Naar homepage

.

Afstamming                                              : Zie IVe.3 bij Cornelis Dirksz. van
.                                                                          Bohemen  in periode 1650-1800
Titel van deze familietak                  : Noordwijkse bollenkwekerstak
Aantal beschreven generaties       : 3
Aantal beschreven familieleden  : 91 (excl. echtgenoten)
Religie                                                         : Rooms-Katholiek

.

Karakteristiek

.

Nicolaas wordt geboren in 1812 op de boerderij Mariahoeve aan de Achterweg in Veur (thans gemeente Leidschendam-Voorburg) als zoon van Cornelis van Bohemen (1781-1864) en Helena van Rijn (1783-1841). Beide ouders zijn afkomstig uit ’s Gravenhage. In 1824 verhuist hij met zijn ouders naar boerderij Noorthey aan de Noortheylaan in Veur.

In 1835 trouwt Nicolaas met de even oude Catharina Langelaan uit Schipluiden. Hij gaat op een boerderij in Voorschoten wonen.

Catharina Langelaan overlijdt in 1851, krap een maand na de geboorte van haar elfde kind. Nicolaas hertrouwt in november 1854 te Noordwijk met Catharina Wassenaar. Zij is sinds januari 1854 weduwe van Pieter van Oosten (kinderloos huwelijk).

Nicolaas vestigt zich met zeven nog in leven zijnde kinderen op de boerderij van zijn nieuwe echtgenote in Noordwijk. Deze staat aan de westzijde van de Voorstraat ter hoogte van de tegenwoordige huisnummers 56 en 58 en een gedeelte van de tuin die nu op de hoek van de Voorstraat met het Lindenplein ligt (in totaliteit 1080 m2). Daar wordt het twaalfde kind van Nicolaas geboren, dat echter binnen een jaar overlijdt.

Catharina van Wassenaar verkreeg de boerderij na het overlijden van Pieter van Oosten die deze in 1852 kocht van bouwman Jan Schoneveld Wassenaar (geen naaste familie van Catharina). In 1860 wordt de boerderij opgesplitst. Het kleinere zuidwestelijke gedeelte (nu Voorstraat 58) wordt dan bewoond door behanger Van Duysen. Nicolaas en Catharina blijven het grotere noordoostelijke deel gebruiken (Voorstraat 56 plus gedeelte van het huidige aangrenzende plantsoen).

In 1867 verkopen Nicolaas en Catharina de boerderij in twee gedeelten. Zij verhuizen dan met de twee jongste kinderen naar een boerderij aan de Zegwaartseweg in Zegwaart (thans gemeente Zoetermeer). Catharina overlijdt daar in 1883. Nicolaas gaat vervolgens samen met zijn zoon Pieter in de Dorpsstraat van Zegwaard wonen. In 1889 verhuist hij naar de Dorpsstraat in Zoetermeer, waar hij in 1891 overlijdt. Zoon Pieter blijft in Zoetermeer wonen. Zijn huwelijk blijft kinderloos. Het laatste geldt ook voor zoon Johannes die als melkboer in Den Haag werkzaam is.

Drie zonen van Nicolaas blijven in Noordwijk wonen. Zij zorgen voor vele nakomelingen in Noordwijk en nabije omgeving. Dit gebeurt in de periode, dat daar de bloembollenteelt opkomt. Petrus (1837-1908), de oudste zoon van Nicolaas, haakt in op deze ontwikkeling. Hij trouwt in 1859 met Wilhelmina Hoogtijling. Zij vestigen zich in het huis met erf op het huidige adres Van Limburg Stirumstraat 50 dat in 1860 uit de nalatenschap van Wilhelmina’s ouders komt (in totaliteit 324 m2).

Twee zonen van Petrus kiezen eveneens voor het vak van bollenkweker. Dit betreft Willem en Jan van Bohemen.

 • Willem van Bohemen (1863-1930)
  Willem vestigt zich in 1897 met zijn echtgenote Barbara Duijndam in het huis met een voormalige orangerie (later bollenschuur) op Offemweg 95-97. Hij zet daar het bedrijf van zijn vader voort. Drie van zijn vier volwassen geworden zonen worden ook bollenkweker, waarvan een het bedrijf op Offemweg 95-97 voortzet. Dit bedrijf houdt omstreeks 1975 op te bestaan. Het woonhuis wordt nu bewoond door een familielid van de daaropvolgende generatie. De bollenschuur wordt ook woonhuis en kent nu eveneens een nakomeling van Willem als bewoner.
 • Jan van Bohemen (Johannes, 1877-1960)
  Jan start een kwekerij op Wilhelminastraat 26, met een nevenvestiging in de Haagse wijk Marlot. Dit bedrijf dat de toepasselijk naam Zeldenrust krijgt, gaat naast bloemenbollen ook vaste planten telen en bovendien zelf verhandelen op markten. Jan wordt opgevolgd door twee zonen. Daarna volgt nog een generatie, maar vervolgens verdwijnt de kwekerij vanwege woningbouw.

Vele andere klein- en achterkleinkinderen van Nicolaas belanden eveneens in de bloembollensector, hetzij door als vrouw te trouwen met een kweker of door als knecht op een kwekerij aan het werk te gaan. Weer anderen worden of huwen een kleine middenstander met als beroep melkboer, broodslijter, groenteman of winkelier.

Vijf achterkleinkinderen van Nicolaas kiezen echter voor een geheel andere bestaan. Zij gaan een religieus leven leiden. Een van hen laat zich ook tot priester wijden.

.

Gezin van Nicolaas van Boheemen

.

