Naar homepage

.

Schematische vaderlijke stamreeks.

Een vaderlijke (of patrilineaire) stamreeks is een overzicht, waarbij onderaan de zogenaamde probant wordt genoemd. Daarboven staat zijn of haar vader vermeld en vervolgens de grootvader van vaderszijde, de overgrootvader van vaderszijde etc. Bovenaan staat de meest vroege voorvader, voor zover deze bekend is. Hij wordt hier stamvader genoemd.

De navolgende vaderlijke stamreeks heeft webmaster Peter van Bohemen als probant en is  gebaseerd op archiefgegevens. Een deel van de stamreeks is gecheckt op basis van DNA-onderzoek (zie DNA-profiel).

I. Philip N.N., geb. omstr. 1430.

II. Jan Philipszoon, geb. omstr. 1460, bouwman, † vermoedelijk na 1518.

III. Sijmon (Sijmen) Jan Philipsz., ged. omstr. 1500, bouwman op boerderij Vrederust in de Uithhofpolder te Monster,  † voor 24/26 jan. 1559, tr. Lijsbeth Cornelisdr.,† na 3 juni 1559.

IV. Cornelis Sijmonsz., geb. omstr. 1530, bouwman te Wateringen, taxateur 10e Penning van Wateringen (1561), kerkmeester (1583), † tussen 27 sept. 1584 en 16 okt.1599,, tr. Catrijn Huijbrechtsdr., dr. van Huijbrecht Aamsz. en Hillitgen Maartensdr.

V. Jan Cornelisz. t’Eikenduinen, ook wel Jan Cornelis Simonsz., geb. verm. Wateringen omstr. 1555, bouwman te Eikenduinen in de polder Segbroek op boerderij Bohemen,† na 29 okt. 1623, tr.. 1e verm. Monster omstr. 1580  Haasgen Pietersdr. Couck, geb. verm. Monster omstr. 1555, † voor 1582, dr. van Pieter Florisz. Couck en Meinsje Jansdr., tr. 2e omstr. 1582 Jannetge Philipsdr., † na 1628 , dr. Philips Huijgensz., bouwman op boerderij Bohemen.
Uit het tweede huwelijk:

VI. Dirck Jansz van Bohemen, geb. verm. Eikenduinen omstr. 1585, bouwman te Eikenduinen in polder Segbroek op boerderij Bohemen en in de polder West-Escamp op boerderij Vinkenburg, ambachtsbewaarder van Segbroek (1635), vaandrig bij weerbare mannen (1652-1653), † na 7 april 1666.

VII. Cornelis Dirckx Bohemen, ged. (geref) ’s Gravenhage 10 maart 1638, bouwman te Monster op Groene Woning (1696-1702), begr. ’s Gravenhage 17 sept. 1714, tr. 1e omstr. 1660 Angela (of Engeltien) Leenders Broekhoven, begr. ’s Gravenhage mei 1692, dr. van Leendert Gijse Broekhoven,  tr. 2e (ondertr. ’s Gravenhage 13 juli 1692) Antonia(Teuntje) Claasdr. van der Linden, begr. ’s Gravenhage 16 juli 1733, dr. van Claas Cornelisz van der  Linden en Trijntje Cornelisdr. Cortendijk.
Uit het tweede huwelijk:

VIII. Willem van Boheemen, ged. (rk) Kapel Eikenduinen 15 maart 1704, bouwman te Eikenduinen, begr. ald. 29 juni 1792, tr. ’s Gravenhage31 mei 1733 Maria Jacobse Roosenburg, ged. (rk) ’s Gravenhage, Portugese Kapel 8 mei 1713, begr. ald. 27 dec. 1803, dr. van Jacob Peterse Roosenburch en Cunera Joppe van der Spek.

IX.Cornelius van Boheemen, ged. (rk) ’s Gravenhage, Oude Molstraat 23 aug. 1733, † Rijswijk 10 nov. 1791, tr. Rijswijk 2 mei 1762 Clasina Overmeer, ged. (rk) Stompwijk 3 april 1738, begr. Wilsveen 16 juni 1801, dr. van Jan Janse Overmeer en Lena Harmen Vermeulen (van der Meulen).

