 2. Beatrix Droog, geb. Woubrugge, ged. Hoogmade (rk) 19 dec. 1759, † Stompwijk 4 mei 1825.
 1. Paulus Gerritsz. van den Berg, ged. Sassenheim (rk) 23 okt. 1751, tuinder, † Oegstgeest 24 febr. 1796, begr. Oegstgeest, tr. Oegstgeest (gerecht) 24 jan. 1779
 2. Cornelia Pietersdr. Bouwman, ged. Oegstgeest (rk) 23 nov. 1751, † Sassenheim 17 sept. 1816, tr. 2e Oegstgeest (gerecht) 19 febr. 1797 Wilm Teunisz. van Schie, ged. Noordwijk (rk) 20 sept. 1771, bouwman, † Voorhout 18 dec. 1827; hij hertr. Voorhout 12 juni 1825 Aagje van den Berg.
 1. Franciscus Bie(g)straten, ged. Leiden (rk) 5 juni 1753, lakenwerker, † Leiden 29 nov. 1834, tr. 1e Leiden (gerecht) 16 mei 1778 Anna Maria Rogiers (Rosel), ged. Leiden (rk) 13 mei 1755, † ald. na 20 nov. 1783; tr. 2e Leiden (gerecht en rk) 21 febr. 1789
 2. Jacoba Wilhelmina de Ridder, ged. Leiden (rk) 14 jan. 1769, † Leiden 28 aug. 1844.
 1. Dirk Groenendijk, geb. Warmond, ged. Sassenheim  (rk) 30 jan. 1758, † Oegstgeest 1 febr. 1811, tr. Leiden (gerecht) 29 april 1780
 2. Catharina van den Heuvel, ged. Leiden (rk) 17 jan. 1756, † Oegstgeest 30 jan. 1842.
 1. Leendert Luikes, ged. Zoeterwoude (rk) 17 febr. 1758, begr. ald. 5 aug. 1801, tr. Zoeterwoude (gerecht en rk) 8 juni 1783
 2. Marijtje Huibertsdr. van Wees, ged. Rijnsburg (geref) 27 mei 1759, † Zoeterwoude 4 okt. 1834, tr. 2e Zoeterwoude (gerecht en rk) 1 aug. 1802 Klaas de Waal, ged. Wassenaar (rk) 18 april 1864, arbeider, † Zoeterwoude 21 maart 1834.
 1. Pieter Leendertsz. van Roon, begr. Oegstgeest 2 okt. 1781, tr. Oegstgeest (gerecht) 11 mei 1749
 2. Anna Jacobsdr. Westgeest, ged. Leiden (rk) 4 sept. 1716, begr. Oegstgeest 12 aug. 1799.
 1. Johannes Bartsz. van Zoenen, ged. Nootdorp (rk) 21 okt. 1755, † Sassenheim 6 dec. 1802, tr. Sassenheim (rk) 1 sept. 1780
 2. Catharina Meesdr. Ruijgrok van der Werve, ged. Sassenheim (rk) 10 dec. 1754, begr. ald. 5 jan. 1808.
 1. Dirk Jacobsz. van Steijn, ged. Oegstgeest 11 sept. 1732, begr. ald. 13 jan. 1800, tr. Oegstgeest (gerecht en rk) 2 juni 1771
 2. Stijntje Gerritsdr. van der Meij, ged. Sassenheim (rk) 29 sept. 1737, begr. Oegstgeest 15 nov. 1808.
 1. Jan Cornelisz. Ammerlaan, ged. Wassenaar (rk) 22 juli 1744, begr. Oegstgeest 4 mei 1800, tr. 1e Wassenaar (gerecht en rk) 28 dec. 1766 Trijntje Jansdr. Opdam, geb. Valkenburg, ged. Oegstgeest 5 maart 1742, † Wassenaar 31 okt. 1770; tr. 2e Leiden (gerecht) 29 maart 1788
 2. Marijtje Jansdr. Paardekooper, ged. Oegstgeest (rk) 3 febr. 1754, † ald. 14 nov. 1827, tr. 2e Leiden (gerecht) 12 mei 1804 Jan van der Voorn, ged. Oegstgeest (rk) 13 juni 1744.
 1. Arij Pietersz. van der Fluit, geb. Warmond, ged. Sassenheim (rk) 31 dec. 1735, begr. ald. 23 febr. 1784, tr. Voorhout (gerecht) en Warmond (gerecht) 11 mei 1760
 2. Pleuntje van der Velde, geb. Warmond, ged. Sassenheim (rk) 1 mei 1742, † Leiden 6 jan. 1813.
 1. Jan Bijlevelt, ged. Veur (rk) 6 nov. 1751, arbeider, † Veur 24 mei 1823, tr. 2e Voorschoten (gerecht) 8 mei 1803 Neeltje Langelaan, ged.  Voorschoten (rk) 23 sept. 1763, † Voorschoten 25 dec. 1820, wed. van Klaas Zijdenbosch; tr. 3e Veur 12 okt. 1821 Ariaantje Hasebroek, ged. Veur (rk) 13 juni 1788, † Voorschoten 8 nov. 1842; zij hertr. Veur 17 juni 1825 Jacobus Koeleman; tr. 1e Veur (rk) 29 jan. 1775
 2. Jannetje Snaas, ged. Voorburg (rk) 27 okt. 1742, † Voorschoten 31 juli 1802, begr. ald. 3 aug. 1802.
 1. Frans Kuijper, geb. ’s Hertogenbosch, begr. Oegstgeest 12 juni 1800, tr. Oegstgeest (gerecht en rk) 27 jan. 1771
 2. Petronella de Winter, ged. Oegstgeest (rk) 28 april 1748, † Leiden 21 mei 1813.
 1. Jan Cornelisz. Slootweg, ged. Zoeterwoude (rk) 1 febr. 1745, arbeider, † Zoeterwoude 13 aug. 1816, tr. Zoeterwoude (gerecht) 22 febr. 1778
 2. Antje Gerritsdr. Overdevest, ged. Zoeterwoude (rk) 16 juni 1755, † ald. 20 juni 1819.
 1. Maarten Selisz. Weijers, ged. Lisse (rk) 12 mei 1745, landbouwer, † Lisse 20 sept. 1821, tr. 2e Lisse (gerecht) 10 april 1796 Marijtje Dirksdr. Bezu, ged. Lisse (rk) 13 nov. 1770, † ald. 16 juni 1820; tr. 1e Lisse (rk) 7 mei 1755
 2. Antje Pietersdr. van Rhoon, ged. Lisse (rk) 29 dec. 1746, begr. ald. 26 maart 1795.
 1. Cornelis Bergman, ged. Oegstgeest (rk) 1 febr. 1765, bouwman, later  melkboer, † Leiden 8 aug. 1841, tr. 2e Lisse (gerecht) 15 mei 1808 Petronella van Graven, ged. Lisse (rk) 4 april 1776, † Leiden 16 febr. 1850; tr. 1e Noordwijkerhout (gerecht) 30 aug. 1789
 2. Marijtje Dirksdr. Verlaan, ged. Rijpwetering (rk) 22 dec. 1747, † Lisse 19 aug. 1799, tr. 1e Vogelenzang (rk) 17 nov. 1776 Cornelis Sijmonsz. van Schooten, geb. Bennebroek, ged. Vogelenzang (rk) 24 nov. 1724, wednr. van Antje Jeroensdr. Warmendam en Pieternelletje Jacobsdr. van der Horst.
 1. Jan Kortekaas, ged. Noordwijkerhout (rk) 10 jan. 1773, werkman, † Noordwijkerhout 17 april 1821, tr. Noordwijk (gerecht) 26 juli 1801
 2. Aaltje Dirksdr. Onderwater, ged. Noordwijk (geref) 20 mei 1781, † Noordwijkerhout 19 maart 1853, tr. 2e Noordwijkerhout 26 mei 1822 Mathijs Walkers, ged. Haarlem (rk) 30 maart 1791, arbeider, † Noordwijkerhout 22 sept. 1855.
 1. Dezelfde als 156           Gijsbert van der Meij
 2. Dezelfde als 157           Maartje Jansdr. (van) Duijnhoven.
 1. Cornelis Claasz. Bakker, ged. Hoogmade (rk) 22 dec. 1754, † Alkemade 13 jan. 1801, tr. Alkemade (gerecht) 13 jan. 1777
 2. Maartje Jansdr. Moeijenkind, ged. Rijpwetering (rk) 16 dec. 1744, † Alkemade 19 sept. 1820, tr. 1e Woubrugge (gerecht) en Rijpwetering (rk) 20 nov. 1769 Hendrik Jansz. Huijgsloot, geb. Ade, ged. Rijpwetering (rk) 9 jan. 1741.
 1. Dirk Arisz. van der Meer, ged. Rijpwetering (rk) 11 okt. 1756, arbeider, † Alkemade 28 okt. 1822, tr. Alkemade (gerecht) 12 mei 1782
 2. Jannetje Dirksdr. Teijlingerbroek, ged. Rijpwetering (rk) 11 maart 1761, † Roelofarendsveen 5 febr. 1802, begr. Rijnsaterwoude.
 1. Jan Klaasz. van der Laan, ged. Hoogmade  (rk) 19 dec. 1757, † Alkemade 26 nov. 1833, tr. Alkemade (gerecht) 13 nov. 1785
 2. Klazina Jansdr van Duuren, ged. verm. Rijnsaterwoude (rk) 30 sept. 1754, † Alkemade 1 april 1826.
 1. Cornelis Woutersz. Akerboom, geb. Goog, ged. Rijpwetering (rk) 11 mei 1744, † Nieuwe Wetering 26 juni 1793, begr. Rijnsaterwoude, tr. 1e Rijpwetering (rk) 31 mei 1772 Cornelia Jansdr. van Egmond, ged. Rijpwetering (rk) 6 okt. 1744, † Nieuwe Wetering 27 maart 1778, begr. Rijnsaterwoude; tr. 2e Alkemade (gerecht) 25 okt. 1778
 2. Maria Hendriksdr. van der Vlugt, geb. Nieuwe Wetering, ged. Rijpwetering (rk)16 juli 1753, † Alkemade 23 okt. 1815, tr. 2e Alkemade (gerecht) 11 mei 1794 Gerrit Sijmonsz. van Kanten, geb. Roelofarendsveen, ged. Rijpwetering (rk) 24 aug. 1763, † Alkemade 31 maart 1827. Hij hertr. Alkemade 13 jan. 1821 Anna Dijkman.
 1. Cornelis Mathijsz. van Rijsen, ged. Hoogmade (rk) 9 jan. 1739, begr. ald. 21 maart 1783, tr. 1e Hoogmade (rk) 8 okt. 1759 Mijntje Andriesdr. Sekma (Sicma), geb. Leiderdorp, † Hoogmade 25 okt. 1765; tr. 2e Hoogmade (rk) 28 april 1766
 2. Catharina Jansdr. Westgeest, geb. Warmond, ged. Sassenheim (rk) 28 mei 1744, † Woubrugge 10 aug. 1815.
 1. Willem Dirksz. de Wilde, ged. Roelofarendsveen (rk) 15 okt. 1739, † Alkemade 6 aug. 1795, tr. Alkemade (gerecht) 5 juli 1773
 2. Willemijntje Jansdr. van Kints, ged. Rijnsaterwoude  (rk) 19 juli 1749, † Alkemade 2 aug. 1821, tr. 2e Alkemade (gerecht) 31 jan. 1796 Klaas Pietersz. van der Zwaan, geb. Kortenaar omstr. 1741, † Nieuwveen 14 aug. 1813, wedr. van Froukje van der Welde.
 1. Hermanus van Braak, ged. Veur (rk) 2 april 1749, † Alkemade 30 mei 1806, begr. Leimuiden, tr. Schiedam (geref) 18 mei 1780 Adriana de Vos, ged. Leidschendam (geref) 8 dec. 1754; tr. 3e Alkemade (gerecht) 20 april 1800 Christina Heemskerk, ged. Ter Aar (rk) 25 maart 1772, † Alkemade 19 juni 1831; zij hertr. Rijnsaterwoude 20 mei 1812 Aart Coppier; tr. 2e
 2. Anna Maria Loo (Loon, Looij), † Alkemade 30 juni 1796, begr. Leimuiden 2 juli 1796.
 1. Jan Cornelisz. Schijf, ged. Amsterdam (geref) 2 sept. 1753, † Leimuiden 17 febr. 1797, tr. Leimuiden (geref) 25 maart 1779
 2. Stijntje Jansdr. Swanenburg, ged. Leimuiden (geref) 1 jan. 1762, † ald. 22 april 1805.
 1. Antonie Stipdonk, ged. Tongelre (rk) 28 juli 1743, † Zoeterwoude 26 juni 1782, tr. Zoetermeer (gerecht) 31 okt. 1779
 2. Agatha van der Meer, ged. Stompwijk (rk) 30 juli 1749, † Hazerswoude 4 mei 1812.
 1. Dirk Groenendijk, ged. Aarlanderveen (rk) 15 febr. 1760, schipper, † Leiden 10 maart 1817, tr. Aarlanderveen (gerecht) 18 febr. 1783
 2. Marijtje van der Pijl, ged. Aarlanderveen (rk) 27 jan. 1763, † Alkemade 8 maart 1828.
 1. Jacob Gijsbertsz. van Zijl, ged. Aarlanderveen (rk) 20 aug. 1747, bier- en brandewijnverkoper, † Aarlanderveen 13 mei 1802, tr. Aarlanderveen (gerecht en rk) 7 febr. 1775
 2. Marijtje Willemsdr. van Leeuwen, geb. Aarlanderveen, ged. ald. (rk) 12 mei 1753, † Aarlanderveen 15 maart 1818, tr. 2e Aarlanderveen (gerecht) 23 april 1804 Cornelis van der Meer, ged. Zoeterwoude (rk) 29 aug. 1770, arbeider, † Nieuwkoop 24 febr. 1841, wednr. Willemijntje Hoogeveen; hij hertr. Aarlanderveen 7 okt. 1821 Elisabeth Cornelis van der Seijs (Cijs).
