Naar homepage

.

Afstamming                                                 : Zie IVg.7 bij Cornelis Dirksz. van
.                                                                             Bohemen in periode 1650-1800
Titel van deze familietak                      : Stompwijkse (boeren)arbeiderstak
Aantal beschreven generaties         : 3
Aantal beschreven familieleden     : 59 (excl. aangetrouwden)
Religie                                                            : Rooms-Katholiek

.

Karakteristiek

.

Boerenarbeider (Duits Nationaal Archief)

Willem wordt geboren in 1802 in Stompwijk als zoon van de uit Wassenaar afkomstige arbeider Henricus van Boheemen (1764-1827) en zijn Stompwijkse echtgenote Johanna Bolleboom (1768-1848).

Willem krijgt 14 kinderen, waarvan 8 jong overlijden. Zijn enige, meerderjarig geworden zoon Antonius Wilhelmus (1830-1904) is net als zijn vader werkzaam als (boeren)arbeider in Stompwijk. Vandaar dat Willem met zijn nakomelingen wordt betiteld als de Stompwijkse (boeren)arbeiderstak.

Zoon Antonius Wilhelmus trouwt twee keer. Dit leidt tot de geboorte van 15 kinderen, waarvan eveneens 8 jong overlijden.
De vier meerderjarig geworden kleinzonen worden ook arbeider, soms na een bestaan als visser of schipper(sknecht). Bij een van deze kleinzonen wordt in zijn geboorteakte de familienaam niet gespeld als ‘Van Boheemen’, maar als ‘Van Bohemen’. Vandaar dat dit ook bij diens nakomelingen het geval is.

Vrijwel alle nakomelingen van Willem wonen in Stompwijk. Een aantal belandt in een nabij gelegen plaats zoals Voorschoten en Leiden. Een enkeling trekt verder weg.

.

Gezin van Willem van Boheemen

.

I. Willem (Wilhelmus) van Boheemen, ged. Stompwijk 13 april 1802, (boeren)arbeider te Stompwijk, † Stompwijk 6 okt. 1874, zn. van Henricus en Johanna Bolleboom, tr. Stompwijk 18 april 1823 Maria Magdalena Kouwenhoven, ged. Leiden 3 aug. 1800, † Stompwijk 7 april 1868, dr. van Jacob en Alida Stakenburg.

Uit dit huwelijk:

 1. Clasina Johanna van Boheemen, geb. Stompwijk 4 aug. 1823, † Stompwijk 9 juli 1824.
 2. Clasina Alida (ook wel Clasina Johanna) van Boheemen, geb. Stompwijk 23 aug. 1824, † Stompwijk 8 okt. 1828.
 3. Jacobus Wilhelmus van Boheemen, geb. Stompwijk 11 okt. 1825, † Stompwijk 8 april 1836.
 4. Hendrika Johanna van Boheemen, geb. Stompwijk 26 febr. 1828, † Stompwijk 19 okt. 1915, tr. Stompwijk 27 aug. 1852 Cornelis Nieuweveen, geb. Zoeterwoude 19 maart 1832, watermolenaar in Grote Blankaartpolder en visser te Stompwijk, † Stompwijk 6 sept. 1918, zn. van Maria Nieuweveen.
 5. Antonius Wilhelmus Willemsz., volgt II.
 6. Johanna Antonia van Bohemen, geb. Stompwijk 5 juni 1832, † Stompwijk 7 juli 1833.
 7. Adrianus Hendrikus van Bohemen, geb. Stompwijk 21 aug. 1833, † Stompwijk 26 sept. 1833.
 8. Alida Christina van Boheemen, geb. Stompwijk 22 aug. 1834, † Voorburg 3 febr. 1909, tr. Schipluiden 28 april 1865 Jacobus Kramer, geb. Stompwijk 22 nov. 1834, korenmolenaarsknecht te Voorburg, † Voorburg 5 sept. 1915, zn. van Maarten en Adriana van Lochem.
 9. Johanna Jacoba van Boheemen, geb. Stompwijk 3 mei 1837, † Zoeterwoude 6 maart 1882, tr. Zoeterwoude 13 aug. 1863 Jacobus van Haastregt, geb. Zoeterwoude 28 okt. 1837, arbeider te Zoeterwoude, † Zoeterwoude 31 dec. 1885, zn. van Theodorus en Cornelia Onderwater.
 10. Jacoba Wilhelmina van Boheemen, geb. Stompwijk 7 juli 1839, † Stompwijk 19 nov. 1840.
 11. Wilhelmus Jacobus van Boheemen, geb. Stompwijk 14 sept. 1840, † Stompwijk 28 juni 1843.
 12. Maria Apolonia van Boheemen, geb. Stompwijk 15 juli 1843, † Stompwijk 12 juni 1913, tr. Stompwijk 14 nov. 1873 Adrianus van der Helm, geb. Stompwijk 22 nov. 1842, arbeider te Stompwijk, † Zoetermeer 21 april 1916, zn. van Adrianus en Helena Hillenaar.
 13. Wilhelmina van Boheemen, geb. Stompwijk 15 juli 1843, † Stompwijk12 okt. 1844.
 14. Maria Antonia van Boheemen, geb. Stompwijk 14 sept. 1845, † Voorburg 18 mei 1922, tr. Voorburg 8 juni 1873 Wilhelmus van Berkel, geb. Voorburg 18 dec. 1842, arbeider en later tuinman te Voorburg, † Voorburg 10 april 1909, zn. van Cornelis en Karin Christina Slaman.

