Naar homepage

.

Afstamming                                                    : Zie IVe.4 bij Cornelis Dirksz. van
.                                                                                Bohemen in periode 1650-1800
Titel van deze familietak                        : Haagse verhuizerstak
Aantal beschreven generaties            : 3
Aantal beschreven nakomelingen    : 102 (excl. echtgenoten)
Religie                                                               : Rooms-Katholiek

.

Karakteristiek

.

Voormalige boerderij van Paulus van Boheemen in Stompwijk omstreeks 1950.

Paulus wordt geboren in 1813 op boerderij Mariahoeve aan de Achterweg in Veur (thans gemeente Leidschendam-Voorburg) als zoon van Cornelis van Bohemen (1781-1964) en Helena van Rijn (1783-1841). Beide ouders zijn afkomstig uit ’s Gravenhage. In 1824 verhuist Paulus met zijn ouders naar boerderij Noorthey aan de Noortheylaan in Veur.

In 1838 trouwt Paulus met de Stompwijkse Petronella Rewijk. Hij vestigt zich dan op de voormalige buitenplaats Soetenrust aan de Stompwijkseweg in Stompwijk, op korte afstand van zijn oudere broer Petrus Paulus. De buitenplaats Soetenrust is omstreeks 1790 omgevormd tot een boerderij.

Echtgenote Petronella Rewijk overlijdt een half jaar na de geboorte van haar 6e kind. Paulus hertrouwt vervolgens met de Noordwijkse Anna de Groot die eveneens 6 kinderen op de wereld brengt. Na het overlijden van Anna hertrouwt Paulus met de Stompwijkse Cornelia Alida van Santen en daarna voor de vierde maal met de Aalsmeerse Martina Roodenburg die ook zes kinderen baart. In totaal worden 18 kinderen geboren, waarvan 5 jong overlijden.
Enkele kinderen krijgen de familienaam Van Bohemen in plaats van Van Boheemen zoals dat bij hun vader het geval is. Bij de volgende generatie herhaalt zich dit.

Drie spoortapissières (treinstellen met verhuiswagen) van het Haagse verhuisbedrijf C. van Boheemen & Zonen omstreeks 1900.

Vier van de zes volwassen geworden zonen trekken naar ’s Gravenhage. De oudste daarvan wordt de grondlegger van het gerenommeerde en internationaal opererende Haagse verhuisbedrijf C. van Boheemen & Zonen. Leden van twee latere generaties zetten dit bedrijf voort. Het verhuisbedrijf bestaat uiteindelijk 115 jaar (1885-1999). Vanwege de betrokkenheid van vele familieleden bij dit bedrijf wordt Paulus met zijn nakomelingen betiteld als de Haagse verhuizerstak.
Een andere broer die in ’s Gravenhage gaat wonen, wordt vrachtrijder, een derde wordt timmerman en de vierde (Leonardus) wordt beroep?

De twee zonen van Paulus die in Stompwijk blijven, worden veehouder. Een van hen komt op het ouderlijke bedrijf. Na zijn overlijden wordt dit door zijn echtgenote voortgezet. Zij hertrouwt vervolgens, waardoor dit nog altijd bestaande veehouderijbedrijf in het bezit van de familie Kerkvliet komt.
Het merendeel van de dochters van Paulus komt door hun huwelijk eveneens op een boerderij.

De klein- en achterkleinkinderen van Paulus waarvan het merendeel in ’s Gravenhage woont, belanden in een breed spectrum aan beroepen, waaronder administrateur, winkelier, tuinder en aannemer.
Twee achterkleinzonen zijn werkzaam op een rubberplantage in Nederlands-Indië (thans Indonesië). Een achterkleindochter komt daar ook terecht vanwege haar huwelijk met een machinist die in Nederlands-Indië voor het mijnbouwbedrijf Billiton aan de slag gaat. Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden zij geïnterneerd in een Jappenkamp. Na de bevrijding blijven zij in Indië, maar in de loop van de vijftiger jaren keren zij noodgedwongen terug naar Nederland.

Drie achterkleinkinderen kiezen voor een religieus leven. Een achterkleindochter treedt in bij de Congregatie van de Liefdeszusters van H. Carolus Borromeus, ook wel Congregatie van de Zusters onder de Bogen genaamd. Een achterkleinzoon doet dit bij de Congregatie van de Broeders van de Christelijke Scholen, ook wel Congregatie van St. Jean Baptiste de la Salle. Een andere achterkleinzoon treedt in bij de Congregatie van het Heilig Sacrement. Hij wordt daar tot priester gewijd en is onder andere missionaris in Mozambique.

Een viertal achterkleinkinderen emigreert; twee naar Australië, een naar Nieuw-Zeeland en een naar Canada.

.

Gezin van Paulus van Boheemen

.

I. Paulus van Bohemen, geb. Leidschendam 12 sept. 1813, bouwman te Stompwijk in Damhouderpolder op voormalige buitenplaats Soetenrust, † Stompwijk 4 nov. 1875, zn. van Cornelis van Bohemen en Helena van Rijn, tr. 1e Stompwijk 11 mei 1838 Petronella Rewijk, geb. Stompwijk 15 maart 1815, † Stompwijk 1 jan. 1849, dr. van Arend en Catharina Roos; tr. 2e Stompwijk 29 juni 1850 Anna de Groot, geb. Noordwijk 19 febr. 1819, † Stompwijk 29 jan. 1861, dr. van Nicolaas en Anna Hoogkamer en wed.  Arie Wiltenburg; tr. 3e Stompwijk 10 nov. 1865 Cornelia Alida van Santen, geb. Stompwijk 28 okt. 1825, † Stompwijk 28 aug. 1866, dr. van Teunis en Hendrina Kouwenhoven; tr. 4e Stompwijk 1 mei 1868 Martina Roodenburg, geb. Aalsmeer 25 aug. 1833, † Stompwijk 1 febr. 1904, dr. van Cornelis en Alida Nieuwland; zij hertr. Stompwijk 15 feb. 1878 David Koot.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Helena van Boheemen, geb. Stompwijk 3 maart 1839, † ’s Gravenhage 13 juli 1912, tr. Stompwijk 29 april 1864 Johannes Verhagen, geb. Stompwijk 12 okt. 1832, bouwman te Stompwijk, † Stompwijk 30 dec.1902, zn. van Jacobus en Anna van Santen.
 2. Catharina van Boheemen, geb. Stompwijk 16 jan. 1841, † Stompwijk 23 nov. 1918, tr. 1e Stompwijk 22 sept. 1865 Gerardus Antonius Huisman, geb. Os (NB) 3 juli 1835, arbeider, † Stompwijk 19 juli 1885, zn. van Hubertus en Johanna Catharina Mijnhart en wedr. Alida Verhagen; tr. 2e Stompwijk 26 april 1889 Wilhelmus Verhagen, geb. Stompwijk 18 nov. 1840, bouwman te Stompwijk, † Nootdorp 5 mei 1930, zn. van Jacobus en Anna van Santen en wedr. van Cornelia Zuidwijk.
 3. Cornelia van Boheemen, geb. Stompwijk 18 nov. 1842, † Stompwijk 8 juni 1847.
 4. Adriana van Boheemen, geb. Stompwijk 23 okt. 1843, † Stompwijk 6 okt. 1860.
 5. Cornelis, volgt IIa.
 6. Arnoldus van Boheemen, geb. Stompwijk 28 juni 1848, † Stompwijk 11 aug. 1848.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Petronella van Boheemen, geb. Stompwijk 2 mei 1851, † Stompwijk 7 aug. 1926, tr. 1e Stompwijk 2 mei 1873 Johannes Onderwater, geb. Stompwijk 23 jan. 1836, bouwman te Stompwijk, † Stompwijk 28 nov. 1884, zn. van Gerrit en Anna van Dijk en wedr. van Catharina van der Meer; tr. 2e Stompwijk 19 april 1887 Nicolaas Adrianus Brouwer, geb. Zoetermeer 3 april 1848, bouwman te Stompwijk, † Stompwijk 5 febr. 1895, zn. van Jacobus en Anna Boonekamp; tr. 3e Stompwijk 14 okt. 1898 Gerardus Olsthoorn, geb. Stompwijk 1 febr. 1847, bouwman  te Stompwijk, † Stompwijk 6 juni 1916, zn. van Gerardus en Deodora Abel en wedr. van Johanna van den Ende.
 2. Adrianus, volgt IIb.
 3. Nicolaas van Boheemen, geb. Stompwijk 4 april 1854, timmerman en bouwkundige te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage 30 jan. 1937, begr. ’s Gravenhage, Binckhorstlaan, tr. ’s Gravenhage 28 juli 1886 Johanna Eva van der Valk, geb. ’s Gravenhage 18 maart 1841, † Wassenaar 3 mei 1927, dr. van Johannes en Severina Johanna van Zon.
 4. Anna van Boheemen, geb. Stompwijk 5 juni 1855, † Oegstgeest 30 jan. 1917.
 5. Leonardus, volgt IIc.
 6. Jakobus van Boheemen, geb. Stompwijk 22 jan. 1858, † Stompwijk 26 aug. 1866.

