Naar homepage

.

Schematische moederlijke stamreeks.

Een moederlijke (of matrilineaire) stamreeks is een overzicht, waarbij onderaan de zogenaamde probant wordt genoemd. Daarboven staat zijn of haar moeder vermeld en vervolgens de grootmoeder van moederszijde, de overgrootmoeder van moederszijde etc. Bovenaan staat de meest vroege voormoeder, voor zover deze bekend is. Zij wordt hier stammoeder genoemd.

De navolgende moederlijke stamreeks heeft webmaster Peter van Boheemen als probant en is gebaseerd op archiefgegevens. Tegenwoordig is het mogelijk de juistheid hiervan te checken op basis van DNA-onderzoek (zie DNA-profiel).

I. Beatrix Joannis Langeveld, tr. Veur 2 mei 1724 Cornelius Jansz. van Poelgeest.

II. Marijtje Cornelisdr. (van) Poelgeest, geb. Veur 1 nov. 1730, tr. Veur 9 sept. 1759 Leendert Cornelis Droog, ged. Stompwijk 5 febr. 1732, zn. van Cornelis Cornelisz. Droog en Neeltje Pieterse den Elsen.

III. Beatrix Droog, geb. Voorschoten 19 dec. 1759, ged. Woubrugge 19 dec. 1759, † Stompwijk 4 mei 1825, tr. Stompwijk 10 juni 1791 Martinus van Nierop, ged. Stompwijk 3 juli 1761, † Stompwijk 7 jan. 1823, zn. van Joannes van Nierop en Nicolaa van der Swet.

IV. Klasina van Nierop, ged. Stompwijk 24 jan. 1794, bouwvrouw, † ’s Gravenhage 2 dec. 1861, tr. Zoeterwoude 14 mei 1818 Leendert van der Valk, ged. Monster 20 jan. 1786, bouwman, † Voorburg 12 okt. 1835, zn. van Claas Arendsz. van der Vlak en Maria Arisse de Haas.

V. Maria van der Valk, geb. Voorburg 25 nov. 1818, bouwvrouw, † ’s Gravenhage 28 okt. 1877, tr. 1e ’s Gravenhage 26 jan. 1842 Cornelius Schravemade, ged. (rk) Oude Molstraat inHagambacht 4 aug. 1795, bouwman,, † ’s Gravenhage 25 dec. 1863, zn. van Antonius Schravemade en Apollonia van der Klugt; tr. 2e ’s Gravenhage 23 nov. 1864 Johannes van der Kleij, geb. ’s Gravenhage 20 febr. 1834, bouwman, † ’s Gravenhage 27 sept. 1883, zn. van Johannes van der Kleij en Cornelia van der Kroft.
Uit het eerste huwelijk:

VI. Apolonia Schravemade, geb. ’s Gravenhage 5 mei 1842, † Voorburg 14 mei 1931, begr. Voorburg, St. Martinus 18 mei 1931, tr. 1e ’s Gravenhage 29 april 1868 Nicolaas van der Kleij, geb. ’s Gravenhage 29 juli 1841, bouwman, † Voorburg 28 jan. 1882, zn. van Johannes en Cornelia van der Kroft; tr. 2e Voorburg 20 april 1883 Petrus Cornelis van Rhijn, geb. Voorburg 8 jan. 1855, landbouwer, † Voorburg 10 febr. 1914, zn. van Cornelis van Rhijn en Adriana Johanna van der Kleij.
Uit het tweede huwelijk:

VII. Johanna Cornelia van Rhijn, geb. Voorburg 14 april 1884, † Voorburg 19 okt. 1966, begr. Voorburg, St. Martinus, tr. Voorburg 30 juni 1909 Cornelis Adrianus van Paridon, geb. Katwijk a/d Rijn 8 febr. 1882, veehouder en bloembollenkweker, † Voorburg 23 aug. 1957, begr. Voorburg, St. Martinus, zn. van Adriaan van Paridon en Helena van der Kleij.

VIII. Helena Jozephina van Paridon, geb. Voorburg 18 maart 1917, † Voorburg 18 mei 2001, begr. Voorburg, Oosterbegraafplaats 22 mei 2001, tr. Voorburg 30 dec. 1948 (kerkelijk St. Martinus, Voorburg 15 febr. 1949) Petrus Johannes van Boheemen, geb. Stompwijk 30 sept. 1916, veehandelaar, † Voorburg 2 maart 1976, begr. Voorburg, St. Martinus 5 maart 1976, zn. van Pieter van Boheemen en Maria Catharnia Kraan.

IX. ir. Petrus Johannes Maria van Boheemen, (Lid in Orde van Oranje-Nassau, Gouden Speld van Nederlandse Genealogische Vereniging), geb. Voorburg 2 febr. 1950, ged. Voorburg (rk) in St. Martinuskerk, landbouw- en waterhuishoudkundige, tr. Valkenburg a/d Rijn (wettelijk) en  Katwijk a/d Rijn (rk in H. Johannes de Doper) 23 febr. 1978 mr. Leonarda Bernardina van den Berg, (Lid in Orde van Oranje-Nassau), geb. Valkenburg (ZH) 28 sept. 1953, ged. Katwijk a/d Rijn (rk) in H. Joannes de Doperkerk, juriste, dr. van Theodorus van den Berg en Cornelia Johanna Maria Bakker.

.

Naar homepage

.