.

Gezin, gesticht door zoon van Willem van Boheemen

.

II.Antonius Wilhelmus Willemsz. van Boheemen, geb. Stompwijk 22 jan. 1830, (boeren)arbeider te Stompwijk, † Stompwijk 19 okt. 1904, tr. 1e Stompwijk 5 mei 1854 Johanna Maria (ook wel Anna Maria) van Veen, geb. Wassenaar 3 maart 1830, † Stompwijk 4 dec. 1864, dr. van Jacobus en Mijnsje Noordove; tr. 2e Zoeterwoude 29 juni 1865 Maria van der Hoeven, geb. Zoeterwoude 10 nov. 1834, † Stompwijk 26 febr. 1925, dr. van Thomas en Kornelia Berg en wed. van Johannes van Leeuwen. .

Uit het eerste huwelijk:

 1. Wilhelmus Antonis, volgt IIIa.
 2. Jakobus Christianus van Boheemen, geb. Stompwijk 12 april 1855, † Stompwijk 21 maart 1858.
 3. Johannes Jakobus van Boheemen, geb. Stompwijk 1 dec. 1856, † Stompwijk 13 febr. 1857.
 4. Christiaan Jacobus van Boheemen, geb. Stompwijk 19 dec. 1858, † Stompwijk 21 aug. 1859.
 5. Christianus Johannes van Boheemen, geb. Stompwijk 22 maart 1861, † Stompwijk 24 aug. 1866.
 6. Maria Wilhelmina van Boheemen, geb. Stompwijk 4 sept. 1862, † Stompwijk17 febr. 1863.
 7. Christina Maria van Boheemen, geb. Stompwijk 23 jan. 1864, † Stompwijk 25 jan. 1864.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Jakobus van Boheemen, geb. Zoeterwoude 3 maart 1866, boerenknecht, † Leiden 4 jan. 1942.
 2. Thomas van Boheemen, geb. Zoeterwoude 3 maart 1866, schipper te Stompwijk, Voorschoten en Veur, † Veur 10 okt. 1925, tr. Stompwijk 12 okt. 1889 Maria Ferdinanda Kennis, geb. ’s Hertogenbosch 23 jan. 1856, † Noordwijk 7 juni 1940, dr. van Joannes Franciscus en Maria Catharina Stoffels.
 3. Maria Alida van Boheemen, geb. Stompwijk 15 febr. 1868, † Stompwijk 5 febr. 1871.
 4. Anna van Boheemen, geb. Stompwijk 21 juni 1869, † Stompwijk 25 jan. 1871.
 5. Maria van Boheemen, geb. Stompwijk 24 juni 1871, † Leiden 23 okt. 1950, tr. Veur 27 jan. 1893 Johannes van der Meer, geb. Veur 11 juni 1861, arbeider te Veur en Voorschoten, † Voorschoten 3 dec. 1957, zn. van Cornelis en Petronella Wijtman.
 6. Anna van Boheemen, geb. Stompwijk 21 jan. 1874, † Driebergen-Rijssenburg na 1931?, tr. Stompwijk 2 nov. 1897 August Gerhard Anton Lienesch, geb. Ankum (Nedersaksen) 1869, manufacturier te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage 25 maart 1916, zn. van Theodor Bernard Heinrich en Maria Catharina Isabella Mertens.
 7. Johannes, volgt IIIb.
 8. Hendricus, volgt IIIc.