Uit het vierde huwelijk:

 1. Cornelia van Boheemen, geb. Stompwijk 27 okt. 1869, † ’s Gravenhage 28 april 1944, begr. ’s Gravenhage, St. Barbara, tr. Stompwijk 5 jan. 1900 Leonardus van Leeuwen, geb. Stompwijk 26 maart 1873, melkboer te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage 19 maart 1940, zn. van Willebrord (ook wel Wilhelmus) en Anna Westgeest.
 2. Cornelis, volgt IId.
 3. Alida van Boheemen, geb. Stompwijk 11 okt. 1871, † Stompwijk 18 okt. 1871.
 4. Alida van Boheemen, geb. Stompwijk 16 dec. 1872, † Leidschendam 29 jan. 1947, begr. Stompwijk, H. Lauretius, tr. Stompwijk 20 juni 1901 Cornelis Janson, geb. Stompwijk 3 febr. 1875, koopman te Stompwijk, † Stompwijk 28 dec. 1926, begr. Stompwijk, H. Laurentius 1 jan. 1927, zn. van Gerardus en Petronella Havik.
 5. Johannes van Bohemen, geb. Stompwijk 26 jan. 1874, landbouwer te Stompwijk, † Stompwijk 28 april 1917.
 6. Cornelia van Boheemen, geb. Stompwijk 5 juli 1875, † Leidschendam 6 febr. 1946, begr. Stompwijk, H. Laurentius 9 sept. 1946, tr. Stompwijk 15 april 1910 Cornelis Jacobus Verhagen, geb. Veur 1 okt. 1877, landbouwer te Kwintsheul, † Wateringen 7 sept. 1960, begr. Kwintsheul 10 sept. 1960, zn. van Jacobus Johannes en Anthonia Johanna van Berkel.

.

Gezinnen, gesticht door de zonen van Paulus van Boheemen

.

IIa. Cornelis van Boheemen, geb. Stompwijk 4 maart 1846,  schipper te Stompwijk en later winkelier en stalhouder te ’s Gravenhage, grondlegger van het Haagse verhuisbedrijf C. van Boheemen & Zonen,  † ’s Gravenhage 10 jan. 1901, tr. Stompwijk 21 april 1871 Theodora van Rijn, geb. Stompwijk 3 febr. 1846, † ’s Gravenhage 20 jan. 1924, dr. van Cornelis en Theodora Boeters.

Uit dit huwelijk:

 1. Paulus, volgt IIIa.
 2. Cornelis, volgt IIIb.
 3. Pieter van Boheemen, geb. Stompwijk 21 mei 1874, † Stompwijk 13 okt. 1874.
 4. Theodorus, volgt IIIc.
 5. Petronella van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 11 dec. 1876, † Oegstgeest 29 nov. 1904.
 6. Andreas van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 1 mei 1878, timmerman te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage 26 aug. 1899, begr. ’s Gravenhage, Kerkhoflaan 29 aug. 1899.
 7. David Joseph van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 15 april 1880, † ’s Gravenhage 8 juli 1880.
 8. Jacobus van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 15 mei 1882, † ’s Gravenhage 25 dec. 1882.
 9. David Joseph, volgt IIId.
 10. Theodora Johanna van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 9 aug. 1886, † ’s Gravenhage 21 febr. 1977, begr. ’s Gravenhage, Kerkhoflaan 25 febr. 1977, tr. ’s Gravenhage 19 febr. 1916 Theodorus Willibrordus Josephus van Wijk, geb. ’s Gravenhage 6 feb. 1864,  onderwijzer op lagere school en privé-leraar boekhouden te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage 1 april 1942, begr. ’s Gravenhage, Kerkhoflaan, zn. van Willebrordus Hendricus Joannes en Adriana Jacoba Meershoek en wedr. van Carolina Johanna Henrica Moor.

IIb. Adrianus van Bohemen, geb. Stompwijk 3 april 1853, schipper te Stompwijk en later koetsier/vrachtrijder te ’s Gravenhage , † ’s Gravenhage 15 okt. 1939, tr. Stompwijk 17 juni 1881 Cornelia van Santen, geb. Stompwijk 13 febr. 1856, † ’s Gravenhage 27 aug. 1929, dr. van Hendrik Jacobus en Hendrina van Rijn.

Uit dit huwelijk:

 1. Paulus Johannes, volgt IIIe.
 2. Hendrika Johanna van Boheemen, geb. Stompwijk 15 juli 1883, † Steenwijk 18 jan. 1956, tr. ’s Gravenhage 5 mei 1915 Gerardus Cornelis van Leeuwen, geb. Stompwijk 4 sept.1884, onderwijzer te ’s Gravenhage en later schoolhoofd te Haarlem,† Haarlem7 juni 1934 , zn. van Willebrord (ook wel Wilhelmus) en Anna Westgeest.
 3. Johannes, volgt IIIf.
 4. Hendricus Jacobus Laurentius van Boheemen, geb. Stompwijk 28 april 1887, † Stompwijk 14 mei 1888.
 5. Nicolaas, volgt IIIg.

IIc. Leonardus van Boheemen, geb. Stompwijk 15 juni 1856, schipper te Stompwijk en makelaar/huisbaas te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage 24 nov. 1937, tr. 1e Stompwijk 25 april 1890 Johanna Adriana van der Meer, geb. Stompwijk 4 april 1865, † Stompwijk 16 mei 1896, dr. van Louwrens en Maria van der Poel; tr. 2e Stompwijk 15 jan. 1897 Maria Lelijveld, geb. Stompwijk 8 dec. 1872, † ’s Gravenhage 19 juli 1955, begr. ’s Gravenhage, St. Barbara, dr. van Adrianus en Maria Abel.