 1. Jan Claasz. van der Haas, geb. Waddinxveen, ged. Boskoop (remonstrants) 1 aug. 1745, † Hazerswoude 4 jan. 1802, tr. Alphen a/d Rijn (geref) 28 nov. 1784
 2. Maria Gerritsdr. Vermont, geb. Jaarsveld, ged. Cabauw  (rk) 30 juli 1757, † Hazerswoude 27 sept. 1829.
 1. Hendrik Hoogenboom, ged. Aarlanderveen (rk) 20 febr. 1766, † Rijnsaterwoude 30 april 1795, tr. Woubrugge (rk) 7 jan. 1793
 2. Antje van der Valk, ged. Hoogmade (rk) 30 maart 1766, † Sassenheim 14 nov. 1847, tr. 2e Leimuiden  (gerecht) 15 nov. 1795 Gerrit Jonkman, ged. Rijnsaterwoude (rk) 30 jan. 1758, † Leimuiden 7 april 1809, begr. ald.  11 april 1809, wedr. van Johanna van der Neut. tr. 3e Alkemade (gerecht) 6 jan. 1811 Cornelis Boerman, geb. Roelofarendsveen, ged. Rijnsaterwoude (rk) 29 aug. 1773, † Woubrugge 14 mei 1828.
 1. Aart van Leeuwen, geb. 20 okt. 1755, ged. Oude Wetering (geref) 26 okt. 1755, bouwman, † Ter Aar 17 mei 1821, tr. Leimuiden (gerecht) 25 mei 1783
 2. Ariaantje Brandwijk, ged. Giessen-Oudekerk en Peursum (geref) 31 dec. 1758, † Ter Aar 16 juli 1820.
 1. Jan Hendrik Mulder, ged. Bergen op Zoom (rk) 27 okt. 1766, begr. Alkmaar 11 okt. 1800, tr. Alkmaar 17 mei 1795
 2. Aaltje Schouten (ook Arentje Scholte), ged. (geref) ca. 1758, † Alkmaar 31 jan. 1812.
 1. Antonius Henricus Broekman, ged. Kleef (Dld) (rk) 4 febr. 1782, onderwijzer  en later militair, † Kangean (Indonesië) 22 jan. 1838, tr. Huissen (rk) 17 april 1798
 2. Wilhelmina Rensen, ged. Hulhuizen (rk) 27 maart 1775, winkelierster, † Den Haag 28 okt. 1860.
Generatie IX (oudbetovergrootouders)
 1. Willem van Bohemen, ged. Eikenduinen (rk) 15 maart 1704, bouwman, † ’s Gravenhage 29 juni 1792, begr. Eikenduinen, tr. ’s Gravenhage (gerecht) 31 mei 1733
 2. Maria Jacobsdr. Roosenburg, ged. ’s Gravenhage (rk) 31 maart 1717, † ald. 27 dec. 1803.
 1. Jan Jansz. Overmeer, ged. Stompwijk (rk) 27 juni 1699, † ald. 6 okt. 1770, tr. Stompwijk (gerecht en rk) 9 mei 1728
 2. Lena Harmensdr. Vermeulen (van der Meulen), ged. Zoeterwoude (rk) 15 okt. 1698, † Stompwijk 10 febr. 1764.
 1. Jan Leendertsz. van Rijn, ged. Voorburg (rk) 30 nov. 1719, † ’s Gravenhage 22 maart 1802, tr. ’s Gravenhage 21 febr. 1740
 2. Wilhelmina Crijnsdr. van der Bol, ged. Wateringen (rk) 30 april 1719, † ’s Gravenhage 16 april 1807.
 1. Jan Claasz. van der Kroft, ged. ’s Gravenhage (rk) 27 dec. 1704, † ald. 5 sept. 1774, tr. 1e Maria Ammerlaan, ged. Leidschendam (rk) 26 sept. 1710, † ’s Gravenhage 11 april 1742; tr. 2e ’s Gravenhage 23 mei 1743
 2. Petronella van Oosten, ged. Veur (rk) 27 sept. 1724, † ’s Gravenhage 15 dec. 1766.
 1. Conrad Jansz. Luijnenburg, geb. omstr. 1683, rietdekker, begr. Voorschoten 22 sept. 1750, tr. Veur 8 mei 1707
 2. Petronella Sijmensdr. van der Pluijm, begr. Voorschoten 15 juni 1759.
 1. Jasper Cornelisz. van Haastrecht, tr. Stompwijk (rk) 4 april 1723
 2. Marijtje Lourensdr. van Rijn, ged. Stompwijk (rk) 20 juli 1699.
 1. Leendert Jacobsz. Vergouw, ged. Wassenaar (rk) 13 juli 1702, † ald. 18 maart 1770, tr. 2e Wassenaar (gerecht en rk) 10 sept. 1752 Maria Pietersdr. Boonenburg, ged. Wassenaar (rk) 15 aug. 1716, † ald. 5 dec. 1773, wed. van Hannes Arisz. Gordijn; tr. 1e Wassenaar (rk) 15 juni 1727
 2. Pieternel Cornelisdr. Raaphorst, ged. Wassenaar (rk) 10 maart 1705, † ald. 20 mei 1741.
 1. Johannes Cornelisz. van Leeuwen (Leuwen), ged. Stompwijk (rk) 26 juni 1689, begr. Voorschoten 3 okt. 1765, tr. Veur (rk) 28 dec. 1721
 2. Adriana Johannesdr. Turkenburg, ged. Leidschendam (rk) 30 juli 1688, begr. Voorschoten 20 sept. 1780.
 1. Frans Gerritsz. Olsthoorn (Outshoorn), † Wateringen 15 april 1790, begr. Naaldwijk, tr.
 2. Catharina Andriesdr. van der Drift, ged. Eikenduinen (rk) 9 jan. 1713, † Wateringen? 13 aug. 1795.
 1. Crijn Paulusz. Lelieveld, geb. Voorburg, † ald. 10 sept. 1771, tr. Voorburg (gerecht) 4 mei 1732
 2. Anna Willemsdr. van Veen, geb. Voorburg, ged. ’s Gravenhage (rk) 29 aug. 1707, † Voorburg 29 maart 1775.
 1. Christiaan (Cors) Jansz. Verheul, ged. Bergschenhoek (rk) 20 aug. 1687, tr. Bergschenhoek (rk) 27 april 1721
 2. Helena (Magdaleentje) Harmsdr. van Velsen, ged. Rijswijk (oud-kath) 4 jan. 1697.
 1. Wilhelmus Jansz. van Kan, ged. Leidschendam (rk) 9 dec. 1710, tr. Veur (rk) 5 jan. 1737
 2. Haasje Cornelisdr. van Oosten, ged. verm. Veur 29 aug. 1716.
 1. Jan Willemsz. Duijnisveld (Deunisveld)),  geb. Zandambacht, † ald. 1 febr. 1764, begr. ’s Gravenzande 3 febr. 1764, tr. 1e Monster (gerecht) 10 nov. 1721 Lena Gerritsdr. Duijnstede, wed. Jacob Philipsz. Goeijenbier; tr. 2e ’s Gravenzande en Zandambacht (gerecht) en Poeldijk (rk) 11 juni 1724
 2. Claasje Pietersdr. Arkesteijn, † Zandamabcht 11 april 1773, begr. ’s Gravenzande 15 april 1773.
 1. Gerrit Jobsz. van Dijk, geb. Zouteveen, begr. Wateringen 3 aug. 1791, tr. Monster (gerecht) 20 april 1738
 2. Marijtje Jansdr. Oosthoorn, geb. Loosduinen, ged. Poeldijk (rk) 17 april 1708.
 1. verm. Leendert van Leeuwen, tr.
 2. verm. Marijtje van der Drift, ged. Eikenduinen 1 jan. 1717,  † Monster 30 maart 1801, begr. ald. 7 april 1801
 1. Pieter Lourensz. Raaphorst, ged. Wateringen (rk)1 mei 1713, † Kwintsheul 10 jan. 1802, begr. Wateringen 15 jan. 1802; tr. Hof van Delft (gerecht) 9 april 1741
 2. Pleuntje Jacobsdr. Zuijdgeest, ged. Delft (rk) 1 febr. 1718, † Wateringen 28 maart 1796, begr. ald. 5 april 1796.
 1. Cornelis Arisz. Kraan, geb. Hazerswoude , ged. ald. (rk) 27 april 1741, watermolenaar, † Hazerswoude 17 sept. 1805, tr. Stolwijk (gerecht) 21 juni 1772
 2. Marijtje Roos, geb. Stolwijk, ged. ald. (geref) 12 sept. 1751, † Hazerswoude 27 juni 1806.
 1. Cornelis Hendriksz. Moerkerk(en), geb. Lisse, ged. Vogelenzang (rk) 21 febr. 1740, tr. Warmond (gerecht) en Sassenheim (rk) 17 juni 1770
 2. Ariaantje Arisdr. van Velsen, geb. Voorhout, ged. Sassenheim (rk) 4 febr. 1744.
 1. Bartholomeus (Mees) Cornelisz. Ruijgrok van der Werve, geb. Lisse, ged. ald. (rk) 8 febr. 1718, † Sassenheim 22 maart 1792, tr. Lisse (gerecht) 5 mei 1744
 2. Maria Woutersdr. van der Vlugt, ged. Noordwijkerhout (rk) 7 mei 1722, † Sassenheim 24 nov. 1766.
 1. Dirk Dirksz. Raaphorst, ged. Wassenaaar (rk) 26 juni 1742, † Sassenheim 13 sept. 1776, tr. Noordwijk (rk) 2 febr. 1766
 2. Pieternelletje van Schie, ged. Noordwijk (rk) 19 febr. 1742, begr. Sassenheim 24 febr. 1787.
 1. Jacob Teunisz. van der Holst, ged. Noordwijk (rk) 29 maart 1689, † Lisse 21 jan. 1761, tr. 1e Noordwijk (gerecht) 16 febr. 1721 Aagje Rochusdr. van Wouw, ged. Noordwijk (rk) 28 maart 1685; tr. 2e Lisse (gerecht en rk) 15 jan. 1730 Maria Cornelisdr. Groenewegen, geb. Jacobswoude, † Lisse 20 jan. 1731, wed. van Pieter Leendertsz. Brederode (Brero); tr. 3e Lisse (gerecht en rk) 30 mei 1734
 2. Jannetje Meesdr. van der Klugt, ged. Noordwijkerhout (rk) 30 mei 1711.
 1. Teunis Jansz. van der Lubbe, ged. Oegstgeest (rk) 15 juli 1724, tr. Oegstgeest (gerecht) 1 juni 1749
 2. Clara Willemsdr. van Wenen, ged. Oegstgeest (rk) 20 sept. 1730, † ald. 20 okt. 1798.
 1. Jacob Josefsz. Groen in ’t Wout, † Woubrugge 22 april 1771, begr. Hoogmade 29 april 1771, tr. 1e Hoogmade (rk) 1 febr. 1740 Claartje Dirksdr. Warmendam, ged. Hoogmade (rk) 2 nov. 1716, † Woubrugge 30 dec. 1747; tr. 2e Woubrugge (gerecht) 14 april 1749 Marijtje Pietersdr. Bredero (Breeroe), ged. Lisse (rk) 23 sept. 1730, † Woubrugge 22 febr. 1750, begr. Hoogmade 27 febr. 1750; tr. 3e Woubrugge (gerecht) 22 nov. 1751 Aagje Corsdr. van Stijnen (Steijnen), † Woubrugge, begr. Hoogmade 23 dec. 1761, wed. van Claas Cornelisz. van der Lugt; tr. 4e Woubrugge (gerecht) en Hoogmade (rk) 16 febr. 1767
 2. Reijntje Jacobsdr. Bontje, ged. Hoogmade (rk) 27 sept. 1734, † ald. 8 aug. 1801.
 1. Dirk Gerritz. Hoogenboom, geb. Roelofarendsveen, ged. Hoogmade (rk) 11 mei 1734, † Oud Ade 22 sept. 1792, begr. Rijnsaterwoude, tr. Alkemade (gerecht)  en Rijpwetering (rk) 10 juni 1765
 2. Dirkje Jacobsdr. van der Broek, geb. Rijpwetering, ged. ald. (rk) 30 aug. 1735, † ald. 13 nov. 1793, begr. Rijnsaterwoude.
 1. Gerrit Huigsz. Schrama, ged. Noordwijk (rk) 16 dec. 1689, † ald. 21 april 1730, tr. Noordwijkerhout (rk) 13 okt. 1714
 2. Willemijntje Fransdr. Oostdam, ged. Noordwijkerhout (rk) 7 febr. 1693, † Noordwijk 12 juni 1768.
 1. Jacob Jansz. van der Spek, ged. Voorschoten (rk) 31 jan. 1713, tr. Lisse (gerecht en rk) 24 april 1735
 2. Aagje Jacobsdr. Paardekooper, ged. Leiden (rk) 26 sept. 1704, † Voorschoten 3 aug. 1770, tr. 2e Voorschoten (gerecht) 11 okt. 1739 Jan Abrahamsz. van der Klugt (Kluft), ged. Voorschoten (rk) 8 mei 1700.
 1. Jan Cornelisz. Westgeest, tr. 1e Warmond (gerecht) en Sassenheim (rk) 19 mei 1715 Catharina Pietersdr. Colijn; tr. 2e Warmond (gerecht) en Sassenheim (rk) 18 jan. 1728
 2. Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet, ged. Voorschoten (rk) 25 aug. 1699, † Koudekerk 13 aug. 1782, tr. 2e Voorhout (gerecht) en Sassenheim (rk) 20 april 1755 Sijmon Jacobsz. Paardekooper, geb. Katwijk, ged. Oegstgeest (rk) 14 maart 1701, † Koudekerk 26 mei 1779, wedr. van Geertje Willemsdr. de Wit.