.

Gezinnen, gesticht door kleinzonen van Willem van Boheemen

.

IIIa. Wilhelmus Antonis van Boheemen, geb. Stompwijk 23 mei 1854, schippersknecht te Stompwijk, † Stompwijk 15 maart 1918, tr. Stompwijk 14 sept. 1883 Adriana Bentvelzen, geb. Stompwijk 26 juli 1861, † Stompwijk 16 juni 1934, dr. van Theodorus en Maria van Alffen.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna van Boheemen, geb. Veur 10 nov. 1884, † ’s Gravenhage 26 dec. 1913, tr. Stompwijk 30 juni 1908 Frederik Johannes Scheffer, geb. ’s Gravenhage 17 nov. 1882, timmerman te ’s Gravenhage, † ’s Gravenhage na 1939?, zn. van Frederik Coenraad en Johanna van der Rest, hertr. Margaretha Schokkenbroek.
 2. NN van Boheemen, levenloze dochter, geb. Veur 16 maart 1886.
 3. Maria van Boheemen, geb. Veur 11 febr. 1887, † Leiden 16 juni 1967, begr. Zoeterwoude, St.Jan 20 juni 1967, tr. Stompwijk 28 mei 1913 Hubertus Mulder, geb. Zoeterwoude 16 okt.1880, smid te Zoeterwoude, † Zoeterwoude 11 aug. 1960, zn. van Petrus en Adriana Plageman.
 4. Antonia van Boheemen, geb. Stompwijk 6 nov. 1888, † Stompwijk/Leidschendam na 1920?, tr. ?
 5. Theodorus van Boheemen, geb. Stompwijk 11 april 1890, tuindersknecht en later grondwerker te Stompwijk, † Leiden 27 febr. 1951.
 6. Alida van Boheemen, geb. Stompwijk 6 jan. 1892, † Stompwijk 27 okt. 1892.
 7. Wilhelmus Antonius van Boheemen, geb. Stompwijk 4 aug. 1893, † Stompwijk 27 april 1894.
 8. Alida van Boheemen, geb. Stompwijk 19 febr. 1895, † De Bilt 20 juni 1947, tr. Stompwijk 7 nov. 1917 Jacobus Hage, geb. Stompwijk 22 mei 1891, timmerman te Stompwijk, † Leidschendam 17 juli 1986, begr. Leidschendam, St. Agatha 22 juli 1986, zn. van Jacobus en Helena Maria Mattaar.
 9. NN van Boheemen, levenloze dochter, geb. Stompwijk 17 okt. 1896.
 10. Adriana van Boheemen, geb. Stompwijk 10 dec. 1897, † Zevenaar 11 febr. 1933, begr. Zevenaar, RK Begraafplaats, tr. Stompwijk 23 jan. 1923 Wilhelmus van Hoeven, geb. Voorburg 16 febr. 1899, beroep? te Voorburg en later spoorbeambte te Winterswijk (en Hogezand-Sappemeer?), † Hoogezand-Sappemeer 29 nov. 1966, zn. van Rijk en Anna Maria Jacoba Langerak, hertr.  Maria Ankina Koeneman.
 11. Wilhelmus Antonius van Boheemen, geb. Stompwijk 22 juni 1901, groentehandelaar te Stompwijk, † Stompwijk 12 jan. 1921.
 12. Wilhelmina van Boheemen, geb. Stompwijk 21 mei 1903, † Stompwijk 16 febr. 1907.
 13. Antonius Wilhelmus van Boheemen, geb. Stompwijk 10 april 1905, † Stompwijk 4 maart 1910.

IIIb. Johannes van Boheemen, geb. Stompwijk 13 febr. 1877, schipper te Stompwijk en loswerkman te Haarlem, † Haarlem 28 dec. 1939, tr. 1e Wassenaar 14 juli 1898 (echtsch. uitgespr. Haarlem 15 mei 1928) Maria Johanna Kloosterman, geb. Wassenaar 24 sept. 1870, † Voorschoten 24 april 1950, dr. van Theodorus en Catharina Maria Bitter, tr. 2e Haarlem voor 1940? Willemina van Rooijen, geb. ?, † ?, dr. van ?