Uit het eerste huwelijk:

 1. NN van Boheemen, levenloze dochter, geb. Stompwijk 14 jan. 1891.
 2. Paulus Nicolaas, volgt IIIh.
 3. Maria Johanna van Boheemen, geb. Stompwijk 13 febr. 1893, † ’s Gravenhage vóór 1997?, tr. ’s Gravenhage 23 sept. 1925 Gerardus Cornelis Paardekooper, geb. ’s Gravenhage 5 aug. 1893,  melkhandelaar te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage 9 juni 1996, begr. ’s Gravenhage, St. Barbara 13 juni 1996, zn. van Johannes en Maria Jacoba Onderwater.
 4. Laurencius Wilhelmus,volgt IIIi.
 5. Jacobus Adrianus van Boheemen, geb. Stompwijk 25 mei 1895, † Stompwijk 25 mei 1895.
 6. NN van Boheemen, levenloze zoon, geb. Stompwijk 9 mei 1896.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Johanna Maria van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 10 febr. 1899, † ’s Gravenhage 2 sept. 1973, begr. ’s Gravenhage, St. Barbara 6 sept. 1973, tr. ’s Gravenhage 1950 Petrus Jacobus  Bronshoff, geb.  Amsterdam 21 okt. 1884, kleermaker, † Amsterdam vóór 1973?, zn. van  Henricus Engelbertus Jacobus en Hendrica Maria Seijs, wednr. Christina Hendrika Kraijenhaide.
 2. Adrianus Johannes Jozef, volgt IIIj.
 3. Adrianus Cornelis, volgt IIIk.

IId. Cornelis van Bohemen, geb. Stompwijk 5 nov. 1870, veehouder te Stompwijk, † Stompwijk 22 nov. 1918, tr. Stompwijk 1 mei 1914 Maria Elisabeth Sebel, geb. Schiedam 31 maart 1888, † Leidschendam 30 sept. 1970, begr. Stompwijk, H. Laurentius, dr. van Leendert en Johanna Odrigo; zij hertr. Stompwijk 13 jan. 1920 Johannes Cornelis Kerkvliet.

Uit dit huwelijk:

 1. Paulus Leonardus Maria, volgt IIIl.
 2. Leonardus Johannes van Bohemen, geb. Stompwijk 27 mei 1916, kippenhouder te Stompwijk, † Leidschendam 12 maart 2005, begr. Stompwijk, H. Laurentius 16 maart 2005.
 3. Johannes Cornelis, volgt IIIm.
 4. Johanna Cornelia Elisabeth van Bohemen, geb. Stompwijk 23 mei 1919, † Wormerland? 10 dec. 2009, begr. Wormer, Alg. Begraafplaats 16 dec. 2009, tr. Leidschendam 1943 Adrianus Hendrikus Groenewegen, geb. Nootdorp 31 mei 1914, melkhandelaar te Nootdorp en later veehouder te Oostknollendam, † Wormerland? 9 aug. 1998, begr. Wormer, Alg. Begraafplaats, zn. van ?

.

Gezinnen, gesticht door kleinzonen van Paulus van Boheemen

.

IIIa. Paulus van Boheemen, geb. Stompwijk 24 jan. 1872, winkelier in bakkerswaar, vervolgens expediteur in familiair verhuisbedrijf en daarna kunsthandelaar te ’s Gravenhage, † Noordwijkerhout 17 jan. 1939, begr. ’s Gravenhage, Kerkhoflaan, tr. 1e ’s Gravenhage 26 juli 1893 Maria Catharina Christine Duijf, geb. ’s Gravenhage 28 maart 1869, † ’s Gravenhage 3 nov. 1914, dr. van Petrus Joannes en Maria Catharina Mertens; tr. 2e ’s Gravenhage 9 febr. 1916 Maria Magdalena Mesker, geb. ’s Gravenhage 3 jan. 1878, †  ’s Gravenhage 27 nov. 1952, dr. van Pieter Hendrik en Anna Maria Vogel.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Theodora Cornelia Maria Paulina van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 13 mei 1894, intrede 15 okt. 1916 te Maastricht bij Liefdezusters van H. Carolus Borromeus (ook wel Zuster onder de Bogen) als zuster Paulo, H. Professie op 15 okt. 1918, onderwijzeres en later schoolhoofd in Valkenswaard en Nieuwenhage,  † Maastricht 12 jan. 1960, begr. Rijckholt, Huize Immaculata.
 2. Petrus Paulus Antonius Maria van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 2 nov. 1895, inpakker en chauffeur bij familiair verhuisbedrijf te ’s Gravenhage, † Delft 1 nov. 1955, tr. ’s Gravenhage 12 nov. 1919 Maria Antonia Eijkelhof, geb. ’s Gravenhage 2 sept. 1880, † ’s Gravenhage 3 maart 1953, dr. van Willem Hendrik en Maria Theresia Rombouts.
 3. Petronella Cornelia Paulina Maria van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 24 april 1897, † ’s Gravenhage 17 aug. 1897.
 4. Andreas Paulus Antonius Marie van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 15 mei 1906, † ’s Gravenhage 2 juni 1906.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Theodora Maria Antonia van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 20 maart 1917, † ’s Gravenhage na 2005?, tr. ’s Gravenhage 6 maart 1943 Johannes de Groot, geb. ’s Gravenhage 29 nov. 1916, beroep?† ’s Gravenhage 2002, zn. van Gerardus Johannes Cornelis en Catharina Maria Fransina Goemans.
 2. Anna Maria Gerdina van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 24 juni 1918, † Australië?tr. locatie/datum? Piet Bom, geb. ?, beroep?, † Australië?, zn. van ?
 3. Cornelis Petrus Paulus Maria van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 2 april 1920,  drager eremedaille Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden, drager ereteken Pro Ecclesia et Pontifice, beroep?, † Enschede 11 juli 2006, tr. Singapore 2 april 1946 Mies Elbers, geb. Buitenzorg (Indonesië) 21 juli 1917, draagster ereteken Pro Ecclesia et Pontifice, † Enschede 5 mei 2012, crematie Usselo 9 mei 2012, dr. van ?