I. Nicolaas van Boheemen, geb. Leidschendam 8 april 1812, bouwman te Voorschoten, Noordwijk en Zegwaard, † Zoetermeer 29 aug. 1891, zn. van Cornelis van Bohemen en Helena van Rijn, tr. 1e Veur 1 mei 1835 Catharina Langelaan, geb. Schipluiden 23 mei 1812, † Voorschoten 18 maart 1851, dr. van Pieter Leenderts en Jannetje Klaasse van der Drift; tr. 2e Noordwijk 16 nov. 1854 Catharina Wassenaar, geb. Wassenaar 19 okt. 1815, bouwvrouw, † Zegwaart 26 mei 1883, dr. van Maarten en Arendje van der Horst en wed. van Pieter van Oosten.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Helena van Bohemen, geb. Voorschoten 8 april 1836, † Noordwijk 12 april 1897, tr. Noordwijk 30 okt. 1856 Cornelis Duijndam, geb. Voorschoten 6 febr. 1830, landbouwer te Noordwijk, † Noordwijk 30 juni 1903, zn. van Willem en Beertje van der Veer.
 2. Petrus, volgt IIa.
 3. Cornelis, volgt IIb.
 4. Johanna van Bohemen, geb. Voorschoten 17 febr. 1840, † Zegwaart 9 maart 1929, begr. Zoetermeer 9 maart 1929, tr. Zegwaart 16 aug. 1873 Barth Lodewijk Hemeijer, geb. Zegwaart 28 nov. 1829, koopman te Zegwaart, † Zegwaart 1 dec. 1894, zn. van Johannes Heinrich Hemeier en Anna Hekker en wedr. van Elisabeth Rijneveen.
 5. Nicolaas, volgt IIc.
 6. Cornelis van Bohemen, geb. Voorschoten 4 jan. 1845, † Voorschoten 7 sept. 1845.
 7. Petrus van Bohemen, geb. Voorschoten 4 jan. 1845, † Voorschoten 8 sept. 1845.
 8. Johannes van Bohemen, geb. Voorschoten 30 april 1847, † Voorschoten 24 juni 1847.
 9. Johannes (Michael) van Bohemen, geb. Voorschoten 29 sept. 1848, melkverkoper te Leiden, ’s Gravenhage en  Naaldwijk, † ’s Gravenhage 21 juli 1927, tr. Leiden 17 mei 1876 Johanna de Groot, geb. Oegstgeest 3 juli 1848, † ’s Gravenhage 10 jan. 1916, dr. van Dirk en Elisabeth Ooijendijk.
 10. Petrus van Bohemen, geb. Voorschoten 26 jan. 1850, broodslijter, winkelier en bierhuishouder te Zegwaart, † Zegwaart 22 nov. 1914, begr. Zoetermeer, Nicolaaskerk, 25 nov. 1914, tr. Zegwaart 12 aug. 1887 Cornelia Jacoba Henneken, geb. Zegwaart 1 sept. 1862, † Zegwaart 11 juni 1934, begr. Zoetermeer, Nicolaaskerk 17 juni 1934, dr. van Hendrik en Geertruida Frischeij.
 11. Catharina van Bohemen, geb. Voorschoten 21 febr. 1851, † Voorschoten 22 febr. 1851.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Petrus Martinus van Bohemen, geb. Noordwijk 26 jan. 1857, † Noordwijk 8 sept. 1857.

Gezinnen, gesticht door de zonen van Nicolaas van Boheemen

.

IIa. Petrus van Bohemen, geb. Voorschoten 8 dec. 1837, bloemkweker te Noordwijk op Van Limburg Stirumstraat 50, † Noordwijk 4 juli 1908, tr. Noordwijk 10 febr. 1859 Wilhelmina Johanna Hoogtijling, geb. Noordwijk 24 nov. 1837, † Noordwijk 31 okt. 1903, dr. van Willem en Margaretha Zonneveld.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina van Bohemen, geb. Noordwijk 29 juni 1860, † ’s Gravenhage 27 maart 1939, tr. Noordwijk 21 juni 1883 Jan Francies de Bakker, geb. Houtenisse 28 juni 1860, arbeider te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage 16 juli 1903, zn. van Josephus en Petronella Lambregt.
 2. Margaretha Petronella van Bohemen, geb. Noordwijk 18 juni 1861, † Hillegom 24 juli 1935, tr. Noordwijk 29 mei 1889 Johannes Langeveld, geb. Lisse 13 sept. 1857, groente- en later bollenteler te Haarlemmermeer, † Haarlemmermeer 17 nov. 1941, zn. van Theodorus en Geertruida Prins.
 3. Nicolaas van Bohemen, geb. Noordwijk 4 juni 1862, † Noordwijk 28 okt. 1862.
 4. Willem, volgt IIIa.
 5. Catharina Johanna van Bohemen, geb. Noordwijk 20 maart 1865, † Noordwijk 13 juni 1865.
 6. Catharina van Bohemen, geb. Noordwijk 17 april 1867, † Noordwijk 31 maart 1868.
 7. Nicolaas Petrus, volgt IIIb.
 8. Petronella Johanna van Bohemen, geb. Noordwijk 22 april 1872, † Noordwijk 18 juni 1872.
 9. Petrus Johannes, volgt IIIc.
 10. Catharina Johanna van Bohemen, geb. Noordwijk 2 nov. 1874, † Noordwijk 2 febr. 1896.
 11. Johannes Gerhardus van Bohemen, geb. Noordwijk 18 maart 1876, † Noordwijk 29 aug. 1876.
 12. Johannes, volgt IIId.
 13. Cornelis van Bohemen, geb. Noordwijk 28 aug. 1879, † Noordwijk 9 mei 1880.

IIb. Cornelis van Bohemen, geb. Voorschoten 9 nov. 1838, arbeider te Noordwijkerhout, † Noordwijkerhout 22 jan. 1877, begr. Noordwijkerhout, RK Kerkhof 25 jan. 1877, tr. Noordwijkerhout 28 april 1865 Anna Westerhoven, geb. Voorhout 12 juni 1828, bouwvrouw  te Noordwijkerhout, † Noordwijkerhout 26 nov. 1906, dr. van Gerrit en Krijntje Zonneveld en wed. van Pieter Braasem.

Uit dit huwelijk:

 1. Petrus, volgt IIIe.
 2. Catharina van Bohemen, geb. Noordwijkerhout 8 juli 1868, † Haarlem 22 dec. 1946, tr. Noordwijkerhout 13 nov. 1888 Wilhelmus Rodenburg, geb. Kouderkerk 3 aug. 1858, winkelier te Haarlem, † Haarlem 30 juni 1938, zn. van Willem en Johanna Touw.
 3. Gerardus van Bohemen, geb. Noordwijkerhout 2 april 1872, † Noordwijkerhout 28 april 1872.
 4. Klazina van Bohemen, geb. Noordwijkerhout 12 april 1873, † Noordwijkerhout 19 mrt. 1960,  begr. Noordwijkerhout, St. Victor 22 mrt. 1960, tr. Noordwijkerhout 9 mei 1894 Jacobus de Groot, geb. Noordwijkerhout 28 juli 1864, tuinder te Noordwijkerhout, † Noordwijkerhout 14 april 1949, zn. van Jacobus en Aaltje van Beek.

IIc. Nicolaas van Bohemen, geb. Voorschoten 26 nov. 1842, landbouwer/arbeider te Noordwijk, † Noordwijk 10 okt. 1907, tr. Voorhout 28 jan. 1872 Maria van Stein/Steijn, geb. Voorhout 10 april 1850, † Noordwijk 29 mei 1915, dr. van Petrus van Stijn en Margaretha de Mooij.

Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas van Bohemen, geb. Noordwijk 26 juni 1873, koopman te Noordwijk, † Noordwijk 13 okt. 1901.
 2. Petrus van Bohemen, geb. Noordwijk 1 juni 1874, † Noordwijk 2 mei 1884.
 3. Cornelis van Bohemen, geb. Noordwijk 5 maart 1876, strafgevangenis te Scheveningen 31 dec. 1907 tot 27 juli 1912, zeeman op wilde vaart, visser te Noordwijk, † Noordwijk 28 mrt. 1955
 4. Jozef, volgt IIIf.
 5. Karel, volgt IIIg.
 6. Margaretha van Bohemen, geb. Noordwijk 22 maart 1881, † Noordwijk 30 jan. 1935.
 7. Catharina van Bohemen, geb. Noordwijk 6 febr. 1884, † Noordwijk 4 juni 1885.
 8. Petrus van Bohemen, volgt IIIh.
 9. Johannes van Bohemen, geb. Noordwijk 31 dec. 1886, † Noordwijk 28 maart 1888.
 10. Johannes van Bohemen, geb. Noordwijk 2 okt. 1889, † Noordwijk 22 aug. 1890.
 11. Maria van Bohemen, geb. Noordwijk 28 april 1895, † Schiedam na 1963?, tr. Noordwijk 29 juli 1920 Franciscus Antonius de Kort, geb. Schiedam 20 febr. 1894, smid te Schiedam?† Schiedam 1 dec. 1964, zn. van Martinus en Josina Petronella Catharina Verwaijen.

.

Gezinnen, gesticht door de kleinzonen van Nicolaas

.

IIIa. Willem van Bohemen, geb. Noordwijk 27 sept. 1863,  bloemkweker te Noordwijk op Offemweg 95-97,  † Noordwijk 7 dec. 1930, tr. Stompwijk 15 febr. 1895 Barbara Duijndam, geb. Voorschoten 19 juli 1871, † Noordwijk 12 febr. 1929, dr. van Johannes en Elisabeth Hooijmans.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Catharina van Bohemen, geb. Noordwijk 21 dec. 1895, beroep?, lid van Derde Orde van St. Franciscus, † Noordwijk 28 mei 1960, begr. Noordwijk, St. Jeroen.
 2. Elisabeth Maria van Bohemen, geb. Noordwijk 27 mei 1900, † Leiden 18 mei 1966, tr. Noordwijk 28 nov. 1923 Cornelis Hubertus Rotteveel, geb. Sassenheim 27 juli 1895, bloembollenkweker te Sassenheim, † Leiden 16 april 1966, begr. Lisse-Beekbrug H. Engelbewaarders 19 april 1966, zn. van Petrus en Cornelia Verdegaal.
 3. Johannes Petrus van Bohemen, geb. Noordwijk 11 aug. 1905, bloemkweker te Noordwijk,† Noordwijk 7 mei 1980, begr. Noordwijk-Binnen, Gooweg 10 mei 1980, tr. Tilburg 5 sept. 1932 Anna Henrica Cornelia Maria Smulders, geb. Tilburg 4 febr. 1905, † Noordwijk? 8 mei 1979, begr. Noordwijk-Binnen, Gooweg, dr. van Hendricus en Antonetta van der Pluijm.
 4. Petronella Catharina van Bohemen, geb. Noordwijk 23 april 1907, † Leiden 15 aug. 1961, begr. Noordwijk-Binnen, Gooweg 18 aug. 1961, tr. Noordwijk 25 sept 1946 Petrus Franciscus Walterius Sanders, geb. Lisse 25 juni 1913, bloembollenkweker te Noordwijk, † (Noordwijk) 7 jan. 1979, begr. Noordwijk-Binnen, Gooweg, zn. van Petrus Jacobus Nicolaas en Elisabeth Maria van Abswoude; hij hertr. Cornelia Maria van der Geest.
 5. Petrus Johannes van Bohemen, geb. Noordwijk 12 juli 1908, † Noordwijk 15 sept. 1908.
 6. Petrus Johannes van Bohemen, geb. Noordwijk 30 maart 1910, bloemkweker te Noordwijk, † Noordwijk 17 sept. 1993, begr. Noordwijk, Gooweg 21 sept. 1993, tr. Zoeterwoude 28 febr. 1946 Maria Petronella Anna van der Zon, geb. Zoeterwoude 3 sept. 1911, † Noordwijk 24 aug. 2005, begr. Noordwijk, Gooweg 30 aug. 2005, dr. van Leonardus Johannes en Gertruidis Petronella Verdegaal
 7. Wilhelmus Johannes van Bohemen, geb. Noordwijk 18 juni 1911, Franciscaan als minderbroeder Solanus (62 jaar), intrede Venray 17 jan. 1929, H. Professie Weert 7 mei 1938,  werkzaam als refterier, koster, portier en chiropedist, † Warmond,  11 aug. 1992, begr. Katwijk a/d Rijn, De Wilbert 14 aug. 1992.
 8. Johannes Theodorus, geb. Noordwijk 23 april 1913, bloemkweker te Noordwijk, † Noordwijk 16 juni 1996, begr. Noordwijk-Binnen, Gooweg 20 juni 1996, tr. Lisse 28 mei 1941 Cornelia Maria Rotteveel, geb. Lisse 23 mei 1920, † 16 juni 1996, begr. Noordwijk-Binnen, Gooweg 20 juni 1996.
 9. Nicolaas van Bohemen, geb. Noordwijk 1915, † Noordwijk 21 april 1916.

 

IIIb. Nicolaas Petrus van Bohemen, geb. Noordwijk 1 okt. 1870, landarbeider te Noordwijk, † Noordwijk 28 juni 1949, tr. Noordwijk 7 april 1910 Geertruida Helena Hoogervorst, geb. Noordwijk 8 april 1886, † Noordwijk 14 maart 1973, dr. van Nicolaas en Helena Mink.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Catharina Johanna van Bohemen, geb. Noordwijk 29 jan. 1911, † Noordwijk 31 juli 1911.
 2. Nicolaas Petrus Hendricus van Bohemen, geb. Noordwijk 18 juni 1912, † Noordwijk 28 juni 1912.
 3. Petrus Nicolaas, geb. Noordwijk 20 juni 1913, landarbeider te Noordwijk, eremedaille in zilver verbonden aan Orde van Oranje-Nassau, † Noordwijk 4 mei 1983, Noordwijk, Gooweg 7 mei 1983, tr. Voorhout 14 juni 1939 Johanna Francisca van Kampen, geb. Voorhout 18 nov. 1916, †  Sassenheim 25 jan. 2006, gecrem. Leiden, Rhijnhof 28 jan. 2006, dr. van Johannes en Cornelia Franck.
 4. Leonardus Gregorius van Bohemen, geb. Noordwijk 30 april 1915,beroep?, † Noordwijk 24 dec. 1992, begr. Noordwijk, Gooweg 29 dec. 1992, tr.  Locatie? 16 okt. 1948 Margretha Kuiper, geb. Amsterdam 17 april 1922, † Leiden 21 aug. 2004, gecrem. Leiden, Rhijnhof 25 aug. 2004..
 5. Wilhelmina Helena van Bohemen, geb. Noordwijk 19 jan. 1917, † Noordwijk 30 maart 2009, begr. Noordwijk, Gooweg 3 april 2009, tr. Noordwijk 26 nov. 1939 Gerardus van Schie, geb. Noordwijk 16 okt. 1914, bloembollenkweker te (Noordwijk), † Oegstgeest 4 juni 1987, begr. Noordwijk, Gooweg 9 juni 1987, zn. van Wilhelmus en Petronella Johanna Steenvoorden.