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Petronella van Boheemen, geb. Veur 29 april 1899, † Voorschoten 21 juli 1974, begr. Voorschoten, Rosenburgh 25 juli 1974, tr. Stompwijk 24 okt. 1918 Martinus J. den Hollander, geb. Voorschoten 8 juni 1893, schipper te Voorschoten, † Voorschoten 6 jan. 1985, zn. van Theodorus en Jacoba Maria van Veen.
 2. Catharina Theodora van Boheemen, geb. Stompwijk 23 sept. 1900, † Stompwijk 23 nov. 1918.
 3. Antonius Johannes van Boheemen, geb. Stompwijk 27 maart 1902, arbeider in 1925, † Leidschendam 3 juli 1978, begr. Leidschendam, St. Agatha 7 juli 1978, tr. ’s Gravenhage 4 maart 1925 Geertruida Borsboom, geb. ’s Gravenhage 22 april 1892, † ’s Gravenhage vóór 1978?, dr. van Hendrik Johannes en Elisabeth Geertruida Broekman.
 4. Petronella Arnolda van Boheemen, geb. Stompwijk 10 dec. 1903, † ’s Gravenhage 19 aug. 1970, begr. ’s Gravenhage, Kerkhoflaan 24 aug. 1970, tr. ’s Gravenhage 22 sept. 1926 Jan Willem Speelberg, geb. Winterswijk 13 sept. 1896, aannemer te ’s Gravenhage, † Wassenaar 20 aug. 1958, begr. ’s Gravenhage, Kerkhoflaan 25 aug. 1958, zn. van Gerrit Jan en Elisabeth Goorhuis.
 5. Theodorus van Boheemen, geb. Stompwijk 31 okt. 1905, loswerkman te Voorschoten, † Voorschoten na 1950?, tr. ’s Gravenhage 7 juni 1933 Johanna Tijssen (gescheiden 15 sept. 1951), geb. ’s Gravenhage 9 aug. 1907, † Voorschoten na 1950?. dr. van Johan en Elisabeth Clara Johanna Iderhoff; tr. 2e C.M. Tazalaar, geb. ?, † ?, dr. van ?
 6. Johannes van Boheemen, geb. Stompwijk 12 april 1907, beroep?, † Voorschoten na 1944?, tr. Voorschoten 5 febr. 1930 Gregoria Anna van der Krogt, geb. Voorschoten 15 april 1910, † Leiden 9 april 1945, dr. van Adrianus en Johanna van Diest.
 7. Petrus van Boheemen, geb. Stompwijk 10 maart 1909, beroep?,† Voorschoten 8 febr. 1994, begr. Voorschoten, Rosenburg 14 febr,1994, tr. 1e Voorschoten datum? Johanna Hendrika van der Werf, geb. Voorschoten 1913?, † Leiden 4 nov. 1956, dr. van Cornelis en Cornelia Jacoba van Haastregt, tr. 2e Voorschoten na 1955? Theodora Elisabeth van den Berg, geb. Voorschoten ca. 1920?. † Voorschoten na 1993?, dr. van ?
 8. Anna Augustina van Boheemen, geb. Stompwijk 3 dec. 1910, † Leidschendam 5 okt. 1977, tr. Voorschoten 28 aug. 1929 Cornelis Wilhelmus Goemans, geb. Voorschoten 26 mei 1905,  beroep, † Voorburg na 1976?, zn. van Willem en Maria Helena Adriana van Velzen.
 9. Cornelia van Boheemen, geb. Stompwijk omstr. 1911, † Stompwijk 19 nov. 1911.
 10. Thomas van Boheemen, geb. Stompwijk 30 mei 1913, slager te Leiden, † Oegstgeest 31 jan. 1992, gecrem.. Leiden, Rhijnhof 4 febr. 1992, tr. Cornelia Maria Tetteroo, geb. 1 april 1912, † Oegstgeest 12 april 1999, gecrem. Leiden, Rhijnhof 16 april 1999, dr. van Antonius Johannes en Anna Dorothea NN.
 11. Arnoldus van Boheemen, geb. Stompwijk 29 april 1915, † Stompwijk 18 mei 1916.