IIIb. Cornelis van Boheemen, geb. Stompwijk 3 mei 1873, vennoot van familiair verhuisbedrijf te ’s Gravenhage,  president van de collectanten, † ’s Gravenhage 15 dec. 1948, begr. ’s Gravenhage, Kerkhoflaan 20 dec. 1948, tr. ’s Gravenhage 17 okt. 1900 Maria van Densen, geb. Loosduinen 1 febr. 1877, † Noordwijk 12 jan. 1952, begr. ’s Gravenhage, Kerkhoflaan 16 jan. 1952, dr. van Wilhelmus Godefricus en Helena van Tongeren.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Andreas Marie van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 25 febr. 1902, † ’s Gravenhage 10 febr. 1903.
 2. Wilhelmus Godefricus Leonardus Maria van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 1 okt. 1903, boekhouder/administrateur bij Gemeentelijk Energiebedrijf, Gemeentelijke Bank van Lening en Gemeentelijke Dienst Arbeidsvoorziening, voorzitter Haagse voetbalvereniging Lenig en Snel (Lens), † ’s Gravenhage 8 april 1986, gecrem. Loosduinen, Ockenburg 11 april 1986, tr. ’s Gravenhage 11 sept. 1935 (kerkelijk 12 sept. 1935) Elizabeth Cornelia Saalbach, geb. Gouda 10 sept. 1911, † ’s Gravenhage na 1985?, dr. van Jan Karel Nicolaas en Apolonia Splinter.
 3. Cornelis Andreas Marie van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 3 maart 1905, employé en later administrateur van rubberplantages op Java (incl. verblijf in Jappenkamp ) en na terugkeer in 1956 medewerker bij een automobielbedrijf, † ’s Gravenhage 21 okt. 1982, gecrem. Loosduinen, Ockenburg 25 okt. 1982, tr. ’s Gravenhage 26 aug.1936  (kerkelijk 6 sept. 1936) Cornelia Maria van Grieken, geb. ’s Gravenhage 24 sept. 1914, † ’s Gravenhage 13 mei 2004, gecrem. Loosduinen, Ockenburgh 18 mei 2004, dr. van Hendrikus en Theresia Cornelia Juffermans.
 4. Andreas Paulus Antonius Marie van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 22 mei 1906, † ’s Gravenhage 2 juni 1906, begr. ’s Gravenhage, Kerkhoflaan.
 5. Helena Wilhelmina Henriette Maria van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 21 aug. 1907, geestelijk gehandicapt, † Noordwijk 21 april 1948, begr. Noordwijkerhout, Sancta Maria 24 april 1948.
 6. NN van Boheemen, levenloos kind, geb. ’s Gravenhage 16 sept. 1908, begr. ’s Gravenhage, Kerkhoflaan.
 7. Theodorus Paulus Marie van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 25 juli 1909, boekhouder en later winkelier in textiel en lingerie te ’s Gravenhage, † Hoenderloo 3 juni 1983, tr. 1e  ’s Gravenhage 22 juli 1936 (kerkelijk 23 juli 1936) Klazina Maria Meijer, geb. ’s Gravenhage 6 jan. 1906, tbc-patiënt, † De Bilt 13 maart 1944, begr. ’s Gravenhage, St. Barbara 17 maart 1944, dr. van Johannes Alphonsus Maria en Klazina Maria Brouwer, tr. 2e Echtgenote.
 8. Leonardus Maria van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 13 juli 1910, beroepsmilitair, vervolgens medewerker bij familiair verhuisbedrijf en zelfstandig expediteur te ’s Gravenhage en in Australië timmerman en groenteboer, † Perth (Australië) 21 jan. 1987, tr. ’s Gravenhage 19 sept. 1934 Maria Cornelia van den Nouweland, geb. ’s Gravenhage 9 febr. 1915, † Perth (Australië) 19 dec. 1993, dr. van Cornelis Johannes en Wilhelmina Jonkman.
 9. Wilhelmina Theodora Maria van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 13 nov. 1911, † Rijswijk 15 april 1995, gecrem. Rijswijk, Eikelenburg 20 april 1995, tr. ’s Gravenhage 24 aug. 1938 Johannes Adrianus Wilhelmus Wanders, geb. ’s Gravenhage 31 jan. 1910, machinist bij Billiton in Nederlands-Indië (incl. Jappenkamp) en na terugkeer bij baggermaatschappij HAM, † Rijswijk 18 aug. 1995, zn. van Johannes Gerhardus en Lucia Petronella Theodora Hulsker.
 10. Geertruida Wilhelmina Maria van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 12 febr. 1913, † Achterveld 13 mei 2000, begr. Achterveld, Parochiekerkhof 18 mei 2000, tr. ’s Gravenhage 23 juli 1942  (kerkelijk 18 aug. 1942) Gerardus Adrianus Cornelis Cornelissen, geb. ’s Gravenhage 17 dec. 1914, krijgsgevangene onder controle Rode Kruis nabij Kassel, medewerker van Kadaster en later referendaris bij  Belastingdienst, † Achterveld 19 dec. 1998, zn. van Adriaan en Johanna Klara Maria Houdijk.
 11. Paulus David Marie van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 11 maart 1914, employé van rubberplantage in Indonesië (incl. Jappenkamp) en na terugkeer administratief medewerker  bij slagersconcern Van der Laan, † Den Haag 28 febr. 1990 , gecrem. Loosduinen, Ockenburgh 5 maart 1990, tr. ’s Gravenhage (kerkelijk 9 jan. 1947) Johanna Theodora Pruijn, geb. Oss 8 juni 1918, † ’s Gravenhage? ca. 2015, dr. van Johannes Antonius en Arnolda Johanna van Kleef.
 12. Maria Wilhelmina Helena van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 20 okt. 1915, † Steenbergen 28 mei 1995, begr. Linne, Bergerkamp 1 juni 1995, tr. ’s Gravenhage 1 juni 1942 Anton Willebrordus Maria Peperkamp, geb. ’s Gravenhage 9 juli 1915, medewerker van drankenhandelaar te ’s Gravenhage en later slijter te Rijswijk, † Roermond 25 maart 1994, begr. Linne, Bergerkamp, zn. van Willebrordus Antonius en Johanna Ros.
 13. Willibrordus Theodorus Marie van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 7 okt. 1916, † ’s Gravenhage 19 febr. 1919.
 14. Henricus Johannes Marie van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 26 jan. 1918, † ’s Gravehage 21 nov. 1918.
 15. Willebrordus Theodorus Maria van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 23 april 1920, medewerker bij familiair verhuisbedrijf, vervolgens verhuizer in Perth (Australië) en daarna winkelier in kruideniers- en zuivelwaren te Den Haag, † ’s Gravenhage 22 april 1993, gecrem. Loosduinen, Ockenburgh 27 april 1993, tr. Echtgenoot.

IIIc. Theodorus van Boheemen, geb. Stompwijk 22 aug. 1875, vennoot van familiair verhuisbedrijf te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage 8 dec. 1935, tr. 1e Rijswijk 21 aug. 1907 Wilhelmina Maria van der Voort, geb. Rijswijk 13 mei 1878, † ’s Gravenhage 30 april 1929, dr. van Johannes en Theodora Johanna Bellekom; tr. 2e ’s Gravenhage 28 mei 1930 Carolina Maria Aldophina van Wijk, geb. ’s Gravenhage 12 dec. 1896, † ’s Gravenhage 3 juni 1975, dr. van Theodorus Willebrordus Josephus en Carolina Johanna Henrica Moor.

Uit het eerste huwelijk:

 1. NN van Boheemen, levenloze zoon, geb. ’s Gravenhage 13 sept. 1908.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Theodora Maria Ignatia van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 22 mei 1932, † Tilburg 18 maart 2016, begr. Dongen, De Kremer, tr. ’s Gravenhage 27 okt. 1957 Johannes Wevers, geb. ?, beroep?, † ?, zn. van ?
 2. Carolina Maria Ignatia van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 13 mei 1934, † ’s Gravenhage 26 dec. 1936.

IIId. David Joseph van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 8 juli 1884, vennoot van familiair verhuisbedrijf in ’s Gravenhage, erelid van Die Hahe Sangers, † ’s Gravenhage 10 jan. 1968, begr. ’s Gravenhage, Kerkhoflaan, tr. ’s Gravenhage 20 sept. 1911 Maria Leonardina Bertha Bourgonjon, geb. ’s Gravenhage 23 febr. 1889, † ’s Gravenhage 16 mei 1960, begr. ’s Gravenhage, Kerhoflaan,, dr. van Emile Alphonse Francois en Anna Marie Margueritha Leger.

