Naar homepage

.

Bij de Volkstelling van 1947 worden 471 personen met de familienaam Van Bohe(e)men geregistreerd.  Ruim 80 % daarvan woont dan in de provincie Zuid-Holland. Daarbinnen domineert de regio Den Haag, d.w.z. het gebied bestaande uit de toenmalige gemeenten Den Haag, Leidschendam en Voorschoten. Opvallend is ook het betrekkelijk grote aantal familieleden in de gemeente Noordwijk. Verder blijkt uit de navolgende tabel, dat in 1947 de spellingwijze Van Bohemen vaker voorkomt dan de spellingwijze Van Boheemen (256 versus 215 personen).

Aantal inwoners van Nederland in 1947 met familienaam Van Boheemen of Van Bohemen (Bron: Meertens Instituut).

In 2007 is het aantal inwoners van Nederland met de familienaam Van Bohe(e)men opgelopen naar 887. Het aantal personen met de spellingwijze Van Boheemen is dan in de meerderheid gekomen ten opzichte van het aantal personen met de spellingwijze Van Bohemen (450 versus 437). Hoe in 2007 de verspreiding over de gemeenten is, blijkt uit de onderstaande afbeelding. Te zien is, dat in 2007 in de regio Den Haag nog steeds veel leden van de familie Van Bohe(e)men wonen.

Aantal personen met de familienaam Van Bohe(e)men in de gemeenten van Nederland in 2007 (Bron: Meertens Instituut).

Met name als gevolg van de emigratiegolf van kort na de Tweede Wereldoorlog is de familie nu ook duidelijk in andere delen van de wereld aanwezig, met name in Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en de Verenigde Staten. Hiervoor zijn nog geen aantallen bekend.

Naschrift
De familienaam kent in de loop van de tijd verschillende spellingvarianten. Tegenwoordig resteren de varianten Van Bohemen en Van Boheemen. Of iemand de ene of de andere spellingwijze in zijn familienaam heeft, is afhankelijk van de keuze die bij de geboorteaangifte wordt gemaakt. Tot het begin van de vorige eeuw speelt daarbij de voorkeur van de opsteller van de geboorteakte een grote rol. Hierdoor worden zelfs kinderen uit hetzelfde gezin niet altijd met dezelfde spelling van hun familienaam geregistreerd.

In Nederland komt ook de familienaam Bohemen (dus zonder voorvoegsel ‘Van’) voor. Deze wordt gevoerd door een Joodse familie die zich aan het begin van de 18e eeuw vanuit Midden-Europa in de Republiek der Verenigde Nederlanden vestigt. Deze familie die in de stad Amsterdam en de provincie Groningen gaat wonen, blijft op deze website buiten beschouwing. Daarnaast kent de familie Van Bohe(e)men een kleine tak waarbij de familienaam vanaf een zeker moment geen voorvoegsel ‘Van’ meer kent. Deze groep komt wel ter sprake op deze website.
In 1947, kort na de Holocaust, worden in Nederland nog 64  personen met de familienaam Bohemen geteld. In 2007 is dit aantal teruggelopen naar 25 personen.

.

Naar homepage

.