IIIc. Hendricus van Bohemen, geb. Stompwijk 18 juli 1879, visser en later landarbeider te Leiden, † Leiden 14 nov. 1964, begr. Leiden, Zijlpoort, tr. 1e Leiden 6 juli 1904 Margaretha van Ees, geb. Leiden 19 jan. 1880, † Leiden. 8 mei 1945, dr. van Izaak en Margaretha Florisson; tr. 2e Lisse Cornelia Helena van Stein, geb. Lisse 28 aug. 1899, † Leiden 19 mei 1958, begr. Leiden, Zijlpoort, dr. van Petrus en Petronella Wilhelmina Hoogendoorn, gesch. echtg. van Cornelis van Loon en weduwe van Adrianus van der Werf.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Antonius Wilhelmus van Bohemen, geb. Zoeterwoude 6 nov. 1904, fabrieksarbeider te Leiden, † Leiden 6 febr. 1984, begr. Leiden, Rhijnhof 9 febr. 1984, tr. Leiden 12 dec. 1928 Catharina van As, geb. Leiden 1907, † Leiden 22 febr. 1979, begr. Leiden, Rhijnhof  26 febr. 1979, dr. van Teunis en Elisabeth Laman.
 2. Izaäk Lambertus van Bohemen, geb. Leiden 27 jan. 1906, beroep?,† Leiden 13 aug. 1987, begr. Leiden, Zijlpoort 17 aug. 1987, tr. Leiden 1964 Helena Spek, geb. Leiden 3 febr. 1914, † Leiden 16 mei 1999, begr. Leiden, Zijlpoort, dr. van Gerrit Arend en Elsje Giezen, wed. van Petrus Cornelis de Boer.
 3. Maria Margaretha van Bohemen, geb. Leiden 21 juli 1907, † Leiden 1 juli 1960, begr. Leiden, Zijlpoort 4 juli 1960, tr. Leiden 2 jan. 1929 Hermanus Ginjaar, geb. Leiden 9 aug. 1902, eigenaar schoonmaak- en glazenwasbedrijf, † Leiden 28 dec. 1963, zn. van Cornelis en Koosje Lardee; hertr. Leiden 25 sept. 1961 Margaretha Maria Prins.
 4. Hendrikus van Bohemen, geb. Leiden 3 okt. 1908, † Leiden 25 mei 1909.
 5. Hendricus Johannes van Bohemen, geb. Leiden 26 april 1910, glazenwasser te Leiden, en later ?, † Hoorn 17 april 1979, begr. Hoorn, Berkhouterweg 20  april 1979, tr. 1e Leiden 24 juni 1931 Johanna van Rossum (echtscheiding uitgesproken ’s Gravenhage 5 mei 1942), geb. Leiden 15 dec. 1910, † Leiden na 1942?, dr. van Wilhelm Karel en Elisabeth Koppeschaar, tr. 2e locatie/datum Jantien van den Berg, geb. omstr. 1907, † Hoorn  3 febr. 1982, begr. Hoorn, Berhouterweg 6 febr. 1982, dr. van ? en wed. van D. de Haan.