Uit dit huwelijk:

 1. Theodora Maria Margaretha Antonia van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 13 juni 1913, † Voorburg 17 juni 1986, tr. ’s Gravenhage 1 mei 1946 Antonius Franciscus Jacobus van Nierop, geb. ’s Gravenhage 1 april 1919, beroep?, † ’s Gravenhage ? 8 maart 2006, zn. van Jacobus Maria Theodorus en Wilhelmina Johanna Theresia Baars.
 2. Maria Margaretha Paula Emilia van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 2 juni 1915, † ’s Gravenhage 1 jan. 2015, tr. ’s Gravenhage 19 juli 1944 Johannes Cornelis Petrus Haak, geb. ’s Gravenhage 7 okt. 1917, beroep? ,† ?, zn. van Jan Pieter Frederik en Margaretha van der Lubbe.
 3. Emilie Theodora Ignatia Maria van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 10 maart 1923, † ’s Gravenhage? 19 september 2016, tr. ’s Gravenhage 20 mei 1948 Theodorus J.M. van Delftgeb. ’s Gravenhage? 21 juni 1915, beroep?, † ’s Gravenhage? 26 maart 1990, zn. van ?
 4. Theodorus Wilhelmus Ignatius van Bohemen, geb. ’s Gravenhage 18 mei 1929, vennoot van familiair verhuisbedrijf te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage 29 mei 1999, begr. ’s Gravenhage, St. Petrus banden 4 juni 1999, tr. ’s Gravenhage 22 febr. 1952 Hendrika Johanna Janssen, geb. Waalre 22 maart 1931, † ’s Gravenhage 22 dec. 2018, begr. ’s Gravenhage , St. Petrus Banden 28 dec. 2018, dr. van ?

IIIe. Paulus Johannes van Boheemen, geb. Stompwijk 25 juni 1882, vrachtrijder te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage na 1957?, tr. ’s Gravenhage 13 mei 1908 Petronella Vonk, geb. Nieuwer-Amstel 21 april 1883, † ’s Gravenhage na 1957?, dr. van Johannes en Agatha van der Zwaan.

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Cornelis Johannes van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 14 april 1909, tuinder te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage 17 maart 1998, tr. ’s Gravenhage 25 okt. 1933 Hendrika Catharina Gloudemans, geb. Loosduinen 15/25 jan. 1910, † ’s Gravenhage 18 okt. 1975, dr. van Nicolaas en Gijsberta Catharina Noordermeer.
 2. Agatha Adriana van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 2 dec. 1910, † Den Haag na 1984?, tr. Loosduinen/Den Haag 7 okt. 1936 Jacobus Petrus Hartman, geb. Loosduinen 21 aug. 1907, † Den Haag 2 jan. 1985, begr. Den Haag, St. Jozef Kerkhof 5 jan. 1985, zn. van ?
 3. Hendricus Johannes van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 17 juli 1912, tuindersknecht te ’s Gravenhage, † Den Haag 3 maart 1991, begr. Den Haag, St. Jozef Kerkhof 7 maart 1991, tr. Loosduinen 13 juli 1938 Wilhelmina Catharina Maria van der Kroft, geb. Loosduinen 23 dec. 1913, † Woerden 26 april 1996, begr. Den Haag, St. Jozef 1 mei 1996, dr. van Antonius Cornelis en Alida Andriana den Hollander
 4. Johannes Petrus van Boheemen, geb. Loosduinen 19 sept. 1914, beroep?, † ?, tr. ?.
 5. Cornelis Gerardus van Boheemen, geb. Loosduinen 26 febr. 1916, beroep?, † ?, tr.
 6. NN van Boheemen, levenloze zoon, geb. Loosduinen 25 jan. 1923

IIIf. Johannes van Boheemen, geb. Stompwijk 26 maart 1885,  tuinder te Loosduinen, † ’s Gravenhage 1 mei 1966, begr. ’s Gravenhage, St. Jozef 4 mei 1966, tr. Loosduinen 10 febr. 1915 Maria Catharina Peeters, geb. Loosduinen 9 mei 1889, † ’s Gravenhage 16 febr. 1978, dr. van Hendrik en Geertrui van Rijn.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Geertruida Cecilia van Boheemengeb. Loosduinen 22 nov. 1915, † Eelde 21 mei 2011, tr. locatie/datum? Joannes Opstal, geb.? beroep?, †?, zn. van ?
 2. Hendricus Adrianus Wilhelmus Maria van Boheemen, geb. Loosduinen 6 mei 1918, groenteboer in ’s Gravenhage, † Beilen 2 sept 2008, begr. Ruinen, tr. ’s Gravenhage? 22 okt. 1947 Elisabeth Maria Hubertina Hocks, geb. Bocholtz (Limburg) 27 mei 1923, † Beilen 4 nov. 2014, begr. Ruinen.
 3. Adrianus Henricus Cornelis van Boheemen, geb. Loosduinen 14 dec. 1919, beroep?, † N-Zeeland na 1977?, tr.?
 4. Gerardus Cornelis Gijsbertus Maria van Boheemen, geb. Loosduinen 14 febr. 1922, beroep?, † Delft na 1977?, tr. ?
 5. Geertruida Cornelia Paulina Petronella van Boheemen, geb. Loosduinen 19 nov. 1927, † Den Haag na 1977?, tr. ?
 6. Jacobus Adrianus Maria van Boheemen, geb. Loosduinen 29 juni 1930, beroep?, † Rijswijk na 1977?, tr. ?
 7. Hendrika Gerarda Maria van Boheemen, geb. Loosduinen/Den Haag 6 mei 1932, † Eelde na 1977?, tr.?

IIIg. Nicolaas van Boheemen, geb. Stompwijk 3 mei 1891, timmerman te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage 30 dec. 1939, begr. ’s Gravenhage, St. Barbara, tr. ’s Gravenhage 24 juni 1925 Anna Maria Petronella van den Berg, geb. ’s Gravenhage 10 dec. 1903, † ’s Gravenhage na 1938, dr. van Theodorus en Clasina Margaretha Hendriks.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Petronella Maria van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 5 dec.1926, beroep?, † ?, tr. ?
 2. Theodorus Gerardus Jozef van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 25 april 1928, intrede in 1952 bij H. Professie bij Congregatie van Heilig Sacrament, priesterwijding in 1955, socius te Baarlo, prefect in Stevensbeek, kapelaan in Brakkenstein, missionaris in Mozambique, overste te Baarlo, eerste consultor-viceprovinciaal van de Nederlandse provincie, † Nijmegen 30 sept. 1988, begr. Baarlo, Kloosterkerkhof 5 okt. 1988.
 3. Arnoldus Eduardus Maria van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 4 juni 1931, onderwijzer te Heemstede, Baarle-Nassau, Helmond en Mierlo, bestuurslid Edith Stein Stichting en SCO Lucas te Den Haag , onderscheiden met Stadspenning van Den Haag, † Lisse? 22 okt. 2010, begraven Lisse, Agatha 26 okt. 2010, tr.  Tilburg (kerkelijk 27 dec.  1965) Marie-José Janssens, geb. ?, † ?, dr. van ?
 4. Johannes Nicolaas Maria van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 25 sept. 1936, beroep?, † Canada na 1957, tr. ’s Gravenhage (kerkelijk 14 aug. 1958) Francina Maria Agnes van der Helm, geb. ’s Gravenhage omstr. 1935?, † Canada na 1957.
 5. Herman-Nicolaas Arnold van Boheemen, geb. ’s Gravenhage omstr. 1938?, H. Professie bij Congregatie van St. Jean Baptiste de la Salle (ook wel Congregatie van de Broeders van de Christelijke Scholen) 16 aug 1957, † na 1956?