IIIc. Petrus Johannes van Bohemen, geb. Noordwijk 27 sept. 1873, melkboer te Noordwijk, † Noordwijkerhout 14 juni 1941, tr. Noordwijk 3 mei 1899 Agatha Bijvoets, geb. Workum 14 okt. 1875, † Noordwijk 30 dec. 1917, dr. van Pieter en Anke Oosterbaan.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Wilhelmina van Bohemen, geb. Noordwijk 28 mei 1900, † Noordwijk 26 maart 1901.
 2. Paulina Anastasia van Bohemen, geb. Noordwijk 6 febr. 1902, † Noordwijk 21 juni 1980, tr. Noordwijk 16 juli 1942 Jacobus Leonardus Caspers, geb. Noordwijk 22 febr. 1908, bloembollenkweker te Noordwijk, † Noordwijk 9 jan. 1991, zn. van Pieter en Klazina Koeman.
 3. Wilhelmina Margaretha van Bohemen, geb. Noordwijk 9 dec. 1903, † Leiden 17 aug. 1980, tr. Noordwijk 12 jan. 1928 Theodorus Hendricus Duivenvoorden, geb. Voorschoten 26 mei 1901, tuinman en koster Clemens Retraitehuis te Noordwijkerhout, † Leiden 16 jan. 1996, begr. Noordwijkerhout, St. Victor 19 jan. 1996, zn. van Hendrik en Maria Juffermans.

IIId. Johannes van Bohemen, geb. Noordwijk 3 mei 1877, bloembollen- en plantenkweker op Zeldenrust te Noordwijk, † Leiden 8 febr. 1960, tr. Alkmaar 30 jan. 1901 Johanna Dekker, geb. Heilo 25 febr. 1879, † Noordwijk 20 febr. 1963, dr. van Cornelis en Cornelia Ruigewaard.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Cornelia van Bohemen, geb. Noordwijk 4 dec. 1901, † Wassenaar 4 jan. 1983, crematie ’s Gravenhage, Nieuw Eyckenduinen 8 jan. 1983, tr. Wassenaar 7 juli 1926 Hermanus Kooijman, geb. Vinkeveen en Waveren 21 okt. 1903, tuinman te Wassenaar?, † ?zn. van Pieter en Maria van Eijk.
 2. Petrus Laurentius, geb. Noordwijk 15 febr. 1903, handelaar en kweker in bloembollen en planten op Zeldenrust te Noordwijk,  verzamelaar van glazen diamanten, † Noordwijk 1 okt. 1979, begr. Noordwijk, Gooweg 4 okt. 1979, tr. Voorhout 7 febr. 1928 Joanna Jacoba Angevaare, geb. Voorhout 13 mei 1902, † Noordwijk 27 sept 1966, dr. van Franciscus Marinus en Maria Elisabeth Tetteroo.
 3. Cornelia Gertrude van Bohemen, geb. Noordwijk 26 jan. 1906, † Londen?, tr. plaats/datum George Bushell, geb. ?, beroep?, † Londen?
 4. Gertrude Margaretha van Bohemen, geb. Noordwijk 27 febr. 1907,  † Polen 1974, begr. Polen, tr. plaats/datum Veenings, geb. ?, † ?
 5. Adriana Agatha van Bohemen, geb. Noordwijk 14 aug. 1908, † Lisse 15 aug. 1988, begr. Lisse, H. Engelenbewaarders 18 aug. 1988, tr. Noordwijk 20 febr. 1936 Hendrikus Wassenaar, geb. Lisse 3 jan. 1902, arbeider te ?, † Lichtenvoorde 2 jan. 1974, zn. van Johannes en  Maria Catharina Jansen
 6. Johannes Nicolaas van Bohemen, geb. Noordwijk 19 juni 1911, † Noordwijk 7 sept. 1911.
 7. Nicolaas Johannes, geb. Noordwijk 7 febr. 1913, handelaar en kweker in bloembollen en planten op De Oude Zaak te Noordwijk, † Noordwijk 20 april 1989,  begr. Noordwijk, Gooweg 24 april 1989, tr. 1e Sassenheim 23 febr. 1938 Wilhelmina Maria Smit, geb. Noordwijk 4 aug. 1912, † Leiden 9 aug. 1940, dr. van Engelbertus en Cornelia Helena van Tol; tr. 2e Echtgenote.

IIIe. Petrus van Bohemen, geb. Noordwijkerhout 12 sept. 1866, arbeider te Lisse en tuinder te Heiloo, † Uitgeest 31 juli 1958, tr. 1e Lisse 17 mei 1888 Helena van der Linden, geb. Lisse 7 april 1863, † Lisse 9 aug. 1890, dr. van Huig en Adriana Blok; tr. 2e Voorhout 18 juni 1891 Maria Francina van den Bogert, geb. Noordwijk 5 juli 1862, † Lisse 7 juni 1902, dr. van Jeroen en Maria Louisa Taverne, weduwe Petrus Johannes Cleophas; tr. 3e Lisse 20 aug. 1903 Maria Korpershoek, geb. Leiden 6 nov. 1873, † Heiloo 10 sept. 1943, dr. van Pieter en Catharina Dubbelaar.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Cornelis, geb. Lisse 9 mei 1892, arbeider te ’s Gravenhage, † ?, tr. 1e ’s Gravenhage 30 mei 1923 Adriana Verzaal, geb. ’s Gravenhage 12 febr. 1894, † ’s Gravenhage 17 juli 1929, dr. van Willem Jacobus en Johanna van Es; tr. 2e ’s Gravenhage 29 juni 1932 , echtsch. ’s Gravenhage 2 okt. 1936 Sophia Hendrica Bartman, geb. Batavia 8 jan. 1887, † ?, dr. van Gerardus Hendrikus en Dina Elisabeth Zoutendijk.
 2. Maria Francina van Bohemen, geb. Lisse 8 maart 1894, † Bergen 16 jan. 1982, begr. Bergen, Kerkedijk 20 jan. 1982, tr. Heiloo 17 sept. 1925 Johannes Hof, geb. Egmond-Binnen 8 nov. 1897, arbeider te ?, † Alkmaar 5 dec. 1960, zn. van Petrus en Cornelia Anna Filmer.
 3. Anna Maria van Bohemen, geb. Lisse 16 juli 1895,† ?, tr. Heerhugowaard 18 nov. 1924 Willem Stoop, geb. Opmeer 13 april 1896, beroep?, † ? zn. van Willem en Geertje Jonker.
 4. Theodora Maria van Bohemen, geb. Lisse 29 aug. 1897, † Heiloo 30 maart 1925, begr. Heiloo, St. Willibrordus 2 april 1925.
 5. Jeroen, geb. Lisse 28 jan. 1899, melkboer te ’s Gravenhage en beroep? te Heiloo, † Heiloo na 1938?, tr. ’s Gravenhage 13 jan. 1929 Pietronella Jacoba van Malsen, geb. Zaltbommel 22 sept. 1901, † Heiloo na 1938?, dr. van Gijsbert en Pietronella Jacoba Pellegrom.
 6. Helena van Bohemen, geb. Lisse 24 dec. 1900, † Lisse 22 juli 1901.