Index

Alffen, Maria van  IIIa
As, Catharina van (1907-1979)  IIIc,1
As, Teunis van  IIIc,1
Bentvelzen, Adriana (1861-1934)  IIIa
Bentvelzen, Theodorus  IIIa
Berg, Jantien van den (1913-1982)  IIIc,5
Berg, Kornelia  II
Berg, Theodora Elisabeth van den (ca. 1920-na 1993)  IIIb,7
Berkel, Cornelis van  I,14
Berkel, Wilhelmus van (1842-1909)  I,14
Bitter, Catharina Maria  IIIb
Boer, Petrus Cornelis de  IIIc,2
Boheemen, Adriana van (1897-1933)  IIIa,10
Boheemen, Alida van (1892-1892)  IIIa,6
Boheemen, Alida van (1895-1947)  IIIa,8
Boheemen, Alida Christina van (1834-1909)  I,8
Boheemen, Anna van (1869-1871)  II,11
Boheemen, Anna van (1874-1931)  II,13
Boheemen, Anna Augustina van (1910-1977)  IIIb,8
Boheemen, Antonia van (1888-na 1920)  IIIa,4
Boheemen, Antonius Johannes van (1902-1978)  IIIb,3
Boheemen, Antonius Wilhelmus van (1905-1910)  IIIa,13
Boheemen, Antonius Wilhelmus Willemsz. van (1830-1904)  II
Boheemen, Arnoldus van (1915-1916)  IIIb,11
Boheemen, Catharina Theodora van (1900-1918)  IIIb,2
Boheemen, Christiaan Jacobus van (1858-1859)  II,4
Boheemen, Christianus Johannes van (1861-1866)  II,5
Boheemen, Christina Maria van (1864-1864)  II,7
Boheemen, Clasina Johanna van (1823-1824)  I,1
Boheemen, Clasina Johanna (of Alida) van (1824-1828)  I,2
Boheemen, Cornelia van (1910-1911)  IIIb,9
Boheemen, Hendrika Johanna van (1828-1915)  I,4
Boheemen, Henricus van (1764-1827)  I
Boheemen, Jacoba Wilhelmina van (1839-1840)  I,10
Boheemen, Jacobus Wilhelmus van (1825-1836)  I,3
Boheemen, Jakobus van (1866-1942)  II,8
Boheemen, Jakobus Christianus van (1855-1858)  II,2
Boheemen, Johanna van (1884-1913)  IIIa,1
Boheemen, Johanna Jacoba van (1837-1882)  I,9
Boheemen, Johannes van (1877-1939)  IIIb
Boheemen, Johannes van (1907-1944)  IIIb,6
Boheemen, Johannes Jakobus van (1856-1857)  II,3
Boheemen, Maria van (1871-1950)  II,12
Boheemen, Maria van (1887-1967)  IIIa,3
Boheemen, Maria Alida van (1868-1871)  II,10
Boheemen, Maria Antonia van (1845-1922)  I,14
Boheemen, Maria Apolonia van (1843-1913)  I,12
Boheemen, Maria Petronella van (1899-1974)  IIIb,1
Boheemen, Maria Wilhelmina van (1862-1863)  II,6
Boheemen, NN van (1886)  IIIa,2
Boheemen, NN van (1896)  IIIa,9
Boheemen, Petronella Arnolda van (1903-1970)  IIIb,4
Boheemen, Petrus van (1909-1994)  IIIb,7
Boheemen, Theodorus van (1890-1951)  IIIa,5
Boheemen, Theodorus van (1905-1980)  IIIb,5
Boheemen, Thomas van (1866-1925)  II,9
Boheemen, Thomas van (1913-1992)  IIIb,10
Boheemen, Wilhelmina van (1843-1844)  I,13
Boheemen, Wilhelmina van (1903-1907)  IIIa,12
Boheemen, Wilhelmus Antonis van (1854-1918)  IIIa
Boheemen, Wilhelmus Antonius van (1893-1894)  IIIa,7
Boheemen, Wilhelmus Antonius van (1901-1921)  IIIa,11
Boheemen, Wilhelmus Jacobus van (1840-1843)  I,11
Boheemen, Willem van (1802-1874)  I
Bohemen, Adrianus Hendrikus van (1833-1833)  I,7
Bohemen, Antonius Wilhelmus van (1904-1984)  IIIc,1
Bohemen, Hendricus van (1879-1964)  IIIc
Bohemen, Hendricus Johannes van (1910-1979)  IIIc,5
Bohemen, Hendrikus van (1908-1909)  IIIc,4
Bohemen, Izaäk Lambertus van (1906-1987)  IIIc,2
Bohemen, Johanna Antonia van (1832-1833)  I,6