IIIh. Paulus Nicolaas van Boheemen, geb. Stompwijk 18 jan. 1892,  aannemer te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage 24 jan. 1984, begr. ’s Gravenhage, St. Barbara 28 jan. 1982, tr. Delft 30 sept. 1924 Adriana Johanna Romeijn, geb. Vrijenban 12 juli 1895, † ’s Gravenhage na 1938, dr. van Leonardus en Josephine Maria Antonia Vermeulen.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Adriana Maria van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 6 dec. 1925, † Breda 12 sept. 2005, begr. Breda, Zuylen 17 sept. 2005, tr. Echtgenote. 
 2. Josephina Maria Johanna van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 23 april 1927, † Bergen op Zoom na 2004?, tr. ?
 3. Maria Petronella van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 12 dec. 1928, † ’s Gravenhage 20 sept. 1995, begr. ’s Gravenhage, St. Barbara 25 sept. 1995, tr. Echtgenoot
 4. Leonardus Johannes Adrianus van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 10 juni 1930, beroep?, † ’s Gravenhage 17 okt. 2000, begr. ’s Gravenhage, St. Barbara 21 okt. 2000, tr. Echtgenote
 5. NN van Boheemen, levenloos kind, geb. ’s Gravenhage 15 jan. 1939.

IIIi. Laurencius Wilhelmus van Boheemen, geb. Stompwijk 4 mei 1894, spekslager te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage 10 dec. 1972, begr. ’s Gravenhage, St. Barbara 13 dec. 1972, tr. Delft 11 juli 1922 (kerkelijk 29 juli 1922) Johanna Petronella Romeijn, geb. Vrijenban 30 aug. 1893, † ’s Gravenhage 14 dec. 1978, begr. Den Haag, St. Barbara 18 dec. 1978, dr. van Leonardus en Josephine Maria Antonia Vermeulen.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Maria Johanna van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 31 mei 1923, †  ?, tr. ?
 2. Anthonia Josephina Maria Francisca van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 18 aug. 1925, tr. †  ?, tr. ?

IIIj. Adrianus Johannes Jozef van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 19 maart 1906, kruidenier te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage 9 sept. 1978, begr. ’s Gravenhage, St. Barbara 13 sept. 1978, tr. Monster 28 sept. 1938 Geertruida Johann Bauman, geb. Monster 8 mei 1905, † ’s Gravenhage 24 dec. 1977, begr. ’s Gravenhage, St. Barbara 28 dec. 1977, dr. van Caspar en Maria Verbeeek.

Uit dit huwelijk:

 1. Zoon
 2. Zoon

IIIk. Adrianus Cornelis van Boheemen, geb. ’s Gravenhage 23 juli 1911, banketbakker, † Zoetermeer 22 febr. 1999, tr. ’s Gravenhage  27 juli 1938  en (rk) 2 aug. 1938 Cornelia Dolle, geb. Wassenaar 11 sept. 1915, † Zoetermeer 3 jan. 2010, dr. van Simon en Adriana Maria Hörtens.

Uit dit huwelijk:

 1. Zoon
 2. Zoon
 3. Zoon
 4. Dochter

IIIl. Paulus Leonardus Maria van Bohemen, geb. Stompwijk 25 maart 1915, aannemer te Stompwijk, † Leidschendam 21 maart 1998, begr. Stompwijk, H. Laurentius, tr. Stompwijk omstr. 1935?Adriana de Groot, geb. Stompwijk 21 maart 1914, † Leidschendam 26 maart 2009, begr. Stompwijk, H. Laurentius, dr. van Nicolaas en Cornelia Maria Hillenaar.

Uit dit huwelijk:

 1. Zoon
 2. Zoon
 3. Zoon
 4. Dochter 

IIIm. Johannes Cornelis van Bohemen, geb. Stompwijk 23 sept. 1917, chauffeur bij Brinkers Margarinefabrieken te Zoetermeer, † Zoetermeer 27 jan. 1975, begr. Stompwijk, H. Laurentius 30 jan. 1975, tr.  Leidschendam omstr. 1940? Wilhelmina Johanna Waaijer, geb. Stompwijk 1922, † Leidschendam 2009, dr. van Cornelis en Maria Kneppers, hertr. Theodorus Josephus Zandbergen.

Uit dit huwelijk:

