Naar homepage

.

Boerderij Vrederust bij haar afbraak in 1957 (Foto F.W. Wegman, Haagse Beeldbank).

Boerderij Vrederust in de Haagse Uithofpolder

Boerderij Vrederust wordt in 1544 bewoond door Sijmen Jan Philipsz. (1500-ca. 1559). Hij is een kleinzoon van stamvader Philip zoals beschreven staat in de stamboom voor de periode 1430-1650. In 1632 wordt de boerderij door nazaten van Sijmen Jan Philipsz verkocht en kort daarna ook verlaten.

De foto is gemaakt bij de afbraak van  de boerderij in 1957. Op dat moment worden de pannen van de schuur in een vrachtwagen gegooid. Op de achtergrond is de voorgevel van de boerderij te zien. De cijfers op deze gevel geven aan, dat de bouw daarvan uit 1593 stamt.

Het bestaan van de boerderij leeft voort in de naam van de woonwijk die in de omgeving verrijst. Deze Haagse woonwijk krijgt namelijk de naam Vrederust.

 

 

Boerderij Bohemen omstreeks 1940 (Haagse Beeldbank).

Boerderij Bohemen in de Haagse Segbroekpolder

Het eerste familielid dat zich omstreeks 1585 op deze pachtboerderij vestigt, is Jan Cornelisz. (ca. 1555-ca. 1625). Zijn zoon Dirk Jansz. volgt hem op. Hij is, voor zover bekend, het eerste familielid dat de familienaam Van Bohe(e)men voert. De akte die daarvan getuigt, dateert uit 1636.

Dirk Jansz. van Bohemen verhuist omstreeks 1664 naar een andere boerderij in Den Haag. De boerderij die hij verlaat, houdt echter de naam Bohemen.

De gebouwen op de foto stammen uit 1861, wanneer vanwege een brand een herbouw plaats vindt. Omstreeks 1943 moet de boerderij wijken voor een nieuwe Haagse woonwijk. De afbraak is mogelijk versneld vanwege de ligging in de zone voor de Altlantikwall die dan door de Duitse bezetters wordt aangelegd (en na de oorlog weer wordt opgeruimd).

Het bestaan van de boerderij leeft voort in de naam van de woonwijk die in de omgeving verrijst. Deze Haagse woonwijk krijgt namelijk de naam Bohemen.

 

Boerderij Noorthey in Veur omstreeks  1967 (Haagse Beeldbank).

Boerderij Noorthey aan Veurse Noortheylaan

In 1824 koopt Cornelis van Bohemen (1781-1864) deze boerderij van een tante van zijn vrouw. In 1841 vindt een eigendomsruil plaats, waarbij Cornelis in het bezit komt van de Voorschotense boerderij Vliet en Wegen die recht tegenover het kasteel Duivenvoorde nabij de Vliet ligt. Cornelis blijft de boerderij Noorthey als pachter in gebruik houden.

In 1907, als de boerderij Noorthey wordt geveild, komt het eigendom weer terug bij de Van Bohemen’s.

De boerderij is niet meer in bedrijf. Kort na 2000 wordt een restauratie van de woning en de achterliggende stal uitgevoerd. Daarbij vindt een opsplitsing in twee wooneenheden plaats.  Het huidige familielid dat de boerderij in eigendom heeft, bewoont nu de voormalige koeienstal.

 

 

 

Boerderij Akkerlust in 2013 (Foto Peter J.M. van Boheemen)

Boerderij Akkerlust in de Stompwijkse Damhouderpolder

Boerderij Akkerlust komt voort de eerdere buitenplaats Akerlust. In de top van de voorgevel prijkt het jaartal 1765. In dat jaar wordt  de Damhouderpolder drooggemaakt.

In 1836 wordt Petrus Paulus van Bohemen (1810-1891) pachter van Akkerlust. Hij is afkomstig van de bovengenoemde boerderij Noorthey. Zijn kleinzoon Piet slaagt erin om de boerderij in 1921 aan te kopen van de toenmalige eigenaresse Antoinette Marie Louise Victoire Ghilaine gravin van der Drift de Borchvliet, echtgenote van Albert Guillaume Florent Marie Jospeh graaf Limburg Stirum.