 1. Cornelis Abrahamsz. van der Klugt (Kluft), ged. Voorschoten (rk) 7 okt. 1703, tr.
 2. Trijntje Florisdr. Bourgondië, ged. Lisse (rk) 21 dec. 1694.
 1. Gerrit Hendriksz. van der Meij, ged. Noordwijkerhout (rk) 1 maart 1710, † Voorhout 7 juli 1757, tr. 1e Sassenheim (rk) 12 okt. 1732 Grietje Pietersdr. van Warmond (zie 411); tr. 2e Voorhout (gerecht) en Sassenheim (rk) 22 nov. 1744
 2. Catharina Jansdr. Smits, geb. Lingerkee (nu Lengerich) in graafschap Lingen (Dld), † Voorhout 14 mei 1781, tr. 2e Voorhout (gerecht) 1 okt. 1758 Willem Fransz. Wilberts, geb. Beekdonk in de Meijerij.
 1. Jan Pieterz. van Duijnhoven, tr. 2e Noordwijkerhout (gerecht) 7 febr. 1768 Maria Jansdr. van der Kroon, geb. Katwijk a/d Rijn, ged. Oegstgeest (rk) 19 jan. 1737; tr. 1e Lisse (gerecht en rk) 25 febr. 1753
 2. Hillegond Jansdr. van Raaphorst, ged. Lisse (rk) 23 sept. 1729, † Noordwijkerhout 13 nov. 1767.
 1. Cornelis van Leeuwen, ged. Voorschoten (rk) 19 sept. 1707, tr. 2e Veur (rk) 18 febr. 1759 Marijtje Pietersdr. Vieveen (niet bewezen), ged. ’s Gravenhage 30 april 1729; zij hertr. Veur (RK) 18 april 1773 Jan Versteeg (niet bewezen); tr. 1e
 2. Ariaantje Jansdr. van den Heuvel.
 1. Cornelis Claasz. van Son, ged. Wassenaar (rk) 19 okt. 1723, tr. Voorschoten (gerecht en rk) 27 april 1749
 2. Leuntje Pietersdr. Oosterbeek, ged. Voorschoten (rk) 22 april 1715.
 1. Pieter Jurriaansz. van Paridon, geb. Rijnsburg, ged. Oegstgeest (rk) 29 april 1708, landbouwer te Rijnsburg, begr. Rijnsburg 17 febr. 1782, tr. Rijnsburg (impost) 22 mei 1744
 2. Hendrikje Cornelisdr. Brederode (Breroo), ged. Wassenaar (rk) 20 febr. 1718, † Rijnsburg 5 mei 1778.
 1. Hendrik Pietersz. van Rhoon, ged. Vogelenzang (rk) 3 maart 1724, begr. Rijnsburg 9 febr. 1763, tr. Rijnsburg (impost) 1 febr. 1754
 2. Aaltje Cornelisdr. Verdigaal, ged. Oegstgeest (rk) 21 dec. 1723, begr. Rijnsburg 12 nov. 1800.
 1. Frans Otto Diemel, geb. Niederbergheim (Dld), ged. Allagen (Dld) 23 sept. 1731, † Voorhout 22 dec. 1803, begr. ald. 27 dec. 1803; tr. Voorhout (gerecht) 13 en Sassenheim (rk) 14 nov. 1756
 2. Jannetje Arisdr. van Hees, ged. Sassenheim (rk) 7 okt. 1724, begr. Voorhout 12 jan. 1799.
 1. Johannes Schinkel, ged. ’s Gravenhage (rk) 10 sept. 1719, tr. ’s Gravenhage 15 juli 1747
 2. Joanna Jorisdr.
 1. Jacobus Jansz. Blonkenburg, geb. Katwijk, ged. Oegstgeest (rk) 30 okt. 1719, tr. Katwijk (gerecht) en Oegstgeest (rk) 23 nov. 1749
 2. Gerritje van Oosten, geb. Valkenburg, ged. Oegstgeest (rk) 11 mei 1730.
 1. Gerbrand Caveij (Kavooij), geb. Katwijk, ged. Oegstgeest (rk) 13 febr. 1724, tr. Katwijk a/d Rijn (gerecht) 25 febr. 1759
 2. Antje Dirksdr. Bronsgeest, geb. Voorhout, ged. Sassenheim (rk) 15 okt. 1725.
 1. Dirk Jansz. van Leeuwen, geb. Voorhout, ged. Sassenheim 15 dec. 1722, begr. Voorhout 5 juli 1787, tr. Voorhout (gerecht) 7 en Sassenheim (rk) 6 mei 1754
 2. Catharina Bastiaansdr. van Gastel, geb. Voorhout, ged. Sassenheim (rk) 7 mei 1732, † Voorhout 19 maart 1811.
 1. Bancras Pietersz. Capiteijn, ged. Noordwijk (rk) 11 sept. 1736, † ald. 19 aug. 1806, begr. ald. 23 aug. 1806, tr. Noordwijk (rk) 21 nov. 1762
 2. Trijntje Huibertsdr. Heemskerk, ged. Noordwijk (rk) 1 maart 1735, begr. ald. 4 nov. 1790.
 1. Leendert Leendertsz. van der Kleij, † Wassenaar 23 sept. 1762, tr. 1e ’s Gravenhage ca. 12 sept. 1734 Lena Teunisdr. van der Meer; tr. 2e ’s Gravenhage ca. 2 mei 1739
 2. Dirkje Claasdr. van der Kroft (Krogt), ged. ’s Gravenhage 26 okt. 1711, † Wassenaar 13 dec. 1780.
 1. Leendert Jansz. van der Lubbe, ged. Wassenaar (rk) 8 aug. 1723, † ald. 4 juli 1763, tr. Wassenaar (gerecht en rk) 3 mei 1744
 2. Immetje Pietersdr. Geerlof, ged. Bleiswijk (remonstrants) 22 maart 1733, † Wassenaar 6 febr. 1782.
 1. Mees Jansz. Langeveld, ged. Wassenaar (rk) 24 febr. 1689, † ald. 21 mei 1744, tr. 1e Wassenaar (gerecht) 3  mei en (rk) 4 mei 1722 Annetje Cornelisdr. Raaphorst, ged. Wassenaar 10 maart 1697, begr. ald. 13 jan. 1733; tr. 2e Wassenaar (gerecht en rk) 21 febr. 1734
 2. Lena Cornelisdr. Hillenaar, ged. ’s Gravenhage (rk) 12 juni 1708, † Wassenaar 12 mei 1744.
 1. Jasper Cornelisz. van Haastert, begr. Voorschoten 22 maart 1782, tr. Veur (rk) 3 mei 1750
 2. Lena Reijersdr. Sonneveld, begr. verm. Voorschoten 2 nov. 1794.
 1. Huijbert Jansz. van Steijn, geb. Lisse, ged. ald.  (rk) 21 jan. 1734, † Lisse 22 juli 1762, tr. Lisse (gerecht) 13 mei 1759
 2. Jannetje Willemsdr. van Nes, geb. Oegstgeest, ged. ald. (rk) 19 nov. 1730, † Lisse 12 april 1806.
 1. Joris Leendertsz. Tas, ged. Berkel (rk) 25 jan. 1737, † Leiderdorp 24 juni 1800, tr. Leiderdorp (impost) 30 okt. 1762
 2. Catharina Jansdr. van Leeuwen, geb. Leiderdorp, ged. Hazerswoude (rk) 1 juli 1737, † Leiderdorp 24 jan. 1803.
 1. Dezelfde als 322                        Hendrik Pietersz. van Rhoon, tr.
 2. Dezelfde als 323                        Aaltje Cornelisdr. Verdigaal
 1. Willem Jansz. de Prie, ged. Noordwijk (rk) 4 jan. 1737, † Oegstgeest 8 nov. 1802, tr. Oegstgeest (gerecht) 29 april 1764
 2. Grietje Arisdr. Langeveld, ged. Oegstgeest (rk) 1 febr. 1738, † ald. 2 febr. 1809.
 1. Jacob Cornelisz. van Rijn (Reijn), ged. Stompwijk (rk) 5 febr. 1714, tr. Overschie (gerecht) en Schiedam (rk) 26 nov. 1741
 2. Maria Pietersdr. Verseijde, ged. Bergschenhoek (rk) 6 okt. 1716.
 1. Jan Hendriksz. Tieman (later De Vreede), ged. Greven (Dld) 22 jan. 1719, † vóór 31 juli 1796, tr. Nootdorp (rk) 6 nov. 1741
 2. Joanna Gerritsdr. van der Merwe, geb. Nootdorp, † Zoetermeer 31 juli 1796.
 1. Meindert Middendorp, geb. graafschap Lingen (Dld), begr. Rijswijk 28 maart 1782, tr. Rijswijk (gerecht) 30 april 1747
 2. Klasina Jansdr. Kaas, geb. Rijswijk.
 1. Jan Arentsz, van der Voort, ged. ’s Gravenhage (rk) 18 aug. 1726, begr. Rijswijk 9 nov. 1794, tr. Rijswijk (gerecht) 17 en ’s Gravenhage (rk) 18 mei 1761
 2. Catharina Fransdr. van Beek, ged. Noordwijkerhout (rk) 23 okt. 1740, begr. Rijswijk 10 juli 1809.
 1. Arij Jacobsz. van der Kleij, ged. omstr. 1715, tr. Wassenaar (gerecht) (kerkelijk Wassenaar (rk)) 28 april 1737
 2. Marijtje Cornelisdr. Raaphorst, geb. Wassenaar, ged. ’s Gravenhage? omstr. 1720.
 1. Adrianus Centensz. de Haas, ged. ’s Gravenhage 20 sept. 1722, tr. Monster (gerecht) en Poeldijk (rk) 5 mei 1748
 2. Elisabeth Cornelisdr. van der Kraan, ged. ’s Gravenhage (rk) 4 mei 1723.
 1. Cornelis de Vet, ged. verm. Voorburg (rk) 3 aug. 1725, tr. Veur (rk) 24 nov. 1751
 2. Cornelia Willemsdr. van Noort, ged. Veur (rk) 11 sept. 1732, † verm. Veur 19 dec. 1804.
 1. Hannes Arisz. Alenburg, ged. Hazerswoude (rk) 22 mei 1721, † Stompwijk 8 april 1763, tr. Oegstgeest (gerecht) 9 nov. 1749
 2. Maartje Jansdr. Bronsgeest, ged. Noordwijk (rk) 4 jan. 1726, † Delft 26 juli 1801, begr, ald. 31 juli 1801, tr. 2e Leiden (rk) 29 april 1764 Leendert Claasz. van Roen.
 1. Anthonie Jacobz. ’s Gravemade, ged. ’s Gravenhage (oud-kath) 27 jan. 1692, begr. ’s Gravenhage 20 aug. 1729, tr. Wassenaar (rk) 17 april 1718 en ’s Gravenhage (gerecht) 18 april 1718
 2. Apolonia Cornelisdr. van der Drift, ged. Wassenaar (rk) 17 dec. 1697, † ald. 21 juni 1740, tr. 2e ’s Gravenhage (rk) 28 april 1731 en (gerecht) 29 april 1731 Hendrikus ’s Gravemade, ged. ’s Gravenhage (rk) 12 maart 1708.
 1. Jacob Claasz. Wassenaar, ged. Veur (rk) 21 aug. 1690, begr. Voorschoten 29 maart 1765, tr. 2e Veur (rk) 3 juli 1729 Maria Willemsz. Persoon, ged. Veur (rk) 18 april 1703, begr. Voorschoten juni 1752; tr. 1e Veur (rk) 6 april 1723
 2. Ermelinde Claasdr. Suijderloo, ged. Voorburg (rk) 29 sept. 1699, † Veur, begr. Vooschoten 1 okt. 1727.
 1. Cornelis Pietersz. van der Klugt, tr. Wassenaar (rk) 9 mei 1717
 2. Maria van Raaphorst, ged. Wassenaar (rk) 20 febr. 1690, tr. 1e Wassenaar (gerecht en rk) 19 mei 1716 Crijn Lourens van Haasbroek.
 1. Claas Hendriksz. van der Voort, tr. Monster (gerecht) en Poeldijk (rk) 15 april 1725
 2. Cornelia ’s Gravemade, ged. Wateringen (rk) 20 juli 1705, begr. Eikenduinen 14 april 1796.
 1. Arend Claasz. van der Valk, ged. Poeldijk (rk) 29 jan. 1714, † Monster 14 juli 1765, tr. Monster (gerecht) en Poeldijk (rk) 27 april 1749
 2. Lijsbeth Cornelisdr. Alsemgeest, geb. Monster (in de Made), ged. Poeldijk (rk) 9 febr. 1726, † ald. 22 febr. 1795, tr. 2e Monster (gerecht) en Poeldijk (rk) 9 nov. 1766 Cornelis Pietersz. van der Hoeven, ged. Poeldijk (rk) 21 febr. 1730, † Monster 28 juni 1818.
 1. Dezelfde als 362               Adrianus Centen de Haas, tr.
 2. Dezelfde als 363                Elisabeth Cornelisdr. van der Kraan.
 1. Joannes Maartensz. van Nierop, ged. Stompwijk (rk) 19 juli 1733, † ald. 9 febr. 1796, tr. Stompwijk (gerecht en rk) 11 mei 1760
 2. Claasje Willemsdr. van der Swet, ged. Zoeterwoude (rk) 22 juli 1734, † Stompwijk 8 juli 1775.
 1. Leendert Cornelisz. Droog, ged. Stompwijk (rk) 5 febr. 1732, tr. Veur (rk) 9 sept. 1759
 2. Marijtje Cornelisdr. Poelgeest, geb. Veur (rk) 1 nov. 1730.
 1. Gerrit Sijvertsz. van den Berg, geb. Lisse, ged. Sassenheim (rk) 11 april 1723, † ald. 2 nov. 1790, tr. Sassenheim (rk) 12 mei 1748
 2. Grietje Paulusdr. Verdel, ged. Oegstgeest (rk) 22 nov. 1716, † Sassenheim 20 mei 1793.
 1. Pieter Bouwman, tr. Oegstgeest (gerecht) 15 april 1736
 2. Grietje Jacobsdr. Paardekooper, ged. Noordwijk (rk) 6 dec. 1710.
 1. Joannes Biegstraten, ged. Leiden (rk) 8 aug. 1718, tr. Leiden (gerecht) 13 mei 1747
 2. Anna Kuijters, ged. Leiden (rk) 1 juli 1724, tr. 2e Leiden (gerecht) 7 mei 1774 Jacobus de Laf, ged. Leiden (rk) 22 nov. 1742, † Leiden 22 dec. 1819; hij hertr. Leiden (gerecht) 1 dec. 1804 Caatje Adamse.