Bohemen, Maria Margaretha van (1907-1960)  IIIc,3
Bolleboom, Johanna (1769-1848)  I
Borsboom, Geertruida (1892-1978)  IIIb,3
Borsboom, Hendrik Johannes  IIIb,3
Broekman, Elisabeth Geertruida  IIIb,3
Diest, Johanna van  IIIb,6
Ees, Izaak van  IIIc
Ees, Margaretha van (1880-1945)  IIIc
Florisson, Margaretha  IIIc
Giezen, Elsje  IIIc,2
Ginjaar, Cornelis  IIIc,3
Ginjaar, Hermanus (1902-1963)  IIIc,3
Goemans, Cornelis Wilhelmus (1905-1976)  IIIb,8
Goemans, Willem  IIIb,8
Goorhuis, Elisabeth  IIIb,4
Haan, D. de  IIIc,5
Haastregt, Cornelia Jacoba van  IIIb,7
Haastregt, Jacobus van (1837-1885)  I,9
Haastregt, Theodorus van  I,9
Hage, Jacobus IIIa,8
Hage, Jacobus (1891-1986)  IIIa,8
Helm, Adrianus van der  I,12
Helm, Adrianus van der (1842-1916)  I,12
Hillenaar, Helena  I,12
Hoeven, Maria van der (1834-1925)  II
Hoeven, Rijk van  IIIa,10
Hoeven, Thomas van der  II
Hoeven, Wilhelmus van (1899-1932)  IIIa,10
Hollander, Martinus J. den (1893-1985)  IIIb,1
Hollander, Theodorus den  IIIb,1
Hoogendoorn, Petronella Wilhelmina  IIIc
Iderhoff, Elisabeth Clara Johanna  IIIb,5
Kennis, Joannes Franciscus   II,9
Kennis, Maria Ferdinanda (1856-1940)  II,9
Kloosterman, Maria Johanna (1870-1950)  IIIb
Kloosterman, Theodorus  IIIb
Koeneman, Maria Ankina  IIIa,10
Koppeschaar, Elisabeth  IIIc,5
Kouwenhoven, Jacob  I
Kouwenhoven, Maria Magdalena (1800-1868)  I
Kramer, Jacobus (1834-1915)  I,8
Kramer, Maarten  I,8
Krogt, Adrianus van der  IIIb,6
Krogt, Gregoria Anna van der (1910-1945)  IIIb,6
Laman, Elisabeth  IIIc,1
Langerak, Anna Maria Jacoba  IIIa,10
Lardee, Koosje  IIIc,3
Leeuwen, Johannes van  II
Lienesch, August Gerhard Anton (1869-1916)  II,13
Lienesch, Theodor Bernard Heinrich  II,13
Lochem, Adrina van  I,8
Loon, Cornelis van  IIIc
Mattaar, Helena Maria   IIIa,8
Meer, Cornelis van der  II,12
Meer, Johannes van der (1861-1957)  II,12
Mertens, Maria Catharina Isabella  II,13
Mulder, Hubertus (1880-1960)  IIIa,3
Mulder, Petrus   IIIa,3
Nieuweveen, Cornelis (1832-1918)  I,4
Nieuweveen, Maria  I,4
Noordove, Mijnsje  II
Onderwater, Cornelia  I,9
Plageman, Adriana  IIIa,3
Prins, Margaretha Maria  IIIc,3
Rest, Johanna van der  IIIa,1
Rooijen, Willemina (1880-)  IIIb
Rossum, Johanna van (1910-1977)  IIIc,5
Rossum, Wilhelm Karel van  IIIc,5
Scheffer, Frederik Coenraad  IIIa,1
Scheffer, Frederik Johannes (1882-1939)  IIIa,1
Schokkenbroek, Margaretha  IIIa,1
Slaman, Karin Christina  I,14
Speelberg, Gerrit Jan  IIIb,4
Speelberg, Jan Willem (1896-1958)  IIIb,4
Spek, Gerrit Arend  IIIc,2
Spek, Helena (1914-1999)  IIIc,2
Stakenburg, Alida  I
Stein, Cornelia Helena van (1899-1958)  IIIc
Stein, Petrus van   IIIc
Stoffels, Maria Catharina   II,9
Tazelaar, C.M.   IIIb,5
Tetteroo, Antonius Johannes  IIIb,10
Tetteroo, Cornelia Maria (1912-1999)  IIIb,10
Tijssen, Johan  IIIb,5
Tijssen, Johanna (1907-1950)  IIIb,5
Veen, Jacoba Maria van  IIIb,1
Veen, Jacobus van  II
Veen, Johanna Maria (ook wel Anna Maria) van (1830-1864)  II
Velzen, Maria Helena Adriana van  IIIb,8
Werf, Adrianus van der   IIIc
Werf, Cornelis van der  IIIb,7
Werf, Johanna Hendrina van der (1913-1956)  IIIb,7
Wijtman, Petronella  II,12
.
Naar homepage

.