De boerderij is nog steeds volop in bedrijf. In 2015 wordt een nieuwe melkveestal gebouwd die ruimte biedt voor bijna 200 melkkoeien.  Tegelijkertijd treedt dan een zoon als bedrijfsopvolger aan. Akkerlust is daardoor recordhouder wat betreft het aantal jaren dat op dezelfde locatie door de familie Van Bohe(e)men wordt geboerd.

De oude stallen zijn verbouwd tot hotelkamers en appartementen (in totaal 8 eenheden). Vandaar dat nu sprake is van Hotelboerderij Akkerlust. Daarnaast is Akkerlust een boerderijschool. Jaarlijks krijgen twee klassen van naburige basisscholen de gelegenheid om maar liefst gedurende twintig weken een middag mee te werken op de boerderij.

Een uitvoerige beschrijving van Akkerlust en de familieleden die van deze boerderij afstammen, is te vinden in het boek ‘De Stompwijkse Knip. Akkerlust en haar buurtgenoten‘ (zie webpagina Publicaties).

 

Pelgrimsoord-Café ‘Huis der Twee Getuigen’ te Brielle.

Pelgrimsoord-café Huis der Twee Getuigen

In 1911 koopt Cornelis Johannes Leonardus van Bohemen (Oostvoorne 1880-Oostvoorne 1959) een huis met schuur, erf, tuin en boomgaard aan De Rik in Oostvoorne (nu Brielle). Hij begint daar een tuinderij.

Bijzonder is, dat het huis de naam Huis der Twee Getuigen heeft. Deze naam heeft te maken met haar ligging tegenover de plek waar in 1572 de Martelaren van Gorcum zijn opgehangen in een turfschuur naast een verwoest klooster. Een van de naamverklaringen luidt, dat twee personen getuige waren van de moord. Volgens een andere verklaring waren twee mensen rond 1750 getuige van de opgraving van de beenderen van de vermoorde monniken. Zij zouden daarover een verklaring hebben afgelegd aan de Paus, waarna het Vaticaan in 1867 overging tot het heilig verklaren van de martelaren. Het laatste betekende het startsein voor de bedevaartgang naar Brielle.

In 1875 is al sprake van ca. 9000 bedevaartgangers, voornamelijk in de maanden juni, juli en augustus.  In 1910 is dit aantal gestegen naar ca. 12.500. In de dertiger jaren is de bedevaartgang op haar hoogtepunt. Er wordt dan een nieuwe kerk in gebruik genomen die Bedevaartskerk H.H. Martelaren van Gorcum gaat heten.

Huis der Twee Getuigen omstreeks 2010.

De bedevaartgangers, soms wel 300-400 personen op een dag, wordt de gelegenheid geboden om op twee terrassen bij de familie Van Bohemen de meegenomen broodjes op te eten en daarbij een kop soep of een kopje koffie te bestellen. De geserveerde soep wordt zelf gemaakt van groenten uit de eigen tuinderij. Daarnaast worden vanuit een vitrinekast allerlei souvenirs zoals rozenkransen en lepeltjes aangeboden.

Na de Tweede Wereldoorlog loopt het aantal bedevaartgangers geleidelijk terug. In de zestiger jaren, als de tuinderij is afgestoten, wordt het daarom over een andere boeg gegooid. Er komt dan een tweedehands biljart in de gelagkamer en het vertrouwde toonbankje wordt dan vervangen door een bar met vijftien krukken. Er blijven daarna nog wel bedevaartgangers komen, maar het café is sindsdien met name het terrein van biljart- en kaartverenigingen.

Het Huis der Twee Getuigen wordt omstreeks 2010 gesloten. Op 23 juli 2011 breekt in het appartement boven het café brand uit en wordt daar een hennepkwekerij ontdekt. Nadien wordt het pand gesloopt en onderdeel van een woningbouwlocatie met de projectnaam Twee Getuigen.

Bron(deels): Brielle leeft #15 d.d. 5 juli 2012

.

Naar homepage

.