 1. Cornelis de Ridder, ged. Leiden (rk) 6 jan. 1737, tr. Leiden (gerecht) 15 nov. 1760
 2. Lijsbeth Jansdr. van Rijn, ged. Leiden (rk) 10 aug. 1735, tr. 2e Leiden (gerecht) 15 dec. 1770 Jacobus Rogge, ged. Leiden 22 mei 1726, wedr. van Antonia van Leuven.
 1. Aalbert Dirksz. Groenendijk, ged. Noordwijk (rk) 10 juni 1721, tr. Warmond (gerecht) en Sassenheim (rk) 7 mei 1752
 2. Marijtje Jansdr. Rijgersberg(en), ged. Zoeterwoude  (rk) 4 jan. 1728.
 1. Jan van den Heuvel, ged. Leiden (rk) 28 jan. 1733, tr. 2e Leiden (gerecht) 20 jan. 1759 IJda Willemsdr. Govertse, geb. Bloemendaal; tr. 1e Leiden (gerecht) 28 dec. en (rk) 29 dec. 1754
 2. Elisabeth Haldermans, geb. Leiden, † ald., begr. Zoeterwoude 15 nov. 1758.
 1. Gerrit Luikes, geb. Wetten (NB), † Zoeterwoude 5 mei 1787, tr. 1e Zoeterwoude (gerecht en rk) 23 jan. 1735 Geertrui Pietersdr. van Hees, geb. Alphenhoorn; tr. 2e Zoeterwoude (gerecht) en Hoogmade (rk) 29 febr. 1740 Pleuntje Pietersdr. Lelieveld; tr. 3e Zoeterwoude (gerecht) 27 mei 1753
 2. Grietje Claasdr. Leeuwestijn, ged. Zoeterwoude (rk) 23 jan. 1724, † ald. 15 okt. 1794.
 1. Huijbert Jansz. van Wees, tr.
 2. Hendrina van de Water.
  .
 3. verm. Leendert Maartensz. van Roon, tr.
 4. verm. Commertje Diepenbroek
 1. Jacob Sijmonsz. Westgeest, geb. Oegstgeest, † ald. 29 dec. 1742, tr. Oegstgeest (gerecht) 4 mei 1704
 2. Huibertje Leendertsdr. van Egmond, geb. Katwijk a/d Rijn, † Oegstgeest 10 maart 1722.
 1. Batholomeus van Zoen (Soon), † Nieuwveen 7 okt. 1769, tr. Nootdorp (rk) 2 febr. 1749
 2. Maria Heijdra, ged. Nootdorp (rk) 23 okt. 1726, † ald. 19 dec. 1783.
 1. Dezelfde als 292                             Bartholomeus (Mees) Cornelisz. Ruijgrok van der Werve, tr.
 2. Dezelfde als 293                             Maria Woutersdr. van der Vlugt .
 1. Jacob Dirksz. van Steijn, ged. Lisse (rk) 31 jan. 1689, tr. 1e Oegstgeest (gerecht) 28 mei 1713 Pietertje Pietersdr. Vromesteijn, ged. Oegstgeest (rk) 8 okt. 1687, begr. ald. 16 mei 1722; tr. 2e Oegstgeest (gerecht) 9 mei 1723
 2. Maria Cornelisdr. van Moerkerken, geb. Lisse.
 1. Dezelfde als 312                            Gerrit Hendriksz. van der Meij, tr. 1e Sassenheim (rk) 12 okt. 1732
 2. Grietje Pietersdr. van Warmond, geb. Voorhout, † Voorhout 31 maart 1744.
 1. Cornelis Jansz. Ammerlaan, ged. Wassenaar (rk) 19 mei 1700, tr. Wassenaar 19 mei 1726
 2. Maria Pietersdr. de Winter, † Wassenaar 25 mei 1773.
 1. Johannes Pietersz. Paardekooper, ged. Noordwijk (rk) 27 febr. 1700, † Oegstgeest 4 febr. 1764, tr. 1e Oegstgeest (gerecht) 28 april 1737 Geertje Leendertsdr. Kerkvliet; tr. 2e Oegstgeest (gerecht) 15 juni 1738
 2. Antje Leendertsdr. Sonneveld.
 1. Pieter Cornelisz. van der Fluit, ged. Noordwijk (rk) 2 dec. 1698, tr. Sassenheim (rk) 30 mei 1728
 2. Aleijda Claasdr. van der Hans, geb. Sassenheim, tr. 2e Warmond (gerecht) en Sassenheim (rk) 27 okt. 1743 Cornelis Cornelisz. van der Gun, geb. Vianen.
 1. Cornelis Pietersz. van der Velde, geb. Zoeterwoude, † Voorhout 18 nov. 1761, tr. 1e Hazerswoude (impost) 14 nov. 1727 en Zoeterwoude (impost) 27 maart 1728 Ariaantje Willemsdr. Hoogteijling, wed. van Willem Cornelisz. van Dijk; tr. 2e Warmond (gerecht) en Sassenheim (rk) 5 aug. 1736
 2. Barbara Jansdr. Breedlinden, † Voorhout 26 nov. 1777.
 1. Jacob Stoffelsz. Bijlevelt, geb. Nieuwenhoorn, begr. Voorschoten 10 maart 1789, tr. Voorschoten (gerecht) 3 mei 1750
 2. Jannetje Pietersdr. Clavers (van Klaveren), ged. Voorschoten (rk) 15 juli 1719, † ald. 19 sept. 1797, begr. ald. 25 sept. 1797.
 1. Jan Jacobusz. Snaats, ged. Rijswijk (geref) 22 febr. 1705, begr. Voorschoten 14 nov. 1787, tr. Voorburg (gerecht) 7 mei 1720
 2. Marijtje Jansdr. van der Geest.
  .
 3. NN                                                   verm. Kuijpers (NB)
 4. NN
 1. Marcus Pietersz. de Winter, tr. 1e Oegstgeest (gerecht) 30 april 1722 Neeltje van Nes, geb. Oegstgeest; tr. 2e Oegstgeest (gerecht) 2 aug. 1739
 2. Jannetie Cornelisdr Brederode (Breroe), ged. Wassenaar (rk) 25 aug. 1715, † Oegstgeest 21 nov. 1784.
 1. Cornelis Jacobsz. Slootweg, ged. Zoetermeer (remonstrants) 12 april 1705, tr. Zoeterwoude (gerecht) 10 nov. 1743
 2. Trijntje Jansdr. Berk, ged. Zoeterwoude (rk) 21 okt. 1717, begr. ald. 20 maart 1793.
 1. Gerrit Dirksz. Overdevest, ged. Voorschoten (rk) 4 april 1700, † Zoeterwoude 17 aug. 1773, tr. 1e Zoeterwoude (gerecht) 8 dec. 1726 Apolonia Teunisdr. Trompert, ged. Zoeterwoude (rk) 12 dec. 1706, † ald. 16 juni 1742; tr. 2e Zoeterwoude (gerecht) 5 juli 1750
 2. Claasje Hendriksdr. Hofman, ged. Stompwijk (rk) 23 juli 1723, † Zoeterwoude 15 april 1769.
 1. Wesselius (Selis) Weijers, geb. Vinkwijk (Zeddam), ged. Emmerich (Dld) (rk) 30 jan. 1718, † Lisse 25 april 1778, tr. Lisse (gerecht en rk) 12 mei 1743
 2. Marijtje van der Velde, ged. Vogelenzang (rk) 20 aug. 1718, † Lisse 24 okt. 1788.
 1. Pieter Cornelisz. van Rhoon, geb. Lisse, ged. ald. (rk) 29 jan. 1715, † ald. 20 aug. 1750, tr. Lisse (rk) 23 okt. 1735
 2. Maartje (Baartje) Jansdr. Sprokkelenburg, geb. Lisse, ged. Lisse (rk) 23 juli 1707.
 1. Gerardus Cornelisz. Bergman, ged. Voorschoten (rk) 16 maart 1730, tr. Oegstgeest (gerecht) 4 mei 1760
 2. Neeltje Arisdr. Langeveld, ged. Oegstgeest (rk) 28 jan. 1736.
 1. Dirk Joostz. Verlaan, ged. Rijpwetering  (rk) 5 maart 1744, tr. Alkemade (gerecht) en Rijpwetering (rk) 29 juni 1744
 2. Gerritje Dirksdr. van der Voort, ged. Rijpwetering (rk) 29 okt. 1720.
 1. Hendrik Cornelisz. Kortekaas, ged. Wassenaar (rk) 11 maart 1734, † Noordwijkerhout 29 juli 1799, tr. Noordwijk (rk) 18 mei 1760
 2. Teuntje Cornelisdr. (van den) Bos, ged. Noordwijkerhout (rk) 12 april 1734, † Noordwijk 6 febr. 1831.
 1. Dirk Thomasz. Onderwater, geb. Noordwijk omstr. 1755, ged. ald. (geref) 27 nov. 1763, † ald. 16 sept. 1811, tr. Noordwijk (geref) 16 jan. 1780
 2. Jobje Leendertsdr. Lakeman, ged. Noordwijk (rk) 12 okt. 1749, † ald. 12 jan. 1810.
  .
 3. Dezelfde als 312                           Gerrit Hendriksz. van der Meij, tr.
 4. Dezelfde als 313                          Catharina Jansdr. Smits.
  .
 5. Jan Pietersz. Duijnhoven, ged, Bakel (NB) (rk) 14 aug. 1725, tr. 2e Noordwijkerhout (gerecht) Maria Jansdr. van der Kroon, geb. Katwijk a/d Rijn, ged. Oegstgeest (rk) 19 jan. 1737; tr. 1e Lisse (gerecht en rk) 25 febr. 1753
 6. Hillegond Jansdr. Raaphorst, ged. Lisse (rk) 23 sept. 1729, † Noordwijkerhout 13 nov. 1767.
 1. Claas Jansz. Bakker, begr. Hoogmade 16 juli 1781, tr. Hoogmade (rk) 18 aug. 1732
 2. Maartje Gerritsdr. van der Helm, ged. Rijpwetering (rk) 17 febr. 1713, begr. Hoogmade 19 april 1787.
 1. Jan Jansz Moijenkind, † verm. Woubrugge 25 juli 1759, tr. Alkemade (gerecht) 18 jan. en Rijpwetering (rk) 17 jan. 1740
 2. Marijtje Pietersdr. Verlaan, ged. Hoogmade (rk) 12 dec. 1717, † Woubrugge 27 nov. 1781, tr. 2e Woubrugge (gerecht) 21 april 1760 Tijs Jansz. van Zaal, geb. Alkemade, † Roelofarendsveen 11 sept. 1797, begr. Rijnsaterwoude; hij hertr. Woubrugge (gerecht) 14 jan. 1782 Jannetje Maartensfr. Schakenbos.
 1. Arie Jansz. van der Meer, geb. Roelofarendsveen, † ald. 13 jan. 1778, begr. Rijnsaterwoude, tr. 1e Alkemade (gerecht) en Hoogmade (rk) 19 okt. 1738 Marijtje Teunisdr. van den Wereld, geb. Roelofarendsveen, † Alkemade 29 dec. 1743, begr. Rijnsaterwoude; tr. 2e Hoogmade (rk) 7 juni 1745
 2. Lijsbeth Arisdr. Verlaan, geb. Woubrugge, ged. Hoogmade (rk) 4 nov. 1722, † Roelofarendsveen, begr. Rijnsaterwoude 27 okt. 1781.
 1. Dirk Pietersz. Teijlingerbroek, ged. Hoogmade (rk) 26 jan. 1736, † Roelofarendsveen 22 april 1798, begr. Rijnsaterwoude, tr. Rijpwetering (rk) 11 jan. 1760
 2. Martje Jansdr. Hensterman, geb. Kaag, ged. Rijpwetering (rk) 25 sept. 1734, † Roelofarendsveen 15 jan. 1805, begr. Rijnsaterwoude.
 1. Klaas Gerritsz. van der Laan, † Roelofarendsveen 20 jan. 1784, begr. Rijnsaterwoude, tr. 1e Rijpwetering (rk) 10 jan. 1751 Marijtje Arisdr. Kleijn, ged. Hoogmade (rk) 7 okt. 1729, † Roelofarendsveen 25 nov. 1753, begr. Rijnsaterwoude; tr. 2e Alkemade (gerecht) 18 nov. en Rijpwetering (rk) 17 nov. 1754
 2. Geertje Jansdr. de Boer, geb. Kudelstaart, ged. Woerden (rk) 23 sept. 1732, † Roelofarendsveen 2 april 1777, begr. Rijnsaterwoude.