 1. NN van Bohemen, levenloze dochter, geb. Leiden 13 april 1950.

Index

Abel, Deodora  I,7
Abel, Maria IIc
Baars, Wilhelmina Johanna Theresia IIId,1
Bauman, Caspar IIIj
Bauman, Geertruida Johann Maria (1905-1977)  IIIj
Bellekom, Theodora Johanna IIIc
Berg, Anna Maria Petronella van den (1903-na 1938)  IIIg
Berg, Theodorus van den IIIg
Berkel, Anthonia Johanna van  I,18
Boeters, Theodora  IIa
Boheemen, Adriana van (1843-1860)  I,4
Boheemen, Adriana Maria Johanna van (1923-)  IIIi,1
Boheemen, Adrianus Cornelis van (1911-1999)  IIIk
Boheemen, Adrianus Cornelis Johannes van (1909-1998)  IIIe,1
Boheemen, Adrianus Henricus Cornelis van (1919-na 1977)  IIIf,3
Boheemen, Adrianus Johannes Jozef van (1906-1978)  IIIj
Boheemen, Agatha Adriana van (1910-na 1984)  IIIe,2
Boheemen, Alida van (1871-1871)  I,15
Boheemen, Alida van (1872-1947)  I,16
Boheemen, Andreas Paulus Antonius Marie van (1906-1906)  IIIa,4
Boheemen, Andreas Paulus Antonius Marie van (1906-1906)  IIIb,4
Boheemen, Anna van (1855-1917)  I,10
Boheemen, Anna Maria Gerdina van (1918-1939)  IIIa,6
Boheemen, Anthonia Josephina Maria Francisca van (1925-)   IIIi.2
Boheemen, Arnoldus van (1848-1848)  I,6
Boheemen, Arnoldus Eduardus Maria van (1931-)  IIIg,3
Boheemen, Carolina Maria Ignatia van (1934-1936)  IIIc,3
Boheemen, Catharina van (1841-1918)  I,2
Boheemen, Cornelia van (1842-1847)  I,3
Boheemen, Cornelia van (1869-1944)  I,13
Boheemen, Cornelia van (1875-1946)  I,18
Boheemen, Cornelia Geertruida Cecilia van (1915-2011)  IIIf,1
Boheemen, Cornelia Petronella Maria van (1926-)  IIIg,1
Boheemen, Cornelis van (1781-1864)  I
Boheemen, Cornelis van (1846-1901)  IIa
Boheemen, Cornelis van (1873-1948)  IIIb
Boheemen, Cornelis Andreas Marie van (1902-1903)  IIIb,1
Boheemen, Cornelis Andreas Marie van (1905-1982)  IIIb,3
Boheemen, Cornelis Gerardus van (1916-)  IIIe.5
Boheemen, Cornelis Petrus Paulus Maria van (1920-2006)  IIIa,7
Boheemen, Geertruida Cornelia Paulina Petronella van (1927-na 1977)  IIIf,5
Boheemen, Geertruida Wilhelmina Maria van (1913-2000)  IIIb,10
Boheemen, Gerardus Cornelis Gijsbertus Mari van (1924-na 1977)  IIIf,4
Boheemen, Helena van (1839-1912)  I,1
Boheemen, Helena Wilhelmina Henriette Maria van (1907-1948)  IIIb,5
Boheemen, Hendricus Adrianus Wilhelmus Maria van (1918-na 1977)  IIIf,2
Boheemen, Hendricus Jacobus Laurentius van (1887-1888)  IIb,4
Boheemen, Hendricus Johannes van (1912-1991)   IIIe.3
Boheemen, Hendrika Gerarda Maria van (1932-na 1977)  IIIf,7
Boheemen, Hendrika Johanna van (1883-1956)  IIb,2
Boheemen, Henricus Johannes Marie van (1918-1918)  IIIb,14
Boheemen, Herman-Nicolaas Arnold van (omstr. 1938-na 1956)  IIIg,5
Boheemen, Jacobus Adrianus van (1895-1895)  IIc,5
Boheemen, Jacobus Adrianus Maria van (1930-na 1977)  IIIf,6
Boheemen, Jakobus van (1858-1866)  I,12
Boheemen, Johanna Adriana Maria van (1925-2005)  IIIh,1
Boheemen, Johanna Maria van (1899-1973)  IIc,7
Boheemen, Johannes van (1885-1966)  IIIf
Boheemen, Johannes Nicolaas Maria van (1936-na 1957)  IIIg,4
Boheemen, Johannes Petrus van (1914-)  IIIe.4
Boheemen, Josephina Maria Johanna van (1927-2004)  IIIh,2
Boheemen, Laurencius Wilhelmus van (1894-1972)  IIIi
Boheemen, Leonardus van (1856-1937)  IIc
Boheemen, Leonardus Johannes Adrianus van (1930-2000)  IIIh,4
Boheemen, Leonardus Maria van (1910-1987)  IIIb,8
Boheemen, Maria Johanna van (1893-1997)  IIc,3
Boheemen, Maria Petronella van (1928-1995)  IIIh,3
Boheemen, Maria Wilhelmina Helena van (1915-1995)  IIIb,12
Boheemen, Nicolaas van (1854-1937)  I,9
Boheemen, Nicolaas van (1891-1939)  IIIg
Boheemen, NN van (1891)  IIc,1
Boheemen, NN van (1896)  IIc,6
Boheemen, NN van (1908)  IIIb,6
Boheemen, NN van (1908)  IIIc,1
Boheemen, NN van (1923)  IIIe,6
Boheemen, NN van (1939)  IIIh,5
Boheemen, Paulus van (1872-1939)  IIIa
Boheemen, Paulus David Marie van (1914-1990)  IIIb,11
Boheemen, Paulus Johannes van (1882-na 1957)  IIIe
Boheemen, Paulus Nicolaas van (1892-1984)  IIIh
Boheemen, Petronella van (1851-1926)  I,7
Boheemen, Petronella Cornelia Paulina Maria van (1897-1897)  IIIa,3
Boheemen, Petrus Paulus Antonius Maria van (1895-1955)  IIIa,2
Boheemen, Pieter van (1874-1874)  IIa,3
Boheemen, Theodora Cornelia Maria Paulina van (1894-1960)  IIIa,1
Boheemen, Theodora Maria Antonia van (1917-na 2005)  IIIa,5
Boheemen, Theodora Maria Ignatia van (1932-2016)  IIIc,2
Boheemen, Theodorus van (1875-1935)  IIIc
Boheemen, Theodorus Gerardus Jozef van (1928-1988)  IIIg,2
Boheemen, Theodorus Paulus Marie van (1909-1983)  IIIb,7
Boheemen, Wilhelmina Theodora Maria van (1911-1995)  IIIb,9
Boheemen, Wilhelmus Godefricus Leonardus Maria van (1903-1986)  IIIb,2
Boheemen, Willebrordus Theodorus Maria van (1920-1993)  IIIb,15
Boheemen, Willibrordus Theodorus Marie van (1916-1919)  IIIb,13
Bohemen, Adrianus van (1853-1939)  IIb
Bohemen, Andreas van (1878-1899)  IIa,6
Bohemen, Cornelis van (1870-1918)  IId
Bohemen, David Joseph van (1880-1880)  IIa,7
Bohemen, David Joseph van (1884-1968)  IIId
Bohemen, Emilie Theodora Ignatia Maria van (1923-)  IIId,3
Bohemen, Jacobus van (1882-1882)  IIa,8
Bohemen, Johanna Cornelia Elisabeth van (1919-2009)  IId,4
Bohemen, Johannes van (1874-1917)  I,17
Bohemen, Johannes Cornelis van (1917-1975)  IIIm
Bohemen, Leonardus Johannes van (1916-1988)  IId,2
Bohemen, Maria Margaretha Paula Emilia van (1915-na 1955)  IIId,2
Bohemen, NN van (1950)  IIIm,1
Bohemen, Paulus van (1813-1875)  I
Bohemen, Paulus Leonardus Maria van (1915-1998)  III-l
Bohemen, Petronella van (1876-1904)  IIa,5
Bohemen, Theodora Johanna van (1886-1977)  IIa,10
Bohemen, Theodora Maria Margaretha Antonia van (1913-1986)  IIId,1
Bohemen, Theodorus Wilhelmus Ignatius van (1929-1999)  IIId,4
Bom, Piet  IIIa,6
Boonekamp, Anna I,7
Bourgonjon, Emile Alphonse Francois  IIId
Bourgonjon, Maria Leonardina Bertha (1889-1960)  IIId
Bronshoff, Henricus Engelbertus Jacobus  IIc,7
Bronshoff, Petrus (1899- <1973)  IIc,7
Brouwer, Jacobus I,7
Brouwer, Klazina Maria IIIb,7
Brouwer, Nicolaas Adrianus (1848-1895)  I,7
Cornelissen, Adriaan  IIIb,10
Cornelissen, Gerardus Adrianus Cornelis (1914-1998)  IIIb,10
Delft, Theodorus I. M. van (1915-1990)  IIId,3
Densen, Maria van (1877-1952)  IIIb
Densen, Wilhelmus Godefricus van IIIb
Dijk, Anna van I,7
Dolle, Cornelia (1915-2010)  IIIk
Dolle, Simon IIIk
Duijf, Maria Catharina Christine (1869-1914)  IIIa
Duijf, Petrus Joannes  IIIa
Duijkers, Petronella IIIh,4
Eijkelhof, Maria Antonia (1880-1953)  IIIa,2
Eijkelhof, Willem Hendrik  IIIa,2
Elbers, Mies (1917-2012)  IIIa,7
Ende, Johanna van den  I,7
Gloudemans, Hendrika Catharina (1910-1975)  IIIe,1
Gloudemans, Nicolaas IIIe,1
Goemans, Maria Catharina Fransina IIIa,5
Grieken, Cornelia Maria van (1914-2004)  IIIb,3
Grieken, Hendrikus van IIIb,3
Groenewegen, Adrianus Hendrikus (1914-1998)  IId,4
Groot, Adriana de (1914-2009)  III-l
Groot, Anna de (1819-1861)  I
Groot, Gerardus Johannes Cornelis de IIIa,5
Groot, Johannes de (1916-2002)  IIIa,5
Groot, Nicolaas de I
Groot, Nicolaas de (1875-)  III-l
Haak, Jan Pieter Frederik  IIId,2
Haak, Johannes Cornelis Petrus (1917-)  IIId,2
Hartman, Jacobus Petrus (1907-1985)  IIIe,2
Havik, Petronella  I,16
Helm, Francina Maria Agnes van der (omstr. 1935-na 1957)  IIIg,4
Hendriks, Clasina Margaretha  IIIg
Hermans, Micheline Leonie Amandine IIIb,15
Hillenaar, Cornelia Maria  III-l
Hocks, Elisabeth Maria Hubertina (1923-2014) IIIf,2
Hollander, Alida Adriana (1878-1942)  IIIe,3
Hoogenraad Machielse, Adriana Margaretha IIIb,7
Hoogkamer, Anna I
Hörtens, Adriana Maria (1880-1910)  IIIk
Houdijk, Johanna Klara Maria IIIb,10
Huisman, Gerardus Antonius (1835-1885)  I,2
Huisman, Hubertus  I,2
Hulsker, Lucia Petronella Theodora  IIIb,9
Janson, Cornelis (1875-1926)  I,16
Janson, Gerardus  I,16
Janssen, Hendrika Johanna (1931-2018)  IIId,4
Janssens, Marie-Jose IIIg,3
Jonkman, Wilhelmina IIIb,8
Juffermans, Theresia Cornelia  IIIb,3
Kerkvliet, Johannes Cornelis  IId
Kleef, Arnolda Johanna van  IIIb,11
Kneppers, Maria  IIIm
Koot, David I
Kouwenhoven, Hendrina  I
Kraijenhaide, Christina Hendrika (1886-1950) IIc,7
Kroft, Antonius Cornelis (1870-1942) IIIe,3
Kroft, V. van der (omst. 1945-na 1965)  IIIh,1
Kroft, Wilhelmina Catharina Maria van der (1913-1996)  IIIe.3
Leeuwen, Gerardus Cornelis van (1884-1934)  IIb,2
Leeuwen, Leonardus van (1873-1940)  I,13
Leeuwen, Willebrordus van  I,13; IIb,2
Leger, Anna Marie Margueritha IIId
Lelijveld, Adrianus IIc
Lelijveld, Maria (1872-1955)  IIc
Lubbe, Margaretha van der IIId,2
Meer, Catharina van der I,7
Meer, Johanna Adriana van der IIc
Meer, Louwrens van der IIc
Meershoek, Adriana Jacoba  IIa,10
Meijer, Johannes Alphonsus Maria  IIIb,7
Meijer, Klazina Maria (1906-1944)  IIIb,7
Mertens, Maria Catharina  IIIa
Mesker, Maria Magdalena (1878-1952)  IIIa
Mesker, Pieter Hendrik IIIa
Mijnhart, Johanna Catharina I,2
Moor, Carolina Johanna Henrica IIa,10; IIIc
Nierop, Antonius Franciscus Jacobus van (1919-2006)  IIId,1
Nierop, Jacobus Maria Theodorus van IIId,1
Nieuwland, Alida  I
Noordermeer, Gijsberta Catharina  IIIe,1
Nouweland, Cornelis Johannes van den IIIb,8
Nouweland, Maria Cornelia van den (1915-1993)  IIIb,8
Odrigo, Johanna  IId
Olsthoorn, Gerardus I,7
Olsthoorn, Gerardus (1847-1916)  I,7
Onderwater, Gerrit I,7
Onderwater, Johannes (1836-1884)  I,7
Onderwater, Maria Jacoba IIc,3
Ophorst, Adrianus IIIh,3
Ophorst, Adrianus (omstr. 1930-voor 1996)  IIIh,3
Opstal, Johannes (1915-2012)  IIIf,1
Paardekooper, Gerardus Cornelis (1893-1996)  IIc,3
Paardekooper, Johannes IIc,3
Peeters, Hendrik IIIf
Peeters, Maria Catharina (1889-1978)  IIIf
Peperkamp, Anton Willebrordus Mari (1915-1994)  IIIb,12
Peperkamp, Willebrordus Antonius IIIb,12
Poel, Maria van der IIc
Polders, Aloysius Bernardus Antonius IIIh,4
Polders, Maria Antonia Theresia (1936-2004)  IIIh,4
Pruijn, Johanna Theodora (1918-1989)  IIIb,11
Pruijn, Johannes Antonius  IIIb,11
Rewijk, Arend  I
Rewijk, Petronella (1815-1849)  I
Rijn, Cornelis van  IIa
Rijn, Geertrui van  IIIf
Rijn, Helena van (1783-1841)  I
Rijn, Hendrina van  IIb
Rijn, Theodora van (1846-1924)  IIa
Rombouts, Maria Theresia  IIIa,2
Romeijn, Leonardus IIIh; IIIi
Romeyn, Adriana Johanna (1895-na 1938)  IIIh
Romeyn, Johanna Petronella (1893-1978)  IIIi
Roodenburg, Cornelis  I
Roodenburg, Martina (1833-1904)  I
Roos, Catharina  I
Ros, Johanna IIIb,12
Saalbach, Elizabeth Cornelia (1911-na 1985)  IIIb,2
Saalbach, Jan Karel Nicolaas IIIb,2
Santen, Anna van I,1; I,2
Santen, Cornelia van (1856-1929)  IIb
Santen, Cornelia Alida van (1825-1866)  I
Santen, Hendrik Jacobus van IIb
Santen, Teunis van I
Sebel, Leendert  IId
Sebel, Maria Elisabeth (1888-1970)  IId
Seijs, Hendrica Maria  IIc,7
Splinter, Apolonia IIIb,2
Tongeren, Helena van  IIIb
Valk, Johanna Eva van der (1841-1927)  I,9
Valk, Johannes van der  I,9
Verbeek, Maria  IIIj
Verhagen, Alida I,2
Verhagen, Cornelis Jacobus (1877-1960)  I,18
Verhagen, Jacobus  I,1; I,2
Verhagen, Jacobus Johannes I,18
Verhagen, Johannes (1832-1902)  I,1
Verhagen, Wilhelmus (1840-1930)  I,2
Vermeulen, Josephine Maria Antonia IIIh; IIIi
Vogel, Anna Maria  IIIa
Vonk, Johannes  IIIe
Vonk, Petronella (1883-na 1957)  IIIe
Voort, Johannes van der IIIc
Voort, Wilhelmina Maria van der (1878-1929)  IIIc
Waaijer, Cornelis IIIm
Waaijer, Wilhelmina Johanna (1922-2009)  IIIm
Wanders, Johannes Adrianus Wilhelmus (1910-1995)  IIIb,9
Wanders, Johannes Gerhardus  IIIb,9
Westgeest, Anna  I,13; IIb,2
Wevers, Johannes  IIIc,2
Wijk, Carolina Maria Aldophina van (1896-1975)  IIIc
Wijk, Theodorus Willibrordus Josephus van  IIa,10; IIIc
Wijk, Willebrordus Hendricus Joannes van  IIa,10
Wiltenburg, Arie  I
Zandbergen, Theodorus Josephus  IIIm
Zon, Severina Johanna van  I,9
Zuidwijk, Cornelia  I,2
Zwaan, Agatha van der IIIe
.
Naar homepage

.