Uit het derde huwelijk:

 1. Petrus Johannes van Bohemen, geb. Lisse 26 juni 1905, tuinder te Heiloo, † Heemskerk 10 okt. 1978, begr. Uitgeest, tr. Oude Niedorp 23 april 1938 Jansje Groot, geb. Oude Niedorp 6 mei 1908, † Uitgeest? 11 juli 1995, begr. Uitgeest, O.L. Vrouwe Geboorte 15 juli 1995.
 2. Marinus Cornelis van Bohemen, geb. Lisse 12 sept. 1906,  pater Marinus Franciscus Xaverius bij Congregatie van het Heilig Hart van Jezus  (S.C.J.), H. Professie  8 sept. 1926, priester gewijd te Nijmegen  16 juli 1933, † Roosendaal 25 jan. 1964.

IIIf. Jozef van Bohemen, geb. Noordwijk 9 nov. 1877, groenteteler en -boer te Noordwijk, † Noordwijk 7 juni 1958, begr. Noordwijk-Binnen, Gooweg 10 juni 1958, tr. Noordwijk 16 jan. 1902 Helena Brederode, geb. Noordwijk 30 aug. 1878, † Noordwijk 23 juli 1947, begr. Noordwijk-Binnen, Gooweg, dr. van Hendrik en Helena Overbeek.     Foto van groentezaak en paard en wagen

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Margaretha van Bohemen, geb. Noordwijk 4 jan. 1903, zuster Maria Exultata bij de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef (Congregatie der Zusters van het H. Maagd Maria), † Culemborg 16 juli 1956.
 2. Helena Maria van Bohemen, geb. Noordwijk 26 juli 1904, † Leiden 19 sept. 1963, tr. Noordwijk 17 aug. 1957 Simon Petrus Hiep, geb. Noordwijk 26 juli 1904, beroep?† Noordwijk 13 juni 1968, zn. van Geradus en Johanna Catharina Beugelsdijk.
 3. Clasina Johanna van Bohemen, geb. Noordwijk 24 sept. 1906, bijgenaamd De Engel,† Katwijk aan Zee 29 aug. 1994, begr. Noordwijk-Binnen, Gooweg 2 sept. 1994.

IIIg. Karel van Bohemen, geb. Noordwijk 23 jan. 1880, arbeider/bloemistknecht, † Noordwijk 12 juni 1940, begr. Noordwijk, RK Kerkhof 15 juni 1940, tr. Noordwijk 9 nov. 1905 Johanna Koelewijn, geb. Noordwijk 31 juli 1881, † Sassenheim 30 juli 1956, dr. van Cornelis en Klazina Lege.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Clasina van Bohemen, geb. Noordwijk 24 sept. 1906, † Noordwijk 4 maart 1907.
 2. Cornelis Nicolaas, geb. Noordwijk 1 jan. 1908, beroep?,† Noordwijk 2 jan. 1976, begr. Noordwijk-Binnen, Gooweg 6 jan. 1976,  tr. Noordwijkerhout 19 sept. 1934 Johanna Augustinus, geb. Noordwijkerhout 8 okt. 1910, † Noordwijk 17 febr. 1969, begr. Noordwijk-Binnen, Gooweg 20 febr. 1969, dr. van Hendrik en Maria Louisa de Ridder.
 3. Clasina Maria van Bohemen, geb. Noordwijk 4 okt. 1910, † Noordwijkerhout? 27 juni 1982, begr.  Noordwijkerhout, St. Jozef 2 juli 1982, tr. Noordwijk 3 juni 1935 Nicolaas Johannes van Gijlswijk, geb. Noordwijkerhout 11 mei 1909, arbeider te Noordwijkerhout, † Noordwijkerhout 9 sept.  1990, begr, Noordwijkerhout, St. Jozef 12 sept. 1990, zn. van Johannes Cornelis en Johanna Elisabeth van den Berg.
 4. Nicolaas Petrus van Bohemen, geb. Noordwijk 17 jan. 1912, beroep?, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, † Noordwijk, 3 april 1995, begr. Noordwijk-Binnen, Gooweg 7 april 1995, tr. Alkemade aug. 1936 Hendrika Johanna Opdam, Alkemade 29 april 1917, † Noordwijk, 4 juli 1990, begr. Noordwijk, Gooweg 7 juli 1990, dr. van Johannes en Maria Alida Vermeij.
 5. Helena Petronella van Bohemen, geb. Noordwijk 9 juli 1913, † Noordwijk 18 dec. 1997, begr. Noordwijk-Binnen, Gooweg 22 dec. 1997, tr. Noordwijk 4 mei 1936 Nicolaas Gijsbertus Maria Verweij, geb. Noordwijk 15 aug. 1911, melkboer te Noordwijk, † Noordwijk 16 sept. 1970, zn. van Nicolaas en Christina van Veen.
 6. Maartje Margaretha van Bohemen, geb. Noordwijk 7 okt. 1914, † Noordwijk 3 febr. 2005, begr. Noordwijk-Binnen, Gooweg 8 febr. 2005, tr. 1e Noordwijk 26 juli 1948 Martinus Adrianus Wijnands, geb. Noordwijk 25 jan. 1916, beroep?, † Noordwijk 16 jan. 1967, begr. Noordwijk-Binnen, RK Begraafplaats a/d Gooweg, zn. van Leonardus en Hendrika van der Plas; tr. 2e Theodorus Antonius Verwer, geb. Amsterdam 13 juli 1909, bloembollenkweker te Noordwijk, † Noordwijk 1 mrt. 1990, begr. Noordwijk-Binnen, Gooweg 6 mrt 1990, zn. van Andreas Nicolaas en Geertje Dudinlk en weduwn. Alletta Gerarda Kok
 7. Jan, geb. Noordwijk 17 nov. 1915, landarbeider  en gemeentewerker, † Noordwijk 27 jan. 1992, begr. Noordwijk, Gooweg 31 jan. 1992, tr. Noordwijk 7 mei 1942 Alida Petronella Hoogervorst, geb. Noordwijk 12 jan. 1919, † Noordwijk 7 febr. 2006, dr. van Hendrik en Margaretha Geertruida Steenvoorden.
 8. Jozef van Bohemen, geb. Noordwijk 10 febr. 1917, arbeider/bloemistkecht, † Noordwijkerhout? 29 nov. 1999, begr. Noordwijkerhout, St. Victor, tr. Riek de Winter, geb. 14 juni 1923, † 5 jan. 2007, begr. Noordwijkerhout, St. Victor.
 9. Franciscus Nicolaas van Bohemen, geb. Noordwijk 8 mei 1918, † Noordwijk 24 jan. 1919.
 10. Adrianus  Franciscus van Bohemen, geb. Noordwijk 9 april 1920,  beroep?, † Noordwijk? 4 juni 1996, begr. Noordwijk-Binnen, Gooweg 7 juni 1996, tr. Noordwijk Catharina Maria Smit, geb. Noordwijk 8 febr. 1922, † Leiden 9 okt. 2005, begr. Noordwijk-Binnen, Gooweg 13 okt. 2005, dr. van Adrianus Johannes en Dina Duivenvoorden.
 11. Johanna van Bohemen, geb. Noordwijk 4 juli 1921, † Noordwijk 8 aug. 1987, begr. Noordwijk-Binnen, Gooweg 11 aug. 1987, tr. Noordwijk 7 juli 1949 Petrus Kraan, geb. Warmond 26 mei 1916, arbeider op vee- en bloembollenbedrijf, † Leiden 26 febr. 1985, begr. Noordwijk-Binnen, Gooweg 1 mrt.1985, zn. van Bartholomeus en Catharina Maria Ruiterman.
 12. Franciscus Karel van Bohemen, geb. Noordwijk 13 april 1923, beroep?, †  Australië 19 juli 2002, tr. Gwen NN.
 13. Margaretha Johanna van Bohemen, geb. Noordwijk 7 febr. 1926, † ?, tr. Noordwijk, jan. 1955 Leonardus Cornelis van Schie, geb. ?, beroep?, †?, zn. van Nicolaas Theodorus en Maria Catharina van Schooten.
IIIh. Petrus van Bohemen, geb. Noordwijk 29 sept. 1885, bier-en vishandelaar te Noordwijk, † Noordwijk 23 dec. 1951, begr. Noordwijk, RK Kerkhof 27 dec. 1953, tr. Noordwijk 5 juni 1913 Cornelia Catharina van Rijt, geb. Woubrugge 19 aug.1885, † Noordwijk 21 dec. 1952, dr. van Adrianus en Antje van Goozen.

Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Adrianus Josephus van Bohemen, geb. Noordwijk 23 april 1914, beroep?, † Noordwijk 5 maart 1983, begr. Noordwijk-Binnen, Gooweg 8 maart 1983, tr. plaats/datum? Helena Agatha van ’t Hart, geb. Alkemade. 21 aug. 1915, † Noordwijk 15 okt. 2011, begr. Noordwijk-Binnnen, Gooweg.
 2. Anna Maria van Bohemen, geb. Noordwijk 13 nov. 1915, zuster Ambrosia bij de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef (Congregatie der Zusters van het H. Maagd Maria) 15 jan. 1941, † Boxtel 19 juni 1998.
 3. Maria Johanna van Bohemen, geb. Noordwijk 3 juli 1917, † Noordwijk 28 juli 1992, begr. Noordwijk-Binnen, Gooweg, tr. Noordwijk omstr. 1940? Jacobus Petrus Verwer, geb. Ter Aar 5 okt. 1916, beroep?, † Noordwijk 23 mei 1987, begr. Noordwijk-Binnen, Gooweg, zn. Andreas Nicolaas en Geertje Dudink.

Index

Abswoude, Elisabeth Maria van  IIIa,4
Angevaare, Franciscus Marinus  IIId,2
Angevaare, Joanna Jacoba (1902-1966)  IIId,2
Augustinus, Hendrik  IIIg,2
Augustinus, Johanna (1910-1969)  IIIg,2
Bakker, Jan Francies de (1860-1903)  IIa,1
Bakker, Josephus de  IIa,1
Bartman, Gerardus Hendrikus  IIIe,1
Bartman, Sophia Hendrica (1887-1935)  IIIe,1
Beek, Aaltje van  IIb,4
Berg, Johanna Elisabeth van den  IIIg,3
Beugelsdijk, Johanna Catharina  IIIf,2
Bijvoets, Agatha (1875-1917)  IIIc
Bijvoets, Pieter  IIIc
Blok, Adriana  IIIe
Bogert, Jeroen van den  IIIe
Bogert, Maria Francina van den (1862-1902)  IIIe
Boheemen, Nicolaas van (1812-1891)  I
Bohemen, Adriana Agatha van (1908-1988)  IIId,5
Bohemen, Adrianus Franciscus van (1920-1996)  IIIg,10
Bohemen, Anna Maria van (1895-)  IIIe,3
Bohemen, Anna Maria van (1915-1998)  IIIh,2
Bohemen, Catharina van (1851-1851)  I,11
Bohemen, Catharina van (1860-1939)  IIa,1
Bohemen, Catharina van (1867-1868)  IIa,6
Bohemen, Catharina van (1868-1946)  IIb,2
Bohemen, Catharina van (1884-1885)  IIc,7
Bohemen, Catharina Johanna van (1865-1865)  IIa,5
Bohemen, Catharina Johanna van (1874-1896)  IIa,10
Bohemen, Catharina Wilhelmina van (1900-1901)  IIIc,1
Bohemen, Clasina Johanna van (1906-1994)  IIIf,3
Bohemen, Clasina Maria van (1910-1982)  IIIg,3
Bohemen, Cornelia Gertrude van (1906-1980)  IIId,3
Bohemen, Cornelis van (1781-1864)  I
Bohemen, Cornelis van (1838-1877)  IIb
Bohemen, Cornelis van (1845-1845)  I,6
Bohemen, Cornelis van (1876-1955)  IIc,3
Bohemen, Cornelis van (1879-1880)  IIa,13
Bohemen, Cornelis van (1892-1937)  IIIe,1
Bohemen, Cornelis Nicolaas van (1908-1976)  IIIg,2
Bohemen, Elisabeth Maria van (1900-1966)  IIIa,2
Bohemen, Franciscus Karel van (1923-2002)  IIIg,12
Bohemen, Franciscus Nicolaas van (1918-1919)  IIIg,9
Bohemen, Gerardus van (1872-1872)  IIb,3
Bohemen, Gertrude Margaretha van (1907-)  IIId,4
Bohemen, Helena van (1836-1897)  I,1
Bohemen, Helena van (1900-1901)  IIIe,6
Bohemen, Helena Maria van (1904-1963)  IIIf,2
Bohemen, Helena Petronella van (1913-1997)  IIIg,5
Bohemen, Jan van (1915-1992)  IIIg,7
Bohemen, Jeroen van (1899-1938)  IIIe,5
Bohemen, Johanna van (1840-1929)  I,4
Bohemen, Johanna van (1921-1987)  IIIg,11
Bohemen, Johannes van (1847-1847)  I,8
Bohemen, Johannes van (1848-1927)  I,9
Bohemen, Johannes van (1877-1960)  IIId
Bohemen, Johannes van (1886-1888)  IIc,9
Bohemen, Johannes van (1889-1890)  IIc,10
Bohemen, Johannes Gerhardus van (1876-1876)  IIa,11
Bohemen, Johannes Nicolaas van (1911-1911)  IIId,6
Bohemen, Johannes Petrus van (1905-1980)  IIIa,3
Bohemen, Johannes Theodorus van (1913-1996)  IIIa,8
Bohemen, Jozef van (1877-1958)  IIIf
Bohemen, Jozef van (1917-1999)  IIIg,8
Bohemen, Karel van (1880-1940)  IIIg
Bohemen, Klazina van (1873-1960)  IIb,4
Bohemen, Leonardus Gregorius van (1915-1992)  IIIb,4