 1. Jan Corsz. van Duuren, geb. Oude Wetering, tr. 1e Alkemade 13 mei 1737 Klaasje Pietersdr. van Veen, geb. Roelofarendsveen, † ald. 15 juni 1752; tr. 2e Alkemade (gerecht) 30 okt. 1752
 2. Ariaantje Jansdr. Bongenaar, geb. Roelofarendsveen.
 1. Wouter Cornelisz. Akerboom, † Roelofarendsveen 19 sept. 1774, begr. Rijnsaterwoude, tr. Alkemade (gerecht) 12 mei 1732
 2. Marijtje Hendriksdr. Warmendam, † Alkemade 22 april 1779, begr. Rijnsaterwoude.
 1. Hendrik Huijbertsz. van der Vlugt, geb. Nieuwe Wetering, † ald. 2 sept. 1772, begr. Leimuiden, tr. 1e Alkemade (gerecht) 10 okt. 1747 Marijtje Willemsdr. de Goede, geb. Nieuwe Wetering, † ald. 25 febr. 1751, begr. Leimuiden; tr. 2e Alkemade (gerecht) 1 nov. en Rijpwetering (rk) 31 okt. 1751 Marijtje Maartensdr. Vermeij (van Mij), geb. Nieuwkoop, † Nieuwe Wetering 9 dec. 1751, begr. Leimuiden; tr. 3e Alkemade (gerecht) 26 juni 1752 en Rijpwetering (rk) 25 juni 1753)
 2. Antje Jansdr. Taat, geb. Vrieskoop, ged. Noorden (rk) 14 april 1718, † Nieuwe Wetering 11 juli 1765, begr. Leimuiden.
 1. Thijs Jansz. van Rijsen, † Hoogmade 25 dec. 1765, begr. ald. 2 jan 1766, tr. Hoogmade (rk) 21 juni 1717
 2. Jannetje Cornelisdr. Spruijt, † Hoogmade 16 april 1759, begr. ald..
 1. Dezelfde als 308                              Jan Cornelisz.Westgeest, tr.
 2. Dezelfde als 309                              Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet.
 1. Dirk Jansz. de Wilde, tr. Leimuiden (gerecht) 23 jan. 1735
 2. Neeltje Pietersdr. van de Winden.
 1. Jan Jacobsz. van Kints, geb. Rijnsaterwoude, tr. 1e Rijnsaterwoude (gerecht) 1 jan. 1714 Geertje Ariënsdr. van der Tang, geb. Hazerswoude; tr. 2e Ter Aar (gerecht) 13 sept. 1746
 2. Jannetje Teunisdr. van der Laan, geb. Zevenhoven.
 1. Harmen Fredriksz. van Braak (Brakel), tr. 1e Zevenhuizen (gerecht) 29 maart 1732 Elisabeth Jacobsdr. Teugels; tr. 2e Stompwijk (gerecht) 20 nov. 1746
 2. Geertrui van Weselenburg, geb. Werkhoven, ged ald. (rk) 21 sept. 1707.
  .
 3. NN                                      verm. Van Loo (Loon)
 4. NN
 1. Cornelis Schijf, ged. Utrecht (geref) 2 aug. 1705, begr. Amsterdam 27 febr. 1764, otr. Amsterdam 20 febr. 1739
 2. Elisabeth Stal, ged. Amsterdam (geref) 30 dec. 1713, † Amsterdam 17 sept. 1753.
 1. Jan Florisz. Swanenburg, ged. Leimuiden (geref) 2 dec. 1728, begr. verm. 1 juni 1805, tr. 1e Leimuiden (geref) 10 juni 1753 Jantje Philipsdr. Zoutberg, ged. verm. Enkhuizen (geref) 18 juni 1730, † Leimuiden 20 april 1756; tr. 2e Leimuiden (geref) 13 mei 1759
 2. Geertrui Teugels, ged. Woubrugge (geref) 2 maart 1738, begr. Leimuiden 28 sept. 1809.
 1. Joannes Stipdonk, tr. Stratum (rk) 20 mei 1742
 2. Maria Anna Jonkers, ged. Tilburg (rk) 24 febr. 1713, † Geste, Stratum en Rijp, tr. 2e Stratum (rk) 23 nov. 1749 Johannes Gruijthuijsen.
 1. Jacobus Barentsz. van der Meer, ged. Stompwijk (rk) 30 jan. 1726, † ald. 19 dec. 1803, tr. Stompwijk (gerecht) 18 mei 1749
 2. Cornelia Jansdr. de Cock (Kok), ged. Stompwijk (rk) 20 febr. 1727, † ald. 13 dec. 1778.
 1. Dirk Cornelisz. Groenendijk, ged. Aarlanderveen (rk) 12 maart 1736, † Aarlanderveen 29 jan. 1802, tr. Aarlanderveen (gerecht en rk) 14 mei 1759
 2. Engeltje Jansdr. Esseling (Esse), geb. Swol (Zwolle?), † Aarlanderveen 26 maart 1802.
 1. Cors Jansz. van der Pijl, ged. Aarlanderveen (rk) 22 jan. 1736, † ald. 4 dec. 1766, tr. 2e Aarlanderveen (gerecht) 24 jan. 1764 Marijtje Cornelisdr. Stigter, ged. Aarlanderveen (rk) 26 okt. 1738; tr. 1e Aarlanderveen (gerecht) 24 okt. 1760
 2. Anna Ariënsdr. Stigter, ged. Aarlanderveen (rk) 6 mei 1737, † ald. 19 febr. 1763.
 1. Gijsbert Cornelisz. van Zijl, geb. Aarlanderveen, tr. Aarlanderveen (gerecht en rk) 9 juni 1733
 2. Marijtje Jacobsdr. Weselenburg, geb. Aarlanderveen, begr. Ter Aar 14 aug. 1749.
 1. Willem Aartsz. van Leeuwen, ged. Ter Aar (rk) 7 april 1723, tr. Aarlanderveen (gerecht) 27 aug. 1748
 2. Jannetje Bastiaansdr. van Strien (Strijen).
 1. Claas Ariënsz. van der Haas, ged. Sluipwijk (remonstrants) 17 mei 1699, tr. Sluipwijk (geref) 20 dec. 1739
 2. Aaltje Crijnsdr. Swartendijk, ged. Bodegraven (geref) 29 jan. 1713, tr. 1e Sluipwijk (geref) 9 dec. 1731 Jan Cornelisz. Vergans, ged. Sluipwijk (geref) 2 aug. 1711.
 1. Gerrit Jansz. Vermont, geb. Lopik, ged. Cabauw (rk) 15 juli 1720, tr. Cabauw (rk) 23 nov. 1755
 2. Joanna Lichtvoet (Likvoet), geb. Jaarsveld, ged. Cabauw (rk) 25 juli 1732.
 1. Claas Hendriksz. Hogenboom, ged. Nieuwkoop (geref) 5 nov. 1741, † verm. Nieuwkoop 11 okt. 1794, begr. verm. ald. 13 okt. 1794, tr. Aarlanderveen (gerecht en rk) 20 mei 1765
 2. Jacoba (Jaapje) Jacobsdr. van Miltenburg, ged. Hazerswoude (rk) 11 febr. 1740, † verm. Rijnsaterwoude 29 dec. 1796.
 1. Jan Pietersz. van der Valk, geb. Delft, † Hoogmade 27 april 1789, tr. Woubrugge (gerecht) 17 mei en Hoogmade 16 mei 1751
 2. Haasje Arisdr. Verlaan, ged. Hazerswoude (rk) 5 april 1724.
 1. Simon Willemsz. van Leeuwen, ged. Oudshoorn (geref) 11 dec. 1695, tr. 1e Woubrugge (impost) 13 okt. 1729 Geertje Cornelisdr. Oudshoorn; tr. 2e Alkemade (impost) 14 nov. 1732 Geertje Dirksdr. Vos; tr. 3e Alkemade (impost) 9 maart 1753
 2. Antje Aartsdr. Sethooven, ged. Koudekerk (geref) 20 okt. 1726, † ald. 18 febr. 1803.
 1. Ari Arensz. Brandwijk, ged. Giessendam (geref) 17 febr. 1726, tr. Molenaarsgraaf (geref) 28 okt. 1753
 2. Neeltje Claasdr. Boers, ged. Molenaarsgraaf (geref) 31 okt. 1728.
 1. Georgius Mulder, tr.
 2. Maria Josepha Loijen.
  .
 3. NN                                  verm. Schouten (Scholte)
 4. NN
 1. Joan Wilhelm Broekman, ged. Kleef (Dld) (rk) 4 april 1751, tr. Kleef (Dld) (rk) 8 mei 1781
 2. Joanna Mechelt Kerkman, ged. Kleef (Dld) (rk) 22 okt. 1762.
 1. Lambertus Rentsen, ged. Hulhuizen  (rk) 18 juli 1750, tr. Gendt en Erlecom (geref) 7 juni 1771
 2. Joanna Maria Teunissen, ged. Hulhuizen (rk) 24 juni 1748.
Generatie X (stam-ouders)

Nog in bewerking

 1. Cornelis Dirksz. van  Bohemen, ged. ’s Gravenhage (geref) 10 maart 1638, bouwman, † ’s Gravenhage 17 sept. 1714, tr. 1e Angela (Engeltien) Leendertsdr. Broekhoven, † mei 1692; tr. 2e ’s Gravenhage (ondertr.) 13 juli 1692
 2. Antonia Claasdr. van der Linden, geb. Naaldwijk, † ’s Gravenhage 16 juli 1733.
 1. Jacob Pietersz. Roosenburg, tr. ’s Gravenhage (gerecht) 18 dec. 1712
 2. Cunera Jopsdr. van der Spek.
 1. Hannes Jansz. Overmeer, tr. Stompwijk (gerecht) 5 febr. 1694 en (rk) 6 febr. 1694
 2. Marijtje Cornelisdr. van der Laan.
 1. Harmen Hendriksz. van der Meulen (Vermeulen), tr. Zoeterwoude (rk) 14 febr. 1694
 2. Jannetje Arendsdr. van Phiolen, tr. 1e Gerrit Lucasz. Swering.
 1. Leendert Claasz. van Rijn, tr. Voorburg (gerecht) 20 okt. 1715
 2. Marijtje Jansdr van der Meulen.
 1. Crijn Paulusz. van der Bol, tr. ’s Gravenhage 22 jan. 1719
 2. Geertje Jacobsdr. van der Akker.
  .
 3. Nicolaas Dirksz. van der Kroft, tr.
 4. Catharina Jansdr. Nieuwveen.
 1. verm. Cornelis Maartensz. van Oosten, tr. Veur (rk) 6 jan. 1716
 2. verm. Margaretha (Grietje) Pietersdr. van Nes.
 1. Jan Coertsz. Luijnenburg, tr.
 2. Annetje Crijnsdr. Moeijenkind, tr. 1e Wassenaar (gerecht) 11 febr. 1670 Arend Cornelisz. van Veen, tr. 2e Wassenaar (gerecht) 28 april en (rk) 27 april 1676 Pieter Jansz. Hoogkamer
 1. Sijmen Leendertsz. van der Pluijm, tr. 2e Veur (ondertr. )13 juni 1707 Geertrui Fransdr. van der Linden, tr.
 2. Hilletje Pietersdr. Dankers.
 1. verm. Cornelis Jaspersz. van Haastrecht, tr. Stompwijk (gerecht en rk 11 nov. 1681
 2. verm. Neeltje Jansdr. Kooijman, † Stompwijk 5 aug. 1737.
 1. Lourens Willemsz. van Rijn, tr. Stompwijk (gerecht) 2 mei 1684
 2. Diewertje Cornelisdr. van Coole.
 1. Jacob Ariensz. Vergouw, tr. Wassenaar (gerecht) 13 mei en  (rk) 14 mei 1695
 2. Marijtje Dirksdr. van Roon.
 1. Cornelis Pietersz.  Raaphorst, tr. 1e Wassenaar (gerecht) 3 nov.  en (rk) 1 nov. 1676 Barbara Dirksdr. van Roon; tr. 2e Wassenaar (gerecht) 1 mei  en (rk) 30 april 1696
 2. Machteld Mourijnsdr. van Wouw.
 1. Cornelis Jansz. van Leeuwen (Leuwen), tr.
 2. Nicola (Claasgen) Ariënsdr. Wassenaar.
 1. Jan Gerritsz. Turkenburg, tr. Veur (rk) 26 aug. 1685
 2. Haasgen Cornelisdr. Schagen.
 1. verm. Gerrit Joostz. Olsthoorn (Outshoorn), tr. 1e Monster (gerecht) 29 april 1668 Willempie Cornelisdr. Storm; tr. 2e Monster (gerecht) 2 nov. 1681 Ariaantje Doene van der Valk; tr. 3e Monster (gerecht) 15 juli 1700
 2. verm. Leentje Maartensdr. van der Voort.
 1. Andries Ariënsz. van der Drift, tr. ’s Gravenhage 29 april 1711
 2. Cornelia Rokusse van Coppe.
 1. Paulus Crijnsz. Lelieveld, tr. Voorburg (gerecht) 5 mei 1693
 2. Pieternel Aalbrechtsdr. van Raaphorst.
 1. Willem Jacobsz. van Veen, tr. Voorburg (gerecht) 8 juni 1704
 2. Marijtje Jaspersdr. Lelieveld.
  .
 3. Johannes Verheul, tr. Bergschenhoek (rk) 19 aug. 1685
 4. Aaltje Evertsdr. Wogelom.
  .
 5. Harmen Harmensz. van Velsen,, tr. Rijswijk (gerecht) 6 okt. 1686
 6. Gijsbertje Cornelisdr. (Lucasdr.) van der Wel.
  .
 7. Jan Teunisz. van Kan, tr. Sassenheim (gerecht) 13 nov. 1707
 8. Maria Willemsdr. Gardijn.
  .
 9. Dezelfde als 526           verm. Cornelis Maartensz van Oosten.
 10. Dezelfde als 527           verm. Margaretha (Grietje) Pietersdr. van Nes
  .
 1. Willem Jansz. Duijnisveld (Deunisvelt), tr. ’s Gravenzande en Zandambacht (gerecht) 18 nov. 1685
 2. Sijtje Pietersdr. van Spronsen.
  .
 3.  NN                                          verm. Arkesteijn
 4.  NN
  .
 5. Job Jacobsz. van Dijk, tr. 2e Schipluiden (gerecht) 19 febr. 1719 Claasje Cornelisdr. van Nierop; tr. 1e
 6. Trijntje Cornelisdr. van Dijk.
  .
 7. Jan Jansz. Oosthoorn, tr.
 8. Leentje Huijbertsdr. Tettero.
  .
 9. NN                                             verm. Van Leeuwen
 10. NN
  .
 11. Dezelfde als 546               Andries Ariënsz. van der Drift, tr.
 12. Dezelfde als 547               Cornelia Rokusse van Coppe.
  .
 13. Lourens Aalbrechtsz. Raaphorst, tr. Wateringen (rk) 1 mei 1695
 14. Annetje Cornelisdr. van Slotte van Leeuwen.
 1. Jacob Cornelisz. Zuijdgeest, tr. Delft (gerecht en rk) 13 mei 1708
 2. Cornelia Verheul.
 1. Adrianus Jansz. Kraan, watermolenaar, tr. Middelburg (gerecht) 26 juli 1728
 2. Aagje Cornelisdr. van Schagen,.
 1. Pieter Claasz. Roos, tr. Stolwijk (geref) omstr. 22 april 1740
 2. Crijntje Dirksdr. Buurman.
 1. Hendrik Cornelisz. Moerkerken, tr. 2e Hoogmade (rk) 10 april 1752 Willempje Willemsdr. Kleijpoel; tr. 1e Vogelenzang (rk) 16 nov. 1738
 2. Jannetje Jacobsdr. van Steijn.
 1. Arie Maartensz. van Velsen, tr. Voorhout (gerecht) 8 dec. en Sassenheim (rk) 10 dec. 1743
 2. Dirkje Willemsdr. van den Boom.
 1. Cornelis Cornelisz. Ruijgrok van der Werve, tr. Lisse (gerecht en rk) 13 mei 1714
 2. Maria Bartholomeusdr. (Meesdr.) Monnickendam.
 1. Wouter Woutersz. van der Vlugt, tr.
 2. Trijntje Willemsdr. (Claverweijde).
 1. Dirk Cornelisz. Raaphorst, tr. Wassenaar (rk) 15 juni 1727
 2. Annetje Pietersdr. van der Kroon.
 1. Dirk Huijbertsz. van Schie, tr. Noordwijk (gerecht) 5 mei 1737
 2. Geertje Pietersdr. van Duijker.
 1. Thonis Jacobsz. van der Holst, tr. 1e Noordwijk (gerecht) 8 febr. 1678 Cornelia Thonisdr. Capteijn; tr. 2e Noordwijk (rk) 13 nov. 1686
 2. Bafie (Baartie) Huijbertsdr..
 1. Mees Jansz. van der Klugt, tr. Noordwijkerhout (rk) 25 nov. 1704
 2. Aagje Leendertsdr.
 1. Jan Teunisz. van der Lubbe, tr. Oegstgeest (gerecht) 2 febr. 1721
 2. Dirkje Florisdr. van Bourgonje.
 1. Willem Ariensz. van Wenen, tr. Oegstgeest (gerecht) 20 nov. 1729
 2. Marijtje Arijensdr. van Vromesteijn.
 1. Josef Groen in ’t Wout, tr.
 2. NN
 1. Jacob Bontje, tr. Alkemade (gerecht) 13 nov. 1730
 2. Antje Dirksdr. van Leeuwen.
 1. Gerrit Pietersz. Hoogenboom, tr. Woubrugge (gerecht) 29 jan. 1731
 2. Trijntje Dirksdr. van Eijck.
 1. Jacob Aalbertsz. van der Broek, tr. Alkemade (gerecht) 19 aug. 1726
 2. Aagje Hendriksdr. Groen.
 1. Huig Cornelisz. Schrama, tr. 1e Gerritje NN; tr. 2e
 2. Annetje Davidsdr. van Benthem.
 1. Frans Crijnsz. Oostdam, tr. Noordwijk (rk) 21 mei 1690
 2. Sijmetje Cornelisdr. Brederode.
 1. Jan Jansz. van der Spek, tr. Voorschoten (gerecht) 26 mei 1711
 2. Trijntje Gerritsdr. Dijksheul.
 1. Jacob Sijmensz. Paardekooper, tr. Noordwijk (rk) 2 mei 1700
 2. Cornelia Leendertsdr. Dijksheul.
 1. Cornelis IJsbrantsz. Westgeest, tr. Warmond (gerecht) 3 sept. 1690
 2. Apolonia Jansdr. van Brunswijk.
 1. Leendert Pietersz. Kerkvliet, tr. Wassenaar (gerecht) 27 febr. 1685
 2. Grietje Jansdr. Verdel.
 1. Abraham Ariënsz. van der Klugt (Kluft), tr. Voorschoten (gerecht) 12 mei 1699
 2. Cornelia Jansdr. Ammerlaan.
 1. Floris Cornelisz. Bourgondië, tr. 1e Cornelia Jacobsdr. van der Voort; tr. 2e Lisse (rk) 13 febr. 1689
 2. Jannetje Dirksdr. Verdel.
 1. Hendrik Pietersz. van der Meij, tr. Noordwijkerhout 5 juli 1695
 2. Marij Pietersdr. Keijser.
 1. Pieter Hendriksz. van Duijnhoven, tr. 1e Bakel en Milheeze (geref) 6 dec. 1713 Maria Joostdr. Hermans; tr. 2e Bakel (geref) 28 okt.  en (rk) 12 nov. 1724
 2. Johanna Jansdr. van den Elsen.
 1. Jan Cornelisz. van Raaphorst, tr. Lisse (gerecht) 22 mei 1725
 2. Maartje Engelsdr. Heemskerk,.
 1. Hendrik Evertsz. van Leeuwen, tr. 1e Jacomijntje Verkoren; tr. 2e Voorschoten (gerecht) 3 okt. 1700
 2. Neeltje Baarthoutsdr. van Noort, tr. 1e Voorschoten  (gerecht) 13 mei 1696 Leendert Jacobsz. Oversloot,
 1. verm. Jan Woutersz. van den Heuvel, tr. Wateringen (rk) 19 juli 1705
 2. verm. Wilmpje Coensdr. de Laat.
 1. Claas Claasz. van den Son, tr. Wassenaar (gerecht) 23 jan. 1720
 2. Gerritje Cornelisdr. Hillenaar.
 1. Pieter Jansz. Oosterbeek, tr. 1e Wassenaar (gerecht) 9 mei 1684 Leuntje Huijgsdr. Brederode (Breroe); tr. 2e Voorschoten (gerecht) 26 april 1712
 2. Catharina Maartensdr. van Oosten.
 1. Jurriaan Pietersz. van Paridon, ondertr. Oegstgeest 24 april 1705
 2. Marijtje Mouringsdr. van der Son.
 1. Cornelis Leendertsz. Bredero, tr. Wassenaar (rk) 6 mei 1708
 2. Jannetje Jacobsdr. van Velsen,.
 1. Pieter Hendriksz. van Rhoon, tr. 2e ca. 1740 Jannetje Leendertsdr. Erffoort; tr. 1e Bloemendaal (rk) 6 april 1723
 2. Gerritje Hendriksdr. Heemskerk.
 1. Cornelis de Jonge Sijmonsz. Verdigaal, tr. Voorschoten (impost) 5 mei 1705
 2. Elisabeth Ariënsdr. van Paridon.
 1. Georgius Diemel (Lüchters, Leuchters), tr.
 2. Margaretha Hövelman.
 1. Arij Teunisz. van Hees, tr. Voorhout (impost) 22 sept.) 1709
 2. Geertruijt Passchiersdr. van der Voorde.
 1. Paulus Schinkel, otr. ’s Gravenhage 9 mei 1717
 2. Anna Louisa Fabritius.
  .
 3. NN
 4. NN
 1. Jan Jacobsz. Blonkenburg, tr. Wassenaar (gerecht) en Oegstgeest (rk) 31 jan. 1717
 2. Anna Laurensdr. Opdam (Obdam), ged. Oegstgeest (rk) 21 maart 1702.
 1. Jan Bouwensz. van Oosten, tr. Valkenburg (gerecht) 12 juni 1729
 2. Pieternelletje Gerritsdr. Duijndam, tr. 2e Oegstgeest (rk) 19 okt. 1738 Dirk Claasz. Boon.
 1. Pieter Ariensz Caveij (Kavooij), tr.
 2. Aafje Gerbrantsdr. Huijsman.
 1. Dirk Simonsz, Bronsgeest, tr. Noordwijk (gerecht en rk) 12 nov. 1724
 2. Hillegond Jansdr. Santvliet.
 1. Jan Dirksz. van Leeuwen, tr.
 2. Aafje Jansdr. Naardenburg.
 1. Bastiaan Ewoudsz. van Gastel, tr. Sassenheim (rk) 31 jan. 1730
 2. Aagje Cornelisdr. Ploeg.
 1. Pieter Florisz. Capteijn, tr. Noordwijk (rk) 16 dec. 1714
 2. Trijntje Banksdr. Uijtenhove.
 1. Huibert Jansz. Heemskerk, tr. Noordwijk (gerecht en rk ) 4 mei 1732
 2. Aaltje Jeroensdr. van Rijn
 1. verm. Leonardus Ariënsz. van der Kleij, tr. Wssenaar (gerecht) 13 mei 1696
 2. verm. Maria Pietersdr. van der Loos.
 1. verm. Claas Dirksz. van der Kroft, tr. Wassenaar (gerecht) 21 nov. en (rk) 22 nov. 1701
 2. verm. Catharina Jansdr. van Nieuwveen.
 1. Jan Leendertsz. van der Lubbe, tr. 2e Wassenaar (gerecht) 29 mei 1730 Elisabeth Pietersdr. van der Bijl, wed. van Arij Cornelisz. Opdam; tr. 1e Wassenaar (gerecht) 31 jan. 1712
 2. Marijtje Florisdr. Capteijn.
 1. Pieter Leendertsz. Geerlof, tr. Pijnacker (remonstrants) 7 febr. 1723
 2. Lijsbeth Jacobsdr. Hazerswoude.
 1. Jan Meesz. Langeveld, tr. 2e Wassenaar (gerecht) 1 mei 1695 Neeltje Teunisdr. van der Sman; tr. 1e Wassenaar (gerecht) 24 aug. 1682
 2. Ariaantje Leendertsdr. du Bloijs.
 1. Cornelis Cornelisz. Hillenaar, tr. 1e Wassenaar 23 nov. 1688 Helena Jansdr. Oosterbeek; tr. 2e Wassenaar (gerecht) 23 jan. 1707
 2. Maria Gijsensdr. van der Voort.
 1. verm. Cornelis Jaspersz. van Haastert, tr. Veur (rk) 17 april 1711
 2. verm. Wilhelmina Leendertsdr. Raaphorst.
 1. Reijer Pietersz. Sonneveld, tr. Voorschoten (gerecht) 21 april 1709
 2. Grietje Willemsdr. Oosterveer.
 1. Jan Huijbertsz. van Steijn, tr. Lisse (gerecht en rk) 27 mei 1731
 2. Antje Gerritsdr. Langeveld.
 1. Willem Cornelisz. van Nes, tr. Lisse (gerecht) 6 juni 1723
 2. Gerritje Maartensdr. Langeveld.
 1. Leendert Jorisz. Tas, tr. Kethel (rk) 29 april) 1736
 2. Claasje Ariënsdr. Suijker.
 1. Jan Pietersz. van Leeuwen, tr. omstr. 1722
 2. Marija Huijbertsdr.van der Swil.
  .
 3. Dezelfde als 644                       Pieter Hendriksz. van Rhoon, tr.
 4. Dezelfde als 645                       Gerritje Hendriksdr. Heemskerk.
  .
 5. Dezelfde als 646                       Cornelis de Jonge Sijmonsz. Verdigaal, tr.
 6. Dezelfde als 647                       Elisabeth Ariënsdr. van Paridon
 1. Jan de Prie, tr. 1e Noordwijk (gerecht en rk) 7 mei 1730 Anna Maria Verkerk; tr. 2e
 2. Marijtje Schoor(e), tr. 2e Noordwijk (rk) 1 jan. 1741 Pieter Jansz. Barnhoorn.
 1. Aris Gerritsz. Langeveld, tr. Noordwijkerhout (gerecht) 24 april 1735
 2. Trijntie Jansdr. van Schie.
 1. Cornelis Lourensz. van Rijn (Rein), ged. Stompwijk (rk) 1 sept. 1689, tr. Stompwijk (gerecht en rk) 14 nov. 1712
 2. Marijtje Cornelisdr. Kooijman.
 1. Pieter Leendertsz. Verseijde, tr. Overschie (gerecht) 8 maart 1716
 2. Pleuntje Cornelisdr. Evenblij.
 1. verm. Gerhard Tieman, tr. Mettingen (Dld) 21 okt. 1718
 2. verm. Catharina Kreijmeijer.
 1. verm. Gerardus Willemsz. van der Merwe, tr.
 2. verm. Maria Paulusdr. van Hage (Verhage).
  .
 3. NN
 4. NN
 1. verm. Jan Kaas, tr 1e Geertruid Pietersdr. Clarisse; tr. 2e  Rijswijk febr. 1721
 2. verm. Caatje Cornelisse Jansdr. Volbregt, ged. omstr. 1695.
 1. Arent Jansz. van der Voort, tr. ’s Gravenhage 10 mei 1716
 2. Bastiaantje Pietersdr. Roosenburgh.
 1. Frans Andriesz. van Beek, tr. Vogelenzang (rk) 17 juli 1740
 2. Jannetje Maartensdr. Ruijgrok.
 1. Jacob Arisz. van der Kleij, tr. Wassenaar (gerecht en rk) 19 juni 1707
 2. Catharina  Ariënsdr. van der Bijl.
  .
 3. Cornelis Raaphorst, tr.
 4. NN
 1. Vincent Jacobsz. de Haas, tr. ’s Gravenhage 22 mei 1718
 2. Maria Pietersdr. van der Kleij.
 1. Cornelis van der Kraan, tr.
 2. Ariaantje Swanenburg.
 1. verm. Cornelis de Vet, tr. ’s Gravenhage 18 april 1723
 2. verm. Pieternelletje van den Bosch .
 1. verm. Willem Gielensz. van Noort, tr. Stompwijk (gerecht) 10 mei 1722
 2. verm. Cornelia Cornelisdr. Groenewegen, ged. omstr. 1705.
 1. Arij Willemsz. Alenburg, tr. Zoeterwoude (gerecht) 9 nov. 1719
 2. Ariaantje Jansdr. van Veen.
 1. Jan Cornelisz. Bronsgeest, tr. Noordwijk (gerecht) 1 nov. 1722
 2. Jannetje Claasdr. Wassenaar.
 1. Jacob Jansz. ’s Gravemade, tr. 1e ’s Gravenhage 5 mei 1680 Agtje (Agnes) Cornelis van der Craan; tr. 2e ’s Gravenhage 9 nov. 1687 Aaltje Claasdr. van der Beek; tr. 3e ’s Gravenhage 26 jan. 1691
 2. Petroneltje Arentsdr. Overbeek, tr. 2e Leendert Jansz. van der Meer.
 1. Cornelis Cornelisz. van der Drift, tr. 2e Wassenaar (gerecht) 26 dec. 1700 Baartje Leendertsdr. van der Clauw; tr. 1e ’s Gravenhage 14 okt. 1696
 2. Kniertje Jacobsdr. Oversloot.
 1. Claas Arentsz. Wassenaar, tr. Veur (rk) 25 febr. 1685
 2. Maria Jacobsdr. van Haastrecht.
 1. Claas Cornelisz. Suijderloo, tr.
 2. Neeltie Laurensdr. van Roen.
 1. Pieter Cornelisz. van der Klugt, tr. ’s Gravenhage 18 juni 1656
 2. Cornelia Claasdr. van Leeuwen.
 1. Dezelfde als 538                             Cornelis Pietersz. Raaphorst, tr. 1e Wassenaar (rk) 11 nov. 1676
 2. Barbara Dirksdr. van Roon.
 1. verm. Hendrik Claasz. van der Voort, tr. Monster (gerecht) 9 juni 1684
 2. verm. Neeltje Arentsdr. van der Drift.
 1. Dirk Cornelisz. ’s Gravemade, tr. Rijswijk (impost) 3 nov.) 1703
 2. Wilmpje Jansdr. van Swet.
 1. Claas Lourensz. van der Valk, tr. Monster (gerecht) en Poeldijk (rk) 8 mei 1712
 2. Maria Arentsdr. Bom.
 1. Cornelis Harpentsz. Alsemgeest, tr. 1e Monster (gerecht) en Poeldijk (rk) 12 mei 1715 Trijntje Willemsdr. Tienthof; tr. 2e Monster (gerecht) en Poeldijk (rk) 24 nov. 1720
 2. Grietje Paulussdr. van der Meer.
  .
 3. Dezelfde als 724                                Vincent Jacobsz. de Haas, tr
 4. Dezelfde als 725                                Maria Pietersdr. van der Kleij.
  .
 5. Dezelfde als 726                               Cornelis van der Kraan, tr.
 6. Dezelfde als 727                               Ariaantje Swanenburg.
 1. Maarten Sijmonsz. van Nierop, tr. Stompwijk (gerecht) 6 febr. en (rk) 7 febr. 1729
 2. Aaltje Pietersdr. Lelieveld.
 1. Willem Teunisz. van der Swet, tr. Zoeterwoude (gerecht) 22 nov. 1722
 2. Marijtje Claasdr. van der Velden.
 1. Cornelis Cornelisz. Droog, tr. 1e Stompwijk (gerecht) 19 nov. 1715 Niesje Cornelisdr. van Veen; tr. 2e Stompwijk (gerecht) 11 juni 1730
 2. Neeltje Pietersdr. den Elsen (van der Elst).
 1. Cornelius Jansz. van Poelgeest, tr. Veur (rk) 2 mei 1724
 2. Beatrix Jansdr. Langeveld.
 1. Sijvert Maartensz. van den Burg, tr. Noordwijk (gerecht) 26 mei 1715
 2. Clemensje Teunisdr. van Waasdorp.
 1. Paulus Cornelisz. Verdel, tr. Oegstgeest (gerecht) 11 okt. 1711
 2. Grietje Pietersdr. van Tol.
  .
 3. NN                                                    verm. Bouwman
 4. NN
 1. Jacob Sijmonsz. Paardekooper, tr. Noordwijk (rk) 2 mei 1700
 2. Cornelia Leendertsdr. Dijksheul (Dicksul).
 1. Franciscus Biegstraten, tr. Leiden (gerecht) 25 juli 1711
 2. Helena de Bruijn.
 1. Johannes Kuijters, tr. Leiden (gerecht) 3 mei 1710
 2. Marijtje van Loenhorst.
 1. Vincent (ook Hyachintus) de Ridder, tr. Leiden (gerecht en rk) 8 mei 1723
 2. Jacomina Willemsdr. van Dieren.
 1. Joannes Laurensz. van Rijn, tr. Leiden 11 mei 1720
 2. Elisabeth Blij.
 1. Dirk Dirksz. Groenendijk, tr. 1e NN; tr. 2e Noordwijk (gerecht) en Sassenheim (rk) 9 jan. 1718
 2. Marijtje Albertsdr. van der Meer.
 1. Jan Jansz. Rijgersbergen, tr. Zoeterwoude (gerecht) 17 mei 1717
 2. Neeltje Jaspersdr. van Muijen,.
 1. Lucas van den Heuvel, tr.
 2. Marijtje Jansdr. van Wijnen.
  .
 3. NN                                                   verm. Haldermans
 4. NN
 1. NN                                                   verm. Luikes (van Luik)
 2. NN
 1. Claas Claasdr. Leeuwestijn, tr. Leiden (gerecht) 29 aug. 1722
 2. Marijtje Hendrikdr. de Vlieger.
  .
 3. Jan van Wees, tr.
 4. NN
  .
 5. NN                                                 verm. Van de Water
 6. NN
  .
 7. Maarten van Roon
 8. NN
  .
 9. NN                                                verm. Diepenbroek
 10. NN
 1. Sijmon Dirksz. Westgeest, tr.
 2. Annetje Jansdr. van Roon.
  .
 3. Leendert van Egmond, tr.
 4. NN
  .
 5. NN                                                    verm. Van Zoen (Soon)
 6. NN
 1. Elsevier (Elst) Cornelisz. Heijdra, tr. Nootdorp (rk) 9 aug. 1722
 2. Anna Cornelisdr. Droog.
  .
 3. Dezelfde als 584                      Cornelis Cornelisz. Ruijgrok van der Werve, tr.
 4. Dezelfde als 585                      Maria Bartholomeusdr. (Meesdr.) Monnickendam.
  .
 5. Dezelfde als 586                      Wouter Woutersz. van der Vlugt, tr.
 6. Dezelfde als 587                      Trijntje Willemsdr. (Claverweijde).
 1. Dirk Engelsz. de Jonge van Steijn, tr. Lisse (gerecht) 19 mei 1676
 2. Jannetje Huibertsdr. Brelofsbergen.
  .
 3. Cornelis van Moerkerken, tr.
 4. NN
  .
 5. Hendrik Pietersz. van der Meij, tr. Noordwijkerhout 5 juli 1695
 6. Marijtje Pietersdr. Keijser
  .
 7. Pieter van Warmond, tr.
 8. NN
 1. Jan Cornelisz. Ammerlaan, tr. Wassenaar 9 juni 1699
 2. Leuntje Jansdr. Vinkesteijn.
 1. verm. Pieter Jansz. de Winter, tr. ’s Gravenhage (rk) 9 okt. 1679
 2. verm. Willemijn Jansdr. Ammerlaan.
 1. Pieter Sijmonsz. Paardekooper, tr. Noordwijk (rk) 10 mei 1693
 2. Neeltje Jansdr. Waasdorp.
 1. verm. Leendert Jansz. Sonneveld, tr. Oegstgeest (gerecht) 18 juni 1713
 2. verm. Diewertje Cornelisdr. Raaphorst.
 1. Cornelis Pietersz. van der Fluit, tr. 1e Noordwijk (rk) 5 febr. 1690 Annetje Jansdr. Capteijn, wed. van Flores Pietersz. van Clinkenborch; tr. 2e Noordwijk (rk) 17 april 1695
 2. Marijtje Cornelisdr. van Nierop,, tr. 2e Noordwijk (gerecht) 20 mei 1714 Claas Jorisz. van Dijk.
 1. verm. Claas Pietersz. van der Hans, tr. Sassenheim (gerecht) 4 jan. 1699
 2. verm. Machteld Jellesdr. Sintjes, tr. 2e Sassenheim (gerecht) 24 juni 1708 Joannes van der Voort.
 1. verm. Pieter Cornelisz. van der Velde, tr.
 2. verm. Maria Cornelisdr. Kleijpoel.
 1. verm. Jan Jansz. Breedlinden, tr. Warmond (gerecht) 10 mei 1699
 2. verm. Apollonia Simonsdr. van Wouw.
  .
 3. Stoffel Bijlevelt, tr.
 4. NN
 1. Pieter Willemsz. Clavers (van Klaveren), tr. Voorschoten (rk) 16 okt. 1718
 2. Wilemijntje Jansdr. van Noort.
 1. Jacobus Snaars, tr. Rijswijk (geref) 22 april 1703
 2. Maria Engelsdr. van der Kleij.
 1. Jan van der Geest, tr.
 2. NN
  .
 3. NN                                                        verm. Kuijpers (NB)
 4. NN
  .
 5. NN
 6. NN
 1. Dezelfde als 826                          verm. Pieter Jansz. de Winter, tr.
 2. Dezelfde als 827                          verm. Willemijn Jansdr. Ammerlaan.
 1. Cornelis Leendertsz. Brederode (Breroe), tr. Wassenaar (gerecht en rk) 6 mei 1708
 2. Johanna Jacobsdr. van Velsen,.
 1. Jacob Claasz. Slootweg, tr. Zoetermeer (geref) 11 nov. 1688
 2. Marijtje Jansdr. de Goede.
 1. Jan Arendsz. Kerklaan (later Berk), tr. Zoetermeer (impost) 21 dec. 1708
 2. Marij Cornelisdr. van Rijn, tr. 2e Zoeterwoude (gerecht) 25 jan. 1723 Dirk Gerritsz. van der Klugt.
 1. Dirk Gerritsz. Overdevest, tr. Voorschoten (gerecht) 11 mei 1687
 2. Maartje Gerritsdr. Hoogendorp.
 1. Hendrik Jansz. Hofman, tr. Stompwijk (gerecht) 30 dec. 1719
 2. Maartje Pietersdr. den Elsen,.
 1. Stephan Weijers, tr. Emmerich (Dld) (rk) 25 mei 1715
 2. Maria Lamers van Boshuizen.
 1. Mararten Claasz. van der Velde, tr. Lisse (rk) 30 mei 1717
 2. Aagje Corsdr. Ruijgrok van der Werve.
 1. Cornelis van Rhoon, tr. Lisse (gerecht en rk) 11 febr.) 1703
 2. Anna Hendriksdr. van Limmen.
 1. Jan Arisz. Sprokkelenburg, ondertr. Amsterdam  1 okt. 1706
 2. Pietertje Egbertsdr.
 1. Cornelis Gerritsz. Bergman, tr. 2e Valkenburg (gerecht) 8 juli 1742 Maria Claasdr. van der Boog; tr. 1e Voorschoten (gerecht) 21 febr. 1729
 2. Helena Dirksdr. Persoon.
 1. Dezelfde als 702                         Aris Gerritsz. Langeveld, tr.
 2. Dezelfde als 703                         Trijntje Jansdr. van Schie.
 1. Joost Dirksz. Verlaan, tr. Alkemade (gerecht) 26 jan. 1723
 2. Marijtje Jacobsdr. Admiraal.
 1. Dirk Jacobsz. van der Voort, tr. Aarlanderveen (gerecht) 4 juni 1715
 2. Neeltje Cornelisdr. Staats.
 1. Cornelis Jansz. Kortekaas, tr.
 2. Emerentiana Hendriksdr. van Haastert.
 1. Cornelis Pietersz. (van den) Bos, tr. 1e Noordwijk (gerecht) 28 mei 1724 Grietjedr. Hendriksdr. van der Meij; tr. 2e Noordwijkerhout (gerecht) 14 aug. 1729
 2. Willemijntje Jansdr. van der Tol.
 1. Thomas Cornelisz. Onderwater, tr. 1e Marijtje Willemsdr. van der Kraaij; tr. 2e Noordwijk (geref) 27 nov. 1763
 2. Aaltje Jansdr. Aldernering, tr. 1e Jan van Leeuwen.
 1. Leendert Claasz. Lakeman, tr. Noordwijk (geref) 18 dec. 1746
 2. Elsje Cornelisdr Van der Clerk.
  .
 3. Dezelfde als 624                  Hendrik Pietersz. van der Meij, tr.
 4. Dezelfde als 625                  Marij Pietersdr. Keijser.
  .
 5. Jan Smits
 6. NN
  .
 7. Dezelfde als 628                 Pieter Hendriksz. van Duijnhoven, tr.
 8. Dezelfde als 629                 Johanna Jansdr. van den Elsen.
  .
 9. Dezelfde als 630                 Jan Cornelisz. van Raaphorst, tr.
 10. Dezelfde als 631                 Maartje Engelsdr. Heemskerk.
  .
 11. Jan Bakker, tr.
 12. NN
 1. Gerrit Cornelisz. van der Helm, tr. Alkemade (gerecht) 13 april 1706
 2. Antje Gerritsdr. Cluts.
 1. verm. Jan Moijenkind, tr. Alkemade (impost) 29 juli 1702
 2. verm. Maria van Duuren.
 1. Pieter Claasz. Verlaan, tr. Woubrugge (gerecht) 10 febr. 1716
 2. Martje Jacobsdr. Bijevelt.
 1. verm. Jan Jansz. van der Meer, tr. Alkemade (gerecht) 3 febr. 1710
 2. verm. Anna Claasdr. van Duuren.
 1. Arij Dirksz. Verlaan, tr. Alkemade (gerecht) 31 aug. 1717
 2. Antje Willems Lelieveld.
 1. Pieter Schrevelsz. Teijlingerhoek, tr. 1e Alkemade (gerecht) 26 jan. 1728 Marie Cornelisdr. Bickbergen, tr. 2e Alkemade (gerecht) 27 okt. 1732
 2. Kniertje Hendriksdr. Hulsdoek.
 1. Jan Hendriksz. Hensterman, tr.
 2. Jannetje Cornelisdr. Vrolant.
 1. verm. Gerrit Leendertsz. van der Laan, tr. Alkemade (gerecht) 9 nov. 1722
 2. verm. Agatha Claasdr. van Dijk.
 1. Jan Willemsz. de Boer, tr. Woerden (gerecht en rk ) 22 nov. 1728
 2. Lijsje van Zevenhoven.
 1. verm. Cors Claasz. van Duuren, tr. Alkemade (gerecht) 19 febr. 1703
 2. verm. Kniertje Jacobsdr. Schenkeveld.
 1. verm. Jan Huijbrechtsz. Bongenaar, tr. Alkemade (gerecht) 7 mei 1708
 2. verm. Antje Jansdr. van Egmond.
 1. verm. Cornelis Woutersz. Akerboom, tr. 1e Alkemade (gerecht) 1 juni 1703 Jannetje Cornelisdr. Abenes; tr. 2e Alkemade (gerecht) 6 mei 1706
 2. verm. Appolonia Ariensdr. Stoock.
 1. verm. Hendrik Huijgsz. Warmendam, tr.
 2. verm. Marijtje Jacobsdr. van Arkel (Erkel).
 1. verm. Huijbert Huigsz. van der Vlugt, tr. Alkemade (gerecht) 30 sept. 1720
 2. verm. Leentje Hendriksdr. van der Heijn.
 1. Jan Pietersz. Taat, tr. Nieuwkoop (gerecht) 18 okt. 1717
 2. Marijtje Ponsdr. Verweijde.
 1. Jan van Rijsen, tr.
 2. NN
 1. verm. Cornelis Cornelisz. Spruijt, tr. Alkemade (gerecht) 8 juli 1695
 2. verm. Duijfje Cornelisdr. Ruijch, tr. 1e Jacob Jansz. van Santen.
  .
 3. Dezelfde als 616                          Cornelis IJsbrantsz. Westgeest, tr.
 4. Dezelfde als 617                          Apolonia Jansdr. van Brunswijk.
  .
 5. Dezelfde als 618                         Leendert Pietersz. Kerkvliet.tr.
 6. Dezelfde als 619                         Grietje Jansdr. Verdel.
 1. Jan de Wilde, tr.
 2. NN.
 1. Pieter van Winden, tr.
 2. NN
 1. Jacob van Kints, tr.
 2. NN
 1. verm. Teunis Severdsz. van der Laan, tr.
 2. verm. Willempje Cornelisdr. van Beijeren.
  .
 3. Frederik van Braak (Brakel), tr.
 4. NN
 1. Jan Willemsz. van Weselenburg (Wesenberg), tr. Werkhoven (rk) 4 aug. 1707
 2. Anna Cornelisdr. van der Meer.
  .
 3. NN                                        verm. Van Loo (Loon)
 4. NN
  .
 5. NN
 6. NN
 1. Arnoldus Schijf, tr. Utrecht (geref) 20 aug. 1695
 2. Agnes Ommeren.
 1. Jan Stal, ondertr. Amsterdam 14 okt.) 1707
 2. Lijsbeth Thomas.
 1. Floris Cornelisz. Swanenburg, tr. Leimuiden (geref) 14 sept. 1727
 2. Lena Sijmonsdr. Verhaar.
 1. Jacobus Teugels, tr. 1e Hombeek (België) 31 jan. 1702 Elisabeth van de Venne; tr. 2e Woubrugge (impost) 10 mei 1737
 2. Stijntje Sepers.
  .
 3. NN                                              verm. Van Stipdonk
 4. NN
 1. Adriaan Imbrechtsz. Jonkers, tr. Tilburg (geref) 6 juli 1704
 2. Cornelia van der Schouten.
 1. Barent van der Meer, tr.
 2. Aagje van Schie.
 1. Jan Cornelisz. de Cock (Kok), tr. Stompwijk (gerecht en rk) 17 febr. 1716
 2. Annetje Cornelisdr. van der Post.
 1. Cornelis Dirksz. Groenendijk, tr. Aarlanderveen (gerecht) 25 aug. 1740
 2. Pleuntje Jansdr. de Jong.
  .
 3. NN                                            verm. Esseling (Essen)
 4. NN
 1. Jan Corsz. van der Pijl, tr. Aarlanderveen (gerecht) en Nieuwkoop (rk) 20 jan. 1733
 2. Margje Jansdr. Verlaan,.
 1. Arij Maartensz. Stigter, tr. Aarlanderveen 20 nov. 1731
 2. Marija Willemsz. Nederstigt, tr. 1e Maarten Jacobusz. Hoogeveen, ged. omstr. 1700.
 1. verm. Cornelis Gijsbertsz. van Zijl, tr. Ter Aar (gerecht) 22 jan. 1716
 2. verm. Anna Fransdr. van Zijl.
 1. verm. Jacob Jacobsz. de Jonge Weselenburg, tr. 2e Rijnsaterwoude (gerecht) 24 april 1714 Marijtje Cornelisdr. de Groot; tr. 1e Ter Aar (gerecht) 22 febr. 1696
 2. verm. Annetje Jansdr. Vlasman.
 1. Aart Cornelisz. van Leeuwen, tr. Ter Aar (gerecht) 24 aug. 1719
 2. Jaapje Cornelia Zaal.
  .
 3. Bastiaan van Strien (Strijen), tr.
 4. NN
 1. Arij Claasz. van der Haas, tr. Boskoop (geref) 22 jan. 1690
 2. Annetje Dirksdr. van Klaveren.
 1. Crijn Geerlofsz. Swartendijk, tr.
 2. Margje Jansdr. van Wijk.
 1. Johannes Ariënsz. Vermont, tr. Cabauw (rk) 15 okt. 1713
 2. Grietje Gerritsdr. Straver.
 1. Thomas Jansz. Lichtvoet, tr. Jaarsveld (gerecht) 5 dec. 1729
 2. Maria Claasdr. de Haan, tr. 1e Jaarsveld (gerecht) 27 sept. 1720 Jan Willemsz. Copier; tr. 3e Jaarsveld 7 sept. 1746 Pieter Leendertsz. Kuijt, wedn. van Geertje Geesdorp.
 1. Hendrik Claasz. Hogenboom, tr.
 2. Krijntje Pietersdr. Krook,, tr. 2e Leimuiden (geref) 3 mei 1750 Seger van Bodegraven; hij hertr. Mijdrecht (geref) 21 mei 1769 Lijsje Jansdr. Nap.
 1. Jacob Aartsz. van Miltenburg, ged. omstr. 1710, tr. Hazerswoude (gerecht) 11 aug. 1737
 2. Joanna Jacobsdr. Keijser, ged. omstr. 1710.
  .
 3. Pieter van der Valk, tr.
 4. NN
 1. Dezelfde als 906                         Arie Dirksz. Verlaan, tr.
 2. Dezelfde als 907                         Antje Willemsdr. Lelieveld.
 1. Willem Sijmonsz. van Leeuwen, tr. 2e Alphen (geref) Maria Aartsdr. de Zomer; tr. 1e
 2. Margje Ariënsdr. Verweijde, ged. omstr. 1670.
 1. Aart Jacobsz. Sethooven, tr. Koudekerk 11 nov. 1725
 2. Neeltje Willemsz. Oostenrijk.
 1. Ari Gerritsz. Brandwijk, tr. Giessendam-Oudekerk 1722 (attestatie Noordeloos (geref) 17 maart 1722)
 2. Ariaantje Ariënsdr. Karsberg.
 1. Claas Cornelisz. Boers, tr. Molenaarsgraaf (geref) 9 mei 1722
 2. Adriana Pietersdr. Bakker.
  .
 3. NN                            verm. Mulder
 4. NN
  .
 5. NN                            verm. Looijen
 6. NN
  .
 7. NN                             verm. Schouten (Scholte)
 8. NN
  .
 9. NN
 10. NN
 1. Laurentius Antonius Broekman, tr. Kleef (Dld) (rk) 3 mei 1746
 2. Bernardina Oostendorp.
 1. Henricus Kerkman, tr. Kleef (Dld) 5 febr. 1757
 2. Anna Elisabeth van Biesen.
 1. Alexander Rentsen, tr. Huissen (rk) 1 mei 1742
 2. Theodora Otten.
 1. Coenraad Teunissen, tr. Hulhuizen 29 febr. 1724
 2. Eva Duifhuis (Doufhuis).
 

Index               (nog beperkt tot generaties I t/m VI)

.

Alkemade, Wilhelmina (1820-1878)  55
Bakker, Cornelia Johanna Maria (1918-2018)  7
Bakker, Hendrik (1841-1915)  28
Bakker, Leonardus (1881-1970)  14
Bakker, Theodorus (1814-1868)  56
Berg, Hendrik van den (1846-1926)  24
Berg, Jan van der (1817-1858)  58
Berg, Leonarda Bernadina van den (1953-)  3
Berg, Maria van den (1820-1889)  24
Berg, Paulus van den (1822-1876)  48
Berg, Theodorus van den (1883-1960)  12
Berg, Theodorus van den (1923-2011)  6
Blonkenburg, Johanna (1821-1859)  41
Boheemen, NN van  1
Boheemen, Petrus Johannes van (1916-1976)  4
Boheemen, Petrus Johannes Maria van (1950-)  2
Boheemen, Petrus Paulus van (1810-1891)  32
Boheemen, Pieter van (1841-1911)  16
Boheemen, Pieter van (1877-1952)  8
Braak, Anna Maria van (1816-1858)  59
Duijnisveld, Maria (1815-1890)  35
Duivenvoorden, Maria (1802-1875)  40
Fluit, Adrianus van der (1857-1924)  26
Fluit, Johannes van der (1816-1875)  52
Fluit, Maria van der (1887-1947)  13
Gravemade, Johanna ’s (1815-1880)  32
Gravemade, Theodorus ’s (1790-1843)  32
Groenendijk, Petronella (1823-1900)  49
Groot, Marijtje de (1827-1893)  40
Groot, Willem de (1793-1858)  40
Ham, Elizabeth van der (1818-1905)  58
Ham, Jan van der (1790-1858)  58
Harteveld, Joanna (1843-1911)  24
Harteveld, Leendert (1820-1877)  24
Hoek, Antje (1790-1858)  58
Hogenboom, Bernardina Wilhelmina (1861-1944)  31
Hogenboom, Hendricus (1818-1897)  62
Holst, Jacoba van der (1825-1904)  37
Kleij, Adriana Johanna van der (1829-1898)  45
Kleij, Cornelis van der (1818-1870)  42
Kleij, Helena van der (1856-1884)  21
Kleij, Johannes van der (1794-1863)  23; 47
Kleij, Johannes van der (1834-1883)  47
Kleij, Nicolaas van der (1841-1882)  23
Koek, Joanna (1811-1873)  28
Kortekaas, Maria (1838-1896)  55
Kraan, Bartholomeus (1825-1897)  36
Kraan, Maria Catharnia (1890-1955)  9
Kraan, Petrus (1856-1911)  18
Kroft, Cornelia van der (1804-1865)  23; 47
Kuipers, Anna (1818-1898)  53
Laan, Martje van der (1815-1900)  57
Lagerberg, Jozina (1795-1820)  52
Linden, Johanna van der (1840-1920)  55
Luijnenburg, Petronella (1807-1846)  33
Meer, Cornelia van der (1840-1876)  28
Meer, Johannes van der (1810-1866)  28
Meer, Martij Huijbertsche van der (1790-1822)  58
Meij, Gijsberta Cornelia van der (1822-1882)  39
Meij, Maarten van der (1837-1878)  24
Mulder, Bernardina Georgiaan (1828-1907)  63
Olsthoorn, Johannis (1816-1880)  34
Olsthoorn, Maria (1839-1919)  17
Onderwater, Gerrit (1790-1851)  52
Onderwater, Johanna (1821-1852)  52
Otten, Jan (1815-1858)  58
Paridon, Adriaan van (1854-1929)  20
Paridon, Cornelis van (1812-1889)  40
Paridon, Cornelis Adrianus van (1882-1957)  10
Paridon, Helena Jozephina van (1917-2001)  5
Pouw, Nicolaas van der (1787-1851)  36
Pouw, Pieternella van der (1821-1852)  36
Rhijn, Cornelis van (1826-1870)  44
Rhijn, Johanna Cornelia van (1884-1966)  11
Rhijn, Petrus Cornelis van (1855-1914)  22
Rijzen, Johanna van (1849-1900)  29
Rijzen (Rijse), Leendert van (1809-1869)  58
Rooijen, Antonie van (1808-1848)  39
Roon, Johannes van (1818-1895)  50
Roon, Maria van (1849-1885)  25
Schenkeveld, Adriana (1786-1861)  32
Schrama, Cornelia (1855-1932)  19
Schrama, Gerrit (1814-1866)  38
Schravemade, Apolonia (1842-1931)  23
Schravemade, Cornelius (1795-1863)  46
Steijn, Adriana van (1824-1864)  43
Steijn, Christina van (1821-1874)  51
Stipdonk, Hendrik (1818-1874)  60
Stipdonk, Maria Jacoba (1890-1972)  15
Stipdonk, Willebrordus (1852-1921)  30
Valk, Maria van der (1818-1877)  47
Valk, Nicolaas van der (1825-1902)  20
Valk, Willemina van der (1861-1937)  20
Vos, Johanna de (1781-1851)  36
Vossen, Antonius van der (1820-1846)  55
Vossen, Christiaan van der (1847-1918)  55
Wassenaar, Maria Klazina (1831-1874)  20
Weijers, Geertruida (1864-1938)  27
Weijers, Martinus (1830-1878)  54
Zaal, Kornelis (1798-1833)  58
Zijl, Johanna van (1822-1900)  61
Zwet, Jan Woutersche van der (1790-1839)  58
Zwet, Johanna van der (1799-1848)  58
.
Naar homepage

.