X. Cornelis van Boheemen, geb. Rijswijk, ged. (rk) ’s Gravenhage, Oude Molstraat 26 april 1781, bouwman te Veur op boerderij Mariahoeve en boerderij Noorthey, lid Dorpsraad (1841-1863), † Veur 23 mei 1864, tr. Veur 1 mei 1808 Helena van Rijn, ged. (rk) ’s Gravenhage, Oude Molstraat 9 aug. 1783, † Veur 29 mei 1841, dr. van Paulus van Rijn en Catharina van der Kroft.

XI. Petrus Paulus van Bohemen, ged. (rk) Voorburg 12 juli 1810, bouwman te Stompwijk op boerderij Akkerlust, † Stompwijk 30 dec. 1891, tr. 1e Veur 29 april 1836, Petronella Lu(ij)nenburg, ged. (rk) Voorschoten 26 dec. 1807, meid bij schoonouders, † Stompwijk 8 mei 1846, dr. van Jasper Simonsz. Luijnenburg en Petronella Vergouw,  tr. 2e Stompwijk 29 okt. 1847, Johanna ’s Gravemade, geb. ’t Woudt 16 juni 1815, † Stompwijk 21 dec. 1880, dr. van Theodorus ’s Gravemade en Adriana Schenkeveld.
Uit het eerste huwelijk:

XII. Petrus van Boheemen, geb. Stompwijk 7 mei 1841, ged. (rk) H. Laurentiuskerk te Stompwijk, bouwman te Bleiswijk en Stompwijk, † Stompwijk 1 mei 1911, tr. Stompwijk 10 juli 1868 Maria Olsthoorn, geb. Stompwijk 1 juli 1839, † ald. 7 mei 1919, dr. van Johannis Olsthoorn en Maria Duijnisveld.

XIII. Pieter van Boheemen, geb. Stompwijk 12 mei 1877, ged. Stompwijk (rk), H. Laurentius, veehouder te Stompwijk, † Leidschendam 28 april 1952, begr. Stompwijk, naast H. Laurentius 1mei 1952, tr. Alkemade 23 sept. 1915 Maria Catharina Kraan, geb. Alkemade 9 okt. 1890, † Leiden 25 aug. 1955, begr. Stompwijk, H. Laurentius 29 aug. 1955, dr. van Petrus Kraan en Cornelia Schrama.

XIV. Petrus Johannes van Boheemen, geb. Stompwijk 30 sept. 1916, ged. Stompwijk (rk) H. Laurentius, veehandelaar te Voorburg, † Voorburg 2 maart 1976, begr. Voorburg  naast St. Martinuskerk 5 maart 1976, tr. Voorburg (wettelijk) 30 dec. 1948 en Voorburg (rk in St. Martinus) 15 febr. 1949) Helena Jozephina van Paridon, geb. Voorburg 18 maart 1917, ged. Voorburg (rk), St. Martinus, † Voorburg 18 mei 2001, begr. Voorburg, Oosterbegraafplaats 22 mei 2001, dr. van Cornelis Adrianus van Paridon en Johanna Cornelia van Rhijn.

XV. ir. Petrus Johannes Maria van Boheemen, (Lid in Orde van Oranje-Nassau, Gouden Speld van Nederlandse Genealogische Vereniging), geb. Voorburg 2 febr. 1950, ged. Voorburg (rk) in St. Martinuskerk, landbouw- en waterhuishoudkundige, tr. Valkenburg a/d Rijn (wettelijk) en  Katwijk a/d Rijn (rk in H. Johannes de Doper) 23 febr. 1978 mr. Leonarda Bernardina van den Berg, (Lid in Orde van Oranje-Nassau), geb. Valkenburg (ZH) 28 sept. 1953, ged. Katwijk a/d Rijn (rk) in H. Joannes de Doperkerk, juriste, dr. van Theodorus van den Berg en Cornelia Johanna Maria Bakker.

.

Naar homepage

.