Bohemen, Maartje Margaretha van (1914-2005)  IIIg,6
Bohemen, Margaretha van (1881-1935)  IIc,6
Bohemen, Margaretha Johanna van (1926-1972)  IIIg,13
Bohemen, Margaretha Petronella van (1861-1935)  IIa,2
Bohemen, Maria van (1895-1984)  IIc,11
Bohemen, Maria Clasina van (1906-1907)  IIIg,1
Bohemen, Maria Francina van (1894-1982)  IIIe,2
Bohemen, Maria Johanna van (1917-1992)  IIIh,3
Bohemen, Maria Margaretha van (1903-1956)  IIIf,1
Bohemen, Marinus Cornelis van (1906-1964)  IIIe,8
Bohemen, Nicolaas van (1842-1907)  IIc
Bohemen, Nicolaas van (1862-1862)  IIa,3
Bohemen, Nicolaas van (1873-1901)  IIc,1
Bohemen, Nicolaas van (1915-1916)  IIIa,9
Bohemen, Nicolaas Adrianus Josephus van (1914-1983)  IIIh,1
Bohemen, Nicolaas Johannes van (1913-1989)  IIId,7
Bohemen, Nicolaas Petrus van (1870-1949)  IIIb
Bohemen, Nicolaas Petrus van (1912-1995)  IIIg,4
Bohemen, Nicolaas Petrus Hendricus van (1912-1912)  IIIb,2
Bohemen, Paulina Anastasia van (1902-1980)  IIIc,2
Bohemen, Petronella Catharina van (1907-1961)  IIIa,4
Bohemen, Petronella Johanna van (1872-1872)  IIa,8
Bohemen, Petrus van (1837-1908)  IIa
Bohemen, Petrus van (1845-1845)  I,7
Bohemen, Petrus van (1850-1914)  I,10
Bohemen, Petrus van (1866-1958)  IIIe
Bohemen, Petrus van (1874-1884)  IIc,2
Bohemen, Petrus van (1885-1951)  IIIh
Bohemen, Petrus Johannes van (1873-1941)  IIIc
Bohemen, Petrus Johannes van (1905-1978)  IIIe,7
Bohemen, Petrus Johannes van (1908-1908)  IIIa,5
Bohemen, Petrus Johannes van (1910-1993)  IIIa,6
Bohemen, Petrus Laurentius van (1903-1979)  IIId,2
Bohemen, Petrus Martinus van (1857-1857)  I,12
Bohemen, Petrus Nicolaas van (1913-1983)  IIIb,3
Bohemen, Theodora Maria van (1897-1925)  IIIe,4
Bohemen, Wilhelmina Catharina van (1895-1960)  IIIa,1
Bohemen, Wilhelmina Catharina Johanna van (1911-1911)  IIIb,1
Bohemen, Wilhelmina Cornelia van (1901-1983)  IIId,1
Bohemen, Wilhelmina Helena van (1917-2009)  IIIb,5
Bohemen, Wilhelmina Margaretha van (1903-1980)  IIIc,3
Bohemen, Wilhelmus Johannes van (1911-1992)  IIIa,7
Bohemen, Willem van (1863-1930)  IIIa
Braasem, Pieter (1823-1863)  IIb
Brederode, Helena (1878-1947)  IIIf
Brederode, Hendrik (1850-1939)  IIIf
Bushell, N.N. (ca. 1905-)  IIId,3
Caspers, Jacobus Leonardus (1908-1991)  IIIc,2
Caspers, Pieter  IIIc,2
Cleophas, Petrus Johannes (1862-1890)  IIIe
Dekker, Cornelis  IIId
Dekker, Johanna (1879-1963)  IIId
Drift, Jannetje Klaasse van der (ca. 1790-1815)  I
Dubbelaar, Catharina  IIIe
Dudink, Geertje  IIIg,6IIIh,3
Duijndam, Barbara (1871-1929)  IIIa
Duijndam, Cornelis (1830-1903)  I,1
Duijndam, Johannes  IIIa
Duijndam, Willem  I,1
Duivenvoorden, Dina  IIIg,10
Duivenvoorden, Hendrik  IIIc,3
Duivenvoorden, Theodorus Hendricus (1901-1996)  IIIc,3
Eijk, Maria van  IIId,1
Es, Johanna van  IIIe,1
Filmer, Cornelia Anna  IIIe,2
Franck, Cornelia  IIIb,3
Frischeij, Geertruida  I,10
Geest, Cornelia Maria van der (1921-2009)  IIIa,4
Gijlswijk, Johannes Cornelis van  IIIg,3
Gijlswijk, Nicolaas Johannes van (1909-1990)  IIIg,3
Goozen, Antje van  IIIh
Groot, Dirk de  I,9
Groot, Jacobus de  IIb,4
Groot, Jacobus de (1864-1949)  IIb,4
Groot, Jansje (1908-1995)  IIIe,7
Groot, Johanna de (1848-1916)  I,9
Hart, Helena Agatha van ’t (1915-2011)  IIIh,1
Hekker, Anna  I,4
Hemeier, Johannes Heinrich  I,4
Hemeijer, Barth Lodewijk (1829-1894)  I,4
Henneken, Cornelia Jacoba (1862-1934)  I,10
Henneken, Hendrik  I,10
Hiep, Gerardus  IIIf,2
Hiep, Simon Petrus (1907-1968)  IIIf,2
Hof, Johannes (1897-1960)  IIIe,2
Hof, Petrus  IIIe,2
Hoogervorst, Alida Petronella (1919-2006)  IIIg,7
Hoogervorst, Geertruida Helena (1886-1973)  IIIb
Hoogervorst, Hendrik  IIIg,7
Hoogervorst, Nicolaas  IIIb
Hoogtijling, Wihelmina Johanna (1837-1903)  IIa
Hoogtijling, Willem    IIa
Hooijmans, Elisabeth  IIIa
Horst, Arendje van der  I
Jansen, Maria Catharina  IIId,5
Jonker, Geertje  IIIe,3
Juffermans, Maria  IIIc,3
Kampen, Johanna Francisca van (1916-2006)  IIIb,3
Kampen, Johannes van  IIIb,3
Koelewijn, Cornelis  IIIg
Koelewijn, Johanna (1881-1956)  IIIg
Koeman, Klazina  IIIc,2
Kok, Alletta Gerarda (1912-)  IIIh,6
Kooijman, Hermanus (1921-)  IIId,1
Kooijman, Pieter  IIId,1
Korpershoek, Maria (1873-1943)  IIIe
Korpershoek, Pieter  IIIe
Kort, Fransiscus Antonius de (1894-1964)  IIc,11
Kort, Martinus de  IIc,11
Kraan, Bartholomeus  IIIg,11
Kraan, Petrus (1916-1985)  IIIg,11
Kuiper, Margretha (1922-2004)  IIIb,4
Lambregt, Petronella  IIa,1
Langelaan, Catharina (1812-1851)  I
Langelaan, Pieter Leenderts (ca. 1790-1826)  I
Langeveld, Johannes (1857-1941)  IIa,2
Langeveld, Theodorus  IIa,2
Lege, Klazina  IIIg
Linden, Helena van der (1863-1890)  IIIe
Linden, Huig van der  IIIe
Malsen, Gijsbert van  IIIe,5
Malsen, Pietronella Jacoba van (1901-1938)  IIIe,5
Mink, Helena  IIIb
Mooij, Margaretha de  IIc
NN, Gwen (1925-2001)  IIIg,12
Ooijendijk, Elisabeth  I,9
Oosten, Pieter Woutersz van (1801-1854)  I
Oosterbaan, Anke  IIIc
Opdam, Hendrika Johanna (1917-1990)  IIIg,4
Opdam, Johannes  IIIg,4
Overbeek, Helena  IIIf
Pellegrom, Pietronella Jacoba  IIIe,5
Plas, Hendrika van der  IIIg,6
Pluijm, Antonetta van der  IIIa,3
Prins, Geertruida  IIa,2
Ridder, Maria Louisa de  IIIg,2
Rijn, Helena van (1783-1841)  I
Rijneveen, Elisabeth (1833-1873)  I,4
Rijt, Adrianus van  IIIh
Rijt, Cornelia Catharina van (1885-1952)  IIIh
Rodenburg, Wilhelmus (1858-1938)  IIb,2
Rodenburg, Willem  IIb,2
Rotteveel, Cornelia Maria (1920-1985)  IIIa,8
Rotteveel, Cornelis Hubertus (1895-1966)  IIIa,2
Rotteveel, Petrus  IIIa,2
Ruigerwaard, Cornelia  IIId
Ruiterman, Catharina Maria  IIIg,11
Sanders, Petrus Franciscus Walterius  IIIa,4
Sanders, Petrus Jacobus Nicolaas (1879-1912)  IIIa,4
Schie, Gerardus van (1914-1987)  IIIb,5
Schie, Leonardus Cornelis van (1925-1972)  IIIg,13
Schie, Nicolaas Theodorus van  IIIg,13
Schie, Wilhelmus van  IIIb,5
Schooten, Maria Catharina van  IIIg,13
Smit, Adrianus Johannes  IIIg,10
Smit, Catharina Johanna (1922-2005)  IIIg,10
Smit, Engelbertus  IIId,7
Smit, Wilhelmina Maria (1912-1940)  IIId,7
Smulders, Anna Henrica Cornelia Maria (1905-1979)  IIIa,3
Smulders, Hendricus  IIIa,3
Steenvoorden, Margaretha Geertruida  IIIg,7
Steenvoorden, Petronella Johanna  IIIb,5
Stein/Steijn, Maria van (1850-1915)  IIc
Stijn, Petrus van  IIc
Stoop, Willem  IIIe,3
Stoop, Willem (1896-1923)  IIIe,3
Taverne, Maria Louisa  IIIe
Tetteroo, Maria Elisabeth  IIId,2
Tol, Cornelia Helena van  IIId,7
Touw, Johanna  IIb,2
Veen, Christina van  IIIg,5
Veenings, N.N. (ca. 1905-)  IIId,4
Veer, Beertje van der  I,1
Verdegaal, Cornelia  IIIa,2
Verdegaal, Gertruidis Petronella  IIIa,6
Vermeij, Maria Alida  IIIg,4
Verwaijen, Josina Petronella Catharina  IIc,11
Verweij, Nicolaas  IIIg,5
Verweij, Nicolaas Gijsbertus Maria (1911-1970)  IIIg,5
Verwer, Andreas Nicolaas  IIIg,6,  IIIh,3
Verwer, Jacobus Petrus (1916-1987)  IIIh,3
Verwer, Theodorus Antonius (1909-1990)  IIIg,6
Verzaal, Adriana (1894-1929)  IIIe,1
Verzaal, Willem Jacobus  IIIe,1
Wassenaar, Catharina (1815-1883)  I
Wassenaar, Hendrikus (1902-1974)  IIId,5
Wassenaar, Johannes  IIId,5
Wassenaar, Maarten  I
Westerhoven, Anna (1828-1906)  IIb
Westerhoven, Gerrit  IIb
Wijnands, Leonardus  IIIg,6
Wijnands, Martinus Adrianus (1916-1967)  IIIg,6
Winter, Riek de (1923-2007)  IIIg,8
Zon, Maria Petronella Anna van der (1911-2005)  IIIa,6
Zon van der, Leonardus Johannes  IIIa,6
Zonneveld, Krijntje  IIb
Zonneveld, Margaretha Jansdr  IIa
Zoutendijk, Dina Elisabeth